Rekrutacja do klas 1 sportowych 2022/2023

W tym roku planujemy otwarcie dwóch klas pierwszych sportowych. Pierwsza o profilu pływanie (w całości), druga o profilu gimnastyka artystyczna (dziewczęta) oraz gimnastyka sportowa z elementami judo (chłopcy i dziewczęta). W obydwu klasach językiem wiodącym będzie angielski.

Rekrutacja do klas pierwszych odbywa się elektronicznie poprzez System Rekrutacji Biura Edukacji m. st. Warszawy.

Zainteresowani powinni zalogować się i złożyć wniosek w terminie: 
1 marca 2022r. od godz. 13.00 – 9 marca 2022r. do godz. 16.00.

Aby dziecko było zakwalifikowane przez system do klasy sportowej, muszą Państwo ustawić Szkołę Podstawową nr 303 – klasę sportową w wybranej dyscyplinie na pierwszym miejscu preferencji.

W przeciwnym razie, nawet jeśli dziecko się zakwalifikuje do klasy sportowej, system doda je do szkoły z pierwszego miejsca. 
W sytuacji niezakwalifikowania się do oddziału sportowego, system automatycznie zakwalifikuje dziecko do szkoły z następnego wyboru.

Oprócz elektronicznej rejestracji, do dnia 9 marca godz. 16.00  Rodzice kandydatów składają bezpośrednio w sekretariacie szkoły lub wysyłają mailowo skany następujących dokumentów:

  1. Podpisany wniosek o przyjęcie do szkoły (wydrukowany z systemu) *.
  2. Podpisaną „Kartę dla Rodziców i Kandydata do klasy I sportowej w Szkole Podstawowej nr 303”.
  3. Orzeczenie o bardzo dobrym stanie zdrowia podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub medycyny sportowej (wystarczy informacja, że stan zdrowia dziecka pozwala na podejście do testów do klasy sportowej).
  4. Podpisane „Oświadczenie Rodziców ucznia klasy sportowej spoza rejonu”.
  5. Dokumenty potwierdzające kryteria, o których mowa w art. 133 ust. 2,3 i 6 ustawy Prawo oświatowe (w przypadku spełniania kryteriów) *.

* Istnieje możliwość złożenia wniosku oraz dokumentów potwierdzających kryteria dodatkowe, o których mowa w art. 133 ust. 2,3 i 6 ustawy Prawo oświatowe (w przypadku spełniania kryteriów), za pomocą profilu zaufanego z poziomu Systemu Rekrutacji Biura Edukacji m. st. Warszawy.

Wszelkie informacje mogą również Państwo sprawdzić na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy.

Kandydaci powinni podejść do testów sprawnościowych w konkretnych dyscyplinach wg. harmonogramu:

PŁYWANIE 

pływalnia UCSiR ul. Koncertowa 4 lub sala gimnastyczna ul. Koncertowa 8 (w przypadku gdy pływalnia będzie zamknięta);

 I termin: 11 marca 2022r. (piątek) godz. 16.00

II termin: 12 marca 2022 r. (sobota) godz. 8.00

GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA sala gimnastyczna SP 303 ul. Koncertowa 8

 I termin: 10 marca 2022 r. (czwartek) godz. 18.00

 II termin: 12 marca 2022 r. (sobota) godz. 10.30

GIMNASTYKA SPORTOWA Z ELEMENTAMI JUDO sala gimnastyczna SP 303 ul. Koncertowa 8

I termin: 10 marca 2022 r. (czwartek) godz. 16.30 

II termin: 13 marca 2022 r. (niedziela) godz. 10.00 

Poniżej komplet informacji oraz dokumentów dla Rodziców kandydatów do klas sportowych.