Hormonogram rekrutacji do klas 4 – 7 w roku szkolnym 2018/19

Harmonogram rekrutacji do klas IV i VII sportowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019