Vemonis Wycofany Dlaczego

Po jakim czasie działa Vemonis Femi?

Vemonis Femi lek na bolesne miesiączkowanie, 6 tabletek Produkt chwilowo niedostępny Vemonis Femi to lek rozkurczowy i przeciwbólowy na bolesne miesiączkowanie. Wskazania Lek Vemonis Femi jest przeznaczony do stosowania u osób dorosłych do objawowego leczenia:

bólu różnego pochodzenia o dużym nasileniubólów związanych ze stanami skurczowymi mięśni gładkich: układu moczowo – płciowego (kolka nerkowa, bolesne miesiączkowanie), przewodu pokarmowego (kolka jelitowa, zespół jelita drażliwego), dróg żółciowych (zapalenie pęcherzyka żółciowego, zapalenie przewodów żółciowych), gdy zastosowanie innych środków jest przeciwwskazane.

Działanie Vemonis Femi zawiera trzy substancje czynne. Metamizol sodu ma działanie przeciwbólowe, a drotaweryny chlorowodorek działa rozkurczowo na mięśnie gładkie. Kofeina stanowi dodatek do wielu leków przeciwbólowych. Przeciwwskazania Nie należy przyjmować leku Vemonis Femi:

jeśli pacjent ma uczulenie na metamizol, kofeinę, drotawerynę, pochodne pirazolonu (np. fenazon, propyfenazon) lub pirazolidyn (np. fenylobutazon, oksyfenbutazon) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;jeśli pacjent ma niski poziom białych krwinek (granulocytopenię);jeśli pacjent ma zaburzone funkcjonowanie szpiku kostnego (np. po leczeniu cytostatycznym) lub zaburzenia układu krwiotwórczego;jeśli pacjent ma astmę lub nietolerancję związaną z przyjmowaniem niektórych leków przeciwbólowych, takich jak salicylany, paracetamol, diklofenak, ibuprofen, indometacyna czy naproksen, objawiające się np. skurczem oskrzeli, pokrzywką, katarem, obrzękiem naczynioruchowym;jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek lub wątroby;jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca;jeśli pacjent ma blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia;jeśli pacjent ma pewne schorzenia metaboliczne (porfiria, niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej);jeśli pacjent ma niedokrwistość;jeśli pacjent jest w wieku poniżej 18 lat;jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią

Przyjmowanie Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Dawka zależy od nasilenia bólu oraz reakcji danej osoby na lek Vemonis Femi. Zawsze należy wybierać najmniejszą dawkę konieczną do opanowania bólu.

Dorośli Interakcje Stosowanie w ciąży i podczas karmienia piersią Działania niepożądane Ze względu na zagrożenie życia lek należy natychmiast odstawić i wezwać pomoc lekarską w razie pojawienia się ciężkich reakcji uczuleniowych (anafilaktycznych):

Zalecana dawka dla dorosłych w razie konieczności to 1 lub 2 tabletki (400 lub 800 mg metamizolu sodu, 60 lub 120 mg kofeiny oraz 40 lub 80 mg drotaweryny chlorowodorku) dwa lub trzy razy dziennie, nie częściej niż co 6-8 godzin. Maksymalna dobowa dawka to 6 tabletek (2400 mg metamizolu sodu, 360 mg kofeiny oraz 240 mg drotaweryny chlorowodorku).Gdy objawy nie ustąpią po 3-5 dniach stosowania produktu Vemonis Femi lub gdy mimo przyjęcia produktu objawy nasilają się, pacjent niezwłocznie powinien udać się do lekarza.Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.Podczas stosowania leku Vemonis Femi z innymi lekami należy wziąć pod uwagę następujące oddziaływania:− Cyklosporyna (stosowana w leczeniu pacjentów po przeszczepach) – należy kontrolować poziom cyklosporyny w surowicy, gdyż może on ulec zmniejszeniu na skutek oddziaływania z metamizolem;− Metotrekast (lek stosowany w leczeniu pewnych typów nowotworów) – metamizol może zwiększać toksyczność metotreksatu względem szpiku kostnego (miejsca, gdzie powstają nowe komórki krwi), szczególnie u osób w podeszłym wieku.

Dlatego też, należy unikać jednoczesnego stosowania metotreksatu i leku Vemonis Femi.− Kwas acetylosalicylowy – metamizol może zmniejszać działanie antyagregacyjne niskich dawek kwasu acetylosalicylowego. Pacjenci przyjmujący niskie dawki kwasu acetylosalicylowego w profilaktyce chorób serca powinni stosować lek Vemonis Femi z zachowaniem ostrożności.− Bupropion (antydepresant i lek wspomagający rzucanie palenia) – metamizol może zmniejszać stężenie bupropionu we krwi.

Dlatego też, należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leku Vemonis Femi i bupropionu.− Leki metabolizowane przez wątrobę (np. klarytromycyna, etynyloestradiol, sertralina) – kofeina może powodować wzrost ich stężenia we krwi.− Salicylany – kofeina może zwiększać ich wchłanianie.− Cymetydyna (lek zmniejszający ilość kwasu w żołądku), doustne środki antykoncepcyjne, cyprofloksacyna i enoksacyna (stosowane w leczeniu infekcji), meksyletyna (stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca) – leki te mogą zwiększać stężenie kofeiny we krwi;− Środki zwiotczające mięśnie – niektóre środki zwiotczające mięśnie blokują metabolizm kofeiny, dlatego też łączne stosowanie leku Vemonis Femi z tymi lekami nie jest zalecane;− Nikotyna – zwiększa wydalanie kofeiny;− Disulfiram (stosowany w leczeniu alkoholizmu), etynyloestradiol (stosowany w leczeniu zaburzeń miesiączkowania i jako antykoncepcja) – mogą zwiększać efekt działania kofeiny;− Lewodopa (stosowana w objawowym leczeniu choroby Parkinsona) – efekt działania lewodopy może zostać zmniejszony, dlatego też podczas jednoczesnego stosowania leku Vemonis Femi i lewodopy drżenia i sztywność mogą ulec pogorszeniu u pacjentów z chorobą Parkinsona.Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, które mogą powodować utrudnienie połykania lub oddychania;zmiany skórne i śluzówkowe, jak: świąd, pieczenie, zaczerwienienie, wysypka, pokrzywka;

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów): Działanie niepożądane występujące z częstością nieznaną (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

wstrząs anafilaktyczny (zagrażające życiu zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, osłabienie, omdlenie)

Należy natychmiast odstawić lek i zgłosić się do lekarza, w razie pojawienia się następujących ciężkich działań niepożądanych: Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

pancytopenia (znaczne zmniejszenie ilości wszystkich komórek krwi: czerwonych i białych krwinek oraz płytek krwi, objawiające się ogólnym złym samopoczuciem, gorączką, objawami zakażenia, krwiakami, krwawieniami, bladością skóry);agranulocytoza (całkowity lub prawie całkowity zanik granulocytów we krwi) objawiająca się:wysoką gorączką, dreszczami;bólem gardła, trudnościami w połykaniu oraz stanami zapalnymi błony śluzowej jamy ustnej, nosa, gardła, narządów płciowych i odbytnicy;podwyższonym OB;nie zawsze prawidłowymi wartościami hemoglobiny, erytrocytów i płytek krwi, choć najczęściej są one w normie;nieznacznie powiększonymi węzłami chłonnymi oraz śledzioną, choć najczęściej są bez zmian.

Pojedyncze doniesienia wskazują, że ryzyko wystąpienia agranulocytozy może się zwiększyć w przypadku przyjmowania metamizolu przez okres dłuższy niż jeden tydzień.

niedokrwistość hemolityczna, niedokrwistość aplastyczna, uszkodzenie szpiku, niekiedy kończące się zgonem. U pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej lek może wywołać hemolizę krwinek;zmniejszenie ilości płytek krwi (małopłytkowość, zwykle objawiająca się jako zwiększona podatność na krwawienie, występowanie krwawych wybroczyn na skórze i błonach śluzowych).

Działanie niepożądane występujące z częstością nieznaną (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

pecherzowy rumień wielopostaciowy – zespół Stevensa-Johnsona (pęcherze przechodzące w nadżerki, na błonach śluzowych jamy ustnej, spojówek, narządów płciowych);ciężkie reakcje skórne, w tym toksyczna nekroliza naskórka – zespół Lyella (zmiany rumieniowopęcherzowe w obrębie skóry i błon śluzowych prowadzące do spełzania dużych powierzchni naskórka i obnażenia dużych powierzchni skóry);ostra uogólniona osutka krostkowa;pęcherze skóry (pęcherzyca);ostra niewydolność nerek mogąca przebiegać z wydalaniem małej ilości moczu (oliguria), zatrzymaniem wydalania moczu (anuria) lub nadmiarem białek w moczu (białkomocz), ostre

śródmiąższowe zapalenie nerek, czerwone zabarwienie moczu;

zespół Kounisa (ostry zespół wieńcowy);uszkodzenie wątroby;nadmierne zmniejszenie ciśnienia tętniczego (występuje z częstością dla metamizolu – nieznaną, dla drotaweryny – rzadko;astma analgetyczna, napady astmy.

Inne działania niepożądane: Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów) występują :

wysypka polekowa (przemijająca wysypka różnego typu: grudkowa, plamista, krostkowa, rumieniowa);

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów) występują:

zmiany skórne grudkowo-plamkowe;leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi);bezsenność (związana z drotaweryną);drżenie;kołatanie serca.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wrzody trawienne i krwawienie, wymioty, zgaga, wzdęcia, nudności, bóle brzucha, zatwardzenie, podrażnienie żołądka, biegunka, suchość w ustach;bóle i zawroty głowy;czerwone zabarwienie moczu (po zastosowaniu bardzo wysokich dawek metamizolu);zmiany w poziomie glukozy krwi (wysoki i niski poziom glukozy);drażliwość, bezsenność (związana z kofeiną), nerwowość, niepokój,nadaktywność psychoruchowa;zwiększenie siły kurczliwości mięśnia sercowego, nieregularny rytm serca (arytmia), przyspieszone bicie serca (tachykardia);zaczerwienienie twarzy, szyi i dekoltu;wysypki/wykwity skórne różnego rodzaju, zmiany wysiękowe, nadmierna potliwość;skurcze mięśni;wyczerpanie;obniżone ciśnienie krwi;zespół odstawienia leku (najczęstszym objawem odstawienia kofeiny jest ból głowy), zdenerwowanie;przyspieszona praca serca, zwiększony przepływ moczu, podwyższony klirens kreatyniny, zwiększone wydalanie sodu i wapnia.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Przechowywanie Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze.

Składniki Substancjami czynnymi leku są: Metamizol sodowy w postaci Metamizolu sodowego jednowodnego, Kofeina, Drotaweryny chlorowodorek.Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: Celuloza mikrokrystaliczna, Laktoza jednowodna, Krospowidon, Talk, Magnezu stearynian, Skład otoczki: Alkohol polowinylowy, Tytanu dwutlenek (E 171), Talk, Lecytyna, Guma ksantan.

Informujemy, iż produkty lecznicze mogą być zwracane wyłącznie z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu leczniczego. Aleksandra 03-04-2020 00:07 zobacz więcej » : Vemonis Femi lek na bolesne miesiączkowanie, 6 tabletek

Czy Vemonis jest przeciwzapalny?

Działanie – Vemonis Femi zawiera 3 substancje czynne o uzupełniającym się działaniu:

Metamizol sodowy, który wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe oraz rozkurczowe na mięśnie gładkie. Metamizol należy do niesteroidowych leków przeciwzapalnych z grupy pochodnych pirazolonu. Kofeina pobudza ośrodkowy układ nerwowy (OUN), w połączeniu z lekami przeciwbólowymi zwiększa ich działanie. Drotaweryna, to lek o działaniu rozkurczającym, nie zależnie od rodzaju unerwienia oraz lokalizacji mięśni gładkich (przewód pokarmowy, układ moczowo-płciowy, układ krążenia oraz drogi żółciowe).

Na co są tabletki Vemonis Femi?

Vemonis Femi to tabletki przeciwbólowe działające na bóle menstruacyjne, kolkę nerkową, jelitową, żółciową i inny nagły ból. Lek jest połączeniem substancji, m.in. drotaweryny, metamizolu, o działaniu przeciwbólowym i ro Aby przeczytać pełny opis, kliknij tutaj!

Czy Vemonis jest na receptę?

Vemonis Femi 400mg+60mg+40mg, 6 tabletek powlekanych Vemonis Femi to lek przeciwbólowo-rozkurczowy na silne bóle miesiączkowe dostępny bez recepty.

Co jest najlepsze na okres?

Poznaj moc ziół – Rumiankowy napar to najlepszy przyjaciel każdej kobiety, która narzeka na ból brzucha w trakcie miesiączki. To niepozorne ziele zawiera rozkurczowe flawonoidy i terpenoidy. Regularne picie rumiankowej herbaty nie tylko łagodzi skurcze, ale również zmniejsza obrzęki i działa przeciwzapalnie.

Jakie tabletki najlepsze na bóle menstruacyjne?

Bóle menstruacyjne dotykają sporej liczby miesiączkujących kobiet. Objawiają się one w postaci dolegliwości bólowych w obrębie krzyża i podbrzusza, którym często towarzyszą uciążliwe skurcze macicy, migreny, nudności oraz wzdęcia. Pojawiają się najczęściej po około 2-3 latach od pierwszej miesiączki, co ma związek z utrwaleniem się cyklu menstruacyjnego.

Najbardziej narażone na nie są młode, nieodporne i wrażliwe kobiety, które często borykają się z różnego rodzaju dolegliwościami bólowymi. Najprostszym sposobem na bóle menstruacyjne jest przyjmowanie leków przeciwbólowych na bazie ibuprofenu, które u większości boleśnie miesiączkujących kobiet znacząco zmniejszają dolegliwości i pozwalają normalnie funkcjonować – zwłaszcza przed dwa pierwsze dni okresu.

Hamują one działanie prostaglandyny, czyli hormonu odpowiadającego za skurcze macicy. Stosowanie ibuprofenu skutecznie pomaga zwalczyć ból w trakcie miesiączki, jednak trzeba pamiętać o tym, by nie przyjmować w ciągu dawki większej niż zalecana. Bezwzględnie należy też unikać aspiryny, ponieważ jedynie nasila ona krwawienie z powodu właściwości rozrzedzających krew.

Bardzo skuteczne na bóle menstruacyjne są również leki rozkurczowe, np. popularna No-Spa, której głównym składnikiem jest chlorowodorek drotaweryny, wykazujący działanie rozkurczające mięśnie gładkie, m.in. te w obrębie układu moczowo-płciowego. Sprawdzają się również herbatki ziołowe (rumianek i mięta), ciepłe, lecz nie gorące okłady na brzuch.

a także regularne ćwiczenia rozciągające, czyli tzw. stretching. Dzięki tym sposobom bóle menstruacyjne nie będą już dla nas problemem nie do pokonania. W ofercie naszej apteki internetowej znajdziecie Państwo skuteczne produkty, dzięki którym można znacząco złagodzić comiesięczne bóle miesiączkowe.

See also:  Dlaczego PodkAd Się WażY

Jaki jest najsilniejszy lek przeciwzapalny?

Leki przeciwzapalne – rodzaje, działanie, wskazania i skutki uboczne Część odnośników w artykule to linki afiliacyjne. Po kliknięciu w nie możesz zapoznać się z ofertą na konkretny produkt – nie ponosisz żadnych kosztów, a jednocześnie wspierasz pracę naszej redakcji i jej niezależność.

Leki przeciwzapalne są jednym z najpopularniejszych medykamentów na świecie i znajdują się w każdym gospodarstwie domowym. Lek przeciwzapalny najczęściej stosowany jest w przypadku wystąpienia stanu zapalnego, któremu towarzyszy ból lub, a ich popularność zawdzięcza się ich ogólnodostępności oraz szerokiemu spektrum działania.

Większość leków przeciwzapalnych dostępnych jest bez recepty i kupić można je nie tylko w aptece, ale również w sklepie spożywczym, drogerii czy na stacji paliw. Według szacunków codziennie leki przeciwzapalne stosuje ok.30 milionów ludzi na świecie, a dochody pochodzące z ich sprzedaży sięgają ok.14 bilionów rocznie.

 1. Wśród najczęściej stosowanych leków przeciwzapalnych są leki, w których głównym składem jest, mimo że nie wykazuje on działania przeciwzapalnego.
 2. Badania pokazują, że niemal 63% pacjentów przyjmuje leki zawierające tę substancję.
 3. Mniej popularnymi, bo przyjmowanymi przez około 31% pacjentów, są leki przeciwzapalne, które w swoim składzie zawierają, naproksen i indometacynę, natomiast tylko 9% osób przy wystąpieniu stanu zapalnego stosuje kwas salicylowy.

Leki przeciwzapalne swoją popularność zawdzięczają również Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która uważa je za podstawowy preparat zalecany do stosowania przy leczeniu bólu łagodnego i umiarkowanego o różnym pochodzeniu. Zdecydowana większość leków przeciwzapalnych klasyfikowana jest, jako niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Stanowią one obszerną grupę leków, wśród których wymienić można najczęściej stosowane i popularne, są to między innymi kwas acetylosalicylowy, ibuprofen, naproxen, oraz diklofenak. Pomimo że leki te są pochodnymi kilku różnych substancji chemicznych, wszystkie działają na podobnej zasadzie. Czy z bólem pleców można sobie poradzić bez stosowania leków? Sprawdź: Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów leków przeciwzapalnych różniących się między sobą budową chemiczną, siłą działania i niejednorodnym zastosowaniem.

Mimo to występują również trzy istotne cechy, będące wspólne dla wszystkich leków przeciwzapalnych. Wśród nich wyróżniamy identyczne właściwości farmakologiczne, bliźniaczy podstawowy mechanizm działania oraz podobne skutki uboczne. Leki przeciwzapalne można podzielić ze względu na ich budowę chemiczną.

 • Pierwszą grupę leków przeciwzapalnych stanowią, których substancjami czynnymi są kwas acetylosalicylowy oraz salicylamid.
 • Przykładowymi preparatami w tej grupie są:,,,,, czy Lecard, wykazujące działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.
 • Olejna grupa leków przeciwzapalnych to pochodne kwasu fenylopropionowego, którego substancjami czynnymi są ibuprofen, naproksen, fenbufen, fenoprofen, ketoprofen.

Wśród preparatów dostępnych w sprzedaży z tej grupy wyróżniamy między innymi:, Ibuprofen,,, Fastum, Kidofer czy Ultrafastin, charakteryzujące się działaniem przeciwbólowym i przeciwzapalnym. Inną wyróżnioną grupą leków przeciwzapalnych są pochodne kwasu indolooctowego, w której substancjami czynnymi są: indometacyna, acematacyna, tolmetyna.

Lekami zaliczanymi do tej grupy są Metindol i Indocollyre działające przeciwbólowo, przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie. Kolejna grupa to pochodne kwasu fenylooctowego z substancjami czynnymi aceklofenakiem, diklofenakiem oraz fenklofenakiem. Do leków z tej grupy zalicza się:, Akis, Majamil, Dicloziaja, Itami,, charakteryzujące się działaniem przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym.

Grupa leków przeciwzapalnych będących grupą pochodną kwasu fenamowego, których substancjami czynnymi są: kwas mefenamowy i kwas meklofenamowy, charakteryzują się działaniem przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym. Jednym z najczęściej stosowanych preparatów z tej grupy jest,

 1. Ostatnią grupą wyróżnianą wśród leków przeciwzapalnych ze względu na budowę chemiczną są leki będące pochodną kwasów enolowych, których substancjami czynnymi są: oksykamy (piroksykam, izoksykam, tenoksykam) oraz pirazolidynodiony (fenylobutazon, oksyfenbutazon).
 2. Wśród głównych preparatów z tej grupy wyróżnia się: Piroxicam, Jelfa, Celomix, Aglan, Butapirazol o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.

Jeśli chcesz poznać najlepsze sposoby na zbicie gorączki, sprawdź: Innym stosowanym podziałem przydatnym z praktycznego punktu widzenia jest podział leków przeciwzapalnych ze względu na siłę i czas ich działania, Klasyfikacja opiera się na pięciu grupach:

 1. „Słabe” leki przeciwzapalne, do których należą między innymi ibuprofen i kwas acetylosalicylowy. Charakteryzują się one krótkim okresem półtrwania i podstawowym wskazaniem w ich stosowaniu jest wystąpienie ostrego bólu zapalnego o umiarkowanym natężeniu, między innymi przy przewlekłym,
 2. „Umiarkowane” leki przeciwzapalne, takie jak naproksen, stosowane są w umiarkowanym lub silnym natężeniu bólu, gdyż charakteryzują się umiarkowaną siłą działania o pośrednim okresie półtrwania. Najczęściej stosowane są przy bólach menstruacyjnych lub,
 3. „Silne” leki przeciwzapalne o krótkim okresie półtrwania, wśród których wyróżnia się diklofenak, indometacynę, ketoprofen i lornksykam. Preparaty z tej grupy, zwłaszcza diklofenak, mający najmniejszy wpływ na wystąpienie niepożądanych skutków w przewodzie układu pokarmowego, stosuje się, jako podstawowy lek w bólach wywołanych reumatoidalnym zapaleniem stawów oraz w chorobie zwyrodnienia stawów. W związku z dużą skutecznością leków przeciwzapalnych z tej grupy zwiększa się również ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, głównie w górnym odcinku przewodu pokarmowego i nerek.
 4. „Silne” leki przeciwzapalne o długim okresie półtrwania, którymi są głównie wszystkie oksykany. Preparaty z tej grupy stosuje się w przewlekłych bólach zapalnych oraz bólach wywołanych nowotworem. Leki z tej grupy nie są zalecane osobom w podeszłym wieku, gdyż mogą powodować wystąpienie skutków niepożądanych.
 5. „ Wybiórcze/ selektywne inhibitory” COX- 2, które charakteryzują się silnym działaniem przeciwzapalnym i przeciwbólowym przy równocześnie niskim ryzyku uszkodzenia górnego odcinka przewodu pokarmowego. Stosowane są w leczeniu klinicznym i wyróżnia się wśród nich parekoksyb stosowany drogą dożylną, waldekoksyb oraz celekoksyb.

Na rynku istnieje wiele rodzajów leków przeciwzapalnych o różnej sile, czasie działania. Najpopularniejszymi lekami przeciwzapalnymi są ibuprofen, kwas acetylosalicylowy, ketoprofen, metamizol sodu i naproksen. Dzięki klasyfikacji i poznaniu ich właściwości przeciętna osoba nie posiadająca wiedzy, jaki lek należy wybrać w przypadku wystąpienia dolegliwości bólowych, może zapobiec wystąpieniu niepożądanych efektów i stosować te leki z zachowaniem bezpieczeństwa i bez szkodzenia własnemu zdrowiu.

Czy leki można zastąpić ziołami? Sprawdź: Jednym z najbardziej popularnych leków przeciwzapalnych jest kwas acetylosalicylowy znany powszechnie, jako Aspiryna lub Polopiryna. Preparat ten dostępny jest bez recepty, stosowany głównie, jako środek przeciwzapalny, przeciwbólowy i obniżający gorączkę. Lek ten w niskich dawkach wykazuje również działanie przeciwzakrzepowe, hamując agregację płytek krwi i może być stosowany również w profilaktyce chorób układu krążenia.

Tak jak większość leków przeciwzapalnych kwas acetylosalicylowy hamuje aktywność cyklooksygenezy, który jest przekaźnikiem stymulującym receptory bólowe oraz powstawanie prostacyklin. Wpływa to na zmniejszenie objawów stanu zapalnego, obniżenie gorączki i osłabienie bólu.

Kwas acetylosalicylowy działa dość szybko, gdyż już przed upływem 30 minut od zażycia można zauważyć poprawę stanu zdrowia. Lek ten dostępny jest w aptekach w formie tabletek, granulatu do rozpuszczania, tabletek dojelitowych oraz tabletek musujących. Kwas acetylosalicylowy polecany jest przez Światową Organizację Zdrowia i stosowany już od ponad 100 lat.

Jednak tak jak inne leki przeciwzapalne kwas acetylosalicylowy może uszkadzać śluzówkę żołądka, dlatego jest przeciwwskazany u osób z, Leku tego nie należy stosować również u dzieci i młodzieży poniżej 12. roku życia, ponieważ może to prowadzić do wystąpienia zespołu Reye’a, mogącego spowodować śmiertelne uszkodzenie mózgu i wątroby.

Czy wiesz jakich leków nigdy nie należy ze sobą mieszać? Przeczytaj: Kolejnym powszechnie znanym i stosowanym lekiem przeciwzapalnym jest ibuprofen. Jest to organiczny związek chemiczny będący pochodną kwasu propionowego. Podobnie jak w przypadku kwasu acetylosalicylowego, ibuprofen hamuje syntezę prostaglandyny.

Ibuprofen jest silnym lekiem przeciwzapalnym i przeciwbólowym, natomiast w małym stopniu obniża gorączkę. Jego działanie zaczyna być widoczne przed upływem 60 minut od zażycia i jest mniej obciążający niż kwas acetylosalicylowy, dlatego może być stosowany u dzieci poniżej 12 roku życia.

Ibuprofen, jako lek przeciwzapalny sprawdza się idealnie w czasie i grypy oraz w związanych z nimi powikłaniach. Stosować go można również przy bólach głowy, zatok, mięśni i stawów, bólach menstruacyjnych, bólach zębów, bólach mięśni, bólach kręgosłupa, bólach pourazowych i nerwobólach. Ze względu na swoją popularność dostępny jest w wielu formach takich jak tradycyjne kapsułki lub tabletki, ale również w formie czopków, zawiesin, maści, a nawet w postaci plastrów.

Ostrożność w stosowaniu ibuprofenu muszą zachować jedynie osoby z niewydolnością nerek lub wątroby, gdyż istnieje ryzyko powstawania owrzodzeń żołądka i dwunastnicy. Pomimo tego ibuprofen jest najlepiej tolerowanym przez organizm lekiem przeciwzapalnym i z tego powodu jest on zalecany przez Światową Organizację Zdrowia oraz Europejską Unię Przeciwreumatyczną.

Masz wątpliwości czy to grypa czy przeziębienie? Przeczytaj: Jednym z najsilniejszych leków przeciwzapalnych jest naproksen. Lek ten stosowany jest przy zwalczaniu nie tylko bólu o niewielkim i średnim natężeniu, ale również obniża gorączkę oraz przynosi świetne efekty w leczeniu stanów zapalnych. Naproksen zalecany jest osobom z chorobami zwyrodnieniowymi stawów, a także w chorobach reumatycznych.

Substancja ta charakteryzuje się długotrwałym działaniem, przez co wystarczy go przyjmować dwa razy na dobę. Nie zaleca się podawania tego leku przeciwzapalnego osobom posiadającym wrzody żołądka, dwunastnicy, osobom z zaburzeniami krzepnięcia krwi oraz osobom uczulonym na piroksen.

Ostatnim silnym lekiem przeciwzapalnym jest diklofenak będący pochodną kwasu aminofenylooctowego. Substancja ta jest czynnym składnikiem wielu środków przeciwzapalnych i przeciwbólowych do stosowania na zewnątrz. Najczęściej zaleca się je osobom cierpiącym na sztywniejące zapalenie stawów kręgosłupa, chorych na zwyrodnienie kręgosłupa oraz w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów i przy przeciążeniu ścięgna, więzadła lub mięśni.

Na co wskazuje ból mięśni i jak sobie z nim poradzić? Sprawdź: Mechanizm działania leków przeciwzapalnych wiąże się z hamowaniem aktywności enzymów cyklooksygenezy (COX). Enzymy te biorą udział w syntezie prostoglandyny, będącej neuroprzekaźnikiem pobudzającym receptory bólowe oraz przyczyniającej się do powstawania typowych objawów zapalenia tj.

 1. Gorączki i obrzęków.
 2. Wyróżnia się dwa typy tego enzymu, tj.
 3. COX-1 (cyklooksygenaza konstytutywna) i COX- 2 (cyklooksygenaza indukowana).
 4. Pierwszy z enzymów COX- 1 syntezuje prostaglandyny pełniące funkcje fizjologiczne.
 5. Enzym ten oprócz pozytywnego wpływu na funkcjonowanie układu pokarmowego odpowiada również za pobudzania receptorów bólowych.

Natomiast drugi enzym COX- 2 odpowiedzialny jest za syntezę prostaglanyn pozapalnych w miejscu zapalenia. Mechanizm działania leków przeciwzapalnych polega na hamowaniu COX- 1 i COX- 2. Leki wpływające na hamowanie COX- 1 mogą powodować wystąpienie działań niepożądanych, takich jak zaburzenia przepływu krwi, uszkodzenie błony śluzowej żołądka, deregulacja funkcjonowania,

 • Natomiast blokowanie przez leki przeciwzapalne drugiego typu enzymu COX- 2, powoduje zmniejszenie bólu, obniżenie gorączki i hamowanie stanu zapalnego w organizmie.
 • Lasyczne leki przeciwzapalne, które są powszechnie dostępne w sprzedaży, w podobny sposób blokują aktywność COX- 1 i COX- 2.
 • Leki przeciwzapalne można podzielić pod względem mechanizmu ich działania na leki przeciwzapalne I generacji, hamujące COX- 1, w których wyróżnia się preparaty hamujące prewencyjnie oraz hamujące jednakowo.

Druga grupa to leki przeciwzapalne II generacji hamujące głównie COX- 2 i w małym stopniu enzym COX-1 i leki zapalne III generacji hamujące wyłącznie COX- 2.

 • Co warto wiedzieć o działaniu leków przeciwbólowych? Sprawdź:
 • Jak sama nazwa wskazuje leki przeciwzapalne, stosuje się głównie przy wystąpieniu w organizmie stanu zapalnego. Leki przeciwzapalne charakteryzują się szerokim spektrum działania i podstawowym wskazaniem do ich stosowania może być:
 • • ból głowy, bóle migrenowe;
 • • bóle zębów, ból po ekstrakcji zęba;
 • • bóle mięśniowe;
 • • bóle menstruacyjne;
 • • bóle kostno- stawowe;
 • • zwyrodnienie stawów (stosuje się ibuprofen, nabumeton, koksyby diklofenak);
 • • reumatoidalne zapalenie stawów;
 • • ostry napad ;
 • • ;
 • • profilaktyka zakrzepowa i udarowa;
 • • zawał serca;
 • • podwyższona temperatura ciała;
 • • stan zapalny w jamie ustno- gardłowej;
 • • ;
 • • bóle nowotworowe związane z przerzutami do kości.
 • Oprócz działania na bóle i schorzenia różnego pochodzenia i różnym stopniu nasilenia, leki przeciwzapalne stosowane są również przy uśmierzaniu bólu przewlekłego.
 • Jakich leków nie stosować w leczeniu przewlekłego bólu? Przeczytaj:
See also:  Dlaczego Koty Ugniataj

Pomimo że leki przeciwzapalne są bardzo popularnymi preparatami i ogólnodostępnymi dla każdego, istnieją przeciwwskazania do ich stosowania. Zdarzają się przypadki, w których lekarz powinien zadecydować o stosowaniu i dawkowaniu tego medykamentu. Głównymi przeciwwskazaniami stosowania leków przeciwzapalnych są:

 1. • alergia – nadwrażliwość na któryś ze składników leku;
 2. • choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy;
 3. • ciężka niewydolność nerek, serca, wątroby;
 4. • osoby po przebytych zabiegach operacyjnych;
 5. • osoby odwodnione;

• dzieci poniżej 12. roku życia. Ponadto szczególną ostrożność w stosowaniu leków przeciwzapalnych powinny zachować osoby z zaburzeniem krzepliwości, osoby ze, cierpiące na toczeń rumieniowaty, kobiety w ciąży (zwłaszcza w I i III trymestrze) oraz karmiące piersią, oraz osoby przyjmujące inne leki.

 • Jeśli chcesz poznać historię leków przeciwbólowych, przeczytaj: Pierwszym lekiem, po który sięgamy, gdy zaatakuje nas stan zapalny, któremu towarzyszyć może podwyższona temperatura lub ból, są leki przeciwzapalne.
 • Są to preparaty najbardziej rozpowszechnione i ogólnodostępne, najczęściej stosowane dzięki swojemu szerokiemu spektrum działania.

Pomimo że można je dostać nie tylko w aptece, ale również w sklepie czy stacji paliw i wiele z nich jest dostępnych bez recepty, ich nieumiejętne stosowanie może przynieść wiele niepożądanych skutków. Zatem warto przed zakupem leku przeciwzapalnego skonsultować się z lekarzem, a w przypadku braku takiej możliwości poprosić o poradę farmaceutę lub dokładnie zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania.

Ogólne zasady stosowania leków przeciwzapalnych są podobne. Ważną rzeczą, o której należy pamiętać po zażyciu tych leków, jest popicie dawki preparatu dużą ilością wody. Nie należy stosować ich częściej niż co 4- 6 godziny. Powinno się je przyjmować razem z posiłkiem, nigdy na pusty żołądek, dzięki czemu zmniejszymy ryzyko podrażnienia błony śluzowej żołądka.

W przypadku, gdy istnieją przeciwwskazania lub obawy przed zażyciem leku przeciwzapalnego należy skonsultować się z lekarzem, który po dokonanym wywiadzie medycznym zaleci najbezpieczniejszy lek w danej sytuacji. Ważną kwestią przy stosowaniu leku przeciwzapalnego jest fakt, że leki te posiadają tzw.

efekt pułapowy, co oznacza, że po przekroczeniu danej dawki leku nie powoduje on zwiększenia swojej skuteczności przeciwzapalnej czy przeciwbólowej, natomiast niesie za sobą ryzyko wystąpienia skutków ubocznych. Zatem danego leku przeciwzapalnego nie można stosować równocześnie z innym lekiem należącym do tej grupy.

Leki przeciwzapalne przy występowaniu silnego bólu można natomiast łączyć z paracetamolem, metamizolem lub opioidami. Bardzo ważne jest, aby nie podawać leków przeciwzapalnych dzieciom poniżej 12. roku życia, wszelkie odstępstwa od tej reguły muszą być konsultowane z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

W przypadku wystąpienia wysokiej temperatury najrozsądniejsze jest podanie dziecku ibuprofenu, który według WHO jest lekiem najlepiej tolerowanym przez organizm. Co warto wiedzieć o skutecznym przyjmowaniu leków? Sprawdź: Nieprawidłowe stosowanie lub nadużywanie leków przeciwzapalnych może przynieść wiele skutków ubocznych.

Również przy przyjmowaniu zalecanych dawek w celach diagnostycznych leki przeciwzapalne mogą przynieść niepożądane działanie, czyli każde niezamierzone i niekorzystne dla naszego zdrowia, a nawet zagrażające naszemu życiu. Lista skutków ubocznych i powikłań wywołanych lekami przeciwzapalnymi jest bardzo zróżnicowana.

Najczęściej występujące powikłania dotyczą układu pokarmowego, wątroby oraz układu krążenia, ale mogą również dotyczyć układu oddechowego i nerwowego. Dane farmakoepidemiologiczne wykazują, że u 30% pacjentów przyjmujących leki przeciwzapalne występują skutki uboczne dotyczące układu pokarmowego. Kwasy, jakie zawierają leki przeciwzapalne, mimo że o słabym stężeniu mogą uszkadzać błonę śluzową żołądka.

Zahamowanie produkcji prostaglandyn chroniących układ pokarmowy oraz upośledzenie przepływu krwi pod śluzówkę powodują powstawanie nadżerek i owrzodzeń w błonie śluzowej żołądka i dwunastnicy. Leki przeciwzapalne, głównie te, które hamują aktywność COX- 1 (np.

Ketoprofen, indometacyna, cementacyjna, kwas acetylosalicylowy oraz pirokykam), powodować mogą krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego, powodując zagrożenie dla zdrowia i życia. Innym narządem układu pokarmowego, który może ucierpieć na skutek zażywania leków przeciwzapalnych, jest wątroba.

W przypadku dużego stężenia leków przeciwzapalnych w wątrobie i drogach żółciowych np. po przyjęciu nimezulidu przez dłuższy czas może dojść do uszkodzenia hepatocytów, głównie poprzez indukcję apoptozy komórek wątrobowych oraz indukowanie stresu oksydacyjnego.

Olejne skutki uboczne po stosowaniu leków przeciwzapalnych mogą dotyczyć układu krwionośnego. Stosowanie leków przeciwzapalnych powoduje wzrost ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, powikłań zatorowo-zakrzepowych oraz zastoinowej niewydolności serca. Szczególnie uważać powinny osoby o zdiagnozowanym, gdyż przyjmowanie leków z tej grupy może doprowadzić do zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu.

W przypadku stosowania wszystkich leków przeciwzapalnych dojść może do powikłań hematologicznych, zwiększa się ryzyko krwawienia oraz problem z zatamowaniem krwi, gdyż zmniejszają one krzepliwość krwi. Osoby o zmniejszonym przepływie nerkowym pod wpływem hipowolemii, stosowania farmakoterapii czy u pacjentów w podeszłym wieku z niewydolnością nerek stosowanie leków przeciwzapalnych może zwiększyć ryzyko upośledzenia czynności nerek.

 • Dodatkowo stosowanie leków przeciwzapalnych może powodować zawroty głowy, szum w uszach, zmiany nastroju, oraz biegunkę.
 • Co warto wiedzieć o działaniach niepożądanych stosowanych leków? Przeczytaj: Badania pokazują, że 92,6% kobiet w ciąży przyjmuje leki przeciwzapalne bez recepty, zazwyczaj w celu uśmierzenia bólu głowy lub pleców.

Zanim sięgniemy po lek przeciwzapalny, warto poznać, jakie skutki uboczne mogą one nieść nie tylko dla kobiet w ciąży, ale także dla tych kobiet, które ciążę planują. Skutkami mogącymi utrudnić zajście w ciążę spowodowanymi lekami przeciwzapalnymi są:

 • • obniżenie płodności;
 • • zaburzenia ;
 • • zwiększone ryzyko ;
 • • hamowanie dojrzewania pęcherzyka jajowego, co powodować może czasową niepłodność.

Kobiety w I trymestrze ciąży powinny unikać zażywania jakichkolwiek leków przeciwzapalnych, gdyż powodować mogą one zwiększone ryzyko poronienia zwłaszcza między 3. a 8. tygodniem ciąży. Natomiast w III trymestrze ciąży leki z tej grupy mogą wpłynąć na zwiększenie ryzyka wystąpienia wad rozwojowych, zwiększenie ryzyka zaburzeń układu naczyniowo-sercowego, ryzyko wzrostu ciśnienia płucnego dziecka oraz obniżenie funkcji nerek.

Względnie bezpiecznym lekiem przeciwzapalnym, który może zostać podany w przypadku bezwzględnej konieczności w II trymestrze ciąży jest ibuprofen lub diklofenak. Należy jednak pamiętać, że wszystkie leki przeciwzapalne przekraczają barierę łożysko – krew oraz mogą przenikać do mleka matki i mogą zaburzyć funkcjonowanie narządów wykształconych lub mieć wpływ na prawidłowy rozwój płodu.

Czy w czasie ciąży można stosować przeciwbólowy lek Apap? Sprawdź: Treści z serwisu Medonet mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a jego lekarzem. Serwis ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, zawartych w Serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

: Leki przeciwzapalne – rodzaje, działanie, wskazania i skutki uboczne

Po jakim czasie dziala Vemonis?

Masksymalne stężenie w osoczu występuje po 45–60 minutach po przyjęciu doustnym. Jest metabolizowana w wątrobie, wydalana z żółcią i moczem. Kofeina działa pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy, relaksująco na mięśnie gładkie, jest skuteczna w leczeniu niektórych rodzajów bólu głowy.

Jaki jest najlepszy lek przeciwbólowy i przeciwzapalny?

Do najpopularniejszych z pewnością należy paracetamol zmniejszający wrażliwość receptorów bólowych. Z kolei ibuprofen, naproksen, kwas acetylosalicylowy łagodzą ból, a przy tym mają właściwości przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.

Co pomaga na silne bóle miesiączkowe?

Bolesnym miesiączkom często towarzyszą: –

bóle głowy, migreny nudności, wymioty, biegunki zawroty głowy zmęczenie i senność

Pierwszym krokiem w leczeniu bolesnego miesiączkowania jest stosowanie leków przeciwbólowych z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, które hamują powstawanie i działanie hormonów, powodujących skurcze macicy – prostaglandyn. Dodatkowo lekarz może zlecić leki antykoncepcyjne lub rozkurczowe. Vemonis Wycofany Dlaczego

unikać nadmiaru soli i kofeiny – zwłaszcza przed cyklem miesiączkowym zwiększyć w diecie ilości produktów zawierających wapń, magnez i potas można stosować dodatkowo preparaty z witaminami z grupy B, witaminę E – w odpowiednich dawkach – oraz produkty zawierające kwasy tłuszczowe omega-3, np. tran stosować ciepłe – NIE GORĄCE – okłady na brzuch, np. termofor włączyć wysiłek fizyczny do planu dnia – ćwiczenia mogą pomóc w łagodzeniu bólu

Vemonis Wycofany Dlaczego

Ile kosztuje Vemonis?

Cena: 8,65 PLN

Dawka 0,4g+0,06g+0,04g
Opakowanie 6 tabl.
Producent ADAMED PHARMA S.A.
Rodzaj rejestracji Lek
Substancja czynna Metamizolum natricum, Coffeinum, Drotaverini hydrochloridum

Jakich leków nie można brać podczas okresu?

Data publikacji: 10.12.2018 Hormony zawarte w tabletkach antykoncepcyjnych ograniczają wytwarzanie prostaglandyn, co pozwala ograniczyć skurcze macicy i związany z tym ból. Jednymi z najbardziej skutecznych tabletek antykoncepcyjnych, które wpływają na zmniejszenie bólu podczas miesiączki, są te zawierające octan chlormadynonu (CMA) i małą dawkę etynyloestradiolu (EE).

Bolesne miesiączkowanie jest bardzo nieprzyjemną dolegliwością, która spotyka ok.40 procent kobiet, a wśród tych najmłodszych cierpi na nią nawet 70 procent. Nasilenie odczuwanego bólu zmniejsza się wraz z wiekiem. Niestety, niektóre kobiety cierpią na bardzo silne bóle, które uniemożliwiają im normalne funkcjonowanie.

Bardzo pomocnym rozwiązaniem może być dla nich stosowanie antykoncepcji hormonalnej, która pozwoli na uniknięcie stosowania leków przeciwbólowych. Bóle podczas okresu nie należą do rzadkości. Wiele kobiet nie przyznaje się do odczuwanego dyskomfortu, uważając, że trzeba je przeżyć bez wsparcia farmakologicznego nawet jeśli zaburzają codzienne funkcjonowanie.

 1. Sprawdź: Leki rozkurczowe, przeciwbólowe Większość kobiet odczuwa bóle menstruacyjne o różnym natężeniu.
 2. Tym comiesięcznym dolegliwościom towarzyszą, takie objawy jak: migrena, nudności, ból głowy, wzmożona nerwowość, brak apetytu, a nawet stany depresyjne.
 3. W bolesnym miesiączkowaniu stosuje się leki przeciwbólowe zawierające paracetamol, ibuprofen, naproksen.

Lepiej jednak unikać aspiryny, gdyż może zwiększyć krwawienie. Dodatkową pomocą będą leki rozkurczowe. W ofercie Apteline.pl znajdują się tabletki, miękkie kapsułki, saszetki oraz krople, które pomogą przy bólach miesiączkowych. Bóle miesiączkowe są efektem podwyższonego stężenia prostaglandyn, co powoduje intensywne skurcze macicy, zmniejszenie przepływu krwi i zwiększoną wrażliwość nerwów obwodowych – efektem jest subiektywne odczuwanie bólu.

 1. Zespół napięcia przedmiesiączkowego jest zespołem bólowym, który spotyka co szóstą, ósmą kobietę w okresie reprodukcyjnym, czyli występuje często.
 2. Ma różne nasilenie i to nasilenie uzależnione jest od wielu czynników.
 3. Nie ma jednego sposobu leczenia.
 4. Bóle miesiączkowe związane są nie tylko z grą hormonalną, ale również z czynnikami zewnętrznymi takimi jak stres, zaburzenia neurowegetatywne – mówi Newsrm.tv prof.

Violetta Skrzypulec-Plinta, ginekolog i endokrynolog, ekspertka kampanii „Antykoncepcja szyta na miarę”. Jednymi z najbardziej skutecznych tabletek antykoncepcyjnych, które wpływają na zmniejszenie bólu podczas miesiączki są te, które zawierają octan chlormadynonu (CMA ) oraz małą dawkę etynyloestradiolu (EE ).

 1. Hormony zawarte w tabletkach antykoncepcyjnych ograniczają wytwarzanie prostaglandyn i tym samym wpływają na zmniejszenie skurczy macicy i związanych z tym bóli.
 2. Wyniki przeprowadzonych badań pokazywały, aż sześciokrotny spadek liczby kobiet cierpiących na bóle menstruacyjne po 6 cyklach stosowania tabletek antykoncepcyjnych z octanem chlormadynonu.

Pozwala to na zmniejszanie przez kobiety liczby stosowanych tabletek przeciwbólowych, które mogą wywoływać skutki uboczne. Czytaj więcej: Tabletki antykoncepcyjne – jakie powodują skutki uboczne? Doustna antykoncepcja hormonalna przynosi dobre efekty również w leczeniu objawów towarzyszących bólom miesiączkowym:

bólów pleców, nudności i wymiotów, biegunki wahań nastroju.

Jaki jest najsilniejszy lek przeciwbólowy bez recepty?

Apap Extra powstał w odpowiedzi na potrzeby pacjentów, według których idealny lek przeciwbólowy powinien usuwać nawet silne bóle, ale tylko i wyłącznie w bezpieczny sposób. Dzięki nim, stworzyliśmy najsilniejszy Apap, który jednocześnie jest tak bezpieczny, że może być stosowany nawet przez osoby cierpiące na chorobę wieńcową, nadciśnienie tętnicze i cukrzycę.

 • Działanie Apap Extra to najsilniejszy lek przeciwbólowy z rodziny Apap.
 • Jest połączeniem bezpiecznej substancji aktywnej (paracetamol 500mg) ze składnikiem nasilającym i przyśpieszającym działanie leku (kofeina 65mg).
 • Dodatkowy składnik działa również pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy, przez co poprawia ogólne samopoczucie i dodatkowo znosi uczucie zmęczenia.
See also:  Dlaczego Kryptografia Jest Tak Wazna W Dzialaniu Kryptowalut

Wskazania Apap Extra zwalcza nawet silne bóle: migreny, bóle głowy, bóle kostno-stawowe, bóle menstruacyjne, bóle mięśni, nerwobóle, bóle zębów oraz gorączkę w przebiegu przeziębienia i grypy.

Jakie są najsilniejsze tabletki przeciwbólowe bez recepty?

Leki przeciwbólowe – rodzaje – Leki przeciwbólowe można podzielić przede wszystkim ze względu na zawarte w nich substancje czynne. Determinują one przeznaczenie oraz sposób stosowania poszczególnych preparatów. Do najpopularniejszych substancji stosowanych w środkach przeciwbólowych należą:

paracetamol – to popularny lek przeciwbólowy, który jest przeznaczony do stosowania przy bólach różnego pochodzenia, np. przy bólach głowy, gardła, zębów, kości, stawów, mięśni itp. Ma również działanie przeciwgorączkowe; ibuprofen – to lek przeciwbólowy i przeciwzapalny z grupy NLPZ. Ma działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne i może być stosowane przy bólu różnego pochodzenia o nasileniu od małego do umiarkowanego; kwas acetylosalicylowy – również zaliczany do leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych z grupy NLPZ; ponadto ma działanie przeciwzakrzepowe; diklofenak – to także niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) i przeciwbólowy; najczęściej środki przeciwbólowe z tą substancją są wykorzystywane przy bólach pochodzenia reumatycznego, a także – zewnętrznie – przy bólu gardła; metamizol – to silny lek przeciwbólowy i przeciwzapalny o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i rozkurczowym; wykazuje synergizm działania z lekami przeciwbólowymi i przeciwzapalnymi z grupy NLPZ, a także z paracetamolem i analgetykami opioidowymi. W efekcie można go stosować w terapii bólu ostrego; ketoprofen – kolejny niesteroidowy lek przeciwzapalny, który przez wielu jest uznawany za najsilniejszy lek przeciwbólowy dostępny bez recepty. Wiele zależy jednak od dawki preparatu. Najczęściej ten środek jest rekomendowany przy umiarkowanych bólach mięśni i stawów czy bólach głowy; naproksen – lek z grupy NLPZ stosowany głównie podczas leczenia stanów zapalnych i bólów reumatycznych; wykazuje też działanie hamujące agregację trombocytów; lidokaina – to środek przeciwbólowy o działaniu miejscowo znieczulającym. Jest wykorzystywany w preparatach do zastosowania zewnętrznego, np. w tabletkach do ssania na gardło; benzydamina – lek z grupy NLPZ o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym, a także znieczulającym i odkażającym (przy zastosowaniu zewnętrznym); jest stosowany np. w lekach na ból gardła; drotaweryna – jest lekiem rozkurczowym, stosowanym przy bólach towarzyszących skurczom; np. przy kamicy dróg moczowych, kamicy nerkowej, zapaleniu pęcherza czy przy objawach okołomenstruacyjnych.

Jaki jest najsilniejszy lek przeciwbólowy na receptę?

Najsilniejsze leki przeciwbólowe są dostępne na receptę i przepisywane tylko w razie konieczności. Najczęstszym powodem, dla którego należy zażywać silne środki łagodzące ból, są wszelkiego rodzaju nowotwory i dolegliwości związane z przebiegiem i leczeniem choroby.

Najpopularniejszymi lekami przeciwbólowymi są niesteroidowe leki przeciwzapalne (czyli np. ibuprofen, ketoprofen czy kwas acetylosalicylowy), a także środki takie jak paracetamol czy metamizol. Zaliczają się one do silnych środków przeciwbólowych, które skutecznie łagodzą różnego rodzaju dolegliwości, leki z grupy NLPZ dodatkowo zwalczają rozwijające się w organizmie stany zapalne.

Takiego działania nie posiadają (lub jest ono nikłe) środki takie jak paracetamol. Leki z grupy NLPZ uważane są za najsilniejsze leki o działaniu przeciwbólowym, które można dostać bez recepty niemal wszędzie – nie tylko w aptekach, ale także w drogeriach czy supermarketach.

Poza nimi istnieją jeszcze mocniejsze środki – są to tzw. opioidowe leki przeciwbólowe, nazywane tez narkotycznymi lekami. Nie oddziałują one tylko na źródło bólu czy stan zapalny, ale na cały ośrodkowy układ nerwowy. Ich działanie opiera się na blokowaniu przekazywania do mózgu informacji o bólu, przez to niejako oszukują mózg, że dolegliwość nie istnieje.

Na skutek hamowania receptorów do mózgu nie przedostają się impulsy bólowe. Wyróżnia się trzy podstawowe grupy opioidowych leków, są to: agoniści, antago-agoniści i antagoniści receptorów. Można je podzielić także pod względem działania – wyróżnia się słabe i mocne narkotyczne (opioidowe) leki przeciwbólowe.

Opioidowe leki przeciwbólowe mają bardzo silne działanie, jednak ich zażywanie może doprowadzić do poważnych skutków ubocznych, takich jak uzależnienie. To one, nie klasyczne narkotyki, najczęściej są odpowiedzialne za śmierć celebrytów (m.in. Prince’a). Do grupy silnych leków opioidowych zalicza się między innymi morfinę i fentanyl.

Ten ostatni uważa się za najsilniejszy i najbardziej śmiertelny środek narkotyczny na świecie. Efekty działania tych leków są odczuwane niemal natychmiast, szczególnie jeśli środek zostanie podany dożylnie. W przypadku podania doustnego trzeba czekać na efekty około 20 minut.

Do grupy słabszych (ale nadal silnych) leków opioidowych należy między innymi kodeina. Działa ona bardziej przeciwkaszlowo niż przeciwbólowo, jednak jej działanie na układ nerwowy jest podobne. Niektóre leki opioidowe stosuje się także w przypadku bólu porodowego. Należy jednak zawsze stosować je zgodnie z zaleceniami lekarza i nie przekraczać zalecanej dawki.

Należy pamiętać, że leki z tej grupy mają niezwykle silne działanie uzależniające, mogą także powodować szereg skutków ubocznych takich jak wymioty, halucynacje, zaburzenia nastroju i koncentracji, arytmia, a nawet hipotonia ortostatyczna (spadek ciśnienia związany z długotrwałym staniem).

Co hamuje okres?

Okresu nie można opóźnić za pomocą metod naturalnych, jest to możliwe tylko na drodze farmakologicznej, poprzez stosowanie tabletek hormonalnych, co zawsze musi odbywać się pod kontrolą lekarza. Niektóre panie utrzymują, że okres można opóźnić, przyjmując duże ilości witaminy C oraz pijąc wapno.

Co jest niewskazane podczas okresu?

Czego należy unikać w czasie miesiączki? – Słodkie przysmaki mogą znacząco wpłynąć na poziom insuliny we krwi, a co za tym idzie zaburzyć pracę innych hormonów odgrywających kluczową rolę w organizmie kobiety. „Żywność, która jest naprawdę słodka, zwiększy poziom insuliny, a wysoki poziom insuliny może spowodować brak równowagi w innych hormonach.

 1. Dlatego właśnie powinnaś stosować dietę o niskiej glikemii, zaczynając przynajmniej kilka dni przed spodziewaną miesiączką” – tłumaczy ginekolog-położnik dr Cristina McClure w rozmowie z „Cleveland Clinic Health”.
 2. Wzrost oraz spadek cukru we krwi może wywoływać uczucie zmęczenia lub bóle głowy.
 3. Dodatkowo zbyt duża ilość węglowodanów często prowadzi do wzdęć oraz problemów z wypróżnianiem.

U kobiet z zespołem policystycznych jajników (PCOS) mogą pojawić się także problemy z regularnością miesiączki. Dr McClure zwraca również uwagę na znajdujące się w olejach i niektórych produktach zwierzęcych estrogeny. Ich nadmiar może powodować przerost błony śluzowej macicy.

Aby zmniejszyć jej ilość, podczas cyklu miesiączkowego organizm będzie musiał wytworzyć więcej prostaglandyn. To przekłada się niestety na zwiększenie bólu menstruacyjnego. Podczas okresu zalecane jest także ograniczenie spożywania kofeiny i alkoholu, gdyż produkty te wpływają na odwodnienie organizmu.

Spożywanie dużych ilości wody sprawi, że doskwierające nam skurcze będą słabsze, a bóle mniej dokuczliwe.

Czy podczas okresu można pić alkohol?

Dalsza część pod materiałem wideo.

Co ginekolog przepisuje na bolesne miesiączki?

2. Endometrioza – czy może wywoływać bolesne miesiączki u nastolatek? – Jedną z wtórnych przyczyn bolesnego miesiączkowania może być endometrioza. Szacuje się, że występuje u około 5-10 proc. kobiet w wieku rozrodczym. Wiąże się nie tylko z bolesnymi miesiączkami, ale również z niepłodnością lub utrudnionym zajściem w ciążę.

Najczęściej rozpoznawana jest u kobiet między 25. a 34. rokiem życia, jednak coraz częściej diagnozuje się ją nawet u młodych dziewcząt. Endometrioza to też częsta przyczyna dyspareunii, czyli bólu podczas stosunku seksualnego. W leczeniu endometriozy niekiedy stosuje się leczenie zabiegowe, zwłaszcza gdy staje się przyczyną niepłodności.

Jednak w przypadku, gdy jej głównym objawem są bolesne miesiączki, najczęściej lekarz zleca farmakoterapię. Najczęściej stosuje się leki estrogenowo-progesteronowe (często w formie doustnych tabletek antykoncepcyjnych), standardowe leki przeciwzapalne lub konkretne preparaty hormonalne.

Dlaczego tak bardzo boli brzuch podczas okresu?

Bolesne miesiączki pierwotne, czyli hormonalne – – Bolesne miesiączkowanie dzieli się na pierwotne i wtórne – mówi dr Marek Marcyniak z Kliniki Ginekologii i Położnictwa AM w Warszawie. Pierwotne pojawia się przeważnie 2–3 lata od pierwszego krwawienia, po utrwaleniu się regularnych, comiesięcznych owulacji.

 • Jest więc charakterystyczne dla dziewcząt w wieku 15–20 lat.
 • Bolesne miesiączki najbardziej dają się we znaki kobietom w wieku 23–27 lat.
 • Można uznać, że jest to wówczas zjawisko powszechne, ponieważ problem dotyka aż 75 proc.
 • Nastolatek i młodych kobiet – tak wynika z badania Instytutu SMG/KRC sprzed 2 lat.

– Ból jest wywołany skutkami burzy hormonalnej, nadprodukcją prostaglandyn, czyli substancji powstających w macicy pod wpływem progesteronu. Ich nadmiar powoduje złuszczenie błony śluzowej macicy i jej intensywne, bolesne skurcze – mówi dr Marcyniak. W dodatku wysoki poziom prostaglandyn oznacza zwiększenie wrażliwości na bodźce bólowe.

W jakiej pozycji spać w czasie okresu?

Nie istnieje jedna idealna pozycja do snu, która zapewni każdej kobiecie komfort w trakcie krwawienia miesięcznego. Podczas okresu warto wypróbować leżenie na boku ze zgiętymi i podciągniętymi do klatki piersiowej kolanami – pozycja ta zmniejsza napięcie mięśni brzucha i może przynieść ulgę w razie bólu podbrzusza.

Po jakim czasie zaczyna działać Vemonis?

Dawkowanie preparatu Vemonis Femi – tabletki powlekane – Preparat ma postać tabletek powlekanych do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu.

 1. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.
 2. Dorośli: 1–2 tabletek 2–3 razy na dobę, nie częściej niż co 6–8 godzin.
 3. Maksymalna dawka dobowa to 6 tabletek.
 4. Tabletki należy popić odpowiednią ilością płynu (np.
 5. Szklanką wody).
 6. Nie stosować u dzieci i młodzieży do ukończenia 18.

roku życia. Jeżeli objawy nie ustąpią po 3–5 dniach stosowania preparatu, należy skonsultować się z lekarzem, a w przypadku nasilenia objawów, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. W przypadku chorych w podeszłym wieku, osłabionych, z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby konieczne jest dostosowanie dawkowania przez lekarza.

Co ginekolog przepisuje na bolesne miesiączki?

2. Endometrioza – czy może wywoływać bolesne miesiączki u nastolatek? – Jedną z wtórnych przyczyn bolesnego miesiączkowania może być endometrioza. Szacuje się, że występuje u około 5-10 proc. kobiet w wieku rozrodczym. Wiąże się nie tylko z bolesnymi miesiączkami, ale również z niepłodnością lub utrudnionym zajściem w ciążę.

Najczęściej rozpoznawana jest u kobiet między 25. a 34. rokiem życia, jednak coraz częściej diagnozuje się ją nawet u młodych dziewcząt. Endometrioza to też częsta przyczyna dyspareunii, czyli bólu podczas stosunku seksualnego. W leczeniu endometriozy niekiedy stosuje się leczenie zabiegowe, zwłaszcza gdy staje się przyczyną niepłodności.

Jednak w przypadku, gdy jej głównym objawem są bolesne miesiączki, najczęściej lekarz zleca farmakoterapię. Najczęściej stosuje się leki estrogenowo-progesteronowe (często w formie doustnych tabletek antykoncepcyjnych), standardowe leki przeciwzapalne lub konkretne preparaty hormonalne.

Czy Vemonis pomaga?

Na tabletki trafiłam przez koleżankę od tego czasu zawsze mam je przy sobie. co miesiąc mam bardzo mocne bóle miesiączkowe i to potrójne działanie vemonis chyba rzeczywiście działa, bo gdy dopadnie mnie ból to bardzo szybko mi pomaga i mogę normalnie funkcjonować, a jest to dla mnie najważniejsze.