Rekrutacja do klas IV sportowych 2019/2020

W tym roku planujemy otwarcie dwóch klas czwartych sportowych. Pierwsza o profilu pływanie i koszykówka, druga o profilu taniec (dziewczęta) oraz piłka nożna (chłopcy).

W obydwu klasach językiem wiodącym będzie angielski.

Do 18 marca godz. 16.00 Rodzice kandydatów powinni złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  1. Podpisany „Wniosek o przyjęcie do klas sportowych”.
  2. Podpisaną „Kartę dla Rodziców i Kandydata do klasy IV sportowej w Szkole Podstawowej nr 303”.
  3. Orzeczenie o bardzo dobrym stanie zdrowia podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub medycyny sportowej (wystarczy informacja, że stan zdrowia dziecka pozwala na podejście do testów do klasy sportowej).
  4. Podpisane „Oświadczenie Rodziców ucznia klasy sportowej spoza rejonu”.
  5. Dokumenty potwierdzające kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (w przypadku spełniania kryteriów).

Kandydaci powinni podejść do testów sprawnościowych w konkretnych dyscyplinach wg. harmonogramu:

PŁYWANIE  – pływalnia UCSiR ul. Koncertowa 4

I termin:         22.03.2019 godz. 15.30 (piątek)

II termin         23.03.2019godz. 8.00 (sobota)

TANIEC – forum SP 303 ul. Koncertowa 4

I termin:         21.03.2019 godz. 18.00 (czwartek)

II termin:        24.03.2019godz. 9.00 (niedziela)

KOSZYKÓWKA – sala gimnastyczna SP 303 ul. Koncertowa 4

I termin:         23.03.2019 godz. 10.00 (sobota)

II termin:        26.03.2019 godz. 16.30 (wtorek)

PIŁKA NOŻNA  – boisko piłkarskie SP 303 ul. Koncertowa 4 (pod balonem)

I termin:         23.03.2019 godz. 9.00 (sobota)           

II termin:        26.03.2019 godz. 17.00 (wtorek)

Poniżej komplet informacji oraz dokumentów dla Rodziców kandydatów do klas sportowych:

Zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY, który odbędzie się 21 lutego o godz. 18.00,
na forum wewnątrz szkoły na ul. Koncertowej 4.