Rekrutacja do klasy dwujęzycznej

Klasa dwujęzyczna z językiem niemieckim.

 • zwiększona liczba godzin języka niemieckiego – pięć godzin tygodniowo;
 • wykwalifikowana kadra pedagogiczna (filologowie, lingwiści) posiadająca doświadczenie w prowadzeniu klas z rozszerzonym językiem niemieckim
 • kładziemy nacisk na komunikację oparte na solidnych podstawach leksykalno-gramatycznych;
 • wybrane przedmioty prowadzone będą w sposób dwujęzyczny historia, muzyka i geografia
 • korzystamy z najlepszych dostępnych podręczników oraz materiałów dodatkowych

Harmonogram działań:

 • Od 13 maja  – Kandydaci mają możliwość zapoznania się w systemie z ofertą szkół podstawowych, które będą prowadziły oddziały dwujęzyczne (bez możliwości rejestracji wniosków).
 • Od 20 maja do  3 czerwca do godz. 1500 –  Kandydaci, ubiegający  się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego, wypełniają wniosek oraz tworzą listę preferencji szkół i oddziałów.
 • Od 20 maja do 4 czerwca, do godz. 1500 – Wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów ustawowych oraz oświadczenie, uczniem, której szkoły jest kandydat, składają w szkole podstawowej pierwszego wyboru.
 • 6 czerwca godz. 900 – Kandydaci przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych w szkole podstawowej umieszczonej na pierwszym miejscu na liście preferencji. Jest to tzw. szkoła pierwszego wyboru.
 • 12 czerwca godz. 1300Przekazanie informacji przez komisję rekrutacyjną o wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych. Wynik będzie widoczny również dla kandydata po zalogowaniu się do systemu.
 • Od 13 czerwca do 14 czerwca do godz. 1000Kandydaci mogą zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkoły oraz kolejność grup rekrutacyjnych.
 • 18 czerwca godz. 900 – Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w pierwszym terminie.
 • 19 czerwca godz. 1300 –   Przekazanie informacji przez komisję rekrutacyjną o wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych.
 • 1 lipca godz. 1300 –  Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • od 1 lipca pogodz. 1300    do 3 lipca dogodz. 1500  –  Potwierdzenieprzez rodziców woli uczęszczania kandydata do danego oddziału dwujęzycznego poprzezzłożenie oryginału świadectwapromocyjnego do klasy VII.

Więcej informacji na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy.