Welke Slangen Leven In Nederland?

Welke Slangen Leven In Nederland
In Nederland kun je drie inheemse soorten slangen tegenkomen: de adder, de ringslang en de gladde slang.

Waar zitten de meeste slangen in Nederland?

Beten zijn zelden gevaarlijk voor mensen – Als de adder bijt om te doden, injecteert hij ongeveer 30 mg gif binnen 1/40 seconde. Als de adder alleen een waarschuwingsbeet wil geven, is de hoeveelheid gif kleiner. Men denkt dat 30% van de waarschuwingsbeten zogeheten droge beten zijn, waarbij helemaal geen gif vrijkomt.

 1. Het gif breekt weefsel af en zorgt ervoor dat bloed niet stolt.
 2. Dit kan bloedingen en zwellingen veroorzaken.
 3. Muizen, hagedissen of kleine vogels die door een adder worden gebeten, sterven korte tijd later.
 4. Voor mensen is de beet van een adder zelden levensbedreigend.
 5. Er sterven ieder jaar meer mensen aan wespensteken dan aan adderbeten.

De beet van een adder kan milde tot matige symptomen veroorzaken, zoals:

Duizeligheid Lichte zwelling Overgeven Hartkloppingen Pijn en roodheid bij de beet

Schakel medische hulp in als je door een adder bent gebeten, ook al zijn de symptomen niet ernstig. In de periode 1885-1972 zijn er volgens RAVON – de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen – in Nederland 138 adderbeten geregistreerd, waaronder (slechts) drie dodelijke gevallen. De ringslang vindt zijn prooi door met zijn tong de omgeving te ‘proeven’. © Shutterstock

Wetenschappelijke naam: Natrix natrix. Lengte: Mannetjes worden 60-80 cm lang. Vrouwtjes zijn iets langer en worden 70-100 cm. Uiterlijk: Dun en meestal zwart, met een lange staart die een vijfde van de totale lengte van de slang beslaat. Ovale kop met relatief grote, donkere ogen en twee kenmerkende oranje-gele vlekken op de hals, in de vorm van halve maantjes. Leeftijd: 23 jaar in het wild. Prooi: Kikkers, padden en naaktslakken. Natuurlijke vijanden: Ooievaars, reigers, vossen, katten, dassen, fretten, buizerds.

De slang leeft vooral rond de grote rivieren in Nederland. Als je een ringslang in het wild wilt zien, maak je de meeste kans in de gebieden rond het IJsselmeer en in Utrecht, Gelderland, Overijssel, Drenthe en Friesland. Net als de adder is de ringslang in Nederland een beschermde diersoort.

 • Het gaat echter wel steeds beter met de ringslang in Nederland als gevolg van actief natuurbeheer in zijn leefgebieden.
 • Als je een ringslang van dichtbij wilt bekijken, ga dan op een warme lentedag naar hun favoriete habitat.
 • In deze periode komen de mannetjes en vrouwtjes uit hun winterslaap om te paren.

De slang gaat eind september, begin oktober weer in winterslaap. De ringslang komt voor in het zuiden van Scandinavië, West-, Midden- en Zuid-Europa, en de gehele Balkan. Verder kom je deze slang tegen in het westelijk deel van Rusland, Turkije, de Kaukasus en Centraal-Azië. © Jonas Sjöwall Haxø De kop van de ringslang is ovaal en duidelijk gescheiden van het lichaam, anders dan bij veel andere slangen waarbij de kop en nek in elkaar overlopen.

Hoe giftig is een adder in Nederland?

De adder gaat op in zijn omgeving – De adder is actief in het voorjaar, de zomer en vooral in de herfst. In de winter trekt hij zich terug voor zijn winterslaap. Je herkent de adder aan zijn rode ogen en de zigzagstrepen over de lengte van zijn lichaam. Soms heeft de adder maar één kleur, meestal bruin of zwart. De adder kan daardoor op een ringslang lijken, maar hij heeft niet de kenmerkende gele stippen van de ringslang in zijn nek. Met zijn bruine tinten kan de adder zich makkelijk verstoppen in het gras, op de bosbodem of op de hei, waar hij vaak te vinden is. De giftige adder is een van de meest voorkomende slangen in Nederland. © Shutterstock

 • Latijnse naam: Vipera berus.
 • Lengte: Het mannetje is 60-80 cm lang, het vrouwtje 80 tot 105 cm.
 • Uiterlijk: Krachtig gebouwd met een driehoekige kop, met twee gifklieren aan de achterkant. De ogen hebben een pupil met een verticale spleet met een roodachtige iris.
 • Leeftijd: 10 jaar in het wild.
 • Prooidieren: Hagedissen, kikkers, kleine zoogdieren en jonge vogels.
 • Natuurlijke vijanden: Katten, honden, egels, kraaien, dassen, buizerds.

De adder is de enige gifslang in Nederland. Het gif van de adder is een gevaarlijke cocktail van gifstoffen, zoals bloedgif en zenuwgif, die de prooi verlammen. Het bloedgif is bij de adder het meest prominent aanwezig. Het breekt weefsel af en voorkomt dat het bloed stolt, waardoor bloedingen en zwellingen ontstaan.

 1. Volgens Tobias Wang, professor in de zoöfysiologie aan de Deense universiteit van Aarhus, is het gif van de slang in de loop van de tijd alleen maar krachtiger geworden.
 2. We weten nu dat het gif van slangen geëvolueerd is uit spijsverteringsenzymen die gesynthetiseerd worden in klieren in de mondholte.

Die enzymen werden steeds giftiger, zodat ze kunnen vernietigen en doden.’

Waar leeft de gladde slang in Nederland?

Levenswijze – De gladde slang bewoont vooral droge heideterreinen, maar ook hogere delen van hoogveengebieden en open bossen en jonge aanplant op zandgrond. Het substraat in de Nederlandse leefgebieden bestaat uit zand of veen, nooit uit klei. De soort kan ook voorkomen op kalkgraslanden en in groeven, in ons land betreft dit het Nederlandse gedeelte van de Sint Pietersberg. Het verspreidingsgebied van de gladde slang in Nederland omvatte ooit grote delen van de hogere zandgronden. Het zwaartepunt van de verspreiding ligt tegenwoordig op de Veluwe. In de regio’s waar de soort voorkomt is de verspreiding vaak beperkter en meer versnipperd.

Hoe dodelijk is een adder?

13-MEI-2015 – In de maand mei zijn adders volop in beweging in hun zomerhabitat. In deze maand zijn ook mensen vaak wandelend in de leefgebieden van de adder aan te treffen, vooral tijdens vrije feestdagen met lekker zonnig weer. Een ontmoeting met een adder is dan zeker mogelijk, en daarmee ook de kans op een adderbeet.

En wat doe je dan? Deel deze pagina Delen op Facebook Delen op Twitter Bericht uitgegeven door Stichting RAVON op In de maand mei zijn adders volop in beweging in hun zomerhabitat. In deze maand zijn ook mensen vaak wandelend in de leefgebieden van de adder aan te treffen, vooral tijdens vrije feestdagen met lekker zonnig weer.

Een ontmoeting met een adder is dan zeker mogelijk, en daarmee ook de kans op een adderbeet. En wat doe je dan? Als enige gifslang in Nederland is de adder ( Vipera berus ) bekend bij veel natuurliefhebbers. Als ze met rust gelaten worden zijn adders niet gevaarlijk, ze zijn veel minder agressief dan mensen denken. Bij verstoring vluchten ze traag weg in de vegetatie.

 1. Blijf je op minstens een meter afstand, dan kan er niets gebeuren.
 2. Als ze echter verrast of opgepakt worden, zullen ze uit verdediging bijten en een beet van deze gifslang is bijzonder pijnlijk en kan gevaarlijk zijn.
 3. Adderbeet Adders hebben twee scharnierende holle giftanden die normaal tegen het verhemelte liggen, maar bij een gifbeet worden uitgeklapt.

Spieren zorgen ervoor dat het gif uit de gifklieren door de holle tanden in de wond wordt geïnjecteerd. Bij mensen treden na een beet lokale verschijnselen op als pijn, tintelingen, zwelling en verkleuring. Algemene verschijnselen zijn onder meer misselijkheid, braken, diarree, zweten en bloedingen. Adderbeten in Nederland zijn zeldzaam. Sinds 1885 zijn ruim 220 adderbeten geregistreerd en uit aanvullend onderzoek is gebleken dat er dertien dodelijk waren ( RAVON 57 ). Een adderbeet verloopt voor mensen dus zelden dodelijk, maar een beet is niet zonder risico’s. Medische hulp moet dus altijd ingeroepen worden. Protocol Ben je gebeten, ga dan als volgt te werk:

vraag om hulp en raadpleeg een arts verwijder ringen of knellende banden van het gebeten lichaamsdeel ga rustig liggen, beweeg minimaal en leg het gebeten lichaamsdeel zo laag mogelijk bij misselijkheid in een stabiele zijligging gaan liggen bel 112 voor vervoer naar het ziekenhuis het toedienen van een antiserum is alleen noodzakelijk wanneer er sprake is van duidelijke vergiftigingsverschijnselen, vraag wel om een tetanusinjectie gebruik voor pijnstilling alleen paracetamol (dus geen aspirine, ibuprofen e.d.)

Wat je in ieder geval niet moet doen is het gif uitzuigen of een incisie maken en nooit een tourniquet aanleggen. Vermijd ook het drinken van alcohol, thee of koffie totdat de beet goed behandeld is. Onderzoek De Werkgroep Adderonderzoek Nederland doet onderzoek naar adderbeten. Zij hebben een formulier ontwikkeld waarmee adderbeten kunnen worden doorgeven. Ook hebben zij in 2007, in samenwerking met het Havenziekenhuis & Instituut voor Tropische Ziekten te Rotterdam & het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)/Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC), een protocol opgesteld voor medisch specialisten.

Wat is de enige giftige slang in Nederland?

Wandelen langs de slangen van Nederland Route In Nederland kun je drie inheemse soorten slangen tegenkomen: de adder, de ringslang en de gladde slang. Wat zijn de verschillen tussen deze soorten? En in welke gebieden kun je deze spotten? Welke Slangen Leven In Nederland De gladde slang De ringslang houdt van water. Je ziet haar daarom vaak zonnen op dijkjes. Je herkent de ringslang vrij makkelijk aan de gele en zwarte vlek achter op haar kop. De ringslang kan wel één meter twintig lang worden. Maar wees gerust: ringslangen zijn niet giftig. Welke Slangen Leven In Nederland De ringslang Welke Slangen Leven In Nederland De adder Adders herken je aan hun zigzagstreep op hun rug. Mannetjes zijn meestal grijs of bruin, terwijl vrouwtjes vaak lichtbruin van kleur zijn en een minder duidelijke streep op hun rug hebben. Verder hebben adders een driehoekige kop, verticale pupillen en zijn ze vrij gedrongen.

See also:  Welke Aanhanger Mag Ik Rijden?

Volwassen adders zijn ongeveer 60 centrimer lang. De adder is de enige slang in Nederland die giftig is. Het dier is echter niet agressief en zal alleen bij bedreiging bijten. Zie je een adder, laat het dier dan altijd met rust. Op lees je wat je moet bij een adderbeet. Adders leven op hoge zandgronden, onder meer op de grens van Friesland en Drenthe, op de Veluwe, in Overijssel en in de Meinweg.

De gladde slang wordt van de drie slangen het minst vaak gespot. Zij is erg zeldzaam en leidt een teruggetrokken bestaan. Ze wordt nog weleens verward met de adder, maar de gladde slang heeft in plaats van een zigzagstreep een donkere vlekkenrij op haar rug en staart in plaats van een zigzagstreep.

Welk land heeft geen slangen?

Verspreiding en habitat – Verspreidingskaart van de slangen op het land (zwart) en in de zee (blauw). Slangen hebben zich over de gehele wereld verspreid, met uitzondering van enkele geïsoleerde gebieden. Dit zijn vooral eilanden als, en een aantal eilanden in de,

 1. Ook komen geen slangen voor op het zuidelijkste puntje van, op en in uiterst noordelijk en en noordelijk, dicht bij de Noordpool.
 2. Slangen hebben zich aangepast aan de meest uiteenlopende omgevingen.
 3. Er zijn soorten die ondergronds leven, op de bodem, in bomen en zelfs in het water, zowel in zoet water (, ) als in zee ().

Zeeslangen leven in de en de, ze ontbreken in de, de en de, Zeeslangen zijn pas ontstaan en verspreid nadat de landrug tussen Noord-Amerika en Zuid-Amerika drie miljoen jaar geleden ontstond. Ze kunnen niet van de langs of van de langs, doordat het water te koud is.

 • Ze kunnen niet langs de doordat die te zout is en niet langs het doordat dat zoet water bevat.
 • De meeste zeeslangen leven langs de kust in ondiep water, slechts enkele soorten hebben een groot verspreidingsgebied; een voorbeeld is de ( Pelamis platura ).
 • Niet alleen de strikt in water levende soorten, maar vrijwel alle slangen, kunnen uitstekend zwemmen en klimmen.

De meeste slangen leven in begroeide gebieden, zoals bossen, maar ook op meer open plaatsen als bergstreken en steppen. In tropische bossen komen meer boombewonende slangen voor, die overdag rusten in bomen en 's nachts op jacht gaan. In kale gebieden, zoals woestijnen, leven slangen in de grond en graven zich vaak in.

Wat moet je doen als je een adder ziet?

Wanneer een adder met rust gelaten wordt, zal hij nooit bijten. Adders bijten uit verdediging. In de meeste gevallen gebeurt dit wanneer ze opgepakt worden of op minder dan 20 cm benaderd worden. De meest opvallende verschijnselen van adderbeten zijn pijnlijke zwellingen van het getroffen lichaamsdeel en misselijkheid.

verwijder ringen of knellende banden van het gebeten lichaamsdeel ga rustig liggen, beweeg minimaal en leg het gebeten lichaamsdeel zo laag mogelijk bij misselijkheid in een stabiele zijligging gaan liggen bel 112 voor vervoer naar het ziekenhuis het toedienen van een antiserum is alleen noodzakelijk wanneer er sprake is van duidelijke vergiftigingsverschijnselen. Een antiserum heeft vaak ook nare bijwerkingen. Van antiserum wordt je gegarandeerd ziek. Bij een adderbeet, die niet behandeld wordt, vallen de gevolgen vaak mee en blijft het bij zwellingen en misselijkheid. vraag wel in ieder geval om een tetanusinjectie. gebruik voor eventuele pijnstilling alleen paracetamol (dus geen aspirine, ibuprofen e.d.)

Is een ringslang gevaarlijk?

Natrix helvetica – De ringslang is een niet giftige, watergebonden slang. Hij heeft ronde pupillen en twee duidelijke gele en zwarte vlekken achter de kop. De ringslang is een watergebonden slang. Hij heeft ronde pupillen, gekielde schubben en twee duidelijke gele en zwarte vlekken achter de kop.

 1. Het is de grootste slang in Nederland (tot 1,20 m).
 2. Hij is niet giftig en bijt zelfs niet als hij gevangen wordt.
 3. Om aan belagers te ontkomen kan de ringslang zich schijndood houden.
 4. Hierbij draait hij zich in kronkels op zijn rug, laat zijn bek schuin open hangen met de tong eruit en draait zijn pupillen weg.

Ook smeert de slang zijn belager onder met een extreem stinkende substantie uit zijn cloaca.

Welke slang bijt niet?

Opgepast voor de adder – Van de drie soorten moet je alleen oppassen voor de adder: die is giftig en kan ook vervelend bijten. De ringslang en gladde slang zijn niet giftig en de ringslang bijt zelfs niet. Als een ringslang gevaar voelt dreigen, kan hij zich schijndood houden. Ringslang Gelukkig is de kans dat je in Nederland door een slang gebeten wordt erg klein: adders en gladde slangen laten zich niet of nauwelijks zien en zijn moeilijk vindbaar. Maar stel dat je door een adder wordt gebeten, moet je dat wel serieus nemen.

Wat is de engste slang ter wereld?

De 5 gevaarlijkste gifslangen Zijn de giftigste slangen ter wereld ook de gevaarlijkste als ze geïsoleerd en ver van mensen leven? Of zijn de gevaarlijkste gifslangen de slangen die de meeste mensen doden? Of de meest agressieve? Het ligt er maar aan hoe je het bekijkt.

Inlandtaipan West-Afrikaanse zaagschubadder Gewone lanspuntslang Zwarte mamba Krait

Lees hieronder meer over de vijf giftigste slangen. De inlandtaipan is de giftigste slang ter wereld en leeft in het midden van Australië. Hij kan 20 jaar oud en 3 meter lang worden. © Shutterstock Een beet van de inlandtaipan bevat genoeg gif om 100 mensen, 250.000 muizen of twee Afrikaanse olifanten te doden.

 • De slang heeft het dodelijkste gif van alle gifslangen: een dosis van slechts 0,025 mg/kg is al fataal.
 • Het gif is een nare cocktail van meerdere uiterst krachtige zenuwgiffen, die de zenuwen, spieren en het hart verlammen, en een bloedgif, dat inwendige bloedingen veroorzaakt.
 • Het tandvlees kan gaan bloeden en er kan bloed uit het rectum komen.

Zonder tegengif sterft een volwassen man binnen 30-45 minuten aan een beet van de inlandtaipan. Gelukkig komt de inlandtaipan vooral voor in verlaten woestijngebieden in de binnenlanden van Australië en is deze gifslang erg schuw.

Hoe herken je een gladde slang?

Hoe herken je een gladde slang? – In Nederland komen drie soorten slangen voor: de adder, ringslang en gladde slang. De gladde slang is de meest zeldzame van de drie en is lichtgrijs tot donkerbruin van kleur. Boven op de rug zijn vlekken en/of strepen te zien en er loopt een streep door het oog.

Doet een slangenbeet pijn?

Wat moet je doen bij een slangenbeet –

Schrijf of teken hoe de slang eruit ziet. Dit is belangrijk om erachter te komen wat voor slang het is. Dit is belangrijk in gebieden waar gevaarlijke slangen leven maar kan ook belangrijk zijn bij een ontsnapte slang. Zorg dat het slachtoffer zich rustig houdt en probeer hem gerust te stellen. Alles wat de bloedsomloop versnelt moet vermeden worden omdat het gif hierdoor sneller verspreidt. Het lichaamsdeel wat gebeten is moet onbeweeglijk gehouden worden. Verwijder sieraden in verband met zwellen. Bind geen ledematen af. De kans bestaat dat hierdoor later een lichaamsdeel geamputeerd moet worden. Laat het slachtoffer ook geen alcohol drinken. Beter is het om helemaal niets te drinken als het slachtoffer naar professionele hulp moet. Koelen verergert de schade aan de huid en heeft geen positief effect Als je een wond moet verbinden dan doe je dit in dit geval van het hart af (normaal naar het hart toe). Breng het slachtoffer naar een dokter of ziekenhuis of bel in acute gevallen 112.

Je kunt proberen om bij een slangenbeet om het gif uit de wond te zuigen. Doe dit nooit met je mond! Wel kun je dit proberen met het Aspivenin pompje. Zorg bij slangenbeten die onmiddellijk pijn doen en hevig zwellen dat het slachtoffer zo snel mogelijk in het ziekenhuis komt (bel 112) en ga het niet vertragen met uitzuigen, uitwassen of verbinden. Het slachtoffer heeft antigif nodig.

Doet een Adderbeet pijn?

Hoe stelt je arts de diagnose? – De arts zal de bijtwonde inspecteren en de graad van vergiftiging trachten in te schatten. Een ‘droge’ beet geeft slechts matige pijn op de plaats van de beet, zonder zwelling. Zelfs inspuiting van een kleine tot matige hoeveelheid gif kan zeer intense pijn geven met een (uitgebreide) zwelling, en soms ook blaasjes rond de bijtplaats.

 1. In de uren na de beet kan er gevaar zijn voor een bloeddrukval en kunnen veralgemeende symptomen optreden zoals algemene zwakheid, buikpijn en braken.
 2. Bij een ernstige vergiftiging breidt het oedeem zich uit naar de romp, en ontstaan er bloeduitstortingen t.h.v.
 3. De huid, maar ook in het maagdarmstelsel en de luchtwegen.
See also:  Welke Talen Spreken Ze In Oostenrijk?

Dat is een zeer ernstige en levensbedreigende situatie.

Wie is de vijand van de adder?

2-SEP-2015 – In deze tijd van het jaar verplaatsen de drachtige addervrouwen zich richting het gebied van hun winterverblijf, waar ze hun jongen baren. De jongen zijn perfecte miniaturen van hun ouders en gelijk zelfstandig. Zelfs hun gif is even werkzaam als dat van hun ouders al is de hoeveelheid geringer.

Ze vervellen vrij snel na de geboorte dus ook hun adderhemd is in deze tijd te vinden. Deel deze pagina Delen op Facebook Delen op Twitter Bericht uitgegeven door Stichting RAVON op In deze tijd van het jaar verplaatsen de drachtige addervrouwen zich richting het gebied van hun winterverblijf, waar ze hun jongen baren.

De jongen zijn perfecte miniaturen van hun ouders en gelijk zelfstandig. Zelfs hun gif is even werkzaam als dat van hun ouders al is de hoeveelheid geringer. Ze vervellen vrij snel na de geboorte dus ook hun adderhemd is in deze tijd te vinden. Geboorte De addervrouwtjes ( Vipera berus ) kunnen in Nederland vanaf hun vijfde levensjaar om het jaar jongen baren.

 1. Meestal is het vrouwtje door meerdere addermannen bevrucht.
 2. Er vindt een soort van spermacompetitie plaats waardoor vrouwtjes door het zaad van de superieure mannen worden bevrucht.
 3. De pasgeboren jongen van de adder hebben een totale lichaamslengte van 14 tot 18 centimeter en ze wegen ongeveer 3 tot 4 gram.

Het wijfje baart er 4 tot 15, afhankelijk van haar leeftijd en afmetingen (conditie). SchoolTV heeft hierover de video Een adder wordt geboren vrijgegeven. Als de jonge adders het moederlichaam verlaten zijn het reeds perfecte miniaturen van de ouders. Zelfs hun gif is even werkzaam als dat van volwassen dieren, al hebben ze er iets minder van. Ze kunnen dan ook onmiddellijk na hun geboorte uitstekend voor zichzelf zorgen, maar meestal blijven ze nog enige tijd in de buurt van de plek waar ze geboren zijn.

 • Bij dreigend gevaar verdwijnen ze vaak snel.
 • Na hun geboorte zijn de jongen ongeveer 4 tot 6 weken actief, waarna ze tot de lente in winterslaap gaan.
 • In deze tijd leven ze van de resten van hun dooierzak die het jong in het lichaam kan opnemen (in de maag).
 • Sommige jongen stellen de jacht uit tot na de winterslaap en teren de eerste 8 maanden op de dooierzak, maar er zijn ook jongen die na de eerste vervelling op jacht gaan.

Ze jagen dan op kleine prooien, vooral jonge muizen, kikkers en hagedissen. Jonge slangen zijn agressiever dan oudere exemplaren. Hun onervarenheid maakt dat ze snel reageren op prikkels van buitenaf. Risico’s voor jonge adders Vlak na de geboorte zijn jonge adders bijzonder kwetsbaar en worden ze bedreigd door een groot aantal natuurlijke vijanden: zoogdieren (zoals egel, bunzing, vos, das en wild zwijn), vogels (zoals buizerd, reiger, bosuil, ekster en raaf), reptielen (zoals gladde slang) en zelfs amfibieën. Ongeveer 90% van de jongen sterft door predatie en natuurlijk verval, zoals parasieten en voedseltekorten, voor de volwassenheid wordt bereikt. Adders worden in de natuur ongeveer 10 tot 15 jaar oud, met heel incidenteel uitschieters tot 30 jaar.2015 Jaar van de adder Leden van de Werkgroep Adderonderzoek Nederland en vrijwilligers die monitoren voor het Meetnet Reptielen nemen u in dit ‘Jaar van de adder’ graag een keer mee tijdens een excursie.

Wat gebeurt er als een ratelslang je bijt?

Embed. Ratelslangen zijn heel gevaarlijk. Ze bijten een prooi en doden het met het gif in hun tanden.

Wie is de vijand van de slang?

24 augustus 2022 Welke Slangen Leven In Nederland Ben jij ook zo dol op slangen? Freek beantwoordt de gekste vragen over slangen. Zo vertelt hij je waarom het reptiel vervelt en hoe een slang drollen draait. Wat gebeurt er met de tekeningen op een slangenhuid als het dier dikker wordt? Pak je zwempak er maar eens bij. Welke Slangen Leven In Nederland Waarom vervelt een slang? De huid van een slang groeit niet. Als een slang groter wordt, past hij daarom niet meer in zijn huid. De oplossing? Vervellen! Het buitenste laagje van het slangenvel laat los. Het reptiel kruipt in één keer uit zijn jasje. Sssuperhandig! Welke Slangen Leven In Nederland Hoe draait een slang drollen? Een slang perst, net als een mens, een drol door een gat. Niet alleen kak, maar ook urine en eieren gaan via die opening naar buiten. Je vindt het gat bij het begin van zijn staart. De meeste slangen draaien om de paar dagen een hoop, maar sommige soorten kakken soms een jaar niet! Welke Slangen Leven In Nederland Waarom sissen slangen? Een slang heeft ontzettend veel vijanden. Zo lusten grote vogels, wilde varkens, vossen en zelfs soortgenoten gerust een hapje van het reptiel. Een boze of bange slang sist daarom om roofdieren weg te jagen. Hij klinkt daardoor groter en gevaarlijker dan hij eigenlijk is. „Ssss, laat me met russst!” Welke Slangen Leven In Nederland Bijten slangen weleens op hun tong? Slangen hebben een soort tunneltje tussen hun ondertanden waardoor ze hun tong veilig naar buiten kunnen steken. Maar ongelukjes gebeuren. Geen punt: als ze toch een keertje op hun eigen tong bijten, gaan ze meestal niet dood. Veel gifslangen kunnen tegen hun eigen gif. Ze hebben stofjes in hun bloed die het onschadelijk maakt.

Hoe zie je dat een slang giftig is?

Slang doet soms alsof 'ie giftig is Welke Slangen Leven In Nederland Niet-giftige slangen zijn echte acteurs: ze kunnen doen alsof ze giftig zijn en zo voorkomen dat ze worden opgegeten. Giftige slangen zijn te herkennen aan hun driehoekige kop. De klieren, gevuld met gif, bevinden zich namelijk aan de achterkant van de kop en geven het hoofd die bijzondere vorm.

Acteren Onderzoekers hebben nu ontdekt dat het ook niet-giftige slangen moet zijn opgevallen dat gifslangen er anders uitzien. De onschuldige slangen blijken wanneer ze bedreigd worden hun hoofd zo te kunnen houden dat het lijkt alsof het driehoekig is. Hoe vliegt een slang? Lees er alles over! Werkt dat? Maar werkt dat ook echt? Onderzoekers namen de proef op de som.

Ze maakten 600 slangen van klei. Sommigen hadden een driehoekig hoofd, anderen hadden een langwerpig hoofd. Een deel van de slangen kreeg ook een specifiek patroon op de rug getekend: zigzag, net als gifslangen. Resultaten De nepslangen werden gedurende een dag in het woud gelegd.

 1. Daarna keken de onderzoekers hoe vaak de dieren waren aangevallen.
 2. Ze ontdekten dat slangen met driehoekige koppen of een zigzag-patroon aanzienlijk minder vaak werden aangevallen door vogels dan slangen met enkel langwerpige hoofden.
 3. Het is niet ongewoon dat dieren andere soorten nadoen.
 4. Zo om zo voedsel te kunnen stelen.

En de Atlantische octopus, omdat die minder vaak door roofdieren worden opgegeten. Een community van : Slang doet soms alsof 'ie giftig is

Wat is de giftigste slang van Europa?

Wetenschap Meestal ga je niet dood De reizende slangenvoorstelling doet Leiden aan. Mare leerde dat je best trots mag zijn op de adder. ‘Als er een bonte specht zit, laat je hem ook aan je vrienden zien.’ Bart Braun woensdag 12 oktober 2011 Wat is een slang? De ‘slang’ die je in de Nederlandse natuur het vaakst tegenkomt, is helemaal geen slang. De hazelworm, een glanzend beestje van een paar decimeter lang is technisch gesproken een hagedis, maar dan zonder pootjes. ‘Hazelwormen hebben beweegbare oogleden en gehoorgangen – alle slangen zijn doof’, vertelt Serpo-directeur Walter Getreuer.

 1. Het Delftse reptielenhuis is al jaren aan het verbouwen, en daarom neemt hij zijn slangen nu mee in een reizende tentoonstelling.
 2. Die is deze weken in Leiden te zien.
 3. Bovendien kunnen hazelwormen hun staart afwerpen’, vervolgt hij.
 4. Slangen zijn echt andere dieren dan hagedissen, al stammen ze er wel van af.’ Nonchalant opent Getreuer een terrarium met drie koningspythons.

‘Als je goed kijkt, zie je dat er nog overblijfselen van de poten aanwezig zijn.’ Hij wijst naar de kleine klauwtjes aan de achterkant. ‘Tijdens het paren gebruiken de mannetjes die om de vrouwtjes te kriebelen.’ In de slangententoonstelling die tot volgende week zondag in de Hortus te zien is, bevindt zich overigens ook een grote hazelworm.

 1. Het is een zogeheten scheltopusik van meer dan een meter lang, die van nature voorkomt in Griekenland, Bulgarije en de Balkan.
 2. En in Nederland? Behalve die hazelworm telt Nederland drie ‘echte’ slangen: de ringslang, de gladde slang en de adder.
 3. De adder is de enige giftige van die drie.
 4. Die is het makkelijkst te onderscheiden door zijn oogkleur: adders hebben rode of donkeroranje ogen.

Houd er rekening mee dat al deze soorten bij wet beschermd zijn, en dat je strafbaar bent als je ze verstoort. Wie een slangennest in zijn tuin vindt, kan daar maar het beste trots op zijn. Getreuer: ‘Als er een bonte specht zit, laat je hem ook aan je vrienden zien.’ Nesten van adders in tuinen heeft hij nog nooit meegemaakt.

 1. Wat zijn de hoogtepunten van de slangenexpo? ‘Ik heb een albino-cobra.
 2. Ik vind dat heel bijzonder, maar het publiek eigenlijk niet zo.
 3. Ze zeggen, „Oh, een witte slang”, en dan lopen ze door.
 4. De lanspuntslang vinden ze interessanter, want die was in het nieuws toen er een paar jaar terug een denkbeeldig exemplaar ontsnapte.’ Zelf vindt hij de groefkopadder interessanter: de groeven in de kop zijn om warmte mee waar te nemen.
See also:  Welke Thee Is Goed Voor Je Darmen?

‘Dat kunnen ze tot op de drieduizendste graad celcius nauwkeurig. Als je ze met handschoenen aan hanteert, zullen ze nooit in je handschoen bijten: je pols is ietsje warmer.’ Ook wijst Getreuer op twee gevlekte hagedissensoorten die hij meeheeft: de korsthagedis en het gilamonster.

 1. Het zijn de enige twee soorten hagedis met een giftige beet.
 2. Alle andere soorten kun je dus gewoon oppakken.’ Maar hoe gevaarlijk zijn slangenbeten dan? Gemiddeld worden in Nederland zo’n drie mensen per jaar door een adder gebeten.
 3. Daar kan je goed ziek van worden, maar dood ga je er in de regel niet aan.

De medische literatuur vermeldt drie dodelijke adderbeten in Nederland, waarvan de laatste in 1946 plaatsvond. Ter vergelijking: volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek overleden er tussen 1996 en 2006 vijftien mensen na hondenbeten. In dat laatste jaar gingen 50.000 (!) mensen naar hun huisarts nadat ze door een hond waren aangevallen.

 • Slechts tien procent van de slangensoorten in de wereld is giftig.
 • De meeste daarvan zijn vooral giftig voor hun prooidieren: mensen zijn veel groter, en hebben minder te vrezen.
 • Hoeveel doden gifslangen wereldwijd veroorzaken, is onbekend.
 • De beten vinden namelijk vooral plaats in tropische landen met veel natuur en mensen die op het platteland wonen, en daar is de administratie van doodsoorzaken minder grondig dan hier.

De schattingen lopen uiteen van 20.000 tot 125.000 doden per jaar. Zelfs als je gebeten wordt door een gifslang, loopt dat meestal goed af. Getreuer: ‘70 Procent van de beten is een zogeheten droge beet, waarbij de slang geen gif injecteert. Ter illustratie: een bepaalde cobrasoort heeft genoeg gif om van 1250 kilo muizen de helft binnen een dag te laten overlijden.

 1. Toch overleeft 97 procent van de mensen een beet van zo’n dier.
 2. Als al die mensen de juiste medische behandeling zouden krijgen, zou het percentage nog lager zijn.’ Er zijn mensen die zich juist expres laten bijten door slangen: ze gebruiken het gif als een drug.
 3. Over het algemeen zijn slangenjunks niet de beste dierverzorgers: ‘We hebben laatst nog alle slangen weggehaald bij zo iemand’, vertelt Getreuer.

Hij benadrukt dat dit een riskante manier is om aan je high te komen. ‘Je laat de slang eerst in een spons bijten en daarna in je arm. Maar als hij een droge beet in die spons geeft en een kletsnatte in je arm, ben je er wel geweest.’ Aan de reuzenpad die hij heeft meegenomen naar Leiden, hoef je ook al niet te likken: die is alleen maar giftig-giftig, niet hallucinogeen-giftig.

 • Dus? Dat er zelfs mensen zijn die zich recreatief laten bijten, betekent niet dat je slangen moet onderschatten.
 • Twee van de dieren die Hortus te zien zijn, hebben hun eigenaar het ziekenhuis in gebeten.
 • De Nederlandse adder mag dan meevallen, maar in Europa zijn wel degelijk echt gevaarlijke slangen te vinden.

De zandadder die in de Balkan woont, is de giftigste soort van het continent. ‘In Frankrijk heb je de aspisadder, een dier met een verraderlijk gif. De beet ziet er mild uit. Zo mild, dat slachtoffers soms zelfs uit het ziekenhuis worden ontslagen. En dan ineens kan hun bloed niet meer stollen, en druipt het uit hun oren en neus naar buiten.

 • We adviseren dan ook om mensen altijd 48 uur in het ziekenhuis te houden na een beet van deze slang.’ Waarom wil iemand een giftige slang als huisdier? ‘Sommige mensen gebruiken een slang als een verlengstuk van henzelf.
 • Het pitbull-effect, zeg maar.
 • Daarnaast heb je serieuze slangenliefhebbers.
 • Die beginnen met een rattenslangetje, maar verhogen daarna telkens de moeilijkheidsgraad.

Dat geeft een nieuwe dimensie aan je hobby. Ik vind het jammer dat sommige slangen giftig zijn; ik zou ze liever allemaal willen hanteren. Hier heb ik naar verhouding veel gifslangen, want mensen willen de slangen zien die ze kennen. ‘De bedoeling van de expositie is om mensen op een positieve manier in aanraking te laten komen met slangen, en ze objectieve verhalen te vertellen.

Hoeveel slangen heeft Nederland?

Drie soorten – In Nederland komen drie soorten slangen voor. Alleen de adder is giftig. De andere twee, de ringslang en de uiterst zeldzame gladde slang, doden hun prooidieren zonder ze eerst met gif te verdoven. Het aantal slangen daalt al decennia. Er zijn bijvoorbeeld de helft tot driekwart minder gladde slangen dan in 1950.

Waar vind je de meeste slangen?

Slangen – Slangenliefhebbers zijn vaak onder de indruk van de manier waarop slangen leven. Slangen komen op bijna elk continent voor met uitzondering van Antarctica, eigenlijk leeft er bijna overal wel een soort slangen. Er zijn ongeveer 2700 soorten slangen op de wereld met wervels van 160 tot 435 stuks in hun lichaam.

De biotopen waarin slangen voor komen is ook divers van woestijn tot diep in jungle. Er zijn soorten die alleen op de bodem leven en soorten die hoog in de bomen voor komen. Er is zelfs een soort die enigszins kan vliegen van boom naar boom, maar er zijn ook giftige soorten zoals wurgslangen. Wat alle soorten wel met elkaar gemeen hebben is dat alle soorten geen ooropening en geen trommelvlies hebben wat dus inhoud dat ze doof zijn.

Ze hebben wel een warmtegevoelig orgaan zodat slangen zeer kleine warmteverschillen in hun omgeving kunnen waarnemen. Hierdoor kunnen ze dan ook zelfs in het donker makkelijk hun prooi waarnemen. Dankzij het vierkante beentje tussen beide kaken kan een slang zeer grote prooien inslikken. Welke Slangen Leven In Nederland Welke Slangen Leven In Nederland

Waar vind je de meeste slangen?

Slangen – Slangenliefhebbers zijn vaak onder de indruk van de manier waarop slangen leven. Slangen komen op bijna elk continent voor met uitzondering van Antarctica, eigenlijk leeft er bijna overal wel een soort slangen. Er zijn ongeveer 2700 soorten slangen op de wereld met wervels van 160 tot 435 stuks in hun lichaam.

De biotopen waarin slangen voor komen is ook divers van woestijn tot diep in jungle. Er zijn soorten die alleen op de bodem leven en soorten die hoog in de bomen voor komen. Er is zelfs een soort die enigszins kan vliegen van boom naar boom, maar er zijn ook giftige soorten zoals wurgslangen. Wat alle soorten wel met elkaar gemeen hebben is dat alle soorten geen ooropening en geen trommelvlies hebben wat dus inhoud dat ze doof zijn.

Ze hebben wel een warmtegevoelig orgaan zodat slangen zeer kleine warmteverschillen in hun omgeving kunnen waarnemen. Hierdoor kunnen ze dan ook zelfs in het donker makkelijk hun prooi waarnemen. Dankzij het vierkante beentje tussen beide kaken kan een slang zeer grote prooien inslikken. Welke Slangen Leven In Nederland Welke Slangen Leven In Nederland

Waar leven de grootste slangen?

Huidige slangen – Tegenwoordig leven de grootste slangen in de tropen van Zuid-Amerika en zuidoostelijk Azië. Hun lichaamstemperatuur spiegelt zich aan de omgevingstemperatuur. Ze zijn koudbloedig. Eind 2003 kwam in het nieuws dat de grootste levende slang ter wereld 14,85 m zou zijn en 447 kg zou wegen.

Toen een journalist van Reuters dit checkte in de dierentuin van de Javaanse stad Kendel, bleek de slang maar 6,5 m te zijn. De bewaker had geen idee hoe het beest zo snel kon krimpen. De grootste slang in de afgelopen honderd jaar was tien meter en werd in 1912 op het eiland Sulawesi in Indonesië doodgeschoten.

De onderzoekers houden de python (9 m) en de anaconda (7 m) aan als de levende grootste slangen. Welke Slangen Leven In Nederland De Boa constrictor is één van de meest bekende leden van de boafamilie. Bron: Creative Commons

Hoeveel slangen heeft Nederland?

Drie soorten – In Nederland komen drie soorten slangen voor. Alleen de adder is giftig. De andere twee, de ringslang en de uiterst zeldzame gladde slang, doden hun prooidieren zonder ze eerst met gif te verdoven. Het aantal slangen daalt al decennia. Er zijn bijvoorbeeld de helft tot driekwart minder gladde slangen dan in 1950.

Waar leven gevaarlijke slangen?

De gevaarlijkste slangen ter wereld gaan schuil in het kniehoge struikgewas van India, op de zandvlakten van Afrika en in de regenwouden van Zuid-Amerika. De gifslangen kunnen zeer agressief of extreem giftig zijn – of komen graag (iets te) dicht bij mensen.