Vloerverwarming Pomp Welke Stand?

Vloerverwarming Pomp Welke Stand
Oude pompen hebben vaak drie vaste standen (I, II en III) en staan in de meeste gevallen afgesteld op de hoogste (comfort) stand. De vloer wordt dan het snelst warm, maar energiezuinig is het niet. Tip: zet de pomp eens op de laagste stand.

Hoe snel moet de pomp van de vloerverwarming staan?

Vier tips om energiezuinig om te gaan met de vloerverwarming pomp Vier tips om energiezuinig om te gaan met de vloerverwarmingspomp Geplaatst op 24-12-2020 Het water dat door de vloerverwarmingsbuizen stroomt, komt daar terecht dankzij de vloerverwarmingspomp.

Zet de vloerverwarmingspomp niet op de hoogste stand. In de meest gevallen wordt de pomp automatisch ingesteld op de hoogste stand. Logisch, want zo wordt het huis ook het snelst warm. Zeker wanneer de vloerverwarming net is aangelegd is dat prettig. Maar als het huis eenmaal op temperatuur is, hoeft de pomp niet meer op vol vermogen te draaien. Ook op een lagere stand is er bijna geen comfortverlies en blijft de temperatuur aangenaam. Maak gebruik van een slimme thermostaat. 's Nachts of op momenten dat u niet thuis bent, of 's nachts, hoeft de vloerverwarming niet per se zo hard te draaien als op de momenten dat u het in huis wél lekker behaaglijk wilt hebben. U kunt natuurlijk zelf een (klok)thermostaat aanschaffen en dit handmatig instellen. Maar er zijn tal van slimme thermostaten die dat werk al voor u doen, mede op basis van de GPS-gegevens van uw telefoon. Ze zien wanneer u de deur uit bent – en ook wanneer u weer op weg bent naar huis. Uiteindelijk herkent de thermostaat uw vaste patronen en zorgt deze er zelf voor dat uw woning efficiënt wordt verwarmd. Kies een energiezuinige vloerverwarmingspomp. Is de pomp aan vervanging toe, of gaat u nieuwe vloerverwarming aanleggen? Kiezen voor een energiezuinige vloerverwarmingspomp kan zeker lonen. De Grundfos ALPHA 2L bijvoorbeeld is een vloerverwarmingspomp die zeer energiezuinig is. Sluit een pompschakelaar aan. Normaal gesproken draait een vloerverwarmingspomp in principe 24 uur per dag door. Wilt u dat efficiënter doen? Met een automatische pompschakelaar schakelt de pomp pas in wanneer dat nodig is, en uit op het moment dat de vloer op temperatuur is. Daardoor is de pomp niet 24 uur per dag ingeschakeld en dat kan aanzienlijk in de energiekosten schelen.

Welke stand moet de Grundfos pomp vloerverwarming?

Algemene informatie over energiezuinige pompen voor CV-ketels en vloerverwarming In iedere cv-ketel en in iedere vloerverwarming wordt een circulatiepomp gebruikt voor het rondpompen van het water door de radiatoren of vloerleidingen. In de meeste gevallen zijn dat pompen van Grundfos of van Wilo, zeer betrouwbare pompen die meestal vele jaren probleemloos en zonder enig onderhoud hun werk doen.

Wist u dat deze pompen tot de grootste elektriciteitsverbruikers in uw huishouden horen? Sinds kort zijn er vervangende pompen die het energieverbruik tot wel 77% te verminderen. Bij Grundfos wordt dit AutoAdapt genoemd, voor meer informatie hierover kunt het pdf bestand „” met de uitleg downloaden.Een overzicht van het gemiddelde jaarverbruik bij Grundfos pompen van de verschillende generaties;

De meeste van die pompen hebben een 3 standen schakelaar waarmee het vermogen van de pomp kan worden ingesteld, veiligheidshalve staat die vaak op de middelste stand (II).Bij vloerverwamingen draait deze pomp vaak continu, jaar in en jaar uit.Bij de wat oudere cv-ketels draaien ze meestal ook continu maar bij de modernere VR of HR ketels worden ze vaak na verloop van tijd uitgeschakeld door een pompschakeler.

Toch draaien de pompen ook in die ketels heel wat uren per dag/jaar.Een veelgebruikte pomp zoals bijvoorbeeld de Grundfos UPS25-40 (zit in heel veel cv-ketels en vloerverwamingen) gebruikt in stand II 45 Watt (30Watt in stand I en 65 Watt in stand III).Als die pomp in stand II het gehele jaar draait dan verbruikt deze maar liefst 45 x 24 x 365 /1000 = 394 kWh (meer dan 100 euro per jaar).Voor veel huishoudens is dat meer dan 10% van hun totale elektriciteitsverbruik!En heeft u een cv-ketel met zo’n pomp èn een vloerverwamings verdeelinrichting met nog zo’n pomp dan is dat zelfs het dubbele!Heeft u een wat grotere ketel of vloerverwamingsinstallatie dan zit daar waarschijnlijk een UPS 25-50 of UPS 25-60 pomp in met een hogere capaciteit.

See also:  In Welke Maand Zijn De Meeste Mensen Geboren?

Een UPS 25-60 gebruikt in stand III liefst 90 Watt! Het verbruik daarvan kan op jaarbasis dus oplopen tot bijna 800 kWh!NB, voor Wilo en andere merken pompen geldt vrijwel precies hetzelfde, de Grundfos modellen zijn alleen genoemd omdat ze zo bekend zijn.Dat het energieverbruik van deze pompen lager kon was al langer duidelijk en Grundfos is vanaf 2000 tot 2005 bezig geweest om alle „oude” UP(S) pompen te vernieuwen door nieuwe versies die al ca 25% minder energie verbruiken.

Als u dus een huidige UPS 25-40 of UPS 25-60 vergelijkt met eenzelfde type van voor bouwjaar 2000 dan scheelt dat al zo’n 25%.Sinds enige jaren worden de vertrouwde wisselstroom motoren in allerlei pompen en ventilatoren steeds meer vervangen door nieuwe gelijkstroommotoren met permanente magneten wat een nog veel grotere besparing oplevert.

Bij Grundfos geldt dit voor de Alpha2 pompen, bij Wilo voor de Yonos pompen en OEG voor de CPAE pompen,Door deze motoren ook nog eens te voorzien van een ingebouwde intelligente besturingselektronica kunnen zo ook nog worden teruggeregeld in vermogen wanneer de situatie dat toelaat waardoor het energieverbruik nog verder afneemt.

Terwijl de „oude” pompen werden ingesteld op een stand (I, II of III) die nodig was om de circulatie in het gehele verwarmingssysteem zeker op gang te krijgen en te houden en vervolgens in die stand bleven staan met het bijbehorende energieverbruik doen de nieuwe pompen dat slimmer. Bij het opstarten gaan ze even naar hun maximale vermogen zodat het systeem zeker goed op gang komt maar als ze vervolgens merken dat het drukverschil afneemt (doordat de circulatie op gang komt) dan regelen ze zelf hun vermogen geleidelijk terug tot een veel lagere waarde.De AutoAdapt functie is niet in alle toepassingen te gebruiken maar dan kan de Alpha2 ook vast op een stand I, II of III worden ingesteld of u kiest voor een Alpha2-L uitvoering die geen AutoAdapt heeft maar verder gelijk is aan de Alpha2.

Omdat de motor zelf een stuk zuiniger is dan die van de UPS pompen zal het energieverbruik van zo’n Alpha2 pomp in alle gevallen aanzienlijk lager uitvallen. Voor de Wilo Yonos en OEG CPAE pompen geldt vrijwel precies hetzelfde. Pompen van de verschillende merken zijn over het algemeen ook gewoon onderling uit te wisselen.Als uw pomp vanwege slijtage toch al moet worden vervangen dan is de keuze al helemaal eenvoudig want de meerprijs van een Grundfos Alpha2 of een Wilo Yonos-pomp en zeker van een OEG CPAE pomp ten opzichte van een „oude” standaardpomp verdient u in een a twee jaar terug.

  1. Vooral Wilo heeft met zijn speciaal voor vloerverwarming ontwikkelde serie Yonos Pico pompen een prijstechnisch zeer interssante oplossing.
  2. Wilo (duits) is misschien wat minder bekend dan Grundfos, de grootste fabrikant van pompen ter wereld, maar Wilo was indertijd wel de uitvinder van de circulatiepomp en ook de huidige intelligente pompen zijn door Wilo bedacht.
See also:  Welke Planten Stekken Op Water?

Ook als uw „oude” pomp nog niet aan vervanging toe is vanwege slijtage kan het rendabel zijn om deze toch te vervangen. Als uw ketel of vloerverwaming pas een paar jaar oud is en nog vele jaren mee moet gaan dan gaat u zo’n energiezuinige pomp altijd terugverdienen en bovendien spaart u natuurlijk het milieu.

GrundfosModel „Oude” UPS vanvoor bouwjaar 2000 „Nieuwe” UPS vanna bouwjaar 2005 Alpha2
UPS 25-40 400 kWh /jaarenergieklasse C 290 kWh /jaar(- 27,5%) energieklasse B 90 kWh /jaar(-77,5%) energieklasse A
UPS 25-60 550 kWh /jaarenergieklasse D 420 kWh /jaar(-23,6%) energieklasse C 145 kWh /jaar(-73,6%) energieklasse A

Is vervanging altijd mogelijk? Het vervangen van een „oude” UPS pomp door hetzelfde „nieuwe” type is altijd mogelijk zonder enige beperking. Zowel in een ketel als in een vloerverwarming is dat geen probleem.Een aantal ketelfabrikanten gebruiken speciaal voor hun vervaardigde pompen.

Vaak zijn dat Grundfos of Wilo pompen maar dan met een eigen typenummer van de ketelfabrikant. Of zo’n pomp is te vervangen door een „nieuwe” UPS of Alpha2 is door ons helaas niet te beoordelen. Het vervangen van een UPS pomp (oud of nieuw of een vergelijkbare pomp van een ander merk) door een Alpha2, Wilo Eco of OEG CPAE kan vaak wel maar niet altijd,

Bij een vloerverwarming, al dan niet voorzien van een pompschakeling, kan het vrijwel altijd.In een ketel kunnen er wel beperkingen zijn;- de Alpha2, Wilo Yonos en OEG CPAE pompen zijn qua maten iets dieper en passen misschien niet – als het een ouder type ketel betreft met alleen een aan/uit functie van de pomp dan kan het meestal wel maar dan kan het nodig zijn om de Alpha2, Wilo Yonos of OEG CPAE op een vast toerental in te stellen of, bij Grundfos een Alpha2-L uitvoering te kiezen.

De besparing is dan geen 75% maar ca 63% (nog altijd stukken beter dan met een „nieuwe” UPS pomp). – als het een al wat modernere ketel betreft met een door de ketel bestuurde toerenregeling voor de pomp (modulerende pomp) dan is een intelligente pomp geen oplossing. Vervanging is tamelijk eenvoudig en kan ook door een handige doe-het-zelver worden gedaan.

Het uitwisselen zelf is wat werk maar zeker niet moeilijk en een handige doe-het-zelver met het juiste gereedschap kan dat gemakkelijk zelf doen. Uiteraard moet de ketel of de vloerverwaming wel eerst worden afgetapt en na het verwissleen weer worden gevuld en ontlucht.Bij de pomp zelf moet de elektrische aansluiting worden losgemaakt bij de oude pomp en de twee grote wartels moeten worden losgedraaid waarvoor wel een paar grote sleutels of pijptangen nodig zijn.

Welke temperatuur vloerverwarming pomp?

Waarom en wanneer beschadigt je vloer? – Temperatuurschommelingen zorgen ervoor dat de vloer uitzet en krimpt. Zolang de temperatuur niet te warm wordt ingesteld, is er van schade geen sprake. Sommige installateurs geven 55 graden als maximum watertemperatuur.

Welke temperatuur instellen bij vloerverwarming?

Lagere watertemperatuur, lagere stookkosten – De maximale temperatuur van de watergeleiding is 40 graden bij vloerverwarming. Het is niet de bedoeling dat je dit gebruikt als startinstelling. In de praktijk zien we eindinstellingen tussen de 30 en 40 graden waarmee mooie resultaten worden behaald.

Welke temperatuur starten vloerverwarming?

Tegels – Bij een vloerverwarmingssysteem dat is ingefreesd kunnen meteen de volgende dag de tegels al gelegd worden. Geef de tegelvloer echter wel vier weken de tijd, voordat u gaat stoken. Is de vloerverwarming op bouwstaal gelegd, dan moet de nieuwe dekvloer zes tot acht weken uitharden voordat u de tegels kunt aanbrengen.

See also:  Welk Gewicht Hoort Bij Welke Lengte?

Welke stand bypass vloerverwarming?

Wanneer een bypass-ventiel toepassen? – Bij aansluiting van vloerverwarming (maar ook bij bijvoorbeeld thermostatische radiatorventielen) op een HR-CV-installatie is het aan te bevelen om een automatische drukverschilregelaar te plaatsen. Indien er geen bypass-ventiel wordt toegepast, zal de druk in de aanvoerleiding naar de vloerverwarmingsverdeler te hoog kunnen oplopen.

  1. Bij toepassing van een bypass-ventiel wordt voorkomen dat de druk te hoog oploopt: het is dus een extra veiligheidsmaatregel.
  2. Een bypass is nodig wanneer de gehele installatie uit thermostaatkranen en/of een vloerverwarmingsverdeler bestaat: zeker wanneer het een HR-ketel betreft (veel fabrikanten geven dit in hun handleiding reeds aan en bieden alleen garantie indien een bypass geïnstalleerd is).

Is er geen bypass-ventiel aanwezig, dan moet er altijd een radiator aanwezig zijn met een gewone kraan. welke altijd open dient te staan om de doorstroming te waarborgen. Dit om de druk in de leidingen niet te hoog te laten oplopen. Op de vloerverwarmingsverdeler zit altijd een thermostaatkraan.

overbelasting van de pomp wordt voorkomendoorstroming naar de ketel verloopt rustigerstromingsgeluid wordt verminderdvoorkomen van ongewenste stijging van de druk in de leidingen

Bij een vermindering van de warmtevraag (bijvoorbeeld door gelijktijdig sluiten van thermostaatkranen en verdeler van de vloerverwarming) kan er een stijgend drukverschil ontstaan in de aanvoer- en retourleidingen. In dat geval opent de klep in het bypass-ventiel en wordt een te hoge druk in één van de leidingen voorkomen.

Kun je de pomp van de vloerverwarming uitzetten?

Hoe vloerverwarming uitzetten? – Wanneer u de vloerverwarming toch wilt uitschakelen dan kunt u dat doen door de pomp uit te schakelen. Ook kunt u gebruik maken van een thermostaat die de temperatuur regelt. De thermostaat kan constant temperaturen meten en schakelen tussen gewenste temperaturen.

Hoeveel stroom verbruikt een pomp vloerverwarming?

Vloerverwarming Pomp Welke Stand – Onder de vloer waar zich het vloerwarmingssysteem bevindt, lopen slangen/leidingen waar warm water doorheen wordt gepompt. Dit warme water zorgt voor een hogere temperatuur in de ruimte waar het vloerverwarmingssysteem geïnstalleerd is. In de meeste gevallen zorgt dit al voor voldoende warmte, waardoor er in principe geen radiator meer aan te pas hoeft te komen. Wist u dat deze vloerverwarmingspomp dezelfde pomp is als de pomp die in uw CV geplaatst is? Deze pompen zijn bij het gebruik van water altijd aan het draaien, met hoge energiekosten als gevolg. Oude vloerverwarmingspompen en CV-pompen met een vast vermogen zijn gemiddeld verantwoordelijk voor 450 kWh aan energie per jaar! Omgerekend is dat jaarlijks €351,- (uitgaand van de energieprijs in september 2022).

Waarom pompsnelheid aanpassen?

2. Laat de pomp van de cv-ketel langzamer draaien – De pomp in de cv-ketel zorgt ervoor dat het warme water terecht komt in het vertrek dat jij wilt opwarmen. Hoe sneller de pomp werkt, hoe sneller het water zich door de verwarmingsbuizen verplaatst. Het water heeft daardoor minder tijd om warmte af te geven.

De snelheid staat standaard op 100% capaciteit, maar deze kun je aanpassen. Op de display van de cv-ketel kun je de snelheid van de pomp verlagen, waardoor het water meer tijd heeft om warmte af te geven. Moderne ketels regelen de pompsnelheid vaak automatisch. Wat oudere ketels zonder modulerende pomp hebben vaak een behuizing.

Om bij de pomp te komen dien je de behuizing te verwijderen. Op de pomp zit vaak een kleine draaischakelaar. Als de pomp drie standen heeft en nu op stand 3 staat kun je de schakelaar ook op 2 zetten zonder dat je verschil zult merken in comfort of pomp kwaliteit.