Nasza polityka prywatności

PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ

Ta Witryna zapewnia użytkownikowi usługi hostingu/blogowania zdjęć i filmów wideo („Usługa(i)”), z zastrzeżeniem następującej Polityki prywatności, która może być okresowo aktualizowana bez powiadamiania użytkownika. Korzystanie z Usługi oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności i stanowi wiążącą umowę prawną, dlatego należy ją uważnie przeczytać. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do informacji, które przekazujesz nam za pośrednictwem Witryny oraz kiedy uzyskujesz dostęp, pobierasz, kupujesz lub korzystasz z jakichkolwiek informacji, usług, produktów lub treści pojawiających się w Witrynie. Niniejsza Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana. Powiadomimy Cię o wszelkich istotnych zmianach, publikując nową Politykę prywatności w Witrynie. Należy regularnie sprawdzać niniejszą Politykę prywatności w celu uzyskania informacji o wszelkich zmianach. Wszelkie odniesienia do nas, naszych, my lub podobnych słów odnoszą się do tej Witryny i jej podmiotów stowarzyszonych.

DANE OSOBOWE, KTÓRE GROMADZIMY
Naszą polityką jest poszanowanie prywatności osób korzystających z Usług (każdy „Użytkownik”, łącznie „Użytkownicy”). W związku z tym nie ujawnimy żadnej nieupoważnionej osobie trzeciej nazwy ani danych kontaktowych Użytkownika. Nie będziemy również monitorować, edytować ani ujawniać treści informacji o Użytkowniku, chyba że jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne do:

  1. Przestrzegać nakazów prawa lub postępować zgodnie z doręczonym nam procesem prawnym;
  2. Chronić i bronić naszych praw lub własności;
  3. Działać w wyjątkowych okolicznościach w celu ochrony bezpieczeństwa osobistego Użytkowników lub społeczeństwa;
  4. Aby zapobiec lub zatrzymać jakąkolwiek działalność, którą możemy uznać za nielegalną, nieetyczną, niewłaściwą lub mogącą stanowić podstawę do podjęcia działań prawnych lub stwarzać ryzyko, że będzie ona nielegalna; lub
  5. Napraw lub debuguj problemy z naszymi serwerami/oprogramowaniem/usługami.

Kiedy rejestrujesz się, aby zostać członkiem Witryny i podczas korzystania z Witryny, możesz dobrowolnie podać dane osobowe, których można użyć do skontaktowania się z Tobą lub identyfikacji i administrowania Twoim kontem („Dane osobowe”). Dane osobowe mogą obejmować między innymi imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Witryna może również zbierać od Ciebie Dane osobowe, jeśli zdecydujesz się wziąć udział w loteriach, ankietach, konkursach lub konkursach. Rejestrując się w Witrynie, tworzysz własny profil i ustawienia prywatności. Twoje informacje profilowe, a także imię i nazwisko, adres e-mail i zdjęcie są wyświetlane osobom określonym przez Ciebie w ustawieniach prywatności. Informacje profilowe, które przesyłasz do Witryny i upubliczniasz za pomocą ustawień prywatności, będą również dostępne dla innych użytkowników za pośrednictwem przeszukiwania naszej Witryny i mogą być dostępne dla wyszukiwarek stron trzecich. Dzieje się tak przede wszystkim po to, aby Twoi znajomi mogli znaleźć Ciebie oraz treści, które tworzysz i przechowujesz w Witrynie. Zalecamy, aby chronić swoją anonimowość i poufne informacje oraz nie używać swojego prawdziwego imienia i nazwiska jako nazwy ekranowej lub użytkownika w zakresie, który pozwala innym na identyfikację.
Gdy korzystasz z Witryny, nasze serwery automatycznie rejestrują informacje, które przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy wskazuje na Witrynę lub usługę online („Dane dziennika”). Dane dziennika mogą obejmować między innymi adres protokołu internetowego komputera, typ przeglądarki, stronę internetową odwiedzaną przed wejściem na jedną z Witryn oraz informacje wyszukiwane w Witrynie.

JAK WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE

Dane osobowe są wykorzystywane do następujących celów: (i) w celu świadczenia i ulepszania naszych usług, funkcji i treści; (ii) w celu administrowania korzystaniem z naszych usług i kontem; (iii) aby umożliwić użytkownikom korzystanie z Witryny i łatwe poruszanie się po niej; (iv) aby lepiej zrozumieć Twoje potrzeby i zainteresowania; (v) w celu spełnienia próśb, które możesz skierować; (vi) aby spersonalizować Twoje doświadczenie; (vii) dostarczanie ogłoszeń o usługach; oraz (viii) dostarczania dalszych informacji i ofert od nas lub stron trzecich, które naszym zdaniem mogą okazać się przydatne lub interesujące, w tym biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji na temat powiązanych usług. Jeśli w dowolnym momencie zdecydujesz, że nie chcesz już otrzymywać takich komunikatów, postępuj zgodnie z instrukcjami rezygnacji z subskrypcji zawartymi w każdym z komunikatów. Ponadto w dowolnym momencie możesz łatwo dostosować ustawienia prywatności i poczty e-mail w ustawieniach swojego konta.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I EDUKACJA KONSUMENTÓW

Prywatność dzieci
Nie kierujemy Witryny do osób poniżej 13 roku życia i wymagamy, aby Użytkownicy mieli ukończone 13 lat. W związku z tym nie zbieramy świadomie ani nie przechowujemy w Witrynie danych osobowych ani innych informacji od osób poniżej 13 roku życia. Jeśli rodzic lub opiekun dowie się, że jego dziecko przekazało nam Dane osobowe bez ich zgody, powinien skontaktować się z [email chroniony], zatytułowany Prywatność. Jeśli dowiemy się, że dziecko poniżej 13 roku życia przekazało nam Dane osobowe, usuniemy takie informacje z naszych plików.
Zalecamy, aby osoby niepełnoletnie w wieku powyżej 13 lat poprosiły rodzica lub opiekuna o zgodę przed wysłaniem jakichkolwiek informacji o sobie komukolwiek przez Internet.

Edukacja konsumentów związana z sieciami społecznościowymi
Tworzenie bezpiecznego środowiska sieci społecznościowych jest dla nas ważne. Chociaż nie kierujemy reklam ani świadomie nie zezwalamy użytkownikom poniżej 18 roku życia na korzystanie z Usługi, zainteresowane osoby mogą odwiedzić następujące łącza utworzone przez Federalną Komisję Handlu, aby dowiedzieć się więcej o wskazówkach dotyczących bezpieczeństwa w sieciach społecznościowych:

  • http://onguardonline·gov/socialnetworking·html [link]
  • http://onguardonline·gov/socialnetworking_youth·html [link]

INNE INFORMACJE/LOGOWANIE I PLIKI COOKIES

Podobnie jak wiele stron internetowych, używamy plików „cookies” do zbierania informacji. Plik cookie to mały plik danych, który przesyłamy na dysk twardy komputera w celu przechowywania danych. Używamy „trwałych plików cookie”, aby zapisać nazwę użytkownika i hasło logowania do przyszłych logowań do Witryny. Używamy „plików cookie identyfikatora sesji”, aby umożliwić niektóre funkcje naszych usług, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z Witryny oraz aby monitorować kierowanie ruchu w Witrynie i łączne korzystanie z Witryny. Możesz poinstruować swoją przeglądarkę, zmieniając jej opcje, aby przestała akceptować pliki cookie lub wyświetlała monit przed zaakceptowaniem pliku cookie z odwiedzanych witryn. Jeśli jednak nie zaakceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich części Witryny lub wszystkich funkcji usług.

Korzystamy również z usług zewnętrznych firm reklamowych – takich jak Google Adsense – i sieci reklamowych, aby wyświetlać reklamy w naszym imieniu, gdy odwiedzasz Witrynę. Firmy te mogą wykorzystywać „informacje nieidentyfikujące” (które nie obejmują imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail ani numeru telefonu) dotyczące Twoich wizyt w tej Witrynie i innych witrynach internetowych w celu wyświetlania reklam towarów i usług, które Cię interesują. Fragment z witryny Google Adsense:

Google używa pliku cookie DoubleClick w witrynach wydawców wyświetlających reklamy AdSense dla treści. Z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących praw, zasad i przepisów, będziesz mieć wyłączne prawo do wykorzystywania wszystkich danych uzyskanych w wyniku korzystania przez Ciebie z plików cookie DoubleClick w dowolnym celu związanym z Twoją działalnością, pod warunkiem, że Google może wykorzystywać i ujawniać te dane zgodnie z warunki polityki prywatności reklam Google oraz wszelkie obowiązujące prawa, zasady i regulacje.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tej praktyki i poznać swoje wybory dotyczące niewykorzystywania tych informacji przez te firmy, odwiedź stronę Network Advertising Initiative (networkadvertising·org) i przeczytaj ich artykuł dotyczący rezygnacji z reklamy behawioralnej.

UDOSTĘPNIANIE I UJAWNIANIE INFORMACJI

Członkowie/Autorzy.
Oprócz nazwy użytkownika wszelkie komentarze lub zgłoszenia, które publikujesz w Witrynie, będą publicznie dostępne. Publikujecie i udostępniacie swoje dane osobowe i treści w Witrynie na własne ryzyko. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczne i przyjemne korzystanie z Witryny, nie możemy kontrolować działań innych użytkowników, którym możesz udostępniać swoje treści i/lub informacje profilowe. Ponadto nie możemy przewidzieć możliwości obejścia ustawień prywatności przez innych użytkowników. Rozumiesz, że nawet po usunięciu Twoich Danych osobowych i treści z Witryny, kopie Twoich informacji mogą pozostać widoczne na stronach internetowych zapisanych w pamięci podręcznej lub zarchiwizowanych lub na komputerach lokalnych użytkowników, którzy mogli pobrać lub zapisać Twoje informacje.
Nawet przy wszystkich odpowiednich środkach ostrożności, które podejmujemy w celu ochrony Twoich danych, zalecamy powstrzymanie się od wysyłania prywatnych informacji lub Danych osobowych przez e-mail, czat lub inne usługi przesyłania wiadomości.

Informacje zbiorcze i informacje nieidentyfikujące.
Możemy udostępniać zagregowane informacje, które obejmują informacje nieidentyfikujące i Dane dziennika stronom trzecim w celu analizy branżowej, profilowania demograficznego oraz dostarczania ukierunkowanych reklam dotyczących innych produktów i usług.

Dostawcy usług.
Możemy zatrudniać firmy zewnętrzne i osoby fizyczne w celu usprawnienia naszych usług, świadczenia usług w naszym imieniu, wykonywania usług związanych z administrowaniem Witryną (w tym między innymi usługi konserwacji, hostingu i zarządzania bazami danych, analityki internetowej i administracji) . Te strony trzecie mają dostęp do Twoich nieidentyfikujących danych osobowych lub danych dziennika (plików cookie) wyłącznie w celu wykonywania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do ich nieujawniania ani wykorzystywania do żadnych innych celów.

ZMIANA LUB USUWANIE TWOICH INFORMACJI

Wszyscy członkowie/autorzy mogą przeglądać, aktualizować, poprawiać lub usuwać Dane osobowe w swoim profilu rejestracyjnym, logując się na swoje konto i zmieniając „preferencje użytkownika” powiązane z kontem. Jeśli całkowicie usuniesz wszystkie takie informacje, Twoje konto może zostać dezaktywowane. Możemy zachować zarchiwizowaną kopię Twoich danych zgodnie z wymogami prawa lub w uzasadnionych celach biznesowych.

BEZPIECZEŃSTWO

Zależy nam na ochronie Twoich informacji. Stosujemy różne standardowe w branży środki mające na celu ochronę Twoich informacji przed nieautoryzowanym dostępem.

PRZELEW MIĘDZYNARODOWY

Twoje „nieidentyfikujące” dane osobowe mogą być przesyłane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza twoim stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy dotyczące prywatności mogą nie zapewniać takiej ochrony jak przepisy obowiązujące w twojej jurysdykcji. Jeśli znajdujesz się poza Stanami Zjednoczonymi i zdecydujesz się przekazać nam informacje, pamiętaj, że przekazujemy Dane Osobowe do Stanów Zjednoczonych i tam je przetwarzamy. Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, po której następuje przekazanie takich informacji, oznacza zgodę na ten transfer.

LINKI DO INNYCH STRON

Strona zawiera linki do innych stron internetowych. Jeśli zdecydujesz się odwiedzić reklamodawcę, „klikając” baner reklamowy lub inny rodzaj reklamy, albo klikniesz łącze innej strony trzeciej, zostaniesz przekierowany na stronę internetową tej osoby trzeciej. Fakt, że łączymy się z witryną internetową lub prezentujemy baner reklamowy lub inny rodzaj reklamy, nie jest aprobatą, autoryzacją ani oświadczeniem, że jesteśmy powiązani z tą stroną trzecią, ani nie jest to aprobata dla ich polityki lub praktyk w zakresie prywatności lub bezpieczeństwa informacji. Nie sprawujemy kontroli nad stronami internetowymi osób trzecich. Te inne strony internetowe mogą umieszczać własne pliki cookie lub inne pliki na twoim komputerze, zbierać dane lub prosić cię o podanie danych osobowych. Inne witryny i usługi podlegają innym zasadom dotyczącym wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych, które im przekazujesz. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności lub oświadczeniami innych odwiedzanych stron internetowych.