Obiady klasy 4-8 ul. Koncertowa 4

Szanowni Państwo,

Informujemy o zmianie organizacji żywienia dzieci w Szkole Podstawowej nr 303, w budynku przy ul. Koncertowej 4.

 1. Firma cateringowa Niebo w Gębie pracuje na elektronicznym systemie zarządzania posiłkami Grupy Loca.

2. Adres strony internetowej aplikacji do logowania na konto: https://obiadysp303.loca.pl  

UWAGA – link jest unikalny dla każdej placówki, która korzysta z systemu e-Stołówka. Prosimy nie korzystać z innych linków znalezionych w wyszukiwarkach internetowych.

3. REJESTRACJA – w celu uzyskania możliwości edycji zadeklarowanych posiłków, Rodzic składa deklarację pisemną w postaci wypełnionego i podpisanego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (na dole strony)lub u Pracownika stołówki.

Operator stołówki w terminie 48h od otrzymania prawidłowo wypełnionej deklaracji, prześle do Państwa drogą mailową link aktywacyjny, w który należy kliknąć i uzupełnić swoje dane w celu aktywacji konta.

4. Począwszy od 01.09.2019r. deklaracje i płatności za posiłki będą odbywały się w systemie miesięcznym, z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje wydawanie posiłków w stołówce szkolnej. 

WYJĄTEK: wrzesień – termin płatności do 09.09.2019r. Posiłki będą wydawane od dnia 05.09.2019 r.

5. Płatności odbywają się przy wykorzystaniu elektronicznego systemu e-Stołówka.

6. Formy opłaty za zamówione posiłki (do wyboru):

  • Przelew tradycyjny, dokonywany na wskazane konto bankowe z zachowaniem odpowiedniego tytułu przelewu (dane cznianazwisko.imię.klasa.miesiąc za jaki wnoszona jest opłata)
  • Przelew natychmiastowy on-line (Przelewy 24) – obowiązuje dodatkowa opłata administracyjna pobierana przez operatora bankowego
  • Gotówka – u pracownika stołówki .

7. REZYGNACJA z posiłku dokonywana jest tylko i wyłącznie w systemie e-Stołówka. 

Rezygnacji można dokonać najpóźniej do godz. 8:00 w dniu wydania posiłku.

8. Ochrona danych osobowych

Wszystkiefunkcje systemu e-Stołówka zostały skonsultowane prawnie i odpowiadająaktualnym wymogom jakie są stawiane przed tego typu produktami internetowymi.Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez firmę Libra Twin Sp. z o.o. wyłącznie w celu obsługi posiłków w SzkolePodstawowej nr 303 i nie będą wykorzystywane w żadnym innym zakresie.