Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 303 im. F. Chopina w Warszawie

Rok szkolny 2018/19

Klaudia Żuber Wigurska – przewodnicząca

Anna Kluska  – wiceprzewodnicząca

Krzysztof Nowicki – wiceprzewodniczący

Katarzyna Marciniak- Łukasik – skarbnik

Ewa Górzyńska – sekretarz

Iga Niedziółka – członkini


Komisja Rewizyjna Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 303 im. F. Chopina w Warszawie

Rok szkolny 2018/19

Marek Multan – przewodniczący

Dorota Pavillet – członkini

Agnieszka Matyja – członkini


Skład Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 303 im. F. Chopina w Warszawie

Rok szkolny 2018/19

0B Wójcicka Monika
1A Kukiełka Justyna
1B Kluska Anna
1C Knyt Urszula
1D Bełza Szewc Joanna
1E Niedziółka Iga
2A Witek Katarzyna
2B Jabłonowska Aneta
2C Cieślak Paweł
3A Lenobel Sebastian
3B Dźbik Łukasz
3C Głowińska Anna
4A Multan Marek
4B Górzyńska Ewa
4C Szpilski Kamil
4D Gruba Ewa
4E Banach Tomasz
4F Migdał Piotr
4G Rybkowska Anna
5A Kowalczyk Piotr
5B Bagrowska-Szadowiak Ewa
5C Żuber Wigurska Klaudia
5D Leśniewski Michał
5E Bodnar Karolina
6A Mika-Kosior Magdalena
6B Bednarczuk Konrad
6C Matyja Agnieszka
7A Kupisz Karolina
7B Pavillet Dorota
7C Ciach Radosław
7D Antosiewicz Alicja
8A Kubiak Adam
8B Nowicki Krzysztof
8C Marciniak-Łukasiak Katarzyna
8D Niemiec Bogumiła
8E Garbińska Karolina