Wychowawcy

PRZYDZIAŁ GRUP W ŚWIETLICY

GRUPA
NR DZIENNIKA KLASA WYCHOWAWCA
I 1 1a KRYSTYNA
II 2 1b BARBARA
III 3 1c ANETA
IV 4 1d HANNA
V 5 1e ALEKSANDRA
VI 6 2a ANNA
VII 7 2b KATARZYNA – na długotrwałym zwolnieniu lekarskim
VIII 8 2c ANNA
IX 9 3b+½3a MARTYNA
X 10 3c+½3a JUSTYNA
XI 11 4b MARTA
XII 12 4c,d,e,f JOANNA
XIII 13 4a ADRIANNA

W świetlicy szkolnej pracują dodatkowo po kilka godzin tygodniowo nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Nauczyciele wychowawcy poszczególnych grup świetlicowych są odpowiedzialni za prowadzenie dziennika danej grupy. Sprawują opiekę nad wszystkimi dziećmi przebywającymi w danym czasie w świetlicy.