Obiady klasy 4-8 ul. Koncertowa 4

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż żywieniem dzieci w Szkole Podstawowej nr 303, w budynku przy ul. Koncertowej 4 zajmuje się firma cateringowa Niebo w Gębie, która pracuje na elektronicznym systemie zarządzania posiłkami Grupy Loca.

1)      Adres strony internetowej aplikacji  do logowania na kontohttps://obiadysp303.loca.pl

UWAGA – link jest unikalny dla każdej placówki, która korzystam z systemu e-Stołówka.

Prosimy nie korzystać z innych linków znalezionych w wyszukiwarkach internetowych.

2)      REJESTRACJA – w celu uzyskania możliwości edycji zadeklarowanych posiłków, Rodzic składa deklarację pisemną w postaci wypełnionego i podpisanego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (formularz do pobrania na stronie szkoły w zakładce https://sp303.edu.pl/rodzice/obiady ).

Operator stołówki w terminie 48h od otrzymania prawidłowo wypełnionej deklaracji, prześle do Państwa drogą mailową link aktywacyjny, w który należy kliknąć i uzupełnić swoje dane w celu aktywacji konta.

3)      Począwszy od 01.09.2019r. deklaracje i płatności za posiłki będą odbywają się w systemie miesięcznym, z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje wydawanie posiłków w stołówce szkolnej.

WYJĄTEK: wrzesień – termin płatności do 10.09.2021r.

Posiłki będą wydawane od dnia 06.09.2021r.

Dieta ogólna9,00 zł
Dieta bezmięsna/ bezmleczna/ bezglutenowa10,00 zł
Śniadanie6,00 zł
Podwieczorek (zapakowany i podpisany)5,00 zł
Opakowanie NA WYNOS2,00 zł

4)      Płatności odbywają się przy wykorzystaniu elektronicznego systemu e-Stołówka.

5)      Formy opłaty za zamówione posiłki (do wyboru):

a.       Przelew tradycyjny, dokonywany na wskazane konto bankowe z zachowaniem odpowiedniego tytułu przelewu (dane ucznianazwisko.imię.klasa.miesiąc za jaki wnoszona jest opłata)

b.       Przelew natychmiastowy on-line (Przelewy 24) – obowiązuje dodatkowa opłata administracyjna pobierana przez operatora bankowego

c.        Gotówka – w wyjątkowych sytuacjach u pracownika stołówki ( preferowana bezkontaktowa  forma rozliczeń)

6)      ODWOŁANIE posiłku dokonywane jest tylko i wyłącznie w systemie e-Stołówka

Odwołania można dokonać najpóźniej do godz. 8:00 w dniu wydania posiłku.

7)      Ochrona danych osobowych – Wszystkie funkcje systemu e-Stołówka zostały skonsultowane prawnie i odpowiadają aktualnym wymogom jakie są stawiane przed tego typu produktami internetowymi. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez firmę Libra Twin Sp. z o.o.  wyłącznie w celu obsługi posiłków w Szkole Podstawowej nr 303 i nie będą wykorzystywane w żadnym innym zakresie.

Dziękujemy za zaufanie J

Zespół Catering Niebo w Gębie

Tel. +48 503 780 089

obiadysp303@niebowgebie.pl

https://obiadysp303.loca.pl