Kalendarz roku szkolnego 2020/2021


1 semestr 01.09.2020 – 15.01.2021 r.

2 semestr 01.02 – 25.06.2021 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020 r.
Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2020 r.
Termin wystawienia ocen śródrocznych8 stycznia 2021 r.
Ferie zimowe18 – 31 stycznia 2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna1 – 6 kwietnia 2021 r.
Egzaminy ósmoklasisty : *
– język polski25 maja 2021 r.
– matematyka26 maja 2021 r.
– język obcy nowożytny27 maja 2021 r.
Termin wystawienia ocen końcoworocznych16 czerwca 2021 r.

* UWAGA!  DLA UCZNIÓW NIE ZDAJĄCYCH EGZAMINU SĄ TO DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

14.10.2020 r.

2.11.2020 r.

23.12.2020 r.

24.12.2020 r.

28.12.2020 r.

29.12.2020 r.

30.12.2020 r.

31.12.2020 r.

1.04.2021 r.

2.04.2021 r.

6.04.2021 r.

4.06.2021 r.


Terminarz zebrań z rodzicami 

Miesiąc Data
Koncertowa 8, czwartki
Koncertowa 4, czwartki
Tematyka spotkań
WRZESIEŃ 3 września 2020r. Zapoznanie ze Statutem Szkoły, WSO,  Programem Wychowawczo-profilaktycznym szkoły, Kalendarzem roku szkolnego. Sprawy organizacyjne.
PAŹDZIERNIK 22  października 2020r. Zebranie
LISTOPAD 19 listopada 2020r. Dzień otwarty
GRUDZIEŃ 17 grudnia 2020r. Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem, zachowaniem nieodpowiednim/nagannym na 1 semestr
STYCZEŃ 14 stycznia 2021r. Zebranie semestralne – wyniki klasyfikacji za pierwszy semestr
MARZEC 18 marca 2021r. Zebranie
KWIECIEŃ22 kwietnia 2021r.Dzień otwarty
MAJ 13 maja 2020r. Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem, zachowaniem nieodpowiednim/nagannym na koniec roku szkolnego