KtRy Czas Jest WłAśCiwy Letni Czy Zimowy?

Który czas jest właściwy dla Polski letni czy zimowy?

Tak zwany czas zimowy jest czasem normalnym dla Polski, a czas letni – z godziną do przodu – nie. To wynika z astronomii. Gdy Słońce jest najwyżej nad horyzontem, jest tzw. południe, czyli zegarki winny pokazywać godzinę 12.00.

Który czas jest właściwy w Polsce?

Czas podstawowy w Polsce to UTC+1, czyli CET.

Jaki czas ma zostac letni czy zimowy?

Zmiana czasu z zimowego na letni nastąpiła w nocy z soboty 25 marca na niedzielę 26 marca 2023 roku. Wskazówki przestawiamy z godziny 2.00 na 3.00 w nocy, czyli o jedną pełną godzinę do przodu. Stosowanie czasu letniego pozwala na efektywniejsze wykorzystanie światła dziennego.

Jaki czas zostanie na stałe w Polsce?

Wiemy jaki czas zostanie wprowadzony na stałe w Polsce: letni czy zimowy 29 marca 2019 09:38 | Autor: | | Ostatni raz czas zmienimy w 2021 roku kiedy to zostanie wprowadzony czas jednolity. Tak zdecydowała Unia Europejska, jednak dała ona swobodę członkom w zakresie decydowania o swojej strefie czasowej.

Fot. Piotr Brichacek (Briho) / Wikipedia Modyfikację systemu czasowego ze zmiennego na jednolity postulowało już wielu polityków i działaczy w Polsce. Problemem była tylko zgoda Unii Europejskiej. Teraz parlament orzekł, że w całej Unii obowiązywać będzie jednolity czas. To czy będzie to czas zimowy czy letni, zależy jednak od danego państwa.

Resort Przedsiębiorczości i Technologii zlecił badania, aby dowiedzieć się jakiego czasu chcą Polacy. Okazało się, że większość z nas, bo aż 74 proc. opowiada się czasem letnim. To właśnie ten czas zostanie najprawdopodobniej zachowany. Czasu zimowego chce jedynie 14,2 proc.

Respondentów, a co dziesiąty obywatel nie ma zdania w tej sprawie. Zmiana czasu wprowadzona była, jako odpowiedź na krótkie dni w zimę. Zaoszczędzano wtedy na energii elektrycznej i oświetleniu, bo w zimie był dłużej dzień w godzinach pracy. Obecnie jednak ceny energii są dużo mniejsze, a zmiana czasu wpływa negatywnie nie tylko na samopoczucie i komfort pracy.

Badania dowiodły, że jest groźna dla zdrowia, gdyż zaburzamy w ten sposób rytm organizmu. Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni dziennikarz IT i recenzent programów i gier komputerowych.

Który czas jest zgodny z naturą?

– Po raz pierwszy zmieniono czas na letni 30 kwietnia 1916 r. Do tego czasu zawsze obowiązywał czas zimowy i to właśnie czas zimowy uznaje się dzisiaj na bardziej naturalny. Ewentualna decyzja o rezygnacji ze zmiany czasu stawia pytanie, który pozostawić.

Który czas jest zgodny ze słońcem?

Czas słoneczny – Czas naturalny ( słoneczny ) jest wyznaczany względem Słońca. Określone według tego czasu południe (godzina 12) następuje zawsze podczas górowania Słońca nad lokalnym południkiem ziemskim, a północ podczas dołowania Słońca. Czas słoneczny jest łatwy do ustalenia ma jednak olbrzymią wadę.

Kiedy zmiana czasu Niemcy?

W Niemczech dwa razy w roku przestawiamy zegarki o godzinę. W nocy z soboty na ostatnią niedzielę marca przesuwamy wskazówki z godziny 2 na 3 i zaczynamy czas letni. W ostatnią niedzielę października cofamy zegarki i przechodzimy na czas zimowy.

Kto wymyślił zmianę czasu?

Zmiana czasu – kto i po co to wymyślił? – Pierwszym pomysłodawcą przestawiania zegarków dwa razy w ciągu roku był jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, Benjamin Franklin, który sądził, że ludzie będą pracować bardziej efektywnie, kiedy wcześniej będą kłaść się spać i wstawać.

Swoje stanowisko zaprezentował w naukowym dokumencie już w połowie XVIII wieku, jednak ze względu na fakt, iż przedstawił zbyt mało argumentów, ten pomysł nie spotkał się z aprobatą. Kolejnym politykiem, który wpadł na pomysł wprowadzenia czasu zimowego i letniego był Brytyjczyk, William Willett, który potrzebę zmiany argumentował możliwością oszczędzenia znacznej sumy pieniędzy na oświetleniu, jednak nie udało mu się przekonać większości rządu.

Pierwszym narodem, który zdecydował się na przestawienie zegarków, byli Niemcy. Zmiana czasu związana była z kwestiami ekonomicznymi i logistycznymi i wprowadzono ją w kwietniu 1916 roku, w połowie I wojny światowej. Przykład z Niemców szybko wzięli Anglicy, a później także Amerykanie.

Kto odpowiada za zmianę czasu?

Z soboty na niedzielę cofamy zegary o godzinę – W Polsce zmianę czasu reguluje rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z listopada 2016 roku, Reguluje ono stosowanie czasu letniego i zimowego od 2017 roku do roku 2021. Teraz przygotowywane jest nowe rozporządzenie w tej sprawie. Agnieszka Doczekalska Sprawdź POLECAMY — Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX, Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu, Dostęp do treści dokumentów w programie LEX jest zależny od posiadanych licencji.

Po co zmiana czasu z letniego na zimowy?

Kiedy i po co pierwszy raz zmieniono czas Następnie w latach od 1945 do 1949, od 1957 do 1964. Czas zmieniany jest regularnie od 1977 roku. Głównym argumentem za zmianą czasu z letniego na zimowy była oszczędność światła dziennego – jego efektywniejsze wykorzystanie.

Kiedy zmiana czasu na zimowy 2023?

Zmiana czasu na zimowy czeka nas 29 października 2023 r.

Czy była zmiana czasu 2023?

Kiedy przestawiamy zegarki na czas letni w 2023 roku? – Zmiana czasu z zimowego na letni odbywa się zawsze w ostatnią niedzielę marca. Najbliższa zmiana czasu zimowego na letni wypada w ostatni weekend marca 26 marca 2023 – dokładniej w nocy z 25 na 26 marca 2023 (to noc z soboty na niedzielę). Zmiana czasu na letni odbywa się z 2:00 na 3:00, czyli przesuwamy wskazówki o pełną godzinę do przodu! Niestety, wprowadzenie czasu letniego w Polsce oznacza, że nasz sen zostanie skrócony o godzinę! Wykorzystanie czasu letniego umożliwia nam efektywniejsze wykorzystanie światła dziennego poprzez oszczędność energii elektrycznej.

Kiedy przestanie obowiązywać Zmiana czasu w Polsce?

Czas letni środkowoeuropejski zostanie odwołany 29 października 2023 r. Wskazówki zegarów zostaną przestawione z godziny 3:00 na godzinę 2:00, która będzie godziną początkową czasu środkowoeuropejskiego.

Kiedy odejscie od zmiany czasu?

Zebrane informacje pomogą Państwu przygotować się do świadomej oceny konsekwencji regularnych zmian czasu lub przyjęcia jednego czasu przez cały rok (rezygnacji ze zmian czasu). – W 2018 r. Komisja Europejska, na wniosek Parlamentu Europejskiego (wyrażony w Rezolucji z dnia 8.02.2018 r.), podjęła działania w kierunku rewizji ustaleń dotyczących stosowania w państwach członkowskich Unii Europejskiej czasu letniego (wyprzedzającego o godzinę standardowy czas strefowy) i związanych z tym zmian czasu, regulowanych Dyrektywą 2000/84/WE,

 1. Przeprowadzone w tym zakresie otwarte konsultacje publiczne wykazały, że wśród udzielonych odpowiedzi zdecydowana większość wskazuje na negatywne doświadczenia ze zmianami czasu (76% wszystkich odpowiedzi) oraz jest za rezygnacją ze zmian czasu (84% wszystkich odpowiedzi).
 2. W związku z tym, że były to konsultacje w których wzięła udział największa, jak dotychczas, liczba osób z państw członkowskich UE (4,6 mln) – ich wyniki stanowiły silny argument dla Komisji Europejskiej do zajęcia się tym tematem.

Efektem prac Komisji było przygotowanie i przekazanie państwom członkowskim we wrześniu 2018 r. projektu Dyrektywy COM/2018/639 w sprawie rezygnacji ze zmian czasu i uchylenia Dyrektywy 2000/84/WE, proponującej w praktyce przyjęcie przez poszczególne państwa wybranego indywidualnie, ale jednocześnie stałego czasu przez cały rok.

Projekt ten zakładał rezygnację ze zmian czasu od 1 kwietnia 2019 r., z możliwością dokonania jeszcze dodatkowej zmiany czasu jesienią w 2019 r. przez państwa, które ostatecznie zdecydują się na czas zimowy. Rozważane były i są nadal również scenariusze późniejszego odstąpienia od zmian czasu, szczególnie z uwagi na sygnalizowany przez niektórych uczestników dyskusji możliwy i wymagany dłuższy okres przygotowawczy do przyjęcia stałego czasu.

Konkretne daty ewentualnego odstąpienia od zmian czasu i przejścia wyłącznie na czas letni lub czas zimowy znajdą się w ostatecznym kształcie zapisów dyrektywy – przyjętym przez państwa członkowskie. Przy pierwszym czytaniu ww. projektu Dyrektywy COM/2018/639 przez Parlament Europejski, w dniu 26.03.2019 r., wprowadzono do tego projektu szereg poprawek, w tym proponowany termin rezygnacji ze zmian czasu – przesunięty na 1 kwietnia 2021 roku, z możliwością dokonania jeszcze dodatkowej zmiany czasu jesienią w 2021 r.

 1. I przekazano do Rady Unii Europejskiej do uzgodnień międzyrządowych państw członkowskich.
 2. Stan prac nad projektem Dyrektywy COM/2018/639 można śledzić pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2018_332,
 3. Wyniki konsultacji społecznych, a także poparcie większości krajów członkowskich dają zielone światło do podjęcia działań zmierzających do rewizji dyrektywy 2000/84/WE – jako zgodnej z oczekiwaniami społecznymi.

Niemniej jednak, od początku prac nad zmianą przedmiotowej dyrektywy, delegaci krajów członkowskich UE i przedstawiciele KE wskazywali na konieczność zachowania harmonizacji w kwestii przyjmowania ustaleń dotyczących czasu obowiązującego w danym kraju UE oraz zauważali potrzebę kompleksowej analizy korzyści i skutków społeczno-ekonomicznych odstąpienia od okresowych zmian czasu.

Aktualnie wśród państw członkowskich UE nie zostało wypracowane jednoznaczne stanowisko, ani co do rezygnacji ze zmian czasu, ani co do wyboru opcji czasu, ani co do zmiany czy wyboru konkretnej strefy czasowej lub grupy stref czasowych. W październiku 2021 r. Komisja Europejska wydała komunikat ws. zmian czasu w latach 2022–2026.

Zgodnie z tym dokumentem wszystkie kraje członkowskie EU „muszą przygotować przepisy prawne, na podstawie których będą kontynuowane dotychczasowe ustalenia ze zmianami czasu”.

Kiedy koniec że zmiana czasu?

Kiedy koniec zmiany czasu w UE? – W 2023 roku 76% respondentów badania przeprowadzonego w Niemczech opowiedziało się za trwałym zniesieniem czasu letniego, uznając go za niepraktyczny. Oznacza to, że w październiku tego roku chcieliby przestawić zegary po raz ostatni. Jednak z punktu widzenia prawa, zmiana nie jest łatwa do wprowadzenia. Komisja Europejska zaleciła bowiem, aby kraje UE utrzymały zmianę czasu do 2026 roku. Bruksela uzasadniła swoją decyzję brakiem porozumienia w UE w tej kwestii. >>> Te banknoty EURO nie będą już przyjmowane, wszyscy muszą się ich pozbyć Ze względu na różnice geograficzne, niektóre kraje chcą pozostać przy czasie letnim, a inne przy czasie zimowym. Niemiecki dziennik „Suedkurier” poinformował, że istnieje możliwość podziału Europy na różne strefy czasowe w 2026 roku. Warto przypomnieć, że w raporcie z 2016 roku komisja badawcza w Bundestagu ustaliła, że Niemcy oszczędzają około 0,2 procent energii elektrycznej rocznie dzięki czasowi letniemu. Z wyników reprezentatywnej ankiety przeprowadzonej przez towarzystwo ubezpieczeń zdrowotnych DAK w marcu 2022 roku wynika, że co czwarty obywatel (27%) doświadcza problemów fizycznych lub psychicznych po zmianie czasu. PRZECZYTAJ: Zagrożenie dla tysięcy mieszkańców. Tej wiadomości nie wysyła rząd Źródło: Statista.com, jpost.com, Suekurier.de, PolskiObserwator.de

Kiedy wprowadzono czas letni?

§ 1. Wprowadza się czas letni w nocy z 25 na 26 maja 1963 r. o godzinie 1 minut 00 czasu obecnie obowiązującego. Wprowadzenie czasu letniego polega na przesunięciu wskazówek zegarów na godzinę 2 minut 00, która będzie godziną początkową czasu letniego (wschodnio-europejskiego).

Po co nam zmiana czasu?

W nocy z soboty na niedzielę będzie miało miejsce święto łączące wielbicieli snu z całego kraju- zmieniamy czas z letniego na zimowy. Ku radości wielu osób, na zegarkach zmieni się godzina z 3:00 na 2:00. Dzięki temu będzie można spać aż godzinę dłużej, dlatego szkoda byłoby, żeby promienie słoneczne obudziły Cię wpadającym przez okno światłem. KtRy Czas Jest WłAśCiwy Letni Czy Zimowy W nocy z soboty na niedzielę będzie miało miejsce święto łączące wielbicieli snu z całego kraju- zmieniamy czas z letniego na zimowy. Ku radości wielu osób, na zegarkach zmieni się godzina z 3:00 na 2:00. Dzięki temu będzie można spać aż godzinę dłużej, dlatego szkoda byłoby, żeby promienie słoneczne obudziły Cię wpadającym przez okno światłem. KtRy Czas Jest WłAśCiwy Letni Czy Zimowy Jako pierwszy kwestię zmiany czasu poruszył polityk Benjamin Franklin. Nie była to jednak wypowiedź oficjalna i wiążąca, lecz humorystyczna dygresja sugerująca, że ludzie powinni szybciej kłaść się spać i wcześniej wstawać- wówczas zużywaliby mniej świec.

 • Pomysł został zapomniany niemalże na całe stulecie.
 • W 1907 roku do tematu powrócił cieszący się dobrą reputacją William Willett, wydając broszurkę „The Waste of Daylight”.
 • Anglik przedstawił w niej teorię twierdzącą, że przestawienie czasomierzy o 80 minut w okresie letnim pozwoliłoby zaoszczędzić na oświetleniu nawet 2,5 mln funtów rocznie.
See also:  Makowiec, KtRy Zawsze Się Udaje?

Próbował przekonać do niej rząd brytyjski, który poszukiwał w tamtym czasie sposobów na oszczędności w państwowym budżecie, jednak pomysł spotkał się z ogólnym brakiem poparcia. Często za prekursora zmiany czasu błędnie uznaje się Georgea Vernona Hudsona, jest to jednak kwestia budząca kontrowersje.

 1. Był to pracownik poczty, który hobbystycznie zajmował się astronomią i nauką.
 2. W 1895 roku w publicznym referacie proponował on wprowadzenie zmiany czasu, miała ona jednak dotyczyć tylko pracy zmianowej w celu lepszego wykorzystania dostępu do światła słonecznego.
 3. Mimo poklasku dla propozycji Hudsona, pomysł znów został odłożony na bok.

Rzeczywiście wprowadzono zmianę czasu dopiero w Niemczech 30.04.1916r., kiedy podczas trwającej I Wojny Światowej zegarki przesunięto o godzinę do przodu, co miało podłoże ekonomiczne. W ślad za agresorem czas przestawiły też kolejno Brytyjczycy i ich sojusznicy, następnie USA i Rosja, a także pozostałe kraje, które dostrzegły potencjał pomysłu.

 1. Obecnie zmieniony czas ma ponad 70 krajów świata, jednak od kilku lat temat podlega sporym dyskusjom, a jego sens pozostawia wiele do życzenia.
 2. Pierwotnie udawało się zaoszczędzić pewną ilość energii elektrycznej, ponieważ w teorii ludzie kładli się spać godzinę wcześniej, przez co światło paliło się krócej- w przypadku skali kilku państw rzeczywiście miało to znaczenie.

W dzisiejszych czasach ze względu na zwiększoną liczbę użytkowników urządzeń elektrycznych i powszechną dostępność nowinek technologicznych, notuje się zwiększoną ilość zużytej energii i nie jest to zależne od zmian czasowych. Stąd też powoli poszczególne kraje odchodzą od przestawiania zegarów. KtRy Czas Jest WłAśCiwy Letni Czy Zimowy Koncepcja zmiany czasu przynosi obecnie zdecydowanie więcej szkody, niż pożytku. Każda ze zmian czasowych jest ingerencją w zegar biologiczny i odbija się na samopoczuciu, a tym samym efektywności w pracy. W znaczący sposób wpływa też na koncentrację, co może być przyczyną wielu nieprzyjemnych, a nawet niebezpiecznych sytuacji.

 • Zmiany czasu mają też negatywny wpływ na organizację i sposób funkcjonowania instytucji takich, jak np. koleje.
 • Co roku powtarza się problem opóźnień związanych z cofnięciem zegara, a w czasie zimowym trwający godzinę, przymusowy zastój pociągów, często będący ogromnym utrudnieniem dla podróżujących.
 • W związku z problemami, jakie generują zmiany czasu, nikogo nie dziwią powracające dyskusje na temat ich usunięcia.

Istnieje projekt dyrektywy unijnej, według którego do 2020 roku kraje Unii Europejskiej będą musiały wybrać na stałe czas, z jakiego chcą korzystać. Projekt musi jednak najpierw uzyskać akceptację Rady Europejskiej. Nie wiadomo, czy nastąpią jakieś zmiany w obecnie funkcjonującym porządku. KtRy Czas Jest WłAśCiwy Letni Czy Zimowy Funkcjonalne pliki cookie Aktywne Nieaktywne Funkcjonalne pliki cookie są absolutnie niezbędne do działania sklepu internetowego. Te pliki cookie przypisują unikalny losowy identyfikator do przeglądarki, aby zapewnić niezakłócone zakupy podczas wielu odsłon strony.

 • Sesja: Pliki cookie przechowują dane sesji dotyczące zakupów na wielu odsłonach strony i dlatego ma zasadnicze znaczenie dla osobistych doświadczeń zakupowych użytkownika.
 • Notatnik: Pliki cookie umożliwiają udostępnienie notatnika użytkownikowi w różnych sesjach.
 • Oznacza to, że notatnik pozostaje dostępny podczas kilku sesji przeglądarki.

Przypisanie urządzenia: Przypisanie urządzenia pomaga sklepowi zapewnić najlepsze możliwe wyświetlanie dla aktualnie aktywnego rozmiaru wyświetlacza. Token CSRF: Pliki cookie z tokenem CSRF przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa. Wzmacniają ochronę formularzy przed niepożądanymi atakami hakerskimi.

 • Token logowania: Token logowania służy do rozpoznawania użytkowników w różnych sesjach.
 • Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych, ale umożliwia personalizację w wielu sesjach przeglądarki.
 • Pamięć podręczna: Pliki cookie umożliwiają użytkownikom odczytywanie poszczególnych treści niezależnie od pamięci podręcznej.

Aktywne sprawdzanie plików cookie: Pliki cookie są wykorzystywane przez witrynę do sprawdzenia, czy przeglądarka użytkownika witryny zezwala na pliki cookie. Ustawienia plików cookie: Pliki cookie służą do przechowywania ustawień plików cookie użytkownika witryny podczas wielu sesji przeglądarki.

 • Informacje o pochodzeniu: Pliki cookie przechowują stronę pochodzenia użytkownika i pierwszą odwiedzoną stronę do dalszego wykorzystania.
 • Aktywowane pliki cookie: Przechowuje pliki cookie, które zostały już zaakceptowane przez użytkownika.
 • Reklamowe pliki cookie Aktywne Nieaktywne Reklamowe pliki cookie służą do indywidualnego kierowania reklam w witrynie na wiele odsłon i sesji przeglądarki.

Google AdSense: Plik cookie jest wykorzystywany przez Google AdSense do promowania skuteczności reklam na stronie internetowej. Aktywne Nieaktywne _snrs_uuid: Unikalny zmienny identyfikator klienta. Aktywne Nieaktywne _snrs_puuid: Unikalny stały identyfikator klienta.

 • Aktywne Nieaktywne Facebook Pixel: Ten plik cookie jest wykorzystywany przez Facebook do wyświetlania spersonalizowanych ofert reklamowych opartych na zachowaniu użytkownika użytkownikom stron internetowych, które integrują usługi Facebooka.
 • Aktywne Nieaktywne _snrs_p: Pliki cookie używane w celu zapisania identyfikatora UUID klienta, czasu pierwszej wizyty, czasu ostatniej wizyty, ilości wizyt, ilości odsłon w sesji, długości sesji, liczby sesji.

Aktywne Nieaktywne Śledzenie konwersji w Google: Plik cookie śledzenia konwersji Google służy do skutecznego rejestrowania konwersji na stronie internetowej. Informacje te są wykorzystywane przez operatora witryny do kierowania kampanii Google AdWords.

 1. Aktywne Nieaktywne Śledzące pliki cookie Aktywne Nieaktywne Śledzące pliki cookie pomagają operatorowi sklepu zbierać i oceniać informacje o zachowaniu użytkowników na jego stronie internetowej.
 2. Facebook Pixel Aktywne Nieaktywne Partnerprogramm Aktywne Nieaktywne Google Analytics: Google Analytics służy do analizy ruchu na stronie.

Statystyki dotyczące aktywności na stronie mogą być tworzone i odczytywane. Aktywne Nieaktywne Reklamy w Bing: Plik cookie śledzenia Bing Ads służy do tworzenia informacji o aktywności odwiedzających na stronie internetowej i wykorzystywania ich do reklam.

Aktywne Nieaktywne Kauf- und Surfverhalten mit Google Tag Manager Aktywne Nieaktywne Personalizacja Aktywne Nieaktywne Te pliki cookie służą do gromadzenia i przetwarzania informacji o korzystaniu z witryny przez użytkowników w celu późniejszej personalizacji reklam i/lub treści w innych kontekstach.

Retargetowanie w Criteo: Plik cookie służy do wyświetlania spersonalizowanych reklam w witrynach stron trzecich na podstawie przeglądanych stron i produktów. Aktywne Nieaktywne Te pliki cookie służą do zbierania informacji o korzystaniu z witryny i łączenia ich z wcześniej zebranymi informacjami.

 • Informacje te są wykorzystywane do oceny, zrozumienia i raportowania korzystania z usług witryny.
 • Snrs_sb: Pliki cookie używane w celu pomiaru sesji tj.
 • Długości, ilości, czasu rozpoczęcia – zawiera czas wyjścia ze strony/zakończenia sesji (w praktyce aktualny czas).
 • Aktywne Nieaktywne _snrs_sa: Pliki cookie używane w celu pomiaru sesji tj.

długości, ilości, czasu rozpoczęcia – zawiera czas wejścia na stronę/rozpoczęcie sesji. Aktywne Nieaktywne _snrs_sdk_d: Plik cookie używany w celu włączenia trybu debugowania SDK. Aktywne Nieaktywne Ta strona korzysta z plików cookie, aby świadczyć usługi na jak najwyższym poziomie

Kiedy była zmiana czasu na letni 2023?

Kiedy wypada Zmiana czasu z zimowego na letni w 2023 roku? –

Marzec 2023
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

W 2023 roku Zmiana czasu z zimowego na letni wypada 26 marca (czwartą niedzielę), Sprawdź daty w kolejnych latach: 2023 2024 2025 2026 2027 Serwis www.kalendarzswiat.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w zamieszczonych informacjach. Dziś jest środa 4 października 2023 r.

Imieniny: Rozalii, Franciszka Wschód słońca: 6:40 Zachód słońca: 18:08 Dzień trwa: 11 h 28 min Do końca roku pozostało 88 dni

Co ile minut jest południk?

Edukator. Każdy punkt, który leży na zachód bądź na wschód od danego południka, ma inny czas słoneczny niż ten południk. Zatem co 4 minuty moment górowania następuje nad innym kolejnym południkiem.

Jakie argumenty przemawiają za coroczną Zmiana czasu w naszym kraju na tzw czas letni?

100 lat tradycji przestawiania zegarów – Choć o koncepcji wspominał już Benjamin Franklin, to na wprowadzenie czasu letniego jako pierwsi zdecydowali się Niemcy.30 kwietnia 1916 roku w Rzeszy, Austro-Węgrzech oraz na okupowanych ziemiach w Polsce i na Bałkanach przesunięto zegary o godzinę.

 • W ciągu kolejnych 2 lat podział na czas letni i zimowy obowiązywał w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.
 • W II RP zmianę czasu zastosowano tylko raz, w 1919 roku.
 • Polacy przestawiali zegary w okresie hitlerowskiej okupacji oraz w latach 1945-1949, 1957-1964 i 1977-1981.
 • Obowiązujący dziś podział obowiązuje nieprzerwanie od 1983 roku.

Czas letni jest wprowadzany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów drogą rozporządzenia. Obecnie zegary są przestawiane dwa razy w roku w niemal 70 krajach na świecie, w tym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Głównym argumentem za wprowadzeniem czasu letniego były względy ekonomiczne.

Co to jest Rachuba czasu na Ziemi?

Rachuba czasu pozwalająca porządkować cykl aktywności życiowej człowieka oparta jest o zmianę położenia Słońca na sferze niebieskiej, będącą efektem ruchu obrotowego Ziemi. Podstawą rachuby czasu, którą posługujemy się w życiu codziennym jest więc średni czas słoneczny,

Ruch obrotowy Ziemi definiuje jednostkę czasu, jaką jest doba, Średnia doba słoneczna trwa 24 godziny i jest to czas między dwoma kolejnymi górowaniami Słońca ( południami słonecznymi ). Obecnie za umowny początek doby przyjmowany jest moment dołowania Słońca, czyli północ, W niektórych kalendarzach religijnych (hebrajski, islamski) za koniec jednej doby i początek kolejnej traktowany jest zachód Słońca.

Dobę dzielimy na: godziny (1/24 część średniej doby słonecznej), minuty (1/60 część godziny) i sekundy (1/60 część minuty). Czas słoneczny jest w swojej istocie czasem miejscowym (lokalnym), związanym z lokalnym południkiem miejsca obserwacji. Wzdłuż tego południka jest ten sam czas lokalny, ale na zachód i na wschód od południka czas lokalny różni się.

 • Co 1° długości geograficznej lokalny czas słoneczny zmienia się o 4 minuty, co 15° długości geograficznej zmienia się o 1 godzinę.
 • Przy przemieszczeniu w kierunku zachodnim (przeciwnie do kierunku ruchu obrotowego Ziemi) czas lokalny cofa się (czyli np.
 • Moment południa słonecznego w Portugalii przypada chronologicznie później niż w Polsce).

Przy przemieszczeniu w kierunku wschodnim (zgodnie z kierunkiem ruchu obrotowego Ziemi) czas lokalny przesuwa się do przodu (czyli np. moment południa słonecznego w Kazachstanie przypada chronologicznie wcześniej niż w Polsce).

Stefy czasowe na świecie; autor: Phoenix B (10.07.2004), wikimedia.org; skórt YR = przez cały rok

Coraz szybsze i częstsze przemieszczanie się ludzi powodowało kłopotliwą konieczność zmiany czasu w trakcie podróży. Aby usunąć tę niedogodność, wprowadzono w 1878 roku czas strefowy, Pomysłodawcą był kanadyjski wynalazca Sandford Fleming. Cała Ziemia podzielona została na 24 strefy czasowe,

 • W założeniu w całej strefie czasowej jest ta sama godzina a czas zmienia się skokowo o 1 godzinę przy przemieszczeniu się do kolejnej strefy czasowej.
 • Punktem wyjścia, od którego określany jest czas strefowy jest czas słoneczny południka 0°, przebiegającego przez obserwatorium astronomiczne w podlondyńskim Greenwich ( południk zerowy ).

Czas tego południka określany jest jako Greenwich Mean Time ( GMT ) i stanowił on podstawę czasu uniwersalnego, Czas uniwersalny to czas strefowy pierwszej strefy czasowej i obowiązuje w odległości 7,5° na zachód i wschód od południka Greenwich. Współcześnie zastąpił go uniwersalny czas koordynowany ( UTC ), czas wzorcowy uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi, koordynowany względem czasu słonecznego południka Greenwich.

Strefy czasowe w Europie (źródło: wikimedia.org)

W praktyce stosowany jest obecnie czas urzędowy, Dostosowuje on czas strefowy do granic administracyjnych państw. W państwach o niezbyt dużej rozciągłości równoleżnikowej (zachód-wschód) obowiązuje jedna strefa czasowa. Tylko w krajach o dużej rozciągłości równoleżnikowej (Rosja, Kanada, Stany Zjednoczone Ameryki, Kazachstan, Brazylia, terytorium autonomiczne zależne Królestwa Danii – Grenlandia, Indonezja i Australia) obowiązuje kilka stref czasowych.

 • W niektórych krajach, w tym w Polsce, urzędowo zmienia się czas dwa razy w roku.
 • W Polsce w okresie od końca marca do końca października (daty nieco się różnią w poszczególnych latach) obowiązuje czas letni, czyli czas strefowy południka 30° długości geograficznej wschodniej ( czas wschodnioeuropejski ).

Przez pozostałą część roku obowiązuje czas zimowy, czyli czas strefowy południka 15° długości geograficznej wschodniej ( czas środkowoeuropejski ). W zamierzeniu ma to ograniczyć zużycie energii elektrycznej przez dostosowanie godzin dnia pracy do okresu dnia.

 1. Jeśli założymy, że w pewnym dniu w strefie czasowej południka Greenwich (0°) jest południe słoneczne, to na południku 180° długości geograficznej będzie północ.
 2. Biorąc jednak pod uwagę, że przemieszczając się na zachód odejmujemy godziny od czasu uniwersalnego, a przemieszczając się na wschód dodajemy godziny, to na zachód od tego południka będzie koniec tego dnia, a po jego stronie wschodniej – początek.

Południk 180° stał się więc podstawą dla wyznaczenia linii zmiany daty, Jej rzeczywiste położenie w wielu regionach odchyla się od tego południka, nawiązując do granic państwowych. Przekraczając linii zmiany daty w kierunku z zachodu na wschód odejmujemy jeden dzień od daty obowiązującej po zachodniej stronie tej linii.

Jaki mamy czas UTC w Polsce?

Strefy czasowe na świecie Uniwersalny czas koordynowany (ang. UTC, Universal Time Coordinated) – czas wzorcowy uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego, wyrażany za pomocą 24-godzinnego zegara. Jest znany pod wojskową nazwą Zulu time (Zulu w alfabecie fonetycznym odpowiada literze ‘z’ oznaczającej południk zerowy, czyli długość geograficzną 0 w londyńskiej dzielnicy Greenwich).

Glob ziemski podzielono na 24 strefy czasowe o szerokości średnio 15° każda (360°/24). W praktyce strefy czasowe o granicach wytyczonych przez południki obowiązują jedynie na morzach i oceanach. Na lądach ich kształt jest zmodyfikowany tak, by w małych i średnich państwach obowiązywała tylko jedna strefa czasowa.

Większe państwa znajdują się zwykle w kilku strefach czasowych (m.in. Stany Zjednoczone, Kanada, Brazylia, Rosja, Australia), choć nie jest to regułą. W Chinach obowiązuje jedna strefa czasowa, pomimo iż różnica w czasie słonecznym między wschodnimi i zachodnimi prowincjami wynosi ponad 3 godziny.

 1. Strefa czasowa to wytyczony obszar powierzchni Ziemi rozciągający się południkowo między biegunami, w którym urzędowo obowiązuje jednakowy czas (czas strefowy).
 2. Przeważnie różni się on o całkowitą liczbę godzin od czasu wzorcowego UTC (są również strefy, w których czas różni się od UTC o niecałkowitą liczbę godzin).

Obowiązują strefy czasowe od UTC-12:00 do UTC+14:00 idąc w kierunku wschodnim. Część krajów w okresie letnim (odmiennym dla półkuli północnej i południowej) dokonuje przestawienia czasu o godzinę w przód względem czasu UTC. Data dokonania zmiany jest odmienna dla różnych terytoriów (na północ od równika zmianę na czas letni wykonuje się w marcu lub kwietniu, a powrót określany jako czas zimowy, w okresie od września do listopada; na południe od równika czas letni wprowadza się we wrześniu lub październiku, a powrót następuje między lutym a kwietniem).

Kraj Strefa czasowa UTC Różnica do czasu polskiego
Strefa całoroczna UTC+08:00 Czas letni: 6 godz. Czas zimowy: 7 godz.
Strefa całoroczna UTC+08:00 Czas letni: 6 godz. Czas zimowy: 7 godz.
Strefa całoroczna UTC+09:00 Czas letni: 7 godz. Czas zimowy: 8 godz.
Strefa całoroczna UTC+09:00 Czas letni: 7 godz. Czas zimowy: 8 godz.
Strefa całoroczna UTC+09:00 Czas letni: 7 godz. Czas zimowy: 8 godz.
Strefa całoroczna UTC+08:00 Czas letni: 6 godz. Czas zimowy: 7 godz.
Strefa całoroczna od UTC+07:00 do UTC+08:00 Czas letni: od 5 godz. do 6 godz. Czas zimowy: od 6 godz. do 7 godz.
Strefa całoroczna UTC+08:00 Czas letni: 6 godz. Czas zimowy: 7 godz.
Strefa całoroczna UTC+06:30 Czas letni: 4.5 godz. Czas zimowy: 5.5 godz.
Strefa całoroczna UTC+08:00 Czas letni: 6 godz. Czas zimowy: 7 godz.
Strefa całoroczna UTC+08:00 Czas letni: 6 godz. Czas zimowy: 7 godz.
Strefa całoroczna od UTC+07:00 do UTC+09:00 Czas letni: od 5 godz. do 7 godz. Czas zimowy: od 6 godz. do 8 godz.
Strefa całoroczna UTC+07:00 Czas letni: 5 godz. Czas zimowy: 6 godz.
Strefa całoroczna UTC+07:00 Czas letni: 5 godz. Czas zimowy: 6 godz.
Strefa całoroczna UTC+08:00 Czas letni: 6 godz. Czas zimowy: 7 godz.
Strefa całoroczna UTC+08:00 Czas letni: 6 godz. Czas zimowy: 7 godz.
Strefa całoroczna UTC+07:00 Czas letni: 5 godz. Czas zimowy: 6 godz.
Strefa całoroczna UTC+09:00 Czas letni: 7 godz. Czas zimowy: 8 godz.
Strefa całoroczna UTC+07:00 Czas letni: 5 godz. Czas zimowy: 6 godz.
Strefa całoroczna UTC+04:30 Czas letni: 2.5 godz. Czas zimowy: 3.5 godz.
Strefa całoroczna UTC+06:00 Czas letni: 4 godz. Czas zimowy: 5 godz.
Strefa całoroczna UTC+06:00 Czas letni: 4 godz. Czas zimowy: 5 godz.
Strefa całoroczna UTC+05:30 Czas letni: 3.5 godz. Czas zimowy: 4.5 godz.
Strefa całoroczna UTC+05:00 Czas letni: 3 godz. Czas zimowy: 4 godz.
Strefa całoroczna UTC+05:45 Czas letni: 3.75 godz. Czas zimowy: 4.75 godz.
Strefa całoroczna UTC+05:00 Czas letni: 3 godz. Czas zimowy: 4 godz.
Strefa całoroczna UTC+05:30 Czas letni: 3.5 godz. Czas zimowy: 4.5 godz.
Strefa całoroczna UTC+04:00 Czas letni: 2 godz. Czas zimowy: 3 godz.
Strefa całoroczna UTC+04:00 Czas letni: 2 godz. Czas zimowy: 3 godz.
Strefa całoroczna od UTC+05:00 do UTC+06:00 Czas letni: od 3 godz. do 4 godz. Czas zimowy: od 4 godz. do 5 godz.
Strefa całoroczna UTC+06:00 Czas letni: 4 godz. Czas zimowy: 5 godz.
Strefa całoroczna od UTC+05:00 do UTC+12:00 Czas letni: od 3 godz. do 10 godz. Czas zimowy: od 4 godz. do 11 godz.
Strefa całoroczna UTC+05:00 Czas letni: 3 godz. Czas zimowy: 4 godz.
Strefa całoroczna UTC+05:00 Czas letni: 3 godz. Czas zimowy: 4 godz.
Strefa całoroczna UTC+05:00 Czas letni: 3 godz. Czas zimowy: 4 godz.
Strefa całoroczna UTC+03:00 Czas letni: 1 godz. Czas zimowy: 2 godz.
Strefa całoroczna UTC+03:00 Czas letni: 1 godz. Czas zimowy: 2 godz.
Czas letni:UTC+03:00 Czas zimowy:UTC+02:00 Czas letni: 1 godz. Czas zimowy: 1 godz.
Strefa całoroczna UTC+03:00 Czas letni: 1 godz. Czas zimowy: 2 godz.
Czas letni:UTC+04:30 Czas zimowy:UTC+03:30 Czas letni: 2.5 godz. Czas zimowy: 2.5 godz.
Czas letni:UTC+03:00 Czas zimowy:UTC+02:00 Czas letni: 1 godz. Czas zimowy: 1 godz.
Strefa całoroczna UTC+03:00 Czas letni: 1 godz. Czas zimowy: 2 godz.
Czas letni:UTC+03:00 Czas zimowy:UTC+02:00 Czas letni: 1 godz. Czas zimowy: 1 godz.
Strefa całoroczna UTC+03:00 Czas letni: 1 godz. Czas zimowy: 2 godz.
Strefa całoroczna UTC+03:00 Czas letni: 1 godz. Czas zimowy: 2 godz.
Czas letni:UTC+03:00 Czas zimowy:UTC+02:00 Czas letni: 1 godz. Czas zimowy: 1 godz.
Strefa całoroczna UTC+04:00 Czas letni: 2 godz. Czas zimowy: 3 godz.
Czas letni:UTC+03:00 Czas zimowy:UTC+02:00 Czas letni: 1 godz. Czas zimowy: 1 godz.
Strefa całoroczna UTC+03:00 Czas letni: 1 godz. Czas zimowy: 2 godz.
Strefa całoroczna UTC+04:00 Czas letni: 2 godz. Czas zimowy: 3 godz.

table>

Kraj Strefa czasowa UTC Różnica do czasu polskiego Strefa całoroczna UTC+01:00 Czas letni: -1 godz. Czas zimowy: ten sam Strefa całoroczna UTC+02:00 Czas letni: ten sam Czas zimowy: 1 godz. Strefa całoroczna UTC+02:00 Czas letni: ten sam Czas zimowy: 1 godz. Strefa całoroczna UTC±00:00 Czas letni: -2 godz. Czas zimowy: -1 godz. Strefa całoroczna UTC±00:00 Czas letni: -2 godz. Czas zimowy: -1 godz. Strefa całoroczna UTC+01:00 Czas letni: -1 godz. Czas zimowy: ten sam Czas letni:UTC+01:00 Czas zimowy:UTC±00:00 Czas letni: -1 godz. Czas zimowy: -1 godz. Strefa całoroczna UTC+01:00 Czas letni: -1 godz. Czas zimowy: ten sam Strefa całoroczna UTC+01:00 Czas letni: -1 godz. Czas zimowy: ten sam Strefa całoroczna od UTC+01:00 do UTC+02:00 Czas letni: od -1 godz. do ten sam Czas zimowy: od ten sam do 1 godz. Strefa całoroczna UTC+01:00 Czas letni: -1 godz. Czas zimowy: ten sam Strefa całoroczna UTC+01:00 Czas letni: -1 godz. Czas zimowy: ten sam Strefa całoroczna UTC+01:00 Czas letni: -1 godz. Czas zimowy: ten sam Strefa całoroczna UTC+01:00 Czas letni: -1 godz. Czas zimowy: ten sam Strefa całoroczna UTC+01:00 Czas letni: -1 godz. Czas zimowy: ten sam Strefa całoroczna UTC+02:00 Czas letni: ten sam Czas zimowy: 1 godz. Strefa całoroczna UTC+03:00 Czas letni: 1 godz. Czas zimowy: 2 godz. Strefa całoroczna UTC+02:00 Czas letni: ten sam Czas zimowy: 1 godz. Strefa całoroczna UTC+02:00 Czas letni: ten sam Czas zimowy: 1 godz. Strefa całoroczna UTC+03:00 Czas letni: 1 godz. Czas zimowy: 2 godz. Strefa całoroczna UTC+03:00 Czas letni: 1 godz. Czas zimowy: 2 godz. Strefa całoroczna UTC+03:00 Czas letni: 1 godz. Czas zimowy: 2 godz. Strefa całoroczna UTC+03:00 Czas letni: 1 godz. Czas zimowy: 2 godz. Strefa całoroczna UTC+03:00 Czas letni: 1 godz. Czas zimowy: 2 godz. Strefa całoroczna UTC+03:00 Czas letni: 1 godz. Czas zimowy: 2 godz. Czas letni: od do Czas zimowy: od do Czas letni: Czas zimowy: Strefa całoroczna UTC+02:00 Czas letni: ten sam Czas zimowy: 1 godz. Strefa całoroczna UTC+04:00 Czas letni: 2 godz. Czas zimowy: 3 godz. Strefa całoroczna UTC+02:00 Czas letni: ten sam Czas zimowy: 1 godz. Strefa całoroczna UTC+04:00 Czas letni: 2 godz. Czas zimowy: 3 godz. Strefa całoroczna UTC+02:00 Czas letni: ten sam Czas zimowy: 1 godz. Strefa całoroczna UTC+04:00 Czas letni: 2 godz. Czas zimowy: 3 godz. Strefa całoroczna UTC+03:00 Czas letni: 1 godz. Czas zimowy: 2 godz. Strefa całoroczna UTC+03:00 Czas letni: 1 godz. Czas zimowy: 2 godz. Strefa całoroczna UTC+03:00 Czas letni: 1 godz. Czas zimowy: 2 godz. Strefa całoroczna UTC+03:00 Czas letni: 1 godz. Czas zimowy: 2 godz. Strefa całoroczna UTC+01:00 Czas letni: -1 godz. Czas zimowy: ten sam Strefa całoroczna UTC±00:00 Czas letni: -2 godz. Czas zimowy: -1 godz. Strefa całoroczna UTC±00:00 Czas letni: -2 godz. Czas zimowy: -1 godz. Strefa całoroczna UTC±00:00 Czas letni: -2 godz. Czas zimowy: -1 godz. Strefa całoroczna UTC±00:00 Czas letni: -2 godz. Czas zimowy: -1 godz. Strefa całoroczna UTC±00:00 Czas letni: -2 godz. Czas zimowy: -1 godz. Strefa całoroczna UTC±00:00 Czas letni: -2 godz. Czas zimowy: -1 godz. Strefa całoroczna UTC±00:00 Czas letni: -2 godz. Czas zimowy: -1 godz. Strefa całoroczna UTC±00:00 Czas letni: -2 godz. Czas zimowy: -1 godz. Strefa całoroczna UTC+01:00 Czas letni: -1 godz. Czas zimowy: ten sam Strefa całoroczna UTC+01:00 Czas letni: -1 godz. Czas zimowy: ten sam Strefa całoroczna UTC±00:00 Czas letni: -2 godz. Czas zimowy: -1 godz. Strefa całoroczna UTC±00:00 Czas letni: -2 godz. Czas zimowy: -1 godz. Strefa całoroczna UTC±00:00 Czas letni: -2 godz. Czas zimowy: -1 godz. Strefa całoroczna UTC±00:00 Czas letni: -2 godz. Czas zimowy: -1 godz. Strefa całoroczna UTC±00:00 Czas letni: -2 godz. Czas zimowy: -1 godz. Strefa całoroczna UTC-1:00 Czas letni: -3 godz. Czas zimowy: -2 godz. Strefa całoroczna UTC+02:00 Czas letni: ten sam Czas zimowy: 1 godz. Czas letni: od do Czas zimowy: od do Czas letni: Czas zimowy: Strefa całoroczna UTC+02:00 Czas letni: ten sam Czas zimowy: 1 godz. Strefa całoroczna UTC+02:00 Czas letni: ten sam Czas zimowy: 1 godz. Strefa całoroczna UTC+02:00 Czas letni: ten sam Czas zimowy: 1 godz. Strefa całoroczna UTC+02:00 Czas letni: ten sam Czas zimowy: 1 godz.

table>

Kraj Strefa czasowa UTC Różnica do czasu polskiego Strefa całoroczna UTC-4:00 Czas letni: -6 godz. Czas zimowy: -5 godz. Strefa całoroczna od UTC-4:00 do UTC-3:00 Czas letni: od -6 godz. do -5 godz. Czas zimowy: od -5 godz. do -4 godz. Strefa całoroczna UTC-5:00 Czas letni: -7 godz. Czas zimowy: -6 godz. Strefa całoroczna UTC-4:00 Czas letni: -6 godz. Czas zimowy: -5 godz. Strefa całoroczna UTC-3:00 Czas letni: -5 godz. Czas zimowy: -4 godz. Strefa całoroczna UTC-5:00 Czas letni: -7 godz. Czas zimowy: -6 godz. Strefa całoroczna UTC-4:00 Czas letni: -6 godz. Czas zimowy: -5 godz. Strefa całoroczna UTC-5:00 Czas letni: -7 godz. Czas zimowy: -6 godz. Strefa całoroczna UTC-3:00 Czas letni: -5 godz. Czas zimowy: -4 godz. Strefa całoroczna UTC-4:00 Czas letni: -6 godz. Czas zimowy: -5 godz. Strefa całoroczna UTC-6:00 Czas letni: -8 godz. Czas zimowy: -7 godz. Strefa całoroczna UTC-3:00 Czas letni: -5 godz. Czas zimowy: -4 godz. Strefa całoroczna UTC-4:00 Czas letni: -6 godz. Czas zimowy: -5 godz. Strefa całoroczna UTC-4:00 Czas letni: -6 godz. Czas zimowy: -5 godz. Strefa całoroczna UTC-3:00 Czas letni: -5 godz. Czas zimowy: -4 godz. Strefa całoroczna UTC-6:00 Czas letni: -8 godz. Czas zimowy: -7 godz.

table>

Kraj Strefa czasowa UTC Różnica do czasu polskiego Czas letni:UTC-2:00 Czas zimowy:UTC-3:00 Czas letni: -4 godz. Czas zimowy: -4 godz. Czas letni: od UTC-7:00 do UTC-3:30 Czas zimowy: od UTC-8:00 do UTC-4:30 Czas letni: od -9 godz. do -3.5 godz. Czas zimowy: od -10 godz. do -4.5 godz. Strefa całoroczna od UTC-10:00 do UTC-4:00 Czas letni: od -12 godz. do -6 godz. Czas zimowy: od -11 godz. do -5 godz. Strefa całoroczna UTC-6:00 Czas letni: -8 godz. Czas zimowy: -7 godz. Strefa całoroczna UTC-6:00 Czas letni: -8 godz. Czas zimowy: -7 godz. Strefa całoroczna UTC-6:00 Czas letni: -8 godz. Czas zimowy: -7 godz. Strefa całoroczna UTC-6:00 Czas letni: -8 godz. Czas zimowy: -7 godz. Czas letni: od UTC-7:00 do UTC-5:00 Czas zimowy: od UTC-8:00 do UTC-6:00 Czas letni: od -9 godz. do -6 godz. Czas zimowy: od -10 godz. do -7 godz. Strefa całoroczna UTC-6:00 Czas letni: -8 godz. Czas zimowy: -7 godz. Strefa całoroczna UTC-5:00 Czas letni: -7 godz. Czas zimowy: -6 godz. Strefa całoroczna UTC-6:00 Czas letni: -8 godz. Czas zimowy: -7 godz. Strefa całoroczna UTC-4:00 Czas letni: -6 godz. Czas zimowy: -5 godz. Strefa całoroczna UTC-4:00 Czas letni: -6 godz. Czas zimowy: -5 godz. Czas letni:UTC-4:00 Czas zimowy:UTC-5:00 Czas letni: -6 godz. Czas zimowy: -6 godz. Strefa całoroczna UTC-4:00 Czas letni: -6 godz. Czas zimowy: -5 godz. Czas letni:UTC-3:00 Czas zimowy:UTC-4:00 Czas letni: -5 godz. Czas zimowy: -5 godz. Strefa całoroczna UTC-4:00 Czas letni: -6 godz. Czas zimowy: -5 godz. Strefa całoroczna UTC-4:00 Czas letni: -6 godz. Czas zimowy: -5 godz. Strefa całoroczna UTC-4:00 Czas letni: -6 godz. Czas zimowy: -5 godz. Strefa całoroczna UTC-4:00 Czas letni: -6 godz. Czas zimowy: -5 godz. Strefa całoroczna UTC-4:00 Czas letni: -6 godz. Czas zimowy: -5 godz. Strefa całoroczna UTC-5:00 Czas letni: -7 godz. Czas zimowy: -6 godz. Strefa całoroczna UTC-5:00 Czas letni: -7 godz. Czas zimowy: -6 godz. Strefa całoroczna UTC-5:00 Czas letni: -7 godz. Czas zimowy: -6 godz. Czas letni:UTC-4:00 Czas zimowy:UTC-5:00 Czas letni: -6 godz. Czas zimowy: -6 godz. Strefa całoroczna UTC-4:00 Czas letni: -6 godz. Czas zimowy: -5 godz. Strefa całoroczna UTC-4:00 Czas letni: -6 godz. Czas zimowy: -5 godz. Strefa całoroczna UTC-4:00 Czas letni: -6 godz. Czas zimowy: -5 godz. Strefa całoroczna UTC-4:00 Czas letni: -6 godz. Czas zimowy: -5 godz. Strefa całoroczna UTC-4:00 Czas letni: -6 godz. Czas zimowy: -5 godz.

table>

Kraj Strefa czasowa UTC Różnica do czasu polskiego Strefa całoroczna od UTC+08:00 do UTC+11:00 Czas letni: od 6 godz. do 9 godz. Czas zimowy: od 7 godz. do 10 godz. Strefa całoroczna UTC+12:00 Czas letni: 10 godz. Czas zimowy: 11 godz. Strefa całoroczna od UTC+12:00 do UTC+14:00 Czas letni: od 10 godz. do 12 godz. Czas zimowy: od 11 godz. do 13 godz. Strefa całoroczna UTC+12:00 Czas letni: 10 godz. Czas zimowy: 11 godz. Czas letni: od do Czas zimowy: od do Czas letni: Czas zimowy: Strefa całoroczna UTC+11:00 Czas letni: 9 godz. Czas zimowy: 10 godz. Czas letni:UTC+13:00 Czas zimowy:UTC+12:00 Czas letni: 11 godz. Czas zimowy: 11 godz. Strefa całoroczna UTC+10:00 Czas letni: 8 godz. Czas zimowy: 9 godz. Strefa całoroczna od UTC-10:00 do UTC-9:00 Czas letni: od -12 godz. do -11 godz. Czas zimowy: od -11 godz. do -10 godz. Strefa całoroczna UTC+11:00 Czas letni: 9 godz. Czas zimowy: 10 godz. Czas letni:UTC+14:00 Czas zimowy:UTC+13:00 Czas letni: 12 godz. Czas zimowy: 12 godz. Strefa całoroczna UTC-11:00 Czas letni: -13 godz. Czas zimowy: -12 godz. Strefa całoroczna UTC+13:00 Czas letni: 11 godz. Czas zimowy: 12 godz. Strefa całoroczna UTC+12:00 Czas letni: 10 godz. Czas zimowy: 11 godz. Strefa całoroczna UTC+11:00 Czas letni: 9 godz. Czas zimowy: 10 godz.

table>

Kraj Strefa czasowa UTC Różnica do czasu polskiego Czas letni:UTC+02:00 Czas zimowy:UTC+01:00 Czas letni: ten sam Czas zimowy: ten sam Strefa całoroczna UTC+03:00 Czas letni: 1 godz. Czas zimowy: 2 godz. Czas letni:UTC+02:00 Czas zimowy:UTC+01:00 Czas letni: ten sam Czas zimowy: ten sam Czas letni:UTC+03:00 Czas zimowy:UTC+02:00 Czas letni: 1 godz. Czas zimowy: 1 godz. Czas letni:UTC+02:00 Czas zimowy:UTC+01:00 Czas letni: ten sam Czas zimowy: ten sam Czas letni:UTC+03:00 Czas zimowy:UTC+02:00 Czas letni: 1 godz. Czas zimowy: 1 godz. Strefa całoroczna UTC+04:00 Czas letni: 2 godz. Czas zimowy: 3 godz. Czas letni:UTC+02:00 Czas zimowy:UTC+01:00 Czas letni: ten sam Czas zimowy: ten sam Czas letni:UTC+03:00 Czas zimowy:UTC+02:00 Czas letni: 1 godz. Czas zimowy: 1 godz. Czas letni:UTC+03:00 Czas zimowy:UTC+02:00 Czas letni: 1 godz. Czas zimowy: 1 godz. Czas letni:UTC+02:00 Czas zimowy:UTC+01:00 Czas letni: ten sam Czas zimowy: ten sam Czas letni:UTC+03:00 Czas zimowy:UTC+02:00 Czas letni: 1 godz. Czas zimowy: 1 godz. Czas letni: od do Czas zimowy: od do Czas letni: Czas zimowy: Czas letni:UTC+03:00 Czas zimowy:UTC+02:00 Czas letni: 1 godz. Czas zimowy: 1 godz. Czas letni:UTC+02:00 Czas zimowy:UTC+01:00 Czas letni: ten sam Czas zimowy: ten sam Czas letni:UTC+03:00 Czas zimowy:UTC+02:00 Czas letni: 1 godz. Czas zimowy: 1 godz. Czas letni:UTC+02:00 Czas zimowy:UTC+01:00 Czas letni: ten sam Czas zimowy: ten sam Czas letni:UTC+02:00 Czas zimowy:UTC+01:00 Czas letni: ten sam Czas zimowy: ten sam Czas letni:UTC+02:00 Czas zimowy:UTC+01:00 Czas letni: ten sam Czas zimowy: ten sam Czas letni:UTC+02:00 Czas zimowy:UTC+01:00 Czas letni: ten sam Czas zimowy: ten sam Czas letni: od do Czas zimowy: od do Czas letni: Czas zimowy: Czas letni:UTC+02:00 Czas zimowy:UTC+01:00 Czas letni: ten sam Czas zimowy: ten sam Czas letni:UTC+03:00 Czas zimowy:UTC+02:00 Czas letni: 1 godz. Czas zimowy: 1 godz. Czas letni:UTC+02:00 Czas zimowy:UTC+01:00 Czas letni: ten sam Czas zimowy: ten sam Czas letni:UTC+02:00 Czas zimowy:UTC+01:00 Czas letni: ten sam Czas zimowy: ten sam Czas letni:UTC+03:00 Czas zimowy:UTC+02:00 Czas letni: 1 godz. Czas zimowy: 1 godz. Czas letni:UTC+02:00 Czas zimowy:UTC+01:00 Czas letni: ten sam Czas zimowy: ten sam Czas letni: od do Czas zimowy: od do Czas letni: Czas zimowy: Czas letni: od do Czas zimowy: od do Czas letni: Czas zimowy: Czas letni: od do Czas zimowy: od do Czas letni: Czas zimowy: Czas letni:UTC+02:00 Czas zimowy:UTC+01:00 Czas letni: ten sam Czas zimowy: ten sam Czas letni:UTC+02:00 Czas zimowy:UTC+01:00 Czas letni: ten sam Czas zimowy: ten sam Czas letni:UTC+02:00 Czas zimowy:UTC+01:00 Czas letni: ten sam Czas zimowy: ten sam Czas letni:UTC+02:00 Czas zimowy:UTC+01:00 Czas letni: ten sam Czas zimowy: ten sam Czas letni:UTC+02:00 Czas zimowy:UTC+01:00 Czas letni: ten sam Czas zimowy: ten sam Czas letni:UTC+02:00 Czas zimowy:UTC+01:00 Czas letni: ten sam Czas zimowy: ten sam Czas letni:UTC+02:00 Czas zimowy:UTC+01:00 Czas letni: ten sam Czas zimowy: ten sam Czas letni: od do Czas zimowy: od do Czas letni: Czas zimowy: Czas letni: od do Czas zimowy: od do Czas letni: Czas zimowy: Czas letni:UTC+02:00 Czas zimowy:UTC+01:00 Czas letni: ten sam Czas zimowy: ten sam Czas letni:UTC+02:00 Czas zimowy:UTC+01:00 Czas letni: ten sam Czas zimowy: ten sam Czas letni:UTC+02:00 Czas zimowy:UTC+01:00 Czas letni: ten sam Czas zimowy: ten sam Czas letni:UTC+02:00 Czas zimowy:UTC+01:00 Czas letni: ten sam Czas zimowy: ten sam Czas letni:UTC+02:00 Czas zimowy:UTC+01:00 Czas letni: ten sam Czas zimowy: ten sam Czas letni:UTC+02:00 Czas zimowy:UTC+01:00 Czas letni: ten sam Czas zimowy: ten sam Czas letni: od do Czas zimowy: od do Czas letni: Czas zimowy: Czas letni:UTC+02:00 Czas zimowy:UTC+01:00 Czas letni: ten sam Czas zimowy: ten sam

Strefy czasowe na świecie

Kiedy będzie ostatnia zmiana czasu w Polsce?

Zmiana czasu z letniego na zimowy. Polacy przeciw – Zmiana czasu nie cieszy się popularnością wśród Polaków. Z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS wynika, że prawie 80 proc. obywateli jest przeciw zmianom czasu z letniego na zimowy. Natomiast 14 proc. nie chce zniesienia obowiązku zmiany czasu.

 1. Parlament Europejski w 2019 podjął decyzję o ostatecznej rezygnacji ze zmiany czasu letniego i zimowy.
 2. Ostatnia zmiana czasu miała mieć miejsce 25 października 2020 roku.
 3. Jednak pandemia koronawirusa spowodowała, że zapowiadane zmiany nie weszły w życie.
 4. Westia zmiany czasu ma zostać uregulowana w ciągu najbliższych lat.

Kiedy to nastąpi, niestety nie wiadomo. : Zmiana czasu: Kiedy przestawiamy zegarki z czasu letniego na zimowy i dlaczego

Jakie kraje zmieniaja czas na letni?

Zmiana czasu na letni – kiedy i dlaczego to się robi? Z wprowadzeniem czasu letniego wiąże się ciekawa historia. Jak się okazuje, pierwsze pomysły tego typu pojawiały się już w połowie XVIII wieku. Mówił o tym m.in. jeden z najważniejszych amerykańskich polityków i naukowców tamtego okresu, Benjamin Franklin,

Jednak zmiana czasu na letni nie została wówczas wprowadzona ze względu na dodatkowe założenia, które przedstawiał Franklin w swoich pismach. Temat zmiany czasu powrócił dopiero na początku XX wieku, To zagadnienie poruszali m.in. William Willett oraz George Vernon Hudson. Jednak po raz pierwszy czas letni wprowadzono dopiero podczas I wojny światowej.

Na ten krok zdecydowali się Niemcy, godzina została przesunięta również w Austro-Węgrzech i terenach podlegających tym państwom. Nastąpiło to 30 kwietnia 1916 roku o godzinie 23.00. Początek czasu zimowego ustalono wówczas na 30 września 1916 roku, na godzinę 1.00 w nocy.

 1. W następnych latach przesunięto daty przejścia na czas letni i zimowy.
 2. Nastąpiło to odpowiednio w nocy z 15 na 16 kwietnia i z 16 na 17 września.
 3. W kolejnych latach zmianę wprowadzono m.in.
 4. W Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych.
 5. Obecnie zmiana czasu obowiązuje w blisko 70 krajach na całym świecie.

W Europie nie dotyczy jedynie Rosji, Turcji, Armenii, Gruzji, Azerbejdżanu, Kazachstanu, a także Białorusi i Islandii. : Zmiana czasu na letni – kiedy i dlaczego to się robi?

Czy Niemcy zmieniaja czas na zimowy?

W Niemczech dwa razy w roku przestawiamy zegarki o godzinę. W nocy z soboty na ostatnią niedzielę marca przesuwamy wskazówki z godziny 2 na 3 i zaczynamy czas letni. W ostatnią niedzielę października cofamy zegarki i przechodzimy na czas zimowy.