Kontakt

Koncertowa 8

e-mail: sp303@edu.um.warszawa.pl
Numer telefonu do naszej szkoły to 22 643-71-23
Numery wewnętrzne:

 • Sekretariat – 101
 • Kierownik gospodarczy – 104
 • Pedagog – 105
 • Dyżurka – 106
 • Kierownik świetlicy – 107
 • Pokój nauczycielski – 108
 • Świetlica – 109
 • Biblioteka – 110
 • Pielęgniarka – 111
 • Reedukator – 112
 • Fax – 116

Organ prowadzący szkołę: Urząd m.st. Warszawy

Koncertowa 4

Sekretariat – budynek przy ul. Koncertowej 4
Sekretariat czynny: poniedziałek – piątek 8:00-16:00
Sekretarka – Monika Szwed Le
Pracownik sekretariatu – Joanna Leżańska-Dyląg
e-mail: g92@edu.um.warszawa.pl

TELEFONY:
Koncertowa 4 tel/fax: (022) 643-65-34; (022) 641-26-98

 • SEKRETARIAT – 11, 31
 • P. DYREKTOR – 11
 • Z-CA DYR. klas gimnazjalnych -20
 • Z-CA DYR. klas Podstawowych 4-7 – 16
 • Z-CA Dyr. ds. sportu – 27
 • Kier. Gospodarczy – 13
 • Pokój Nauczycielski – 17
 • Nauczyciele W-f – 14
 • Pielęgniarka – 18
 • Psycholog P. Joanna Szpanowska – 23
 • Pedagog P. Natalia Chrupek – 23
 • Pedagog P. Agnieszka Zawadzka -28
 • Biblioteka -21
 • Dozorca -25
 • Fax- 26