Rekrutacja do klas IV sportowych 2020/2021

W tym roku planujemy otwarcie dwóch klas czwartych sportowych. Pierwsza o profilu pływanie i koszykówka, druga o profilu taniec (dziewczęta) oraz piłka nożna (chłopcy).

W obydwu klasach językiem wiodącym będzie angielski.

Do 18 maja do godz. 16.00 Rodzice kandydatów powinni złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  1. Podpisany „Wniosek o przyjęcie do klas sportowych”.
  2. Podpisaną „Kartę dla Rodziców i Kandydata do klasy IV sportowej w Szkole Podstawowej nr 303”.
  3. Orzeczenie o bardzo dobrym stanie zdrowia podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub medycyny sportowej (wystarczy informacja, że stan zdrowia dziecka pozwala na podejście do testów do klasy sportowej).
  4. Podpisane „Oświadczenie Rodziców ucznia klasy sportowej spoza rejonu”.
  5. Dokumenty potwierdzające kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (w przypadku spełniania kryteriów).

Kandydaci powinni podejść do testów sprawnościowych w konkretnych dyscyplinach wg. harmonogramu:

PŁYWANIE  – sala gimnastyczna ul. Koncertowa 8 (mała szkoła)

I termin:        03.06.2020 godz. 17.00 (środa)

II termin        06.06.2020 godz. 08.00 (sobota)

TANIEC – sala gimnastyczna ul. Koncertowa 8

I termin:        02.06.2020 godz. 18.00 (wtorek)

II termin:       06.06.2020 godz. 09.00 (sobota)

KOSZYKÓWKA – sala gimnastyczna SP 303 ul. Koncertowa 4

I termin:        03.06.2020 godz. 16.30 (środa)

II termin:       06.06.2020 godz. 10.00 (sobota)

PIŁKA NOŻNA  – boisko piłkarskie SP 303 ul. Koncertowa 4 (duże)

I termin:        02.06.2020 godz. 17.30 (wtorek)

II termin:       06.06.2020 godz. 09.00 (sobota)

Poniżej komplet informacji oraz dokumentów dla Rodziców kandydatów do klas sportowych:

Zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY, który odbędzie się 5 marca o godz. 18.00,
na forum wewnątrz szkoły na ul. Koncertowej 4.