Rekrutacja do klas IV sportowych 2021/2022

W tym roku planujemy otwarcie dwóch klas czwartych sportowych. Pierwsza o profilu pływanie, judo i koszykówka, druga o profilu taniec (dziewczęta) oraz piłka nożna (chłopcy). W zależności od wyników egzaminów podział dyscyplin na poszczególne klasy może się zmienić.

W obydwu klasach językiem wiodącym będzie angielski.

Do 30 marca do godz. 16.00 Rodzice kandydatów powinni złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  1. Podpisany „Wniosek o przyjęcie do klas sportowych”.
  2. Podpisaną „Kartę dla Rodziców i Kandydata do klasy IV sportowej w Szkole Podstawowej nr 303”.
  3. Orzeczenie o bardzo dobrym stanie zdrowia podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub medycyny sportowej (wystarczy informacja, że stan zdrowia dziecka pozwala na podejście do testów do klasy sportowej).
  4. Podpisane „Oświadczenie Rodziców ucznia klasy sportowej spoza rejonu”.
  5. Dokumenty potwierdzające kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (w przypadku spełniania kryteriów).

Kandydaci powinni podejść do testów sprawnościowych w konkretnych dyscyplinach wg. harmonogramu:

PŁYWANIE  – pływalnia ul. Koncertowa 4 i/lub sala gimnastyczna ul. Koncertowa 4

I termin:        07.05.2021 godz. 16.00 (piątek)

II termin        08.05.2021 godz. 08.00 (sobota)

TANIEC – forum SP 303 ul. Koncertowa 4

I termin:        06.05.2021 godz. 19.00 (czwartek)

II termin:       09.05.2021 godz. 10.00 (niedziela)

KOSZYKÓWKA – sala gimnastyczna SP 303 ul. Koncertowa 4

I termin:        05.05.2021 godz. 16.00 (środa)

II termin:      08.05.2021 godz. 09.30 (sobota)

PIŁKA NOŻNA  – boisko piłkarskie SP 303 ul. Koncertowa 4 (duże)

I termin:        06.05.2021 godz. 17.00 (czwartek)

II termin:       08.05.2021 godz. 09.00 (sobota)

JUDO  – sala gimnastyczna SP 303 ul. Koncertowa 8

I termin:        06.05.2021 godz. 16.00 (czwartek)

II termin:       09.05.2021 godz. 09.00 (niedziela)

Poniżej komplet informacji oraz dokumentów dla Rodziców kandydatów do klas sportowych: