Kalendarz roku szkolnego 2018/2019


1 semestr 03.09.2018 – 25.01.2019 r.

2 semestr 26.01 – 21.06.2019 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna24 – 31 grudnia 2018 r.
Ferie zimowe28 stycznia – 10 lutego 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna18 – 23 kwietnia 2019 r.
Zakończenie zajęć dydaktycznych21 czerwca 2019 r.
Egzaminy gimnazjalne: *
– część humanistyczna10 kwietnia 2019
– część matematyczno-przyrodnicza11 kwietnia 2019
– część z języka obcego nowożytnego12 kwietnia 2019
Egzaminy ósmoklasisty : *
– język polski15 kwietnia 2019 r.
– matematyka16 kwietnia 2019 r.
– język obcy nowożytny17 kwietnia 2019 r.

* UWAGA!  DLA UCZNIÓW NIE ZDAJĄCYCH EGZAMINU SĄ TO DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Dni wolne:

2 listopada 2018 r.

2 maja 2019 r.


Terminarz zebrań z rodzicami 

Miesiąc Data
Koncertowa 8, czwartki 17.00
Koncertowa 4, 
czwartki 18.00
Tematyka spotkań
WRZESIEŃ 13 września 2018 r. Zapoznanie ze Statutem Szkoły, WSO,  Programem Wychowawczo-profilaktycznym szkoły, Kalendarzem roku szkolnego. Sprawy organizacyjne.
PAŹDZIERNIK 18 października 2018 r. Informacje o postępach, osiągnięciach i trudnościach uczniów, bieżące sprawy organizacyjne, indywidualne konsultacje z nauczycielami.
LISTOPAD 15 listopada 2018 r. Dzień otwarty
GRUDZIEŃ 20  grudnia 2018 r. Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem, zachowaniem nieodpowiednim/nagannym na 1 semestr
STYCZEŃ 24 stycznia  2019 r. Zebranie semestralne – wyniki klasyfikacji za pierwszy semestr
MARZEC 14 marca 2019 r. Informacje o postępach, osiągnięciach i trudności uczniów, bieżące sprawy organizacyjne, indywidualne konsultacje z nauczycielami. Obowiązkowe zebranie dla rodziców uczniów klas 3-ich gimnazjum i 8 – ych szkoły podstawowej
KWIECIEŃ 25 kwietnia 2019 r.Dzień otwarty
MAJ 9 maja 2019 r. Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem, zachowaniem nieodpowiednim/nagannym na koniec roku szkolnego