Wychowawcy

PRZYDZIAŁ GRUP W ŚWIETLICY

GRUPA
NR DZIENNIKA KLASA WYCHOWAWCA
I 1 1a KRYSTYNA SMORCZEWSKA
II 2 1b BARBARA BENDKOWSKA
III 3 1c ANETA SÓJKA
IV 4 1d HANNA PIOTROWSKA
V 5 1e ALEKSANDRA PRZESTRZELSKA
VI 6 2a ANNA SZCZEPAŃSKA
VII 7 2b KATARZYNA BELKIUS – na długotrwałym zwolnieniu lekarskim
VIII 8 2c ANNA WITKOWSKA-PROKOPCZYK
IX 9 3b+½3a MARTYNA GRABOWSKA
X 10 3c+½3a JUSTYNA KUNICKA
XI 11 4b MARTA BIAŁOUS / KATARZYNA PAROL -stałe zastępstwo
XII 12 4c,d,e,f JOANNA ZWOLAK
XIII 13 4a ADRIANNA MALICKA

W świetlicy szkolnej pracują dodatkowo po kilka godzin tygodniowo nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej: Paulina Dziubek, Aleksandra Majewska, Iwona Majcherska, Anna Pisarska, Anna Szczepańska.

Nauczyciele wychowawcy poszczególnych grup świetlicowych są odpowiedzialni za prowadzenie dziennika danej grupy. Sprawują opiekę nad wszystkimi dziećmi przebywającymi w danym czasie w świetlicy.