Rosulip Plus Dlaczego Wycofany

Rosulip Plus Dlaczego Wycofany

Czy Rosulip plus to Statyna?

Rosulip Plus 20 mg + 10 mg, 30 kapsułek, Import Równoległy Opis Lek Rosulip Plus zawiera dwie różne substancje czynne w jednej kapsułce. Jedną z substancji czynnych jest rozuwastatyna, należąca do grupy tak zwanych statyn, drugą substancją czynną jest ezetymib.Rosulip Plus jest lekiem stosowanym do zmniejszania we krwi stężeń cholesterolu całkowitego, „złego” cholesterolu (cholesterolu LDL) i substancji tłuszczowych zwanych trójglicerydami.Dodatkowo zwiększa on stężenia „dobrego” cholesterolu (cholesterolu HDL).

Lek zmniejsza stężenia cholesterolu działając na dwa sposoby: zmniejsza ilość cholesterolu wchłanianego w przewodzie pokarmowym oraz ilość cholesterolu wytwarzanego w organizmie.Lek Rosulip Plus jest stosowany u pacjentów, u których nie udaje się uzyskać odpowiedniej kontroli cholesterolu stosując samą dietę zmniejszającą stężenie cholesterolu.

W czasie stosowania leku należy nadal przestrzegać diety niskocholesterolowej.Lekarz może przepisać lek Rosulip Plus, jeśli pacjent przyjmuje już rozuwastatynę i ezetymib w takich samych dawkach. Dawkowanie W czasie stosowania leku Rosulip Plus należy kontynuować dietę niskocholesterolową i zachowywać aktywność fizyczną.Lek Rosulip Plus należy przyjmować raz dziennie.Lek można przyjmować o dowolnej porze dnia, z posiłkiem lub niezależne od posiłku.

jeśli pacjent ma uczulenie na rozuwastatynę, ezetymib lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;jeśli pacjent ma chorobę wątroby;jeśli pacjent ma ciężkie upośledzenie czynności nerek;jeśli u pacjenta występują powtarzające się, niewyjaśnione dolegliwości lub bóle mięśni (miopatia);jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie sofosbuwir/welpataswir/woksylaprewir (leki stosowane w wirusowym zakażeniu wątroby zwanym zapaleniem wątroby typu C);jeśli pacjent przyjmuje lek zwany cyklosporyną (stosowany na przykład po przeszczepieniu narządu);jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią. Jeśli kobieta zajdzie w ciążę w czasie stosowanialeku Rosulip Plus, powinna natychmiast przerwać przyjmowanie leku i porozumieć się z lekarzem. Kobiety powinny unikać zajścia w ciążę w czasie stosowania leku Rosulip Plus stosując odpowiednie metody zapobiegania ciąży.

Środki ostrożności U niewielkiej liczby osób statyny mogą mieć wpływ na wątrobę. W celu potwierdzenia takiego działania wykonuje się proste badanie krwi, które pozwala rozpoznać zwiększoną aktywność enzymów wątrobowych we krwi. Z tego powodu lekarz będzie regularnie zlecał takie badanie krwi (testy czynności wątroby) w czasie leczenia lekiem Rosulip Plus.

Ważne jest, aby zgłaszać się do lekarza w celu wykonania zalecanych badań laboratoryjnych.Jeśli pacjent ma cukrzycę lub jest zagrożony ryzykiem rozwoju cukrzycy, w czasie stosowania tego leku będzie starannie monitorowany przez lekarza. Istnieje duże prawdopodobieństwo zagrożenia rozwojem cukrzycy, jeśli pacjent ma duże stężenia cukrów i tłuszczy we krwi, nadwagę i wysokieciśnienie tętnicze.Nie zaleca się stosowania leku Rosulip Plus u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.Leku Rosulip Plus nie należy stosować, jeśli pacjentka jest w ciąży, stara się zajść w ciążę lub podejrzewa, że może być w ciąży.

Jeśli kobieta zajdzie w ciążę w czasie stosowania leku Rosulip Plus, powinna natychmiast przerwać przyjmowanie leku i porozmawiać z lekarzem. W czasie leczenia lekiem Rosulip Plus kobiety powinny stosować odpowiednie metody zapobiegania ciąży.Nie należy stosować leku Rosulip Plus w czasie karmienia piersią, ponieważ nie wiadomo, czy lek przenika do mleka kobiecego.

Substancjami czynnymi leku są: rozuwastatyna (w postaci rozuwastatyny cynkowej) i ezetymib.

Kapsułki zawierają sól cynkową rozuwastatyny w ilości odpowiadającej 20 mg rozuwastatyny. Każda kapsułka zawiera 10 mg ezetymibu.Rdzeń: celuloza mikrokrystaliczna krzemowana (celuloza mikrokrystaliczna (E 460) i krzemionka koloidalna bezwodna (E 551)), krzemionka koloidalna bezwodna (E 551), magnezu stearynian (E 572), powidon (E 1201), kroskarmeloza sodowa (E 468), celuloza mikrokrystaliczna (E 460), mannitol (E 421), sodu laurylosiarczan (E 514), hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona (E 463);Osłonka kapsułki:Wieczko: żelaza tlenek czerwony (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), żelatyna.Korpus: żelaza tlenek żółty (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna.

Na co jest Rosulip?

1. Co to jest lek Rosulip Plus i w jakim celu się go stosuje Lek Rosulip Plus zawiera dwie różne substancje czynne w jednej kapsułce. Jedną z substancji czynnych jest rozuwastatyna, należąca do grupy tak zwanych statyn, drugą substancją czynną jest ezetymib.

Rosulip Plus jest lekiem stosowanym do zmniejszania we krwi stężeń cholesterolu całkowitego, „złego” cholesterolu (cholesterolu LDL) i substancji tłuszczowych zwanych trójglicerydami. Dodatkowo zwiększa on stężenia „dobrego” cholesterolu (cholesterolu HDL). Lek zmniejsza stężenia cholesterolu działając na dwa sposoby: zmniejsza ilość cholesterolu wchłanianego w przewodzie pokarmowym oraz ilość cholesterolu wytwarzanego w organizmie.

U większości ludzi duże stężenie cholesterolu nie ma wpływu na to jak się czują, ponieważ nie powoduje żadnych objawów. Jeśli jednak nie będzie leczone, złogi tłuszczowe mogą odkładać się w ścianach naczyń krwionośnych prowadząc do zwężenia naczyń. Czasami te zwężone naczynia mogą ulec zamknięciu, co może zablokować dopływ krwi do serca lub mózgu, powodując zawał serca lub udar mózgu.

 • Zmniejszając stężenie cholesterolu, można zmniejszyć ryzyko wystąpienia zawału serca, udaru mózgu lub innych podobnych problemów zdrowotnych.
 • Lek Rosulip Plus jest stosowany u pacjentów, u których nie udaje się uzyskać odpowiedniej kontroli cholesterolu stosując samą dietę zmniejszającą stężenie cholesterolu.

W czasie stosowania leku należy nadal przestrzegać diety niskocholesterolowej. Lekarz może przepisać lek Rosulip Plus, jeśli pacjent przyjmuje już rozuwastatynę i ezetymib w takich samych dawkach. Lek Rosulip Plus nie pomaga w zmniejszeniu masy ciała.2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rosulip Plus Kiedy nie stosować leku Rosulip Plus: • jeśli pacjent ma uczulenie na rozuwastatynę, ezetymib lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6) • jeśli pacjent ma chorobę wątroby • jeśli pacjent ma ciężkie upośledzenie czynności nerek • jeśli u pacjenta występują powtarzające się, niewyjaśnione dolegliwości lub bóle mięśni (miopatia) • jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie sofosbuwir/welpataswir/woksylaprewir (leki stosowane w wirusowym zakażeniu wątroby zwanym zapaleniem wątroby typu C) • jeśli pacjent przyjmuje lek zwany cyklosporyną (stosowany na przykład po przeszczepieniu narządu) • jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Jeśli kobieta zajdzie w ciążę w czasie stosowania leku Rosulip Plus, powinna natychmiast przerwać przyjmowanie leku i porozumieć się z lekarzem. Kobiety powinny unikać zajścia w ciążę w czasie stosowania leku Rosulip Plus stosując odpowiednie metody zapobiegania ciąży Jeśli którakolwiek z wyżej wymienionych sytuacji dotyczy pacjenta (lub w razie wątpliwości, czy taka sytuacja ma miejsce), należy porozumieć się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności Przed zastosowaniem leku Rosulip Plus należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą: • jeśli pacjent ma problemy z nerkami • jeśli pacjent ma problemy z wątrobą • jeśli u pacjenta występują powtarzające się lub niewyjaśnione dolegliwości lub bóle mięśni lub jeśli u pacjenta lub członków rodziny pacjenta występowały wcześniej choroby mięśni, lub jeśli wcześniej podczas stosowania innych leków zmniejszających stężenie cholesterolu występowały zaburzenia dotyczące mięśni.

Należy natychmiast porozumieć się z lekarzem, jeśli wystąpią niewyjaśnione dolegliwości ze strony mięśni lub bóle mięśni, szczególnie jeśli towarzyszy im ogólne złe samopoczucie lub gorączka. Należy również zgłosić lekarzowi lub farmaceucie, jeśli występuje stałe osłabienie mięśni.

 1. Jeśli pacjent pochodzi z Azji (Japonii, Chin, Filipin, Wietnamu, Korei lub Indii).
 2. Lekarz ustali odpowiednią dla pacjenta dawkę leku Rosulip Plus.
 3. Jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu zakażeń, w tym zakażeń wirusem HIV lub wirusem zapalenia wątroby typu C, np.
 4. Lopinawir/rytonawir i/lub atazanawir należy zapoznać się z punktem „Rosulip Plus a inne leki”.

• jeśli pacjent ma ciężką niewydolność oddechową • jeśli pacjent przyjmuje inne leki zwane fibratami w celu zmniejszenia stężeń cholesterolu. Należy zapoznać się z punktem „Rosulip Plus a inne leki”. • jeśli pacjent regularnie spożywa duże ilości alkoholu • jeśli pacjent ma zaburzenia czynności tarczycy (niedoczynność tarczycy) • jeśli pacjent ma więcej niż 70 lat (ponieważ lekarz powinien ustalić odpowiednią dla pacjenta dawkę leku Rosulip Plus).

 1. Jeśli pacjent przyjmuje albo przyjmował w ciągu ostatnich 7 dni doustnie lub w postaci iniekcji lek zawierający kwas fusydowy (lek stosowany w zakażeniach bakteryjnych).
 2. Stosowanie kwasu fusydowego z lekiem Rosulip Plus może prowadzić do ciężkich uszkodzeń mięśni (rabdomiolizy).
 3. Jeśli którakolwiek z wyżej wymienionych sytuacji dotyczy pacjenta (lub w razie wątpliwości, czy taka sytuacja ma miejsce), należy ponownie porozumieć się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania leku Rosulip Plus.

U niewielkiej liczby osób statyny mogą mieć wpływ na wątrobę. W celu potwierdzenia takiego działania wykonuje się proste badanie krwi, które pozwala rozpoznać zwiększoną aktywność enzymów wątrobowych we krwi. Z tego powodu lekarz będzie regularnie zlecał takie badanie krwi (testy czynności wątroby) w czasie leczenia lekiem Rosulip Plus.

 1. Ważne jest, aby zgłaszać się do lekarza w celu wykonania zalecanych badań laboratoryjnych.
 2. Jeśli pacjent ma cukrzycę lub jest zagrożony ryzykiem rozwoju cukrzycy, w czasie stosowania tego leku będzie starannie monitorowany przez lekarza.
 3. Istnieje duże prawdopodobieństwo zagrożenia rozwojem cukrzycy, jeśli pacjent ma duże stężenia cukrów i tłuszczy we krwi, nadwagę i wysokie ciśnienie tętnicze.

Dzieci i młodzież Nie zaleca się stosowania leku Rosulip Plus u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat. Rosulip Plus a inne leki Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków: • Cyklosporyna (stosowana na przykład po przeszczepieniu narządu w celu zapobiegania odrzucaniu przeszczepionego narządu. Przy jednoczesnym stosowaniu działanie rozuwastatyny ulega nasileniu). Nie należy przyjmować leku Rosulip Plus w czasie stosowania cyklosporyny.

• Leki rozrzedzające krew, np. warfaryna, acenokumarol lub fluindion (ich działanie rozrzedzające krew i ryzyko krwawienia może być większe przy jednoczesnym stosowaniu z lekiem Rosulip Plus) lub klopidogrel. • Inne leki zmniejszające stężenia cholesterolu zwane fibratami, zmniejszające również stężenia trójglicerydów (np.

 1. Gemfibrozyl i inne fibraty).
 2. Przy jednoczesnym stosowaniu tych leków działanie rozuwastatyny ulega nasileniu.
 3. Olestyramina (lek stosowany również do obniżania poziomu cholesterolu), ponieważ lek ten ma wpływ na działanie ezetymibu.
 4. Regorafenib (stosowany w leczeniu raka).
 5. Darolutamid (stosowany w leczeniu raka).

• Którykolwiek z następujących leków stosowanych w leczeniu zakażeń wirusowych, w tym zakażenia HIV lub wirusem zapalenia wątroby typu C, podawany pojedynczo lub w skojarzeniu z innymi lekami (patrz: Ostrzeżenia i środki ostrożności): rytonawir, lopinawir, atazanawir, sofosbuwir, woksylaprewir, ombitaswir, parytaprewir, dazabuwir, welpataswir, grazoprewir, elbaswir, glekaprewir, pibrentaswir.

 1. Leki na niestrawność zawierające glin i magnez (stosowane do zobojętniania kwasu w żołądku; leki te zmniejszają stężenie rozuwastatyny w osoczu.) Efekt ten można osłabić przyjmując tego rodzaju lek 2 godziny po przyjęciu rozuwastatyny.
 2. Erytromycyna (antybiotyk).
 3. Działanie rozuwastatyny ulega osłabieniu przy jednoczesnym stosowaniu tych leków.
See also:  Dlaczego PKają Paznokcie WzdłUż

• Kwas fusydowy. Jeśli w leczeniu infekcji bakteryjnej pacjent musi stosować kwas fusydowy w postaci doustnej lub w postaci wstrzyknięć, należy tymczasowo odstawić lek Rosulip Plus. Lekarz poinformuje pacjenta kiedy będzie mógł ponownie zacząć stosować lek Rosulip Plus w bezpieczny sposób.

 1. Stosowanie leku Rosulip Plus z kwasem fusydowym może w rzadkich przypadkach prowadzić do osłabienia mięśni, tkliwości lub bólu (rabdomioliza).
 2. Więcej informacji na temat rabdomiolizy znajduje się w punkcie 4.
 3. Doustne środki antykoncepcyjne (pigułka).
 4. Stężenia hormonów płciowych wchłanianych z pigułki ulegają zwiększeniu.

• Hormonalna terapia zastępcza (zwiększone stężenia hormonów we krwi). Jeśli pacjent będzie przyjmowany do szpitala lub będzie otrzymywać leczenie z powodu innej choroby, powinien powiedzieć personelowi medycznemu, że przyjmuje lek Rosulip Plus. Ciąża i karmienie piersią Leku Rosulip Plus nie należy stosować, jeśli pacjentka jest w ciąży, stara się zajść w ciążę lub podejrzewa, że może być w ciąży.

 1. Jeśli kobieta zajdzie w ciążę w czasie stosowania leku Rosulip Plus, powinna natychmiast przerwać przyjmowanie leku i porozmawiać z lekarzem.
 2. W czasie leczenia lekiem Rosulip Plus kobiety powinny stosować odpowiednie metody zapobiegania ciąży.
 3. Nie należy stosować leku Rosulip Plus w czasie karmienia piersią, ponieważ nie wiadomo, czy lek przenika do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Lek Rosulip Plus nie powinien wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy jednak pamiętać, że u niektórych osób mogą występować zawroty głowy po przyjęciu leku Rosulip Plus. Jeśli u pacjenta wystąpią zawroty głowy, należy skontaktować się z lekarzem zanim pacjent będzie prowadził samochód lub obsługiwał maszyny.

 • Rosulip Plus zawiera sód Produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na kapsułkę twardą, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.3.
 • Jak stosować lek Rosulip Plus Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.
 • W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W czasie stosowania leku Rosulip Plus należy kontynuować dietę niskocholesterolową i zachowywać aktywność fizyczną, Zalecana dawka dobowa dla dorosłych to jedna kapsułka o danej mocy raz dziennie. Lek Rosulip Plus należy przyjmować raz dziennie. Lek można przyjmować o dowolnej porze dnia, z posiłkiem lub niezależne od posiłku.

Apsułkę należy połykać w całości i popijać wodą. Lek należy przyjmować codziennie o tej samej porze. Lek Rosulip Plus nie jest odpowiedni do rozpoczynania leczenia. Włączanie leczenia lub zmiany w dawkowaniu, jeśli są potrzebne, należy przeprowadzać wyłącznie stosując substancje czynne w postaci oddzielnych leków i dopiero po ustaleniu odpowiednich dawek można przejść na lek Rosulip Plus.

Lekarz może zadecydować o zastosowaniu najniższej dawki (5 mg + 10 mg) jako dawki początkowej jeśli: • pacjent pochodzi z Azji (Japonii, Chin, Filipin, Wietnamu, Korei lub Indii), • pacjent jest w wieku powyżej 70 lat, • u pacjenta występują umiarkowanie ciężkie choroby nerek, • pacjent jest narażony na wystąpienie chorób i bólów mięśni (miopatia).

 • Regularne kontrolne badania cholesterolu Ważne jest, aby zgłaszać się do lekarza na regularne kontrolne badania cholesterolu, aby mieć pewność, że stężenie cholesterolu osiągnęło i utrzymuje się na prawidłowym poziomie.
 • Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rosulip Plus Należy skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do izby przyjęć najbliższego szpitala, ponieważ konieczna może być pomoc lekarska.

Pominięcie zastosowania leku Rosulip Plus Nie ma powodu do zmartwienia, należy opuścić pominiętą dawkę i przyjąć następną planową dawkę o stałej porze. Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Przerwanie stosowania leku Rosulip Plus Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent chce przerwać przyjmowanie leku Rosulip Plus.

 1. Stężenie cholesterolu może ponownie się zwiększyć, jeśli pacjent przerwie przyjmowanie leku Rosulip Plus.
 2. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.4.
 3. Możliwe działania niepożądane Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ważne jest, aby pacjent wiedział, jakie działania niepożądane mogą wystąpić. Należy natychmiast zaprzestać przyjmowania leku Rosulip Plus i zgłosić się po pomoc medyczną, jeśli wystąpią którekolwiek z poniższych objawów: Rzadkie (mogą występować u mniej niż 1 na 1000 pacjentów): • Reakcje alergiczne, takie jak obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, mogący powodować trudności w oddychaniu i połykaniu.

 • Nietypowe bóle lub dolegliwości ze strony mięśni, utrzymujące się dłużej niż pacjent mógłby oczekiwać.
 • Rzadko może to prowadzić do potencjalnie zagrażającego życiu uszkodzenia mięśni, zwanego rabdomiolizą, które wywołuje złe samopoczucie, gorączkę i upośledzenie czynności nerek.
 • Zespół chorobowy podobny do tocznia (w tym wysypka, zaburzenia stawów i wpływ na komórki krwi).

• Pęknięcie mięśni. Częstość nieznana (na podstawie dostępnych danych nie można oszacować częstości występowania): Owrzodzenia lub pęcherze na skórze, w jamie ustnej, na oczach i na narządach płciowych. Mogą to być objawy zespołu Stevensa-Johnsona lub rumień wielopostaciowy (zagrażające życiu reakcje alergiczne obejmujące skórę i błony śluzowe).

 1. Inne możliwe działania niepożądane Częste (mogą występować u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów) • Bóle głowy • Zaparcia • Mdłości • Bóle mięśni • Uczucie osłabienia • Zawroty głowy • Cukrzyca.
 2. Jest bardziej prawdopodobna, jeśli pacjent ma duże stężenia cukrów i tłuszczów we krwi, nadwagę i wysokie ciśnienie tętnicze.

Lekarz będzie monitorował pacjenta pod tym kątem w czasie stosowania tego leku. • Bóle brzucha (bóle żołądka) • Biegunka • Wzdęcia (nadmierne gazy w jelitach) • Uczucie zmęczenia • Zwiększenie wyników niektórych laboratoryjnych badań krwi oceniających czynność wątroby (aminotransferazy) Niezbyt częste (mogą występować u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów) • Wysypka, świąd skóry, pokrzywka • Może wystąpić zwiększenie ilości białka w moczu – ilość ta zwykle powraca do normy samoistnie, bez konieczności przerywania leczenia rozuwastatyną • Zwiększenie wyników niektórych laboratoryjnych badań krwi oceniających czynność mięśni (CK) • Kaszel • Niestrawność • Zgaga • Bóle stawów • Kurcze mięśni • Ból szyi • Zmniejszenie apetytu • Ból • Ból w klatce piersiowej • Uderzenia gorąca • Wysokie ciśnienie tętnicze • Uczucie mrowienia • Suchość w ustach • Zapalenie żołądka • Ból pleców • Osłabienie mięśni • Ból rąk i nóg • Obrzęki, szczególnie dłoni i stóp Rzadkie (mogą występować u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów) • Zapalenie trzustki, powodujące silny ból brzucha mogący promieniować do pleców • Zmniejszenie liczby płytek krwi Bardzo rzadkie (mogą występować u nie więcej niż 1 na 10000 pacjentów) • Żółtaczka (zażółcenie skóry i oczu) • Zapalenie wątroby • Śladowe ilości krwi w moczu • Uszkodzenie nerwów nóg i rąk (drętwienia) • Utrata pamięci • Powiększenie piersi u mężczyzn (ginekomastia) Częstość nieznana (na podstawie dostępnych danych nie można oszacować częstości występowania) • Duszność • Obrzęki (opuchnięcie) • Zaburzenia snu, w tym bezsenność i koszmary senne • Zaburzenia seksualne • Depresja • Problemy związane z oddychaniem, w tym uporczywy kaszel i/lub duszność lub gorączka • Uraz ścięgna • Stałe osłabienie mięśni • Kamienie żółciowe lub zapalenie pęcherzyka żółciowego (mogące powodować bóle brzucha, nudności, wymioty) Zgłaszanie działań niepożądanych Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.5. Jak przechowywać lek Rosulip Plus Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na tekturowym pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.

Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Rosulip Plus Substancjami czynnymi leku są: rozuwastatyna (w postaci rozuwastatyny cynkowej) i ezetymib.

 1. Apsułki zawierają sól cynkową rozuwastatyny w ilości odpowiadającej 5 mg, 10 mg lub 20 mg rozuwastatyny.
 2. Ażda kapsułka zawiera 10 mg ezetymibu.
 3. Pozostałe składniki to: Rdzeń Celuloza mikrokrystaliczna krzemowana (celuloza mikrokrystaliczna (E 460) i krzemionka koloidalna bezwodna (E 551)) Krzemionka koloidalna bezwodna (E 551) Magnezu stearynian (E 572) Powidon (E 1201) Kroskarmeloza sodowa (E 468) Celuloza mikrokrystaliczna (E 460) Mannitol (E 421) Sodu laurylosiarczan (E 514) Hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona (E 463) Osłonka kapsułki Rosulip Plus, 5 mg +10 mg, kapsułki, twarde: Wieczko: Tytanu dwutlenek (E 171) Żelaza tlenek żółty (E 172) Żelatyna Korpus: Tytanu dwutlenek (E 171) Żelatyna Rosulip Plus, 10 mg +10 mg, kapsułki, twarde: Wieczko i korpus: Żelaza tlenek żółty (E 172) Tytanu dwutlenek (E 171) Żelatyna Rosulip Plus, 20 mg +10 mg, kapsułki, twarde: Wieczko: Żelaza tlenek czerwony (E 172) Tytanu dwutlenek (E 171) Żelaza tlenek żółty (E 172) Żelatyna Korpus: Żelaza tlenek żółty (E 172) Tytanu dwutlenek (E 171) Żelatyna Jak wygląda lek Rosulip Plus i co zawiera opakowanie Rosulip Plus, 10 mg +10 mg, kapsułki, twarde: samozamykająca się twarda kapsułka żelatynowa typu Coni Snap, bez oznaczeń, z wieczkiem w kolorze żółtym i korpusem w kolorze białym.

Rosulip Plus, 10 mg +10 mg, kapsułki, twarde: samozamykająca się twarda kapsułka żelatynowa typu Coni Snap, bez oznaczeń, z wieczkiem w kolorze żółtym i korpusem w kolorze żółtym. Rosulip Plus, 20 mg +10 mg, kapsułki, twarde: samozamykająca się twarda kapsułka żelatynowa typu Coni Snap, bez oznaczeń, z wieczkiem w kolorze karmelowym i korpusem w kolorze żółtym.5 mg + 10 mg: Opakowania zawierające po 28, 30, 60, 90 kapsułek twardych w formowanym na zimno blistrze z folii OPA/Aluminium/PVC/Aluminium.10 mg + 10 mg oraz 10 mg + 20 mg: Opakowania zawierające po 10, 28, 30, 56, 60, 84, 90 kapsułek, twardych w formowanym na zimno blistrze z folii OPA/Aluminium/PVC/Aluminium, w tekturowym pudełku z ulotką informacyjną dla pacjenta.

See also:  Dlaczego DorosY Pies Sika W Domu

Jak sprawdzić czy lek jest wycofany?

Specyfika decyzji – Zarówno decyzje wstrzymujące, jak i wycofujące wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, są ewidencjonowane i publikowane w rejestrze decyzji na stronie internetowej GIF. Jest to internetowy rejestr wszystkich wydanych decyzji (wycofujących, wstrzymujących i dopuszczających).

 • nazwa, typ, dawka, postać, wielkość opakowania wycofanego produktu,
 • numer serii i termin ważności lub informacja, że wycofanie/wstrzymanie/dopuszczenie obejmuje wszystkie dostępne produkty na rynku,
 • informacje o wytwórcy/importerze, podmiocie odpowiedzialnym czy autoryzowanym przedstawicielu.

Takie dane są potrzebne, aby przygotować odpowiednią dokumentację, raportującą stan zakupionych, posiadanych oraz sprzedanych produktów. Ostatnią bardzo ważną informacją jest powód wydania decyzji. A te mogą być przeróżne. Polecam poczytać, aby przekonać się, jak różne powody mogą spowodować, że produkty będą podlegały wstrzymaniu lub wycofaniu.

Jaki lek na cholesterol najmniej szkodliwy?

Od 1 listopada nowoczesny lek na zły cholesterol będzie dostępny taniej

Inklisiran jest pierwszym zarejestrowanym w Europie i jedynym w swojej klasie lekiem siRNA (małym interferującym RNA) obniżającym stężenie cholesterolu frakcji LDL (lipoproteiny o małej gęstości), tzw. złego cholesterolu Lek zarejestrowano w oparciu o wyniki badań programu klinicznego ORION, w którym wykazano skuteczne i trwałe obniżenie stężenia cholesterolu LDL o ponad 50 proc. u pacjentów z podwyższonym stężeniem cholesterolu LDL pomimo stosowania maksymalnych tolerowanych dawek statyn Na całym świecie, w tym w Polsce, z powodu chorób układu krążenia umiera więcej osób niż z powodu jakiejkolwiek innej choroby. Szacuje się, że do 2030 r. liczba zgonów spowodowanych chorobą sercowo-naczyniową o podłożu miażdżycowym osiągnie 23,3 mln rocznie Kontrola „złego” cholesterolu to podstawowy oręż w walce z „niewidzialną” epidemią chorób sercowo-naczyniowych

Na mocy obwieszczenia Ministra Zdrowia od 1 listopada 2022 r. leczenie inklisiranem dorosłych pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną oraz pacjentów bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego z podwyższanym stężeniem cholesterolu LDL będzie w pełni finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia po zakwalifikowaniu pacjentów do programu lekowego B.101. Leczenie pacjentów z zaburzeniami lipidowymi. Inklisiran jest pierwszym zarejestrowanym w Europie i jedynym w swojej klasie lekiem siRNA (małym interferującym RNA) obniżającym stężenie cholesterolu frakcji LDL (lipoproteiny o małej gęstości), tzw. złego cholesterolu. Podawany jedynie dwa razy w roku inklisiran wykazał długotrwałe i znaczące zmniejszenie stężenia cholesterolu LDL o ponad 50 proc. oraz doskonały profil bezpieczeństwa i tolerancji u pacjentów mających wysoki poziom LDL pomimo stosowania maksymalnych tolerowanych dawek statyn. W obszernym programie badań klinicznych ORION analiza wyników 3. badań III fazy obejmujących 1833 pacjentów leczonych inklisiranem wykazała, że 87 proc. z nich osiągnęło poziom LDL-C <70 mg/dl a 75 proc. poziom LDL-C <50 mg/dl. Jednocześnie Minister Zdrowia zliberalizował kryteria włączania pacjentów do programu B.101. Leczenie pacjentów z zaburzeniami lipidowymi, umożliwiając tym samym skorzystanie z najnowocześniejszych leków obniżających stężenie cholesterolu LDL we krwi większej grupie, m.in. pacjentom do 24 miesięcy po pierwszym zawale, jeżeli wystąpił u nich przed ukończeniem 50. roku życia bez konieczności wystąpienia drugiego incydentu sercowo-naczyniowego czy też pacjentom z całkowitą nietolerancją statyn.

Dlaczego wycofano Monakolina k?

Wraca wycofany preparat na cholesterol. Ma zmieniony skład Preparat został wycofany z obrotu w czerwcu. Miało to związek z rozporządzeniem Komisji UE, która uznała zawartość jednego z naturalnych składników o udowodnionej skuteczności za potencjalnie groźny. Teraz popularny suplement na cholesterol wraca do aptek. Tylko ze zmienionym składem. Rosulip Plus Dlaczego Wycofany Autor: Getty Images Pod koniec czerwca na podstawie rozporządzenia Komisji UE wiele suplementów zawierających w składzie monakolinę K zostało wycofanych. Jednym z nich był popularny środek do ustabilizowania poziomu cholesterolu, czyli Armolipid. Jak informuje portal gdziepolek.pl: „Skład suplementu diety Armolipid uległ zmianie – zmniejszono zawartość monakoliny K z 3 mg na 2,8 mg.

Jaki lek na cholesterol bez statyny?

Pytanie nadesłane do redakcji Mam wysoki cholesterol, ale nie mogę przyjmować statyn, Co robić? Sposób leczenia hipercholesterolemii należy uzależnić od stężenia cholesterolu całkowitego i LDL oraz obecności innych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i chorób współistniejących.

modyfikacja trybu życia (zwiększenie aktywności fizycznej) i stosowanie odpowiedniej diety – ograniczenie spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych (tłuszcze zwierzęce, oleje palmowy i kokosowy) <7% zapotrzebowania energetycznego (<15 g/d, przy diecie 2000 kcal) i zastępowanie ich wielonienasyconymi ω-6 i jednonienasyconymi kwasami tłuszczowymi (tłuszcze roślinne) oraz izomerów trans nienasyconych kwasów tłuszczowych (najczęściej gotowe wyroby cukiernicze).

W leczeniu hipercholesterolemii, oprócz statyn, dysponujemy innymi lekami. Należą do nich przede wszystkim: ezetymib, inhibitory PCSK9, żywice jonowymienne oraz kwas bempediowy. Proszę zgłosić się do lekarza, którzy dobierze odpowiedni schemat leczenia.

Więcej o leczeniu hipercholesterolemii: Hipercholesterolemia – leczenie: leki na hipercholesterolemię Statyny, czyli leki stosowane w leczeniu hipercholesterolemii, rzadko dają takie działania niepożądane, jak zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, miopatia (bóle mięśni) czy rabdomioliza (rozpad mięśni objawiający się bólem).

Bóle mięśni mogą też występować z innych przyczyn, np. bóle mięśni kończyn dolnych u pacjentów z niewydolnością żylną (wówczas często towarzyszą temu obrzęki kończyn). Badaniem laboratoryjnym, które może określić, czy w wyniku stosowania statyn dochodzi do uszkodzenia mięśni, jest tzw.

Która statyną jest najbezpieczniejsza?

Statyną, której to nie dotyczy, jest atorwastatyna (2. –4. stadium CKD). Lek ten uznaje się za najbezpieczniej- szy u pacjentów z CKD, ponieważ jest wydalany głównie przez wątrobę.

Czy statyny osłabiają serce?

Jak działają statyny? – Statyny hamują działanie enzymu odpowiedzialnego za wytwarzanie cholesterolu w wątrobie. Pod wpływem statyn wątroba produkuje mniej cholesterolu oraz wychwytuje „zły cholesterol” z krwi. Poza wpływem na stężenie cholesterolu statyny zapobiegają pękaniu blaszki miażdżycowej, a przez to zmniejszają ryzyko zawału serca,

Co Roswera lek na cholesterol?

Jest to lek zmniejszający stężenie lipidów we krwi. Wskazany w pierwotnej hipercholesterolemii (typu IIa) lub mieszanej dyslipidemii (typu IIb) jako leczenie dodatkowe do diety, gdy stosowanie diety i innych niefarmakologicznych sposobów leczenia (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) jest niewystarczające.

Co Roswera skutki uboczne?

4. Skutki uboczne stosowania leku – Działania niepożądane preparatu Roswera nie występują u wszystkich pacjentów przyjmujacych lek tolperis. Objawy skutków ubocznych przy stosowaniu leku Roswera to:, ból brzucha, zaparcia, nudności, ból mięśni, osłabienie, zawroty głowy, zwiększenie stężenia białka w moczu, cukrzyca.

Zdarza się że występują także takie objawy jak wysypka, świąd lub inne reakcje skórne, ciężkie reakcje alergiczne, uszkodzenie mięśni, zapalenie trzustki, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi. Potrzebujesz konsultacji z lekarzem, e-zwolnienia lub e-recepty? Wejdź na i umów wizytę stacjonarną u specjalistów z całej Polski lub teleporadę od ręki.

: Roswera – wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie, skutki uboczne

Czy Roswera obniża cholesterol?

Lek Roswera należy do grupy leków zwanych statynami. Zawiera rozuwastatynę, która obniża poziom cholesterolu.

Czy lekarz widzi czy leki zostały wykupione?

Kiedy wybierasz swojego lekarza rodzinnego, ma on dostęp do informacji o Tobie, dzięki temu może lepiej ocenić Twoje zdrowie. Jak wybrać lekarza, pielęgniarkę i położną POZ Twój lekarz rodzinny widzi, jakie recepty Ci przepisano, nawet jeśli to nie on je wystawił, a także, jakie wystawiono Ci e-skierowania do specjalisty, na badania czy wizytę szpitalną oraz też na co zostałeś/aś zaszczepiony/a Ty lub Twoje dziecko w ramach NFZ,

jeśli nie zrealizujesz recepty na leki, które powinieneś stale brać, Twój stan zdrowia może ulec pogorszeniu jeśli bierzesz zbyt wiele leków i suplementów naraz, grożą Ci uboczne skutki zażywania zbyt wielu leków naraz.

Problem może pojawić się wówczas, jeśli bierzesz więcej niż 5 leków jednocześnie, a zwłaszcza jeśli nie są to leki przepisywane przez jednego lekarza. Lekarz potrafi tak dobrać leki, żeby ich wspólne działanie było dla Ciebie korzystne. Jeśli jednak chodzisz do wielu lekarzy, efekt brania kilku leków może być nawet szkodliwy. Dowiedz się, kiedy leki szkodzą

Co pić na obniżenie cholesterolu?

Zielona herbata, karczoch, imbir na podwyższony cholesterol – Zielona herbata, dzięki dużej zawartości polifenoli, zwłaszcza katechin, jest napojem o szczególnych właściwościach zdrowotnych. Działa przeciwmiażdżycowo poprzez zmniejszenie stężenia cholesterolu LDL, agregacji (zlepianiu) płytek krwi, a także poprzez obniżenie ciśnienia tętniczego.

Flawonoidy zawarte w zielonej herbacie hamują aktywność enzymów tworzących wolne rodniki, dzięki czemu zapobiegają tworzeniu reaktywnych form tlenu oraz usuwają je z krwi. Polifenole te aktywują syntezę prostacyklin (związków wytwarzanych przez ściany naczyń krwionośnych), wykazując działanie antyagregacyjne.

Metaanaliza obejmująca 14 badań kontrolnych z randomizacją, w których łącznie wzięło udział 1136 osób, potwierdziła znaczący spadek cholesterolu LDL oraz trójglicerydów u osób pijących zieloną herbatę, Do naturalnych produktów obniżających cholesterol należy także karczoch zwyczajny,

 • Surowcem leczniczym są liście lub ziele karczocha (naziemna część rośliny), z których wytwarzane są wyciągi płynne lub suche o gorzkim smaku.
 • Roślina jest bogata w polifenole – cynarynę i luteolinę, zawiera także duże ilości inuliny.
 • Dzięki tym składnikom karczoch jest od lat wykorzystywany w leczeniu niestrawności pokarmowych związanych z produkcją i przepływem żółci.

Ma to również wpływ na obniżanie poziomu cholesterolu poprzez zwiększone jego wydalanie z żółcią oraz zwiększanie jego przemiany w kwasy żółciowe. Wyciąg z karczocha działa także ochronnie na komórki wątroby, z uwagi na zawartość składników, które mają silnie antyoksydacyjny charakter.

 1. Dodatkowo ekstrakt z tej rośliny hamuje scalanie cząsteczek cholesterolu w wątrobie, dzięki czemu skutecznie obniża poziom cholesterolu we krwi.
 2. Za mechanizm ten odpowiada głównie luteolina, która blokuje stymulowanie biosyntezy cholesterolu przez insulinę.
 3. Wspomagająco na podwyższony cholesterol może również działać imbir,

Zawiera on w swoim składzie wiele substancji biologicznie czynnych (m.in. gingerole nadające mu charakterystyczny smak), które odpowiadają za jego przeciwutleniające działanie. Reguluje i obniża poziom cholesterolu we krwi, zmniejsza utlenianie cząsteczek złego cholesterolu i przez to działa przeciwmiażdżycowo.

Jakie są objawy zbyt wysokiego cholesterolu?

Wysoki cholesterol – konsekwencje – Nieleczone zbyt wysokie stężenie cholesterolu prowadzi do poważnych w skutkach konsekwencji zdrowotnych. Lipidy osadzają się na ścianach naczyń krwionośnych, tworząc tak zwane blaszki miażdżycowe, które utrudniają swobodny przepływ krwi.

See also:  Dlaczego Koty Ugniataj

Ściśle związana z miażdżycą jest choroba niedokrwienna serca. Wskazuje na nią m.in dławiący ból w klatce piersiowej. Innymi objawami choroby wieńcowej są: mdłości, spłycenie oddechu, kołatanie serca i nadmierna potliwość. Schorzenie to idzie w parze z wysokim cholesterolem. Może rozwijać się nawet latami, nie dając o sobie znać.

Prowadzi do groźnych powikłań, takich jak tętniak aorty brzusznej, niedokrwienie kończyn dolnych, zawał serca czy udar mózgu, Podwyższony cholesterol może wywołać ostre zapalenie trzustki, Objawia się to nagłym, silnym i narastającym bólem brzucha. Symptomom towarzyszy wysoka gorączka, nudności, wymioty oraz wzdęcia.

Czy Monakolina jest wycofana?

CARDIOSTATIL– jedyny na rynku produkt z dopuszczalną dawką Monakoliny! CARDIOSTATIL – jedyny w sprzedaży produkt z dopuszczalną dawką monakoliny K od Aflofarm Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE 2022/860, od 22 czerwca suplementy zawierające w swoim składzie 3 mg lub więcej monakoliny K w dziennej porcji muszą zostać wycofane z obrotu.

 • Oznacza to, że z rynku zniknęło wiele popularnych produktów.
 • Na skutek rozporządzenia, Aflofarm dokonał niezbędnych zmian w składzie CARDIOSTATILu zmieniając zawartość monakoliny K do 2,75 mg.
 • Dzięki temu dziś jest jedynym w sprzedaży produktem z dopuszczalną dawką tej substancji od Aflofarm.
 • Monakolina K jest substancją, która na przestrzeni ostatnich lat cieszy się rosnącą popularnością za sprawą suplementów diety wspomagających w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi.

Stąd też nierzadko można spotkać się z określeniem jej mianem „naturalnej statyny”. Wytwarzana jest na skutek wywołanej przez drożdże fermentacji czerwonego ryżu.22 czerwca weszło w życie jednak rozporządzenie Komisji UE 2022/860 wprowadzające nowe wymogi dla suplementów diety zawierających monakolinę K.

 1. Zgodnie z nim, produkty zawierające w swoim składzie 3 mg lub więcej substancji w dziennej porcji muszą zostać wycofane z obrotu.
 2. Oznacza to, że z rynku zniknie wiele popularnych suplementów.
 3. CARDIOSTATIL już z dopuszczalną formułą Okazuje się, że Aflofarm dokonał już niezbędnych zmian w składzie CARDIOSTATILu zmieniając zawartość monakoliny do 2,75 mg.

Dzięki temu dziś jest jedynym w sprzedaży produktem z dopuszczalną dawką tej substancji od Aflofarm, a firma już od 1 czerwca br. wprowadza do obrotu wyłącznie serie suplementu spełniające wymagania Rozporządzenia. Początkowo temat zmiany dopuszczalnej zawartości monakoliny zaczął pojawiać się już 3 lata temu.

 1. Mieliśmy więc wystarczająco dużo czasu na przygotowanie.
 2. Nie czekając więc na konkurencję i dalsze procedowanie sprawy, sami podjęliśmy decyzję o zmianie zawartości substancji w CARDIOSTATILu.
 3. Dzięki temu dziś możemy pochwalić się tym, że jesteśmy jedynym w sprzedaży produktem z dopuszczalną dawką od Aflofarm.

– mówi Sylwia Grygiel, Brand Manager w Aflofarm, Kapsułki CARDIOSTATIL to suplement diety, który w swoim składzie oprócz monakoliny K zawiera również wyciąg z owoców bergamoty standaryzowany na polifenole, witaminy z grupy B oraz koenzym Q10. Więcej na temat produktu,

Jaki lek na cholesterol znika z aptek?

Te preparaty na cholesterol zostały wycofane z aptek. Już do nich nie wrócą

Komisja Europejska wydała Rozporządzeniem 2022/860, które wskazuje na konieczność wycofania z obrotu produktów zawierających w składzie 3 mg lub więcej monakoliny K w dziennej porcji W związku z tym z aptek zniknęło kilka suplementów To głównie preparaty na obniżenie poziomu cholesterolu we krwi

Jak poinformował na swoich łamach portal GdziePoLek.pl, z obrotu zniknęło kilka preparatów, będących suplementami diety. To Langsteiner Anticholest – zmniejszające stężenie cholesterolu i triglicerydów we krwi. Ponadto wycofano LipiActive CH : to suplement diety przeznaczony do stosowania u osób dorosłych, wspomagający prawidłowy poziom cholesterolu we krwi.

 • Preparat zawiera monakolinę K, koenzym Q10, chrom, kwas foliowy oraz witaminy z grupy B.
 • Pomaga zapobiegać powstawaniu złogów cholesterolowych w tętnicach oraz wspiera zmniejszenie ciśnienia krwi i poziomu trójglicerydów, a glukoza obniża poziom cukru.
 • Olejnym preparatem wycofanym z obrotu jest Dobra Waga + Cholester to suplement diety w postaci tabletek przeznaczony dla dorosłych.

Preparat zawiera ekstrakt z zielonej herbaty, który zawiera przecwiutleniacze oraz przyśpiesza metabolizm organizmu, a także chrom, który hamuje łaknienie i kontroluje poziom glikemii we krwi. Monakolina oraz sterole roślinne pomagają utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu poprzez hamowanie jego wchłaniania do krwi Nie kupimy już także Monolipidu K : to suplement diety, którego zadaniem jest wspomaganie utrzymania prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi.

Zawiera ekstrakt z czerwonych drożdży ryżu standaryzowany na 4% zawartość monakoliny K, witaminy z grupy B, odpowiadające za prawidłowy metabolizm homocysteiny oraz wspomagający utrzymanie właściwego stężenia glukozy we krwi chrom. Monakolina K to naturalna statyna pomagająca utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu.

Z obrotu znika Cholester, suplement diety w postaci tabletek, który pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu we krwi. Preparat zawiera monakolinę K z fermentowanego czerwonego ryżu, sterole roślinne, a także witaminy z grupy B i foliany, które wspomagają właściwy metabolizm energetyczny i metabolizm homocysteiny.

W aptece nie znajdziemy też preparatu to suplement diety w postaci tabletek, przeznaczony dla dorosłych, który jednocześnie pomaga oczyścić organizm z toksyn i zadbać o prawidłowy poziom cholesterolu. Zawiera chlorellę i pokrzywę, które wpływają korzystnie na proces oczyszczania organizmu i pomagają w wydalaniu szkodliwych substancji z organizmu.

Sterole roślinne oraz monakolina wpływają na stężenie cholesterolu w surowicy krwi poprzez częściowe hamowanie jego wchłaniania do krwi w jelitach. Materiał chroniony prawem autorskim – zasady przedruków określa, Dowiedz się więcej na temat: : Te preparaty na cholesterol zostały wycofane z aptek.

Jaki lek na cholesterol znika z aptek?

Te preparaty na cholesterol zostały wycofane z aptek. Już do nich nie wrócą

Komisja Europejska wydała Rozporządzeniem 2022/860, które wskazuje na konieczność wycofania z obrotu produktów zawierających w składzie 3 mg lub więcej monakoliny K w dziennej porcji W związku z tym z aptek zniknęło kilka suplementów To głównie preparaty na obniżenie poziomu cholesterolu we krwi

Jak poinformował na swoich łamach portal GdziePoLek.pl, z obrotu zniknęło kilka preparatów, będących suplementami diety. To Langsteiner Anticholest – zmniejszające stężenie cholesterolu i triglicerydów we krwi. Ponadto wycofano LipiActive CH : to suplement diety przeznaczony do stosowania u osób dorosłych, wspomagający prawidłowy poziom cholesterolu we krwi.

Preparat zawiera monakolinę K, koenzym Q10, chrom, kwas foliowy oraz witaminy z grupy B. Pomaga zapobiegać powstawaniu złogów cholesterolowych w tętnicach oraz wspiera zmniejszenie ciśnienia krwi i poziomu trójglicerydów, a glukoza obniża poziom cukru. Kolejnym preparatem wycofanym z obrotu jest Dobra Waga + Cholester to suplement diety w postaci tabletek przeznaczony dla dorosłych.

Preparat zawiera ekstrakt z zielonej herbaty, który zawiera przecwiutleniacze oraz przyśpiesza metabolizm organizmu, a także chrom, który hamuje łaknienie i kontroluje poziom glikemii we krwi. Monakolina oraz sterole roślinne pomagają utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu poprzez hamowanie jego wchłaniania do krwi Nie kupimy już także Monolipidu K : to suplement diety, którego zadaniem jest wspomaganie utrzymania prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi.

Zawiera ekstrakt z czerwonych drożdży ryżu standaryzowany na 4% zawartość monakoliny K, witaminy z grupy B, odpowiadające za prawidłowy metabolizm homocysteiny oraz wspomagający utrzymanie właściwego stężenia glukozy we krwi chrom. Monakolina K to naturalna statyna pomagająca utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu.

Z obrotu znika Cholester, suplement diety w postaci tabletek, który pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu we krwi. Preparat zawiera monakolinę K z fermentowanego czerwonego ryżu, sterole roślinne, a także witaminy z grupy B i foliany, które wspomagają właściwy metabolizm energetyczny i metabolizm homocysteiny.

 • W aptece nie znajdziemy też preparatu to suplement diety w postaci tabletek, przeznaczony dla dorosłych, który jednocześnie pomaga oczyścić organizm z toksyn i zadbać o prawidłowy poziom cholesterolu.
 • Zawiera chlorellę i pokrzywę, które wpływają korzystnie na proces oczyszczania organizmu i pomagają w wydalaniu szkodliwych substancji z organizmu.

Sterole roślinne oraz monakolina wpływają na stężenie cholesterolu w surowicy krwi poprzez częściowe hamowanie jego wchłaniania do krwi w jelitach. Materiał chroniony prawem autorskim – zasady przedruków określa, Dowiedz się więcej na temat: : Te preparaty na cholesterol zostały wycofane z aptek.

Czym zastapic statyny na cholesterol?

Pytanie nadesłane do redakcji Mam wysoki cholesterol, ale nie mogę przyjmować statyn, Co robić? Sposób leczenia hipercholesterolemii należy uzależnić od stężenia cholesterolu całkowitego i LDL oraz obecności innych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i chorób współistniejących.

modyfikacja trybu życia (zwiększenie aktywności fizycznej) i stosowanie odpowiedniej diety – ograniczenie spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych (tłuszcze zwierzęce, oleje palmowy i kokosowy) <7% zapotrzebowania energetycznego (<15 g/d, przy diecie 2000 kcal) i zastępowanie ich wielonienasyconymi ω-6 i jednonienasyconymi kwasami tłuszczowymi (tłuszcze roślinne) oraz izomerów trans nienasyconych kwasów tłuszczowych (najczęściej gotowe wyroby cukiernicze).

W leczeniu hipercholesterolemii, oprócz statyn, dysponujemy innymi lekami. Należą do nich przede wszystkim: ezetymib, inhibitory PCSK9, żywice jonowymienne oraz kwas bempediowy. Proszę zgłosić się do lekarza, którzy dobierze odpowiedni schemat leczenia.

Więcej o leczeniu hipercholesterolemii: Hipercholesterolemia – leczenie: leki na hipercholesterolemię Statyny, czyli leki stosowane w leczeniu hipercholesterolemii, rzadko dają takie działania niepożądane, jak zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, miopatia (bóle mięśni) czy rabdomioliza (rozpad mięśni objawiający się bólem).

Bóle mięśni mogą też występować z innych przyczyn, np. bóle mięśni kończyn dolnych u pacjentów z niewydolnością żylną (wówczas często towarzyszą temu obrzęki kończyn). Badaniem laboratoryjnym, które może określić, czy w wyniku stosowania statyn dochodzi do uszkodzenia mięśni, jest tzw.

Co zamiast leków na cholesterol?

Zioła na obniżenie cholesterolu – Jeśli poziom cholesterolu znacznie przekracza normę warto, jeśli lekarz tak zadecyduje, skorzystać z takich środków jak naturalne leki na cholesterol, Na czoło wśród tych specyfików wysuwają się zioła na cholesterol,

 1. Występują one w postaci tabletek, naparów do picia, herbatek, itp.
 2. Wyliczając zioła na obniżenie cholesterolu nie sposób pominąć takich roślin jak karczoch, ostropest plamisty, beragmotka, czy nasiona babki płesznika, których wyciągi działają redukująco na poziom złego cholesterolu.
 3. Pomocne suplementy na cholesterol to także z pewnością preparaty witaminowe, zwłaszcza te zawierające witaminę C i witaminy z grupy B, wpływające na zwiększenie dobrej frakcji cholesterolu (HDL),

Inne leki na obniżenie ciśnienia bez recepty to m.in. sterole roślinne i stanole. Takie naturalne leki na cholesterol bez recepty powinno się przyjmować w dawkach ustalonych przez lekarza lub zgodnie ze wskazówkami farmaceuty albo producenta danego specyfiku.

Jak można obniżyć cholesterol bez leków?

Wymaga to połączenia zmian w diecie, stylu życia, wprowadzenia aktywności fizycznej oraz unormowanie masy ciała w przypadku osób otyłych oraz z nadwagą. Wspomagać można się także różnymi suplementami diety. W przypadku bardzo wysokiego poziomu cholesterolu, zmiana stylu życia nie wystarczy, aby unormować jego stężenie.