Welke Genders Zijn Er?

Welke Genders Zijn Er
Wat is genderidentiteit?

Wat is genderidentiteit?

Je genderidentiteit is hoe je je voelt, vanbinnen. Er bestaan verschillende genderidentiteiten: de meest bekende zijn man en vrouw. Daarnaast bestaan ook trans vrouw, trans man, genderqueer, non-binair,,. Meestal worden genderidentiteiten verzameld in twee grote groepen: en,

 • Wanneer een kindje geboren wordt, krijgen ouders vaak felicitaties voor hun nieuwe zoon of dochter.
 • Een kindje met een penis noemen ze een zoon.
 • Een kindje met een vagina noemen ze een dochter.
 • Mensen gaan er vaak van uit dat kinderen met een penis jongens zijn en kinderen met een vagina meisjes.
 • Vaak klopt dat.

Dan komt het biologisch geslacht van de kinderen overeen met hun genderidentiteit. Die kinderen zijn dan cisgender, Soms ontdekken ouders later dat hun 'zoon’ zich niet altijd een jongen voelt. Of hun 'dochter’ voelt zich niet altijd een meisje. Het biologisch geslacht van deze kinderen komt niet overeen met hun genderidentiteit.

Dan kan het dat hun kind transgender is. Weet je dat er ook kinderen geboren worden waarbij het niet zo duidelijk is of ze een penis of een vagina hebben? Een intersekse conditie is geen genderidentiteit. Een intersekse conditie is iets dat je hebt. Het zit op het niveau van je lichaam. Genderidentiteit gaat over hoe je je voelt.

Uiteraard zijn er wel mensen voor wie hun intersekse conditie een deel is van hun (gender)identiteit. Zij noemen zich vaak inter*. : Wat is genderidentiteit?

Hoeveel geslacht zijn er?

Welke 63 geslachten zijn er? – Het geslacht* discrimineert alle geslachten – naast „dames en heren” zou de * de andere 58 erkende geslachten in teksten moeten opnemen, volgens de wens van de vrienden van gendering. En veel Duitse politici gaan daarin mee. Maar er is iets pragmatischer.

 1. Duitsland is een van de weinige landen ter wereld die naast de biologische geslachten man en vrouw ook het „derde geslacht” erkent.
 2. Denemarken, Malta, Pakistan, Colombia en Bangladesh doen dit bijvoorbeeld ook.
 3. Het ID zegt dan niet m of w, maar x.
 4. Dit is ongetwijfeld logisch omdat er ongetwijfeld mensen zijn van wie het biologische geslacht niet als mannelijk of vrouwelijk kan worden geclassificeerd, zoals intersekse personen.

Naast biologische seks, seks, is er ook sociale seks, gender, d.w.z. dat waarin men zich zichzelf voelt, ongeacht zijn biologische geslachtskenmerken. In totaal zijn er hier 60 gebruikelijk en erkend: androgyne mensen, androgyne, bigender, vrouw, vrouw tot man, geslachtsvariabele, genderqueer, interseksueel (of ook inter*), man, man tot vrouw, niet-noch, geslachtloos, niet- binair, Anders, Pangender, Trans, Trans Vrouw, Trans Man, Trans Man, Trans Mens, Trans Vrouw, Trans*, Trans* Vrouw, Trans* Man, Trans* Man, Trans* Mens, Trans* Vrouw; Transvrouw, Transgender, Transgender Vrouw, Transgender Man, Transgender Man, Transgender Mens, Transgender Vrouw, Transmasculien, Transseksueel, Vrouw-Transseksueel, Man-Transseksueel, Transseksueel Man, Transseksueel Persoon, Transseksueel Vrouw, Inter*, Inter* Vrouw, Inter* Man, Inter* Man, Inter* Vrouw, Inter* Mens, Intergender, Intersekse, Biseksueel, Hermafrodiet, Hermafrodiet, Tweegeesten (derde geslacht), Vierde geslacht, XY Vrouw, Butch, Femme, Drag, Travestiet, Geslachtsoverschrijdend.

 1. Als duidelijk gedefinieerde man of vrouw mag je je ogen wijd openslaan, maar schud je hoofd niet.
 2. Zoals bekend is er meer in de wereld dan voor de eigen horizon past.
 3. De enige vraag is: moeten we deze 58 extra geslachten opnemen in onze taal en zo ja, hoe? Zelfs vooraanstaande politici wanhopen bij deze vraag.

De groen-zwarte coalitie in Baden-Württemberg heeft erover gediscussieerd, de rood-rood-groen in Berlijn heeft officieel ingestemd*.

Hoeveel genders zijn er volgens de wetenschap?

Is het mogelijk om te tellen hoeveel genders er bestaan? – ‘Genderidentiteit kun je niet meten. Ook niet door het meten van hormonen of chromosomen. Mannelijk, vrouwelijk en alles ertussenin: het is een spectrum en je kunt je op alle mogelijke plekken bevinden. Dus nee, we kunnen niet tellen hoeveel verschillende genders er bestaan.’

Wat zijn de 7 genders?

In a recent panel at the New Museum, artist Jacob Ciocci defined technology as „anything that organizes or takes apart reality,” which prompted a realization: gender could be also be understood as a kind of technology unto itself. The 3rd Istanbul Design Biennial proposes that the ultimate aim of design is a redesign of the species.

 1. Under this premise, in an era where hormone molecules are produced in laboratories and distinctions like „female” and „male” are eroding, the „gender hacker” can be seen as a radical innovator in the ongoing design of the human.
 2. Hormones, regardless of their origins, flow through our bloodstream distributing „chemical messages”—to borrow a term used by Paul Preciado in Testo Junkie (The Feminist Press, 2013) —just as letterforms distribute words throughout bodies of text.

Language bears the responsibility of communication, and like typography, gender must be understood as an expressive format that evolves with the needs of its user. As a species, we continue to move beyond the constraints of the body. So, too, must the constructs of gender and the vocabulary we use to describe them.

One voice in the construction of this language is Esben Esther P. Benestad, a progressive sexologist and one of Norway’s most public trans figures. Hir work as a therapist has flipped the script on gender norms by actively documenting people’s response to the question, „What is your gender?” All responses are equally validated, the subject dictates their own status, and gender is self-determined rather than diagnosed.

Through these conversations with real people Benestad has observed seven unique genders: Female, Male, Intersex, Trans, Non-Conforming, Personal, and Eunuch. Linking Ciocci’s thinking with Benestad’s, Façadomy invited seven graphic designers (Mylinh Trieu Nguyen, Andrew Sloat, Riley Hooker, Ely Kim, Nontsikelelo Mutiti, Ksenya Samaskaya, and Lobregat Balaguer)—each having pushed the limits of the „d” word in their own practice—to reflect on the seven genders through typographic metaphor.

See also:  Op Welke Zender Komt Ajax?

Hoe heet een mens met 2 geslachten?

Wat is een intersekse persoon? – Intersekse personen zijn geboren met mannelijke en vrouwelijke geslachtskenmerken, Iemand heeft bijvoorbeeld een niet volgroeide penis en een vagina-ingang of baarmoeder, Of iemand is geboren met een vulva en een grote clitoris die op een penis lijkt.

Wat is een Intersexueel?

1. Wat is intersekse? – Intersekse verwijst naar de ervaringen van mensen die geboren zijn met een lichaam dat niet past binnen de normatieve definities van man en vrouw. Intersekse gaat niet over seksuele oriëntatie of genderidentiteit. De meeste intersekse personen hebben een mannelijke of vrouwelijke genderidentiteit en zijn heteroseksueel.

 • Maar net als andere mensen kunnen zij ook een lesbische, homoseksuele of biseksuele oriëntatie hebben of zich identificeren als transgender.
 • Intersekse wordt ten onrechte geassocieerd met transgender Intersekse is een variatie op wat als de mannelijke of vrouwelijke sekse wordt beschouwd.
 • Bijvoorbeeld meisjes geboren met XY-chromosomen en jongens met XX-chromosomen.

Of jongetjes met een vagina en meisjes met een clitoris die zo groot is als een kleine penis. De variatie tussen intersekse personen is groot. Soms is al vanaf de geboorte bekend dat er sprake is van een intersekse kind. Maar er zijn ook mensen die niet weten dat ze een intersekseconditie hebben.

 1. Zij kunnen hun hele leven kampen met onbegrepen lichamelijke of geestelijke klachten.
 2. Intersekse wordt ten onrechte vaak geassocieerd met transgender.
 3. In tegenstelling tot transgender personen hebben intersekse personen vaak geen zeggenschap gehad over de medische behandelingen die ze hebben ondergaan.

Voor intersekse personen is niet zozeer de perceptie van de eigen sekse het vraagstuk, maar de schaamte en het stigma als gevolg van het maatschappelijke taboe op intersekse, waardoor aansluiting bij de rest van de maatschappij soms moeilijk is. Download de handreiking over intersekse

Wat is een Pangender?

Pangender is een multi gender niet-binaire genderidentiteit die verwijst naar een enorme en diverse veelheid van geslachten in hetzelfde individu die zich oneindig kan uitstrekken, altijd binnen de eigen cultuur en levenservaring, en al dan niet onbekende geslachten kan omvatten.

 1. Een pangender-persoon kan in de loop van de tijd tussen identiteiten verschuiven of het gevoel hebben dat ze één allesomvattende identiteit hebben die statisch/onveranderlijk is.
 2. Pangender is erg uitgebreid en niet-specifiek, wat betekent dat er talloze geslachten zijn zonder maximale limiet.
 3. De pangender-ervaring kan verder gaan dan de huidige kennis van genders.

Pangender-individuen kunnen gender fluïditeit voelen of niet. Een pangender-persoon kan bijvoorbeeld ook genderflux ervaren, die van pangender naar agender stroomt. Pangender zijn vereist niet dat men alles weet over alle gevestigde geslachten, alleen dat hun identiteit talloze geslachten tegelijk of in de loop van de tijd omvat.

Een persoon zijn die elk geslacht is; Een persoon zijn die het hele gender spectrum kan zijn; Een persoon zijn die alle geslachten voor hen beschikbaar heeft; Een persoon zijn met een enorm aantal geslachten; Een persoon zijn die alle geslachten is binnen hun eigen cultuur en levenservaring; Een persoon zijn die oneindig veel geslachten heeft binnen hun eigen cultuur en levenservaring; Een persoon zijn wiens gender ervaring verder gaat dan de bekende genders binnen hun eigen cultuur en levenservaring; Een persoon zijn met binaire geslachten (vrouw en man) + bekende geslachten + onbekende geslachten binnen hun eigen cultuur en levenservaring; Een persoon zijn die polygender is en meer geslachten heeft binnen hun eigen cultuur en levenservaring.

Je leest een artikel uit de kennisbank van Vrouw uit de Kast, Mijn naam is Diana Arkeveld en met mijn blogs en artikelen help ik je op weg. Ik ben de drijvende kracht achter Vrouw uit de Kast. Vrouw uit de Kast is er voor vrouwen die twijfelen over hun geaardheid of lesbische vrouwen die vastlopen in hun leven.

Welke 3 geslachten zijn er?

Derde geslacht 13 oktober 2018: Aktion Standesamt 2018, slotevenement over de uitvoering van de wet voor het derde geslacht in Duitsland voor de Bondskanselarij De term derde geslacht wordt onder meer gebruikt voor mensen die zichzelf niet als specifiek of beschouwen, of die door anderen niet als zodanig worden beschouwd.

Dit derde geslacht omvat meestal en mensen, soms ook en, De van een mens bepalen of iemand biologisch een man of vrouw is, op basis van de aanwezigheid van XX of XY. Mensen met chromosomenpaar XX zijn biologisch vrouwelijk, mensen met een chromosomenpaar XY zijn mannelijk. De omschrijving „man” of „vrouw” kan echter afwijken van bovenstaande biologische classificatie.

In verschillende culturen wordt dan ook een tussenstadium tussen het mannelijk en vrouwelijk geslacht onderscheiden: een onzijdig geslacht, een dubbel geslacht, een wisselgeslacht of een geslacht dat volstrekt onafhankelijk is van het mannelijk en vrouwelijk geslacht.

 1. In 2011 voerde als eerste land ter wereld de optie van een derde geslacht toe in zijn,
 2. Op 28 mei 2018 bepaalde de in Nederland – op verzoek van de officier van justitie – dat het geslacht van een in 1961 geboren persoon verbeterd diende te worden van 'vrouw’ naar 'geslacht is niet kunnen worden vastgesteld’ en liet in een begeleidend persbericht weten dat „de tijd rijp is voor erkenning van een derde gender”.

Toen bij de geboorte van betrokkene het geslacht niet kon worden vastgesteld, hadden de ouders in de geboorteakte laten vastleggen dat het kind van het mannelijk geslacht was. In 2001 werd dat na een beroep op art.28 van veranderd naar 'vrouwelijk’ en op 28 mei 2018 uiteindelijk naar 'geslacht is niet kunnen worden vastgesteld’ omdat de belanghebbende zich noch man, noch vrouw voelt.

See also:  In Welke Winkels Mag Je Hond Mee?

Wat is Lhbtqia+?

Betekenis lhbtqia+ – Lhbtqia+ is een afkorting. De letters van de afkorting staan voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse, queer en aseksueel. De + staat voor andere variaties die niet vallen binnen de gebruikelijke definities van 'man’ en 'vrouw’ of niet heteroseksueel of cisgender zijn.

Hoe spreek je een queer aan?

Taal bepaalt wie zichtbaar is en wie buitengesloten wordt. Daarom is het voor mensen die zich geen man en geen vrouw voelen voortdurend een pijnpunt als ze worden aangesproken met 'hij’ en 'zij’. Om die reden gebruiken wij sinds enkele jaren de voornaamwoorden 'hen’ en 'die’.

Waren er vroeger ook transgenders?

Transgender: van de oudheid tot nu Artikel Van genderneutrale kleding in de rekken tot een ‘x’ in je paspoort, het idee van ‘gender’ is de afgelopen jaren een onderwerp van hevige discussies geweest. De maatschappij wordt steeds opener tegenover het concept van gender en de acceptatie van transgender personen.

Tegelijkertijd zijn er nog veel mensen die de openstelling van gender te ver vinden gaan en een moderne ‘uitvinding’ vinden. Transgender personen hebben echter een lange geschiedenis, die verder teruggaat dan men vaak denkt. De manier waarop wij transgender personen vandaag de dag zien, is niet hoe zij altijd gezien werden.

Tijdens de Oudheid werden mensen die probeerden de geslachten te overbruggen, gekoppeld aan wijsheid. Mensen die beschikten over de traditionele man/vrouw genderrollen, werden juist gekoppeld aan het tegenovergestelde. In de Oudheid waren er ook priesters van de Sumerische godin Inanna die zich noch als man noch als vrouw identificeerden, zij stonden bekend als Gala.

 1. Het concept van transgender zijn bestond dus niet alleen al in de Oudheid, maar werd toentertijd zelfs redelijk geaccepteerd.
 2. In de Romeinse cultuur werden transgender personen alleen geaccepteerd als zij lid van de heersende klasse waren of als het samenviel met de agenda van leiders en generaals.
 3. Rond het jaar 60 trouwde Keizer Nero met een slavenjongen, Sporus.

Hij had hem laten castreren (wat in die tijd aangenomen werd als het belangrijkste mechanisme van geslachtsverandering) en gaf hem vrouwenkleding. Vanaf dat moment ging Sporus mee als keizerin aan de zijde van keizer Nero naar belangrijke gelegenheden.

’Mukhannathun’ In het Midden Oosten werden mannen die vrouw wilden zijn in deze tijd geaccepteerd. Onder de naam ‘Mukhannathun’ konden zij relaties onderhouden met zowel mannen als vrouwen. Later werd besloten dat alle ‘Mukhannathun’ gecastreerd moesten worden. Transgender personen die de prostitutie ingingen of het criminele pad opgingen, werden in het Midden Oosten wel veracht.

: Transgender: van de oudheid tot nu

Wie heeft gender uitgevonden?

Gender is de culturele, sociale en psychologische uitdrukking van biologische sekse verschillen. Het begrip is in 1955 geïntroduceerd door John Money in onderzoek naar intersekse, Het begrip werd in de jaren 1970 breder toen het een belangrijke rol kreeg in de feministische theorie om via genderstudies de sociale constructie van gender te duiden.

Hoe heet het als je op alle genders valt?

Panseksueel – Panseksueel is een overkoepelende term, die betekent dat je op mensen valt, of het nou mannen, vrouwen, non-binaire, intersekse personen of andere vormen betreft.

Hoeveel geslachten zijn er in Nederland?

Zie ook de bevolkingspiramide. Op 1 januari 2022 telde Nederland 8 745 468 mannen en 8 845 204 vrouwen. Dat betekent dat er 99 mannen op elke 100 vrouwen zijn.

Wat is een CIS Female?

Cis man of cis vrouw – Een cis man (of cisman) is een man die geboren is als man is en zich daar prettig bij voelt. Een cis vrouw (of cisvrouw) is dus een vrouw die geboren is met de geslachtskenmerken van vrouwen en die zich ook vrouwelijk voelt.

Welk gender heb ik?

Je gender bestaat uit je genderidentiteit en je genderexpressie. Iedereen heeft een eigen genderexpressie, een mix aan vrouwelijke, mannelijke en androgyne kanten. En iedereen ervaart diens genderidentiteit op een eigen manier, zoals man, vrouw of non-binair. Je kan transgender zijn of cisgender.

Hoe noem je iemand die gender neutraal is?

Genderidentiteit, genderexpressie en non-binariteit – Niet ieder kind voelt zich jongen of meisje, en niet ieder volwassene voelt zich man of vrouw. Hier gaat genderidentiteit over. Genderidentiteit beschrijft het gevoel wat iemand heeft bij het eigen lichaam.

Dit is onafhankelijk van iemands biologisch geslacht. Het biologisch geslacht zijn de geslachtsdelen waar mee iemand geboren is. Er zijn ook mensen, die geboren worden met een variatie in het biologische geslacht. Bij hen is na de geboorte niet altijd duidelijk of er sprake is van een jongen of een meisje.

Dit noemen we ook wel intersekse. Hoe iemand uiting geeft aan de genderidentiteit noemen we genderexpressie. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met hoe iemand zich kleedt of hoe iemand zich gedraagt. Dat kan 'typisch meisje’ of 'typisch jongen’ zijn maar hierin zijn allerlei variaties mogelijk.

 • Iemand bepaalt zelf wat bij diegene past.
 • Binnen ons expertisecentrum is iedereen welkom ongeacht de genderidentiteit, biologisch geslacht en genderexpressie.
 • Als iemand geen keuze maakt in de genderidentiteit man of vrouw spreken we van non-binair.
 • Non-binaire personen voelen zich een beetje jongen/man en meisje/vrouw, of juist geen van beiden.

Of zij voelen zich soms jongen/man en soms meisje/vrouw. Dit heet genderfluïde. Iemand ‘vloeit’ als het ware van de ene naar de andere genderidentiteit. Anderen voelen zich geen jongen/man maar ook geen meisje/vrouw. Zij voelen zich genderloos en of agender.

Is Ryanne omgebouwd?

Ryanne van Dorst wil taboe doorbreken: ik ben geboren als hermafrodiet Het is de eerste keer dat een bekende Nederlander zich openlijk uitspreekt over interseksualiteit. Onlangs ging het Belgische topmodel Hanne Gaby Odiele haar al voor. Dit trok wereldwijde aandacht.

 1. En dat is niet zo gek.
 2. Er is bij de meeste mensen weinig bekend over interseksualiteit.
 3. Uit onderzoek blijkt dat veel interseksuele personen het moeilijk vinden om hiervoor uit te komen.
 4. Dit heeft vaak met schaamte te maken.
 5. Ook is men vaak bang gestigmatiseerd te worden.
 6. Hermafrodiet, oftewel geboren met mannelijke en vrouwelijke geslachtskenmerken.
See also:  Welke Uitkeringen Zijn Gekoppeld Aan Het Minimumloon?

Ryanne legt uit dat op doktersadvies besloten werd een meisje van haar 'te maken’, door middel van operaties en hormonen. In de serie ‘Geslacht’ laat ze er verder weinig over los. Het doel is om een taboe te doorbreken, om meer openheid over genderdiversiteit te creëren.

Kan een hermafrodiet zwanger worden?

Ga naar inhoud Geen (pseudo)hermafrodiet? Welke Genders Zijn Er De slapende Hermaphroditus is een beeld in het Louvre. In het echt worden geen mensen geboren met volledige mannelijke en vrouwelijke voortplantingsorganen omdat deze organen tijdens de zwangerschap ontstaan uit hetzelfde weefsel. Dat weefsel kan zich in mannelijke richting ontwikkelen of in vrouwelijke richting, maar niet in allebei.

Pseudohermafroditisme is de verouderde naam die vroeger voor bepaalde vormen van seksediversiteit werd gebruikt. Tegenwoordig wordt de term over het algemeen als kwetsend ervaren omdat het de suggestie wekt dat er sprake is van iemand die zich ten onrechte (pseudo is Grieks voor ‘vals’) uitgeeft voor hermafrodiet.

Hermafroditeit is het biologische verschijnsel van tweeslachtigheid, waarbij een dier in de voortplanting zowel de mannelijke rol (bevruchten) als de vrouwelijke rol (baren) kan hebben. Slakken en regenwormen zijn tweeslachtige dieren. Intersekse personen hebben op een zeer zeldzame uitzondering na óf testiculair weefsel óf ovarieel weefsel óf helemaal geen gonadaal weefsel.

Kan een intersekse persoon zichzelf zwanger maken?

Sociale factoren – Intersekse wordt over het algemeen beschouwd als een lichamelijk kenmerk en niet als een identiteit. De meeste mensen met een intersekseconditie voelen zich (en zien er ook uit als) man óf vrouw. In een beperkt aantal gevallen kiezen mensen met een intersekseconditie voor een identiteit die tussen man of vrouw in ligt of voor een aparte intersekse-identiteit.

Dit is in essentie verschillend van hoe met hun gender-identiteit in contact komen. Hoewel ook transgenders fluïde kennen en tevens genderloosheid en -identiteit, is het essentiële verschil hier dat transgenders bij hun geboorte juist wel uiterlijk standaard geslachtskenmerken hebben en pas op latere leeftijd vanuit eigen keuze een hormoonbehandeling en/of operaties kunnen ondergaan.

De meeste interseksebaby’s worden al vanaf de geboorte behandeld met hormonen. Ze ondergaan diverse operaties, zodat ze als volledig mannelijk of vrouwelijk in onze samenleving terechtkomen. De vraag of de wetenschap moet toegeven aan deze sociale druk, of dat juist de omgeving moet accepteren dat intersekse een bestaand gegeven is, is een actueel vraagstuk.

Wat is een Trigender?

Trigender is een genderidentiteit die letterlijk vertaald kan worden als ‘drie geslachten’ of ‘drievoudig geslacht’. Trigender-mensen ervaren precies drie genderidentiteiten, gelijktijdig of afwisselend. Deze drie genderidentiteiten kunnen mannelijk, vrouwelijk en/of niet-binaire identiteiten zijn.

Welke 3 geslachten zijn er?

Derde geslacht 13 oktober 2018: Aktion Standesamt 2018, slotevenement over de uitvoering van de wet voor het derde geslacht in Duitsland voor de Bondskanselarij De term derde geslacht wordt onder meer gebruikt voor mensen die zichzelf niet als specifiek of beschouwen, of die door anderen niet als zodanig worden beschouwd.

Dit derde geslacht omvat meestal en mensen, soms ook en, De van een mens bepalen of iemand biologisch een man of vrouw is, op basis van de aanwezigheid van XX of XY. Mensen met chromosomenpaar XX zijn biologisch vrouwelijk, mensen met een chromosomenpaar XY zijn mannelijk. De omschrijving „man” of „vrouw” kan echter afwijken van bovenstaande biologische classificatie.

In verschillende culturen wordt dan ook een tussenstadium tussen het mannelijk en vrouwelijk geslacht onderscheiden: een onzijdig geslacht, een dubbel geslacht, een wisselgeslacht of een geslacht dat volstrekt onafhankelijk is van het mannelijk en vrouwelijk geslacht.

 1. In 2011 voerde als eerste land ter wereld de optie van een derde geslacht toe in zijn,
 2. Op 28 mei 2018 bepaalde de in Nederland – op verzoek van de officier van justitie – dat het geslacht van een in 1961 geboren persoon verbeterd diende te worden van 'vrouw’ naar 'geslacht is niet kunnen worden vastgesteld’ en liet in een begeleidend persbericht weten dat „de tijd rijp is voor erkenning van een derde gender”.

Toen bij de geboorte van betrokkene het geslacht niet kon worden vastgesteld, hadden de ouders in de geboorteakte laten vastleggen dat het kind van het mannelijk geslacht was. In 2001 werd dat na een beroep op art.28 van veranderd naar 'vrouwelijk’ en op 28 mei 2018 uiteindelijk naar 'geslacht is niet kunnen worden vastgesteld’ omdat de belanghebbende zich noch man, noch vrouw voelt.

Wat is een Cisvrouw?

Cis man of cis vrouw – Een cis man (of cisman) is een man die geboren is als man is en zich daar prettig bij voelt. Een cis vrouw (of cisvrouw) is dus een vrouw die geboren is met de geslachtskenmerken van vrouwen en die zich ook vrouwelijk voelt.

Waar val je op als je queer bent?

Queer (Q) of Questioning (Q) – Queer is een verzamelnaam voor iedereen die de bestaande termen zoals man/vrouw, homo/hetero en andere termen te beperkt vindt. Queer betekent letterlijk ‘vreemd’. Mensen die deze term gebruiken staan voor een open, brede identiteit en seksualiteit, en willen zichzelf niet in een hokje plaatsen qua geslacht en/of seksuele voorkeur.