Rekrutacja do klas 1 sportowych 2019/2020

W tym roku planujemy otwarcie dwóch klas pierwszych sportowych. Pierwsza o profilu pływanie (w całości), druga o profilu gimnastyka artystyczna (dziewczęta) oraz gimnastyka sportowa z elementami judo (chłopcy i dziewczęta). W obydwu klasach językiem wiodącym będzie angielski.

Rekrutacja do klas pierwszych odbywa się elektronicznie poprzez System Rekrutacji Biura Edukacji m. st. Warszawy.

Zainteresowani powinni zalogować się i złożyć wniosek w terminie: 
20 luty od godz. 13.00 – 25 luty do godz. 16.00.

Aby dziecko było zakwalifikowane przez system do klasy sportowej, muszą Państwo ustawić Szkołę Podstawową nr 303 – klasę sportową w wybranej dyscyplinie na pierwszym miejscu preferencji.

W przeciwnym razie, nawet jeśli dziecko się zakwalifikuje do klasy sportowej, system doda je do szkoły z pierwszego miejsca. 
W sytuacji niezakwalifikowania się do oddziału sportowego, system automatycznie zakwalifikuje dziecko do szkoły z następnego wyboru.

Oprócz elektronicznej rejestracji, do dnia 25 lutego godz. 16.00,  Rodzice kandydatów powinni złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  1. Podpisany wniosek o przyjęcie do szkoły (wydrukowany z systemu).
  2. Podpisaną „Kartę dla Rodziców i Kandydata do klasy I sportowej w Szkole Podstawowej nr 303”.
  3. Orzeczenie o bardzo dobrym stanie zdrowia podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub medycyny sportowej (wystarczy informacja, że stan zdrowia dziecka pozwala na podejście do testów do klasy sportowej).
  4. Podpisane „Oświadczenie Rodziców ucznia klasy sportowej spoza rejonu”.
  5. Dokumenty potwierdzające kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (w przypadku spełniania kryteriów).

Kandydaci powinni podejść do testów sprawnościowych w konkretnych dyscyplinach wg. harmonogramu.

PŁYWANIE pływalnia UCSiR ul. Koncertowa 4;

 I termin: 1 marca 2019 r. (piątek) godz. 1530

II termin: 2 marca 2019 r. (sobota) godz. 800

GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA sala gimnastyczna SP 303 ul. Koncertowa 8

 I termin: 26 luty 2019 r. (wtorek)godz. 1800

 II termin: 3 marca 2019 r. (niedziela) godz. 1000

GIMNASTYKA SPORTOWA Z ELEMENTAMI JUDO sala gimnastyczna SP 303 ul. Koncertowa 8

I termin: 2 marca 2019 r. (sobota) godz. 1000

II termin: 3 marca 2019 r.(niedziela) godz. 1000

Poniżej komplet informacji oraz dokumentów dla Rodziców kandydatów do klas sportowych.

Zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY, który odbędzie się 19 lutego o godz. 18.00,  w sali gimnastycznej na ul. Koncertowej 8.