Pod KtRy UrząD Skarbowy Podlegam?

Pod KtRy UrząD Skarbowy Podlegam

Co wpisać w miejscu Urząd Skarbowy?

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nakładają na podatników obowiązek składania zeznań rocznych o wysokości osiągniętego dochodu bądź poniesionej straty w roku podatkowym wg ustalonych wzorów, w określonych terminach i do właściwych urzędów skarbowych. Spis treści

Jak wybrać urząd przy wspólnym rozliczeniu PIT? Zmiana adresu – gdzie rozliczyć wtedy PIT? Wyjazd za granicę, rozliczenie obcokrajowców i nierezydentów Złożenie PIT Elektronicznie

Co do zasady właściwość urzędu skarbowego określa się według miejsca zamieszkania na ostatni dzień roku podatkowego. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania w ciągu roku bierze się pod uwagę adres zamieszkania z dnia złożenia zeznania podatkowego. Jeśli natomiast miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tą chwilą, bierze się pod uwagę ostatnie miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

 1. Z PITax.pl nie musisz szukać właściwego urzędu skarbowego Wszystkie adresy znajdują się w naszej aplikacji do 2024, deklarację rozliczysz szybko i bez błędów, system PITax.pl wszystko za Ciebie obliczy.
 2. Czytelny kreator da Ci poczucie pewności, że formularze wraz z ulgami zostaną obliczone prawidłowo.

Przez całe rozliczenie masz dostęp do wiedzy ekspertów oraz pomocy technicznej. Rozpocznij rozliczenie! lub przeczytaj więcej dlaczego warto rozliczyć się w PITax.pl: Dlaczego PITax.pl? Ważne aby pamiętać, że na gruncie rozliczeń podatkowych w PIT nie ma znaczenia miejsce zameldowania.

Można przykładowo złożyć deklarację podatkową w miejscowości, na terenie której się pracuje a nie tej, w której ma się zameldowanie. Nie trzeba mieć meldunku w miejscowości, w której się przebywa, aby złożyć w niej deklarację PIT. Nie trzeba też składać dodatkowego formularza ZAP-3, Wystarczy w odpowiedniej rubryce deklaracji np.

PIT-37, PIT-36 czy PIT-28 wpisać swój aktualny adres i zeznanie roczne wysłać do urzędu skarbowego w mieście, w którym zamieszkujemy. Wysłanie deklaracji PIT do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zameldowania, jeśli nie jest to miejsce zamieszkania w dniu złożenia zeznania, w świetle przepisów podatkowych nie jest poprawne.

Jaki Urząd Skarbowy wpisać w umowie?

Jaki urząd wybrać – Jaki Urząd skarbowy wybrać? Adres zameldowania? Adres pracodawcy? Powołując się na ustawę o wyborze właściwego Urzędu Skarbowego decydujący jest adres Twojego zamieszkania aktualny w ostatnim roku podatkowym. Tak więc wypełniając swoje zeznanie podatkowe NIE wprowadzasz adresu zameldowania, ani adresu czy miejsca wykonywanej pracy, ani również adresu pracodawcy.

Pod jaki Urząd Skarbowy podlegają Pobiedziska?

Jak dojechać? – Godziny urzędowania pon.: 7:30-18:00 wt., śr., czw., pt.: 7:30-15:30 Kierownictwo Urzędu MARCIN CZAIŃSKI – Naczelnik Urzędu Skarbowego WOJCIECH RAJCA – Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego KRZYSZTOF BRUDZIŃSKI – Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego KONRAD WOLNIEWICZ – Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego Zasięg obsługi Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu obsługuje następujące gminy powiatu poznańskiego: Swarzędz, Pobiedziska, Kórnik, Komorniki, Dopiewo, Buk, Stęszew, Murowana Goslina, Kostrzyn, Kleszczewo, Czerwonak.

 • Ranking Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu jest jednym z grupy największych urzędów skarbowych w kraju – jego personel liczy ponad 131 osób.
 • Mamy w Polsce 77 takich urzędów.
 • W zeszłym roku gazeta Rzeczpospolita przygotowała i opublikowała ranking tych urzędów ze względu na ich przyjazność w załatwianiu spraw przez podatnika.

Niestety Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu znalazł się dopiero na miejscy 70, co może budzić pewne wątpliwości co do jakości obsługi jaką oferuje ta jednostka. Redakcja czasopisma przyznała w sumie temu urzędowi 256,27 punktu w zestawieniu. Przyjrzyjmy się jak wyglądały oceny w poszczególnych kategoriach.

 • Wydanie zaświadczenia Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu wydawał zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami podatkowymi za rok 2016 średnio w 1,12 dnia.
 • To długo jak na współczesne standardy obsługi petenta w dużych urzędach skarbowych.
 • Trzeba nam pamiętać, że w najlepszych pod tym względem jednostkach zaświadczenie takie wydawane jest od razu.

nienajlepsza ocena w wymiarze 88,80 pkt odzwierciedla rozczarowanie autorów. Postępowanie podatkowe W Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Poznaniu wszczęte z inicjatywy podatnika postępowanie podatkowe trwa przeciętnie 38,78 dnia i również tutaj nie możemy mówić o dobrym rezultacie.

W najlepszych urzędach wynik ten zbliża się do 20 dni. Urząd otrzymał w tej kategorii zaledwie 61,22 pkt, co raczej odzwierciedla potencjale niewygody na jakie może zostać podatnik. Dobrowolnie wpłacone kwoty podatków Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu notuje dobrowolną ściągalność podatków na poziomie 97,65 %, co jest średnim rezultatem jak na polskie warunki.

Urząd skarbowy nie może Ci zablokować konta!

Tak więc w odniesieniu do 2,45 % kwot należnego podatku stosowany musi być w obszarze tego Urzędu przymus administracyjny. Elektroniczna obsługa podatkowa W tym istotnym ze względu na współczesnego podatnika aspekcie pracy jednostek administracji podatkowej wyniki Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu sprawiają niejednoznaczne wrażenie.

Jak sprawdzić do jakiego Urzędu Skarbowego należy firma?

Właściwy urząd skarbowy do rozliczeń podatku VAT – W przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą właściwym urzędem do rozliczeń podatku VAT jest urząd skarbowy zgodny z miejscem zamieszkania podatnika, czyli ten sam co do rozliczeń podatku dochodowego.

Co jeśli podam zły urząd skarbowy?

Organy podatkowe przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej, więc zgodnie z kolejną zasadą wynikającą z ordynacji, jeżeli organ podatkowy, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, powinien niezwłocznie przekazać je organowi właściwemu, zawiadamiając o tym wnoszącego podanie.

Czy trzeba poinformować urząd skarbowy o zmianie miejsca zamieszkania?

Ostatnia aktualizacja: 24.08.2023 r. Zasady dotyczące obowiązku ewidencyjnego podatników zostały uregulowane w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2022 r. poz.2500), Zgodnie z zapisem art.9 ust.1d ww.

ustawy wynika, iż w przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania przez podatnika będącego osobą fizyczną objętą rejestrem PESEL nieprowadzącą działalności gospodarczej lub niebędącą zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, za dokonanie aktualizacji uznaje się podanie przez tego podatnika aktualnego adresu miejsca zamieszkania w składanej deklaracji lub innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym.

Podatnicy mogą również dokonać aktualizacji adresu miejsca zamieszkania według wzoru określonego na podstawie art.5 ust.5. W celu powiadomienia urzędu skarbowego o nowym adresie zamieszkania osoba nieprowadząca działalności gospodarczej może złożyć zgłoszenie aktualizacyjne na formularzu ZAP-3.

poinformować urząd, że chce otrzymywać zwrot ewentualnej nadpłaty podatku lub zwrot podatku na swój osobisty rachunek bankowy, zaktualizować numer swojego osobistego rachunku bankowego, na który ma otrzymywać zwrot podatku lub zwrot nadpłaty, poinformować urząd, że chce zrezygnować z otrzymywania zwrotu podatku lub zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy.

See also:  30 Tydzie KtóRy To MiesiąC?

Jaki urząd skarbowy adres zameldowania czy zamieszkania?

Gminy walczą o podatników. Od 15 lutego można składać deklaracje PIT za rok 2022. Miasta i gminy wiejskie zabiegają, by w zeznaniach podatkowych wskazywać aktualne miejsce zamieszkania.

Czy można sobie wybrać urząd skarbowy?

Autor: Redakcja Foto: unsplash.com Źródło: podatnik.info 2023-03-03 Każdy podatnik ma obowiązek złożyć zeznanie roczne w określonym terminie – dla większości deklaracji podatkowych do 2 maja 2023 r. Jednakże ważne jest to, aby złożyć rozliczenie PIT do właściwego organu podatkowego.

 1. Zeznanie podatkowe jest składane do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania w dniu składania formularza PIT.
 2. Nierezydenci kierują zeznanie PIT do urzędu właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce.
 3. Cudzoziemcy, którzy nie mają miejsca zamieszkania w Polsce składają PIT do urzędu ustalanego na podstawie ostatniego miejsca pobytu.
 4. Adres zamieszkania można zmienić w zgłoszeniu aktualizacyjnym ZAP-3 lub przy okazji składania zeznania na formularzu PIT.

Czy urząd skarbowy sprawdza umowy?

Małe dochody i bardzo duże wydatki – Gdy firma prosperuje już na rynku od kilku lub nawet kilkunastu miesięcy i osiąga niewielkie dochody, generując jednocześnie bardzo duże wydatki, pojawia się pytanie, skąd przedsiębiorca ma pieniądze na zakup towarów lub usług.

Warto pamiętać, że urząd skarbowy ma informacje o wszystkich naszych dochodach – również tych, które są generowane poza prowadzoną działalność (np. z umowy o pracę). Zatem osoby równocześnie zatrudnione na etacie i prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, która generuje duże wydatki, nie powinny się obawiać, że urzędników zainteresują ich wysokie koszty.

Jeżeli jednak przedsiębiorca nie będzie w stanie udowodnić, że był w stanie zakupić np. mieszkanie czy samochód, to urzędnicy szczegółowo przyjrzą się składanym przez niego deklaracjom podatkowym. To może być również podstawą do przeprowadzenia gruntownej kontroli w przedsiębiorstwie prowadzonym przez danego podatnika.

 • Czy kontroli należy się bać? Prowadząc księgowość zgodnie ze sztuką i regulując zobowiązania według fiskusa, nie powinieneś obawiać się kontroli.
 • Taką – prędzej czy później – przejdzie każda firma.
 • Jeżeli o prowadzenie księgowości twojej firmy dba profesjonalne biuro rachunkowe, to zasadniczo nie powinieneś się obawiać kontroli z urzędu skarbowego.

Wszelkie informacje o tym, jak wygląda taka kontrola i co sprawdzają urzędnicy, możesz pozyskać od swojego księgowego. Jeżeli o księgi rachunkowe swojej firmy dbasz samodzielnie, dobrze, abyś miał świadomość, jak wygląda i przebiega kontrola.

Czy Urząd Skarbowy sprawdza skąd mam pieniądze?

Czy urząd skarbowy może zająć konto zagraniczne? – Jeszcze kilka lat temu polskie urzędy skarbowe nie były informowane przez ich zagraniczne odpowiedniki o fakcie posiadania rachunków bankowych przez obcokrajowców. Wszystko zmieniło się w chwili wdrożenia standardu CRS (Common Reporting Standard) – w Polsce został on wprowadzony ustawą obowiązującą od 1 maja 2017 roku.

System CRS ma zwiększyć ściągalność podatków oraz ograniczyć zjawisko ukrywania dochodów przed krajowym fiskusem. Na podstawie CRS kraje automatycznie wymieniają się informacjami na temat swoich rezydentów podatkowych. Aktualne pozostaje więc pytanie, czy urząd skarbowy może zająć konto zagraniczne ? Zajęcie zagranicznego rachunku bankowego nie jest możliwe.

Ewentualna egzekucja zaległości wynikających z może zatem zostać przeprowadzona przez organy podatkowe w danym kraju na wniosek polskiego urzędu skarbowego. Mimo to należy mieć świadomość, że instytucje krajów będących sygnatariuszami CRS, przekazują sobie dane, które pozwalają na identyfikację rezydenta podatkowego, takie jak:

aktualne saldo na rachunkach bankowych, wartość zgromadzonych aktywów, suma odsetek brutto na rachunkach powierniczych i depozytowych, suma wypłaconych dywidend, wartość przychodów ze sprzedaży aktywów.

Urząd skarbowy ma liczne uprawnienia, wśród których wymienia się możliwość sprawdzenia konta podatnika. Należy pamiętać, że od 1 lipca 2022 roku uprawnienia KAS są jeszcze szersze.

Od 1 lipca 2022 roku Urząd Skarbowy w Polsce ma pełną swobodę w sprawdzaniu prywatnych kont bankowych podatników. Organ podatkowy ma dostęp tylko do informacji o koncie, a nie konta jako takiego. Blokada konta może zostać dokonana tylko na podstawie postanowienia wydanego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i tylko w przypadku podejrzenia wykorzystywania konta do celów wyłudzenia skarbowego. Zajęcie zagranicznego rachunku bankowego nie jest możliwe, jednak kraje będące sygnatariuszami standardu CRS wymieniają się automatycznie informacjami, co pozwala na identyfikację rezydentów podatkowych.

Urząd skarbowy od 1 lipca 2022 może uzyskać informacje o kntach bankowych dowolnego podatnika, bez informowania go o tym fakcie. Bank jest zobowiązany do przekazywania informacji dotyczących rachunków bankowych i oszczędnościowych klienta, rachunków pieniężnych, rachunków papierów wartościowych, akcji lub obligacji Skarbu Państwa, umów kredytowych, pożyczek pieniężnych, umów depozytowych oraz obrotu papierami wartościowymi.

Ile może zabrać Urząd Skarbowy?

Ile Urząd Skarbowy może zabrać z konta? – Dłużnicy zastanawiają się, ile Urząd Skarbowy może zabrać z konta? Zgodnie z obowiązującym prawem po zajęciu konta Urząd Skarbowy pobiera zaległą sumę podatku dochodowego, należne odsetki oraz koszty prowadzenia windykacji komorniczej.

 • Jeżeli na rachunku bankowym dłużnika znajdują się większe środki, to blokada konta prywatnego lub zajęcie konta osobistego przez Urząd Skarbowy jest częściowe i obejmuje tylko środki niezbędne do spłaty zadłużenia.
 • Jednocześnie możliwe jest również zajęcie pustego konta przez Urząd Skarbowy.
 • Omornik skarbowy może zająć całe konto osobiste wraz z przyszłymi wpłatami na konto.

Określone przepisy prawne regulują precyzyjnie zajęcie konta przez urząd skarbowy. Kwota wolna od zajęcia wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Jednocześnie zajęciu przez Urząd Skarbowy nie podlegają państwowe świadczenia socjalne, w tym m.in.: alimenty, zasiłki rodzinne, porodowe, 500+ i inne zasiłki z pomocy społecznej.

Jak Urząd Skarbowy sprawdza dochody?

Czy urząd skarbowy sprawdza dochody podatników? – Urząd skarbowy sprawdza wyrywkowo rozliczenia roczne i inne, dlatego może zauważyć powstanie nieujawnionych dochodów. Organ fiskalny porównuje wysokość wydatków, jakie poniósł podatnik, do wartości opodatkowanego bądź zwolnionego z danin majątku, jaki w danym czasie zgromadził.

porównawczą – zewnętrzną lub wewnętrzną,produkcyjną,remanentową,dochodową,kosztową.

Metoda porównawcza zewnętrzna polega na porównywaniu tego, jak funkcjonuje i jakie przychody uzyskuje dana jednostka gospodarcza, z innym, podobnym, ale jednocześnie niezależnym względem niej podmiotem. Wewnętrzna metoda porównawcza bazuje na informacjach historycznych o funkcjonowaniu firmy w przeszłości. W metodzie produkcyjnej urząd skarbowy dla oszacowania nieujawnionych dochodów ustala określone dla przedsiębiorstwa zdolności do wyprodukowania danej ilości dóbr lub usług. Forma remanentowa wymaga zestawienia stanu na początku i na końcu przyjętego okresu dla danego podatnika, a dochodowa określa dochód w obrocie w danym czasie.

See also:  Duchu WięTy KtóRy OśWiecasz?

Co znaczy właściwy urząd skarbowy?

Wybór urzędu skarbowego – jest obowiązkiem każdej osoby, która uzyskuje jakikolwiek dochód. Firmy, których głównym celem jest osiąganie zysku, też muszą odprowadzać do budżetu państwa daniny w formie podatków. Są to przede wszystkim podatki dochodowe i VAT, a także akcyza lub różne cła.

Rozpoczynając działalność, wybieramy urząd skarbowy, który będzie zajmował się naszymi rozliczeniami. To dlaczego wybór właściwego urzędu skarbowego jest ważny, świadczy to, że każdy urząd ma własne numery rachunków do poboru podatków. To wszystko powoduje, że jeśli będziemy rozliczać się ze złym urzędem, zaliczki na podatek, a także same rozliczenia podatkowe mogą być niewłaściwie przypisane.

Właściwość urzędu skarbowego określa Ordynacja Podatkowa. Zgodnie z jej zapisami, właściwym urzędem skarbowym dla podatnika jest ten, który obsługuje miejsce jego zamieszkania lub adres siedziby. Jeszcze kilka lat temu urzędem właściwym był ten, w którym podatnik rozliczał podatek VAT.

Jak uzyskać informację z urzędu skarbowego?

Informacja podatkowa i celna na infolinii KIS – Informujemy, że od 4 maja 2020 r. do odwołania infolinia KIS jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18. Informacje na temat podatków lub cła można uzyskać:

dzwoniąc pod nr telefonu:

 • 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych)
 • 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych)
 • +48 22 330 03 30 (z zagranicy)

Informacje w zakresie:

potwierdzania numerów identyfikacyjnych VAT kontrahentów z Unii Europejskiej przez Biuro Wymiany Informacji Podatkowych

można uzyskać w godzinach od 8.00 do 14.00, Po połączeniu system zapowiedzi głosowych poprowadzi po menu, prosząc o wybranie cyfry odpowiadającej interesującemu zagadnieniu, np. podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od towarów i usług, cło.

korzystając z formularza do zadawania pytań elektronicznych na stronie podatki.gov.pl

Aby otrzymać informację na temat cła lub podatków na adres e-mail, na stronie internetowej podatki.gov.pl należy wybrać pozycję Skontaktuj się z nami, a następnie opcję Napisz do nas,

podczas czatu z konsultantem

W tym celu na stronie internetowej podatki.gov.pl należy wybrać pozycję Skontaktuj się z nami, a następnie opcję Czat z konsultantem,

Które urzędy skarbowe są wyspecjalizowane?

Odpowiedzialność dwóch wyspecjalizowanych urzędów skarbowych w skali kraju za wyznaczone obszary – Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie (podatek u źródła – WHT) oraz II Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie (m.in.

Czy urzad skarbowy sprawdza każdego?

Kogo sprawdzi fiskus w pierwszej kolejności? – Oczywiście instytucja kontroli skarbowej ma charakter powszechny, kontrole podatkowe dotyczą więc zarówno firm – osób prawnych, jak i osób fizycznych – prowadzących działalność gospodarczą, ale i uzyskujących wszelkie inne dochody.

 • Dochody osób fizycznych, poza działalnością, pracą zarobkową czy emeryturą mogą pochodzić z takich źródeł, jak np.
 • Ze spadków, darowizn, najmu, jednorazowej sprzedaży rzeczy w rodzaju samochodu czy udzielenia oprocentowanej pożyczki,
 • Jak każda firma czy instytucja, dział urzędu skarbowego zajmujący się kontrolami podatkowymi chce mieć wyniki – w tym przypadku, wykrywając jak najwięcej wykroczeń i przestępstw podatkowych na jak największą skalę (kwotę uszczupleń).

Dlatego planując swoją pracę – czyli typując podatników, których zechcą objąć kontrolą wybierają takie firmy, gdzie pokusa ukrywania dochodów przed opodatkowaniem jest największa. Ukrywając w nich transakcje przed fiskusem można najbardziej zwiększyć swoje zyski.

Kontrole skarbowe 2023 – ile lat wstecz? Co sprawdza urząd skarbowy podczas kontroli?

Od czego zależy mój urząd skarbowy?

Decydującym o wyborze urzędu jest miejsce zamieszkania, a w przypadku jego braku – miejsce pobytu. Natomiast jeżeli ustalone zostaną te kryteria – to właściwy urząd skarbowy sprawdzić należy telefonicznie lub na stronie biuletynu informacji publicznej (lub na stronie kas.gov.pl) tego urzędu.

Czy urząd skarbowy może się pomylić?

Poprawiać można, ile dusza zapragnie. Jest na to pięć lat. Jeśli podatnik poda błędne dane w swoim zeznaniu podatkowym, ma prawo je skorygować. Każdy podatnik może się pomylić.

Czy można mieć dwa miejsca zamieszkania?

Zameldowanie – Portal Interoperacyjności i Architektury

Pełna nazwa Zameldowanie
Opis Informacja o datach zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego – zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy (dłuższy niż 30 dni) osoby fizycznej pod danym adresem. Encja specyficzna dla rejestru PESEL. Pojęcie adresu zameldowania jest odmienne od miejsca zamieszkania. Miejsce zamieszkania to określenie obowiązujące w prawie cywilnym, natomiast zameldowanie stanowi kategorię prawa administracyjnego. Odmienność pojęć miejsca zamieszkania oraz miejsca zameldowania wiąże się z celami, których realizacji służą. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej ma istotne znaczenie dla jej sytuacji prawnej. Występuje ono w treści wielu przepisów prawa cywilnego zarówno materialnego (np. art.70 § 2 KC dotyczący miejsca zawarcia umowy), jak i procesowego (np. art.27 KPC odnoszący się do właściwości sądu). W zakresie prawa administracyjnego obowiązek meldunkowy został stworzony przede wszystkim dla potrzeb ewidencjonowania ludności, w myśl przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Należy zaznaczyć, iż w piśmiennictwie od dawna zwracano uwagę na anachroniczność obowiązku meldunkowego i postulowano jego zniesienie. Obowiązek zameldowania w polskim prawie dotyczy obywateli polskich oraz cudzoziemców, miał być zlikwidowany, ale pozostał. Przepisy prawa najczęściej wymagają do załatwienia sprawy podania adresu zamieszkania, jednak praktyka jest taka, że większość urzędów traktuje zameldowanie jako potwierdzenie adresu zamieszkania. Można mieć jednocześnie jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego. Zgodnie z art.25 Kodeksu Cywilnego: Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

ul> Identyfikator Obszar merytoryczny Obszar ogólnoadministracyjnyPowiązany tematycznie obszar danych, wydzielony w architekturze danych AIP w celu ułatwienia zarządzania modelem informacyjnym państwa. Klasyfikacja MIP InnyKlasyfikacja elementów Modelu Informacyjnego Państwa (MIP), według poziomu istotności elementu dla modelu informacyjnego państwa i zarządzania danymi w państwie. Atrybuty określające zakres informacji o obiekcie przechowywane w modelu Nazwa atrybutu Opis atrybutu Data upływu deklarowanego terminu pobytuDeklarowana data pobytu lub data upływu deklarowanego terminu pobytu (jeśli jest to data przeszła) cudzoziemca w RP.Data wymeldowaniaData wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego.Data zameldowaniaData zameldowania na pobyt stały lub czasowy.Rodzaj pobytuWskazuje, czy jest to pobyt stały, czy czasowy.Słownik AIP:- pobyt stały,- pobyt czasowy.

} : Zameldowanie – Portal Interoperacyjności i Architektury

W którym urzędzie skarbowym zgłosić zmianę adresu?

Zmiana miejsca zamieszkania podatnika – Podatnik nieprowadzący działalności gospodarczej ma obowiązek zgłosić zmianę adresu zamieszkania za pomocą formularza ZAP-3. Niegdyś nazywał się on NIP-3. Zmianę zgłasza się w taki sposób tylko, kiedy przeprowadzka nastąpiła w trakcie roku.

ZUS, GUS, urząd skarbowy.

Zmianę urzędu zgłasza się za pomocą wniosku CEIDG-1, W ciągu 7 dniu od zmiany adresu należy złożyć taki wniosek osobiście w urzędzie gminy lub miasta. Jeśli nie ma takiej możliwości, możesz to zrobić za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP, Jeśli jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT, masz obowiązek złożyć wniosek VAT-R tylko jeśli:

zmieniasz właściwość miejscową urzędu skarbowego, aktualizujesz adres zamieszkania prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą,

Z tamtego miejsca zostaną powiadomione organy wymienione wyżej. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku spółek wpisanych do rejestru KRS. W przypadku zmiany siedziby spółki należy zgłosić tę informację na formularzu NIP-8. Pod KtRy UrząD Skarbowy Podlegam

Czy można mieć inny adres zamieszkania niż zameldowania?

Adres zamieszkania a adres zameldowania – Miejsce zamieszkania jest – co istotne – niezależnie od obowiązku meldunkowego. Generalnie adres zameldowania oraz pobytu może się różnić. Zasadą jest jednak, aby oba adresy były takie same. Decydując się na miejsce zamieszkania inne niż miejsce zameldowania, należy liczyć się z poważnymi kłopotami.

Czy Urząd Skarbowy musi być zgodny z miejscem zamieszkania?

O czym należy pamiętać, kiedy składam swoją deklarację roczną PIT? – Do prawidłowego rozliczenia PIT należy przyjąć adres zamieszkania, pod jakim mieszkamy w dniu składania deklaracji. Oznacza to, że deklarację PIT składamy do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania, w dniu w którym składane jest zeznanie podatkowe.

 • Błędem jest złożenie deklaracji do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zameldowania tak wypełniona deklaracja jest błędna i niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Nie trzeba składać żadnych dodatkowych formularzy.
 • Wystarczy złożyć deklarację PIT do właściwego Urzędu Skarbowego.
 • Zgodnie ze zmianami w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r.

o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 01.01.2022 roku. Rozdział 8., Art.45.1, pkt 1b. (w przypadku, gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed złożeniem zeznania podatkowego – należy wpisać urząd skarbowy właściwy według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium) 1 Wpisz adres Urzędu Skarbowego, który jest właściwy według miejsca zamieszkania na dzień składania deklaracji. * Wybierz ten Urząd Skarbowy, który jest docelowy dla Twojego adresu zamieszkania na dzień składania deklaracji.2 Wpisz aktualny adres zamieszkania. Pod KtRy UrząD Skarbowy Podlegam * Jeśli aktualny adres zamieszkania nie znajduje się na terenie RP, to Twój PIT zostanie rozliczony w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania na terytorium Polski.3 Uzupełnij deklarację PIT o swoje zeznanie podatkowe. Tak wypełnioną deklarację PIT należy wysłać do właściwego Urzędu Skarbowego. Prawda, że proste?

Co to właściwy Urząd Skarbowy?

Jak wybrać właściwy urząd skarbowy? – Jak już zaznaczyliśmy, urząd skarbowy zależy od miejsca zamieszkania, Miejscem zamieszkania jest miejscowość, która stanowi tzw. centrum interesów życiowych danej osoby. Jeśli składamy roczne zeznanie podatkowe i w ciągu roku się przeprowadziliśmy, to urzędem właściwym będzie urząd skarbowy, któremu podlegamy 31 grudnia tego roku, za który składamy zeznanie.

 • Dla celów podatkowych przyjmuje się, że podatnik ma tylko jedno miejsce zamieszkania.
 • Jeśli ktoś przebywa w kilku miejscach w ciągu roku, musi określić jedno, w którym bywa najczęściej i które stanie się jego centrum rozliczeniowym.
 • Warto pamiętać, że adres zameldowania niekoniecznie musi pokrywać się z adresem zamieszkania.

Meldunek nie jest w ogóle związany z miejscem rozliczania podatków.

Jaka kara za niezgłoszenie zmiany miejsca zamieszkania?

Czy nadal karać za niezgłoszenie zmiany danych przez osoby podlegające czynnej służbie wojskowej? –

Nadal jest przestępstwem niezgłoszenie przez osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej zmiany miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji czy dłuższego wyjazdu za granicę Przepis taki nie przystaje do aktualnych warunków społecznych i jest zbyt represyjny – uważa RPO A taki sam efekt można osiągnąć dzięki lepszej współpracy administracji cywilnej i wojskowej

Obywatel poskarżył się, że niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zmiany danych przez osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej jest nadal przestępstwem. Tymczasem co do tzw. „cywilnego obowiązku meldunkowego” wszelkie sankcje zostały już zniesione.

 1. W ocenie wnioskodawcy brakuje zaś przepisów, które zgłoszenia obywateli wiązałyby z obowiązkiem przekazania odpowiednich danych przez np.
 2. Urząd gminy czy stanu cywilnego do wojskowych komendantów uzupełnień.
 3. Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zmiany danych, zgodnie z art.224 pkt 4 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

W ocenie RPO regulacja taka nie przystaje do aktualnych warunków społecznych i rzeczywiście jest zbyt daleko represyjna. Jak słusznie podnosi wnioskodawca, podobny skutek może osiągnąć ustawodawca poprzez lepszą koordynację przepływu informacji o zmianie danych pomiędzy administracją wojskową a cywilną.

Jak sprawdzić numer urzędu skarbowego?

Od 1 stycznia 2020 r. PIT, CIT i VAT zapłacisz do urzędu skarbowego wyłącznie za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunku podatkowego). Swój numer mikrorachunku możesz sprawdzić już teraz w generatorze dostępnym na stronie podatki.gov.pl lub w dowolnym urzędzie skarbowym. Wystarczy podać swój numer PESEL lub NIP.

„Indywidualny rachunek podatkowy, tak zwany mikrorachunek podatkowy, to nowe uproszczenie przygotowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Dzięki niemu od 1 stycznia 2020 r. podatnik będzie mieć swój jeden, stały, indywidualny rachunek, który będzie służyć do wpłat podatków PIT, CIT i VAT” – powiedział minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

PESEL, jeśli jesteś osobą fizyczną:

– nie prowadzisz działalności gospodarczej – lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT

NIP, jeśli:

– prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś podatnikiem VAT – lub jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne „Generator mikrorachunku podatkowego działa całodobowo, dzięki temu swój numer można sprawdzić w każdym czasie i miejscu, np.

 • Korzystając z telefonu czy tabletu.
 • Orzyścią dla podatników jest również to, że wygenerowanie i prowadzenie mikrorachunku jest całkowicie bezpłatne” – wyjaśnia minister Kwieciński.
 • Numer nadawany jest każdemu podatnikowi i płatnikowi automatycznie – to znaczy, że nie wymaga składania żadnych wniosków do urzędu skarbowego.

Numer sprawdzisz w generatorze na stronie podatki.gov.pl, Nie korzystaj z żadnych innych stron internetowych lub np. numerów rachunków otrzymanych e-mailem lub SMS-em. Mogą być one próbą wyłudzenia. Twój mikrorachunek, oprócz twojego identyfikatora podatkowego, musi zawierać cyfry 1010 0071 222.