Wat Is Narcisme?

Wat Is Narcisme
Wat is narcisme? – Narcisme is een gedragsvorm waarbij iemand zichzelf erg belangrijk vindt. Iemand is bijvoorbeeld obsessief met zijn uiterlijk en eigen persoonlijkheid bezig. Vertoont egoïstisch gedrag, is dominant, barst van de ambitie en heeft weinig empathie voor anderen.

Zo’n iemand noemt men een narcist. Onder narcisme verstaan we in dit artikel de narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPS). Iemand die een narcist is, heeft niet per definitie een narcistische persoonlijkheidsstoornis. NPS is eigenlijk de pathologische vorm van narcisme, een ziekte dus. Een van de vervelendste kenmerken van narcistische persoonlijkheidsstoornis is dat mensen dit eronder lijden dit zelf niet erkennen.

Dat komt omdat ze zo goed over zichzelf denken. Zij zijn beter dan de rest, als er iemand ziek is dan is het de ander, want met de narcist zelf kan niks mis zijn. Het is daarom moeilijk om narcisme te diagnosticeren. Mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis zien namelijk geen enkele reden om hulp te zoeken.

Wat is een narcistische persoonlijkheid?

Narcistische persoonlijkheidsstoornis kenmerken – Veel voorkomende narcistische persoonlijkheidsstoornis kenmerken zijn:

Overdreven zelfwaardering: mensen met deze stoornis zijn ervan overtuigd dat zij ‘bijzonder’ zijn in vergelijking met andere mensen. Dit laten zij ook graag aan anderen merken. Bewonderd willen worden: iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis wil constant bewonderd worden. Gebrek aan inlevingsvermogen: iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis toont vaak een gebrek aan empathie. Er is weinig meegevoel voor anderen.

Kan een narcist verdriet hebben?

Verborgen verlies bij narcisme | Rouwtherapie, verlies, rouw, trauma Verborgen verlies als je moet samenleven of scheiden van een narcist. Narcisme brengt vaak onzichtbaar verdriet, stil en verborgen verlies met zich mee en gaat vaak gepaard met emotionele mishandelingen.

 • Bij niemand gaan deze emotionele mishandelingen zomaar voorbij, zonder dat je er last of een weerslag van hebt.
 • Ik hoor mensen soms zeggen: 'Hij heeft mij nooit aangeraakt, maar eigenlijk voel ik mij even erg mishandeld als iemand die zwaar lichamelijk werd toegetakeld.’ Maar slechts weinig mensen kunnen of durven er over praten.
See also:  Hoe Weet Je Of Baby Is Ingedaald?

Ook het verlies van jezelf, doordat je iedere keer ver over je eigen grenzen heen bent gegaan en de geïsoleerde positie waarin je je bevindt, veroorzaakt vaak groot en stil verdriet. Er is zo weinig begrip uit je omgeving omdat de omgeving de narcistische persoon niet als dusdanig herkent.

Niemand weet dat de toffe, joviale man (vrouw) een narcist is in hard en nieren. Dat onbegrip verhindert je om steun en begrip te durven vragen. En vaak komen mensen die samenleefden met narcisten, helemaal alleen te staan: opnieuw verborgen verlies. Een narcist is in het begin een heel charmante persoon om je vervolgens tijdens de relatie op een emotionele manier te mishandelen en te manipuleren.

Je bent vaak ver over je eigen grenzen heen gegaan om je narcistische partner te bewijzen dat je een fantastisch mens bent. Of om jezelf te bewijzen dat je een fantastisch mens bent, want op een bepaald moment geloof je jezelf niet meer. Onzichtbaar verdriet om de mooie momenten samen waarvan je je achteraf afvraagt of ze wel echt waren.

Al die jaren dat jullie samen waren, waren die wel echt ? Je hebt vaak de beste jaren van jezelf weg gegeven en achteraf heb je het gevoel dat je leeg gegeven bent. Veel onzichtbare tranen wellen op. Je hebt het gevoel dat hij (of zij) alles van je heeft afgenomen : je hart, je lichaam, je geest, je alles.

Ook daarover kan je rouwen.

Onzichtbaar verdriet is goed verborgen, Tastbaar voor jezelf maar voor anderen niet, Soms lijkt het verdwenen, maar keert als een boemerang terug, Want echt verdwijnen, doet stil verdriet niet. Vraag jezelf eens af: „Wat heb ik nodig, wat kan ik doen, om dit stille, onzichtbaar en verborgen verdriet te boven te komen?” Mocht ik je ergens kunnen mee helpen:

See also:  Hoe Lang Werkt Pre Workout?

: Verborgen verlies bij narcisme | Rouwtherapie, verlies, rouw, trauma

Kan je gelukkig zijn met een narcist?

Hoe gelukkig zijn narcisten? – De Amerikaanse psycholoog Paul Rose onderscheidt naast ‘de klassieke narcist’, met openlijk of grandioos narcisme, ook verborgen of kwetsbaar narcisme. Zo definieert Rose openlijke narcisten als ‘mensen met een opgeblazen gevoel over zichzelf die vaak andermans aandacht opeisen.

Ze komen vaak charmant over, ondanks het feit dat ze weinig besef hebben van de behoeften van anderen’. De ‘verborgen narcist’ gaat ook voor eigen gewin, maar is juist gevoelig voor andermans mening. Rose voerde een onderzoek uit onder 262 studenten. Daaruit blijkt dat openlijke narcisten vaker gelukkig en tevreden zijn en een beter gevoel van eigenwaarde hebben dan zogenaamde ‘verborgen narcisten’.

Verborgen narcisten zijn weliswaar net zo hevig met zichzelf bezig en even arrogant als openlijke narcisten, maar ze doen dit op een veel subtielere manier. Ze spelen voortdurend in op andermans verwachtingen, willen de grootheid van anderen op zichzelf laten afstralen, voelen zich zeer minderwaardig ten opzichte van anderen en zijn hypergevoelig voor wat anderen van hen vinden.

 1. Dit gevoel van ‘volledig bepaald worden door anderen’ maakt waarschijnlijk dat ze ontevredener met hun leven zijn dan openlijke narcisten, die gloriëren bij de gedachte dat zíj het leven van anderen bepalen.
 2. Ook uit onderzoek van Hans Ettema en Hessel Zondag blijkt dat verborgen narcisme vaker problemen oplevert.

Verborgen narcisten zijn minder gelukkig en blijken zich onrustiger, meer emotioneel uitgeput en meer vervreemd van zichzelf te voelen.

Hoe bewijs je narcisme?

De kenmerken van een narcist: –

 1. Overdrijft hoe ‘belangrijk’ hij/zij zelf is.
 2. Houdt zich veelal bezig met fantasieën over succes, macht, schoonheid, intelligentie of de ideale romance.
 3. Gelooft dat hij/zij speciaal is, en alleen begrepen kan worden door andere ‘speciale’ personen of instituties.
 4. Heeft constant aandacht en bewondering van anderen nodig.
 5. Heeft onredelijke verwachtingen van voorkeursbehandeling.
 6. Maakt misbruik van anderen om eigen doelen te bereiken.
 7. Houdt geen rekening met gevoelens van anderen, ernstig gebrek aan empathie.
 8. Is vaak jaloers op anderen en gelooft dat anderen vaak jaloers op hem/haar zijn.
 9. Vertoont arrogante houding en gedrag.
See also:  Hoe Hoog Is Aow?

Wat verder goed is om te weten over narcisme is dat het merendeel van de ware narcisten van het mannelijk geslacht zijn (50-75%).

Wat moet je zeggen tegen een narcist?

Wat als je geen keuze hebt? – Probeer, als je niet anders kunt, een narcist in zo’n geval zoveel mogelijk uit de weg te blijven. Vermijd samenwerkingen zoveel mogelijk, ga geen discussies aan en probeer niks van hem of haar te verwachten. Ga je eigen weg en stel je neutraal, bijna negerend, op tegen de ander.