Ppk Dlaczego Nie Warto

Ppk Dlaczego Nie Warto

Czy opłaca się zrezygnować z PPK?

Rezygnacja pracownika z oszczędzania w pracowniczych planach kapitałowych (PPK) nie jest dla niego korzystna, mimo że może odczuć niższą wypłatę na koncie.

Czy PPK to dobry pomysł?

Czy PPK się opłaca? Tak, bo środki, które gromadzisz, mają charakter prywatny i podlegają dziedziczeniu. Są więc zabezpieczeniem na przyszłość dla Ciebie i Twojej rodziny. Emerytura to jednak nie wszystko – są przypadki, w których oszczędności będziesz mógł wykorzystać wcześniej.

Czy warto PPK 2023?

PPK korzystne w czasie inflacji „Teraz, gdy mamy początek 2023 r. i kilkunastoprocentową inflację, zapisanie się do PPK czy właściwie pozwolenie na zapisanie nas do PPK jest dobrą decyzją’ – mówi dr Marcin Wojewódka, ekspert Instytutu Emerytalnego, dodając, że warto zapisać się do PPK.

Ile osób oszczędza w PPK?

W sumie w programie oszczędza już wraz z pracodawcą i państwem 3,3 mln osób, co przekłada się na partycypację na poziomie 43,7%. Tym samym o 27,9% wzrosła liczba aktywnych uczestników w odniesieniu do poziomu z 27.02.2023 r.

Czy PPK może przynieść straty?

Od pewnego czasu uczestnicy PPK sygnalizują, że na swoich rachunkach widzą straty. Potwierdzają to dane. Z wyliczeń firmy analitycznej analizy.pl wynika, że w kwietniu fundusze zdefiniowanej daty straciły średnio od 4 do przeszło 7 proc. I to nie pierwszy taki miesiąc w tym roku.

Kiedy najlepiej wycofac się z PPK?

Wycofanie środków z PPK to nie koniec oszczędzania Uczestnik PPK, który nie ukończył 60 lat, może w każdej chwili wycofać wszystkie oszczędności z rachunku PPK. Na ten rachunek wpłyną później nowe środki – chyba, że uczestnik PPK złoży pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat.

Jakie są konsekwencje rezygnacji z PPK?

Rezygnacja z oszczędzania w PPK – Rezygnację z oszczędzania w PPK składa się pracodawcy. Od momentu złożenia nie może on już naliczać i pobierać składek. Tym samym pracownik nie otrzyma już niestety kolejnych wpłat od pracodawcy i państwa. Oczywiście, w każdej chwili do oszczędzania w PPK można wrócić, składając pracodawcy odpowiedni,

Co ile trzeba Odnawiac rezygnację z PPK?

Jak złożyć deklarację? – Jeśli pracownik zdecyduje, że nie chce, aby środki w jego imieniu były odprowadzane na rachunek prowadzony w ramach PPK, musi podjąć odpowiednie działania w celu rezygnacji z programu. Rezygnacja z PPK nie następuje automatycznie – do pracownika należy złożenie deklaracji i dopilnowanie spełnienia warunków formalnych.

Rezygnacja z PPK musi zostać złożona w formie pisemnej i musi zawierać własnoręczny podpis pracownika rezygnującego z udziału. Wypełnioną deklarację pracownik musi przekazać swojemu pracodawcy. Złożenie deklaracji ma ten skutek, że pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie (maksymalnie w terminie 7 dni) do poinformowania instytucji finansowej prowadzącej rachunek dla uczestnika o rezygnacji pracownika z uczestnictwa w programie.

W miesiącu, w którym złożył on deklarację o rezygnacji, pracodawca nie dokonuje wpłaty do PPK – jeśli rezygnacja z PPK nastąpiła po przekazaniu wpłaty za dany miesiąc, wówczas podlega ona zwrotowi. Pracownik, który zrezygnował z udziału w PPK, może w każdym czasie przystąpić do programu.

Ponowne uczestnictwo wymaga złożenia wniosku w formie pisemnej. Jeśli pracownik nadal nie będzie chciał uczestniczyć w PPK, będzie musiał składać deklarację o rezygnacji co 4 lata. Zgodnie z przepisami ustawy, okres ważności deklaracji o rezygnacji wynosi 4 lata – co 4 lata, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku pracodawca ma obowiązek poinformowania pracownika o ponownym dokonywaniu wpłat na rzecz PPK.

Jeśli nadal nie będzie on chciał uczestniczyć w programie, będzie musiał złożyć kolejną deklarację o rezygnacji. Najbliższy termin automatycznego wznowienia wpłat to 1 kwietnia 2023 r., a kolejne co 4 lata. Ponowną deklarację o rezygnacji w 2023 r. można złożyć od dnia 1 marca 2023 r. POLECAMY Rozliczaj swoich pracowników online!

 • Korzystaj z generatora umów
 • Prowadź akta osobowe w postaci elektronicznej
 • Wyliczaj wynagrodzenia pracowników

Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

Czy PPK liczy się do emerytury?

Wpłaty do PPK są nieoskładkowane 104 ust.1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Nie są bowiem wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (art.

Komu opłaca się być w PPK?

Wypłata po 60. roku życia – Najbardziej opłaca się oszczędzanie do 60. roku życia, a więc z myślą o czasie, kiedy zakończysz aktywność zawodową. Możesz wówczas wypłacić wszystkie środki jednorazowo lub w ratach. Jeśli zdecydujesz się wypłacić pieniądze jednorazowo, otrzymasz swoje wpłaty, wpłaty pracodawcy i państwa oraz ewentualne zyski, jakie wypracował Twój fundusz podczas inwestowania pieniędzy.

Ile państwo dopłaca do PPK?

Sprawdź, czy otrzymałeś – Aby sprawdzić, czy otrzymaliśmy dopłatę roczną, wystarczy zalogować się na swój rachunek PPK w instytucji finansowej. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program, w którym do prywatnych oszczędności pracownika dokłada się jego pracodawca i państwo. Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści. Źródło: Sortuj według Popularne Najnowsze Najstarsze Pracownik i pracodawca płacą procentowo. Dlaczego wpłata państwa jest stała? Dopłata od państwa POWINNA być np. waloryzowana co roku, bo te 240 zł jest warte coraz mnie z powodu inflacji, co powoduje coraz mniejszy udział państwa.

Pracownik i pracodawca płacą procentowo. Dlaczego wpłata państwa jest stała? Dopłata od państwa POWINNA być np. waloryzowana co roku, bo te 240 zł jest warte coraz mnie z powodu inflacji, co powoduje coraz mniejszy udział państwa. Sapiacy homo 6 miesięcy temu 200 zl rocznie? To ja nie mam ppk i sam sobie przelewam na konto emerytalne 300 miesiecznie.

Chyba lepiej na tym wyjde. Gdyby nie zusy srusy to bym odkladal 3000 Wyplata kasy z ppk przed 60 rokiem to złodziejstwo!! Nawet nie odzyskacie swojej kady wpłaconej. Kasę mam cały czas bo nie płacę ZUS!! Nie okradają mnie!! : Dopłaty roczne już przelane. Znajdą się na kontach PPK

See also:  Dlaczego Apią Skurcze W Stopie

Ile osób wypisało się z PPK?

Rezygnacja z PPK w 2023 – do kiedy złożyć kolejną deklarację rezygnacji z programu?

06 Lut 2023 5 min. czytania

Pracownicze plany kapitałowe to dobrowolny i prywatny system oszczędzania, który umożliwia odkładanie dodatkowych środków na emeryturę. Do PPK automatycznie zapisywani są wszyscy pracownicy, którzy mają 18 lat i nie ukończyli 55 roku życia. Z systemu można się oczywiście wypisać, jednak wymaga to złożenia stosownych dokumentów. Ppk Dlaczego Nie Warto zasilane są z trzech źródeł: z pensji pracownika, od pracodawcy i od państwa. Pracownik przeznacza na nie 2% wynagrodzenia brutto, a pracodawca dopłaca 1,5%, Najmniej środków dopłaca państwo, bo 240 zł każdego roku. Mimo to według danych Instytutu Emerytalnego ostatecznie z PPK wypisało się ponad 78 proc.

Ile stracę na PPK?

Jak wypłacić pieniądze z PPK przed ukończeniem 60. roku życia? – Jeżeli planujesz pobrać środki z rachunku PPK, wystarczy, że zalogujesz się na swoje konto internetowe w instytucji, która je prowadzi i złożysz wniosek o wypłatę, Pamiętaj jednak, że o ile nie jest to spowodowane chęcią wykorzystania gotówki na cele mieszkaniowe, nie otrzymasz pełnej kwoty, która znajduje się na koncie.

wpłatę powitalną, dopłaty roczne, 30% środków wpłaconych przez pracodawcę, 19% podatku od zysków kapitałowych wypracowanych w ramach pozostałych środków od pracodawcy i właściciela rachunku PPK.

Wyliczona w ten sposób suma podlega wypłacie. Można ją pobrać tylko w całości. Tak! Po pobraniu środków bez przeszkód możesz dalej odkładać środki na przyszłość. Jeśli chcesz zamknąć konto PPK, rezygnacja może być poprzedzona pobraniem środków – na zasadach wskazanych powyżej.

 • Wniosek o wypłatę gotówki możesz złożyć również po przekazaniu rezygnacji – poprzez swoje konto internetowe w instytucji realizującej program PPK.
 • Jako właściciel rachunku PPK możesz także skorzystać z części środków lub pełnej kwoty znajdującej się na koncie bez konieczności tracenia sporej sumy oszczędności – w szczególnych przypadkach.

Inne zasady wypłaty obowiązują m.in. w sytuacji poważnego zachorowania uczestnika programu, jego współmałżonka lub dzieci. Wówczas można wypłacić do 25% środków zgromadzonych na koncie – bez dokonywania odliczeń, które obowiązują w przypadku poboru pieniędzy bez podawania przyczyny.

W regulaminie programu wskazano jednostki chorobowe, które uprawniają do otrzymania gotówki. Z kolei nawet 100% środków z rachunku PPK można uzyskać na cele mieszkaniowe. Tutaj również nie tracisz na wypłacie. Jednak z tej możliwości mogą skorzystać wyłącznie osoby, które nie ukończyły 45. roku życia. Co ważne! Jeśli skorzystasz z wypłaty na cele mieszkaniowe, musisz liczyć się z koniecznością zwrócenia środków na konto PPK.

Wypłata traktowana jest jak pożyczka, którą należy spłacić w ciągu maksymalnie 15 lat, ale jej zwrot trzeba rozpocząć nie później niż 5 lat od dnia pobrania gotówki.

Co się dzieje z pieniędzmi po rezygnacji z PPK?

Czym jest zwrot – Celem pracowniczych planów kapitałowych jest umożliwienie oszczędzania na godną emeryturę, dlatego najkorzystniejsze jest wypłacanie zgromadzonych środków po 60. roku życia. Ponieważ jednak w PPK są prywatną własnością, można je wycofać w dowolnym momencie, tyle że w niektórych przypadkach trzeba się liczyć z utratą części bonusów, które zachęcają do długoterminowego oszczędzania.

Nigdy natomiast nie zostają naruszone wpłaty uczestnika. Jeśli uczestnik dokonuje wypłaty przed 60. rokiem życia na dowolny cel, taka operacja nazywana jest „zwrotem”. Co zrobić, by przeprowadzić zwrot środków PPK? Wystarczy zalogować się na swój rachunek PPK i złożyć odpowiednią dyspozycję, podając numer rachunku, na który mają być przelane pieniądze.

Uczestnik PPK otrzyma wówczas w całości pieniądze, które pochodziły z wpłat z jego pensji, natomiast pieniądze, które dołożył mu na konto zakład pracy, będą podzielone. Zdecydowana większość, 70 proc., zostanie zwrócona uczestnikowi PPK, czyli trafi na wskazany przez niego rachunek bankowy; pozostałe 30 proc.

Co z PPK w 2023 roku?

Pracodawca zobowiązany jest od 1 kwietnia 2023 r., dokonywać wpłat do PPK za wszystkie osoby, które wcześniej złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, chyba, że osoba zatrudniona ponownie zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK (osoba ta musi złożyć podmiotowi zatrudniającemu deklarację o rezygnacji).

umowy o zarządzaniu PPK z instytucją finansową; umowy o prowadzenie PPK z pracownikami i zleceniobiorcami.

Pracodawcy, u których wszyscy Pracownicy wcześniej złożyli deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, mogli nie mieć zawartej tej drugiej umowy – o prowadzenie PPK. W takim przypadku Pracodawca powinien w pierwszej połowie marca 2023 r. zawrzeć umowę o prowadzenie PPK z Instytucją PPK.

Jak sprawdzić stan oszczędności w PPK?

Logowanie poprzez Serwis MojePPK – W trakcie kariery zawodowej uczestnik PPK może posiadać kilka rachunków PPK. Ta sama sytuacja dotyczy osób, które jednocześnie pracują u więcej niż jednego pracodawcy. Aby ułatwić dostęp do informacji o posiadanych rachunkach oraz zsumowanej wartości zgromadzonych środków, powstał Serwis MojePPK.

Do Serwisu MojePPK można zalogować się poprzez stronę mojeppk.pl lub bezpośrednio pod adresem:, Logowanie jest możliwe poprzez profil zaufany (czyli na przykład przez bankowość elektroniczną) lub za pomocą utworzonego w serwisie konta. Portal ma charakter wyłącznie informacyjny i nie pozwala na składanie dyspozycji, związanych z oszczędnościami.

Jest jednak bardzo wygodnym rozwiązaniem, które pozwala na sprawdzenie stanu oszczędności bez konieczności logowania się na poszczególne rachunki PPK. To również dobra opcja dla osób, które zapomniały, w których instytucjach finansowych posiadają rachunki PPK. Ppk Dlaczego Nie Warto : #instrukcja PPK: Jak sprawdzić stan konta w PPK?

See also:  Aleksandra Dlaczego Ola

Czy PPK można wypłacić?

#Instrukcja PPK: Nie musisz rezygnować z PPK, aby wypłacić pieniądze. Jak to zrobić? Środki, zgromadzone w PPK, to prywatne pieniądze uczestników, z których mogą skorzystać w każdej chwili. Warto wiedzieć, że wypłata środków nie oznacza rezygnacji z dalszego oszczędzania, a rezygnacja nie wiąże się z wypłatą pieniędzy.

Czy PPK to dobra inwestycja?

Gazeta Prawna: Czy stać nas na nieoszczędzanie w PPK? Opłacalność oszczędzania w Pracowniczych Planach Kapitałowych wciąż przekonuje do siebie kolejne osoby zainteresowane. To dlatego, że zyski gromadzenia środków w tym systemie są wyjątkowo korzystne w odniesieniu do innych form gromadzenia środków, które są obecnie dostępne na rynku.

Na czym polega fenomen PPK? O walorach tego programu, a także między innymi o szczegółach jego funkcjonowania pisze Anna Maciocha, ekspert PFR Portal PPK na łamach Gazety Prawnej. – W wymiarze atrakcyjności dla uczestnika, program PPK nie ma sobie równych, ponieważ nie oszczędzamy w nim sami. Wkład w budowanie naszego prywatnego kapitału ma też pracodawca i Państwo.

O ile sami nie zrezygnujemy z oszczędzania (uczestnik odkłada co do zasady od 2 do 4 proc. swojej pensji) na nasz rachunek PPK pracodawca wpłacać będzie równowartość 1,5 proc. naszego wynagrodzenia (wpłaty te może zwiększyć do 4 proc.). Trzecim „wpłacającym” jest Państwo, które na start wpłaca uczestnikowi PPK 250 zł (wpłata powitalna), a następnie co roku, po spełnieniu odpowiednich warunków, dokłada 240 zł – wyjaśnia Anna Maciocha w artykule.

 1. Ekspertka PFR Portal PPK nawiązała również we wspomnianym tekście do porównania polskiego systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych z brytyjskim Workplace Pension oraz nowozelandzkim Kiwisaver pod kątem statystyk uczestnictwa w tych programach.
 2. Pomimo turbulencji na rynkach finansowych, fundusze zdefiniowanej daty osiągnęły bardzo dobre wyniki, a oszczędzający w PPK w 2020 roku realnie zyskali na inwestycji od 80% do 122%,

Tymczasem wciąż wielu Polaków trzyma swoje nadwyżki finansowe na lokatach bankowych lub co gorsza pozostawia je na kontach osobistych czy oszczędnościowych (tak samo słabo oprocentowanych co lokaty) – informuje autorka publikacji Gazety Prawnej. Kluczowe jest byśmy uświadomili sobie jak najwcześniej, że odkładanie na emeryturę jest niezbędne.

Czy PPK uwzględnia inflację?

Jak inflacja wpływa na oszczędności PPK? – Czy rosnąca inflacja w Polsce wpływa na wysokość oszczędności zgromadzonych przez Polaków w PPK? Na szczęście nie, ponieważ fundusze chronią środki przed utratą wartości, Wszystko dzięki szczególnej konstrukcji takich planów.

 • Z uwagi na fakt, że PPK to fundusze zdefiniowanej daty, w portfelu osób zbliżających się do osiągnięcia wieku emerytalnego zwiększa się liczba tzw.
 • Instrumentów bezpiecznych, które w mniejszym stopniu reagują na zawirowania pojawiające się na rynku akcji.
 • Lokowanie środków przez fundusze zarządzające PPK w bezpieczne aktywa pozwala na zachowanie realnej wartości pieniądza w czasie.

Wyniki z I kwartału 2022 roku pokazują, że fundusze zdefiniowanej daty pozostają na plusie, choć oddziałują na nie w sposób negatywny rosnące stopy procentowe zniżkujące akcje oraz wysoka inflacja,

Czy pieniądze z PPK są dziedziczone?

Śmierć uczestnika PPK a oszczędności – – W przypadku śmierci uczestnika PPK, zgromadzone przez niego oszczędności nie przepadają. Uczestnik ma wpływ na to, do kogo trafią. Jeżeli wskaże osoby uprawnione instytucji finansowej, to otrzymają one środki z jego rachunku PPK bez przeprowadzania postępowania spadkowego – wyjaśnia autorka artykułu,

 1. Na gruncie ustawy o PPK, uczestnik PPK może wskazać jako osobę uprawnioną tylko osobę fizyczną.
 2. Ustawa o PPK nie określa jednak kto może być osobą uprawnioną, co oznacza, że uczestnik PPK ma tu całkowitą dowolność.
 3. Może więc wskazać kogoś z rodziny (np.
 4. Małżonka, dziecko, brata, siostrę, kuzyna, kuzynkę itp.), ale może też zdecydować, że po jego śmierci jego oszczędności zgromadzone na rachunku PPK otrzymają osoby w ogóle z nim niespokrewnione (np.

przyjaciele). – Uczestnik PPK, wskazując osoby uprawnione, może określić ich udział w otrzymywanych środkach. Jeżeli tego nie zrobi, a wskaże kilka osób, uważa się, że udziały tych osób są równe – podkreśla Anna Puszkarska, Śmierć uczestnika PPK a związek małżeński W przypadku śmierci uczestnika PPK ważne jest, czy pozostawał w związku małżeńskim, a jeśli tak, to czy środki zgromadzone na jego rachunku PPK należały do majątku wspólnego małżonków.

Jeżeli w chwili śmierci uczestnik PPK pozostawał w związku małżeńskim, instytucja finansowa dokonuje wypłaty transferowej połowy środków z jego rachunku PPK na rachunek PPK, IKE lub PPE małżonka zmarłego uczestnika PPK – w zakresie, w jakim te środki stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej.

See also:  Dlaczego Olej Si Pieni

Możliwy jest również zwrot tych środków w formie pieniężnej – wyjaśnia ekspertka. Przykład.100% środków dla małżonka Uczestnik PPK w chwili śmierci był żonaty i łączyła go z żoną małżeńska wspólność majątkowa. Środki na jego rachunku PPK były przedmiotem tej wspólności.

 1. Jako osobę uprawnioną do środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnik ten wskazał swoją żonę.
 2. Oznacza to, że żona dostanie 100% oszczędności z rachunku PPK swojego zmarłego męża, bez konieczności przeprowadzania postępowania spadkowego.
 3. Całość artykułu przeczytasz,
 4. Zachęcamy do pobrania darmowego poradnika „PPK w praktyce: Podział majątku po rozwodzie i dziedziczenie środków uczestnika”, który znajduje się,

Autor: Natalia Duda : Infor.pl: Śmierć uczestnika PPK – czy oszczędności przepadają?

Ile tracę przy wypłacie PPK?

Jak wypłacić pieniądze z PPK po 60. roku życia? – Uczestnicy programu, którzy mają już 60 lat, zyskują prawo do otrzymania pełnej kwoty znajdującej się na rachunku PPK. Jej wypłata nie musi być jednorazowa, ponieważ wiązałoby się to z koniecznością dokonania potrąceń w wysokości 19% sumy środków na poczet podatku od zysków kapitałowych. Dlatego pieniądze wypłacane są w poniższym systemie:

25% kwoty uczestnik programu otrzymuje jednorazowo, 75% pozostałej kwoty wypłacane jest w co najmniej 120 ratach.

Istnieje jeszcze jeden tryb poboru pieniędzy bez dodatkowych kosztów, który przewiduje wypłatę pełnej kwoty w 120 ratach lub więcej. Jeśli chcesz wypłacić środki jednorazowo lub w kilku ratach (mniej niż 120), musisz liczyć się z koniecznością opłacenia podatku od zysków kapitałowych, który zostanie naliczony od zysków pochodzących z 75% kwoty oszczędności.

Krok 1 – zaloguj się na swoje internetowe konto PPK. Krok 2 – złóż odpowiednią dyspozycję o wypłatę środków, uzupełniając wniosek. Krok 3 – wskaż, w jakiej formie chcesz otrzymać pieniądze i na jakie konto. Krok 4 – ciesz się oszczędnościami, które spłyną na Twój rachunek bankowy.

Czy PPK uwzględnia inflację?

Jak inflacja wpływa na oszczędności PPK? – Czy rosnąca inflacja w Polsce wpływa na wysokość oszczędności zgromadzonych przez Polaków w PPK? Na szczęście nie, ponieważ fundusze chronią środki przed utratą wartości, Wszystko dzięki szczególnej konstrukcji takich planów.

 • Z uwagi na fakt, że PPK to fundusze zdefiniowanej daty, w portfelu osób zbliżających się do osiągnięcia wieku emerytalnego zwiększa się liczba tzw.
 • Instrumentów bezpiecznych, które w mniejszym stopniu reagują na zawirowania pojawiające się na rynku akcji.
 • Lokowanie środków przez fundusze zarządzające PPK w bezpieczne aktywa pozwala na zachowanie realnej wartości pieniądza w czasie.

Wyniki z I kwartału 2022 roku pokazują, że fundusze zdefiniowanej daty pozostają na plusie, choć oddziałują na nie w sposób negatywny rosnące stopy procentowe zniżkujące akcje oraz wysoka inflacja,

Czy pieniądze z PPK są dziedziczone?

Śmierć uczestnika PPK a oszczędności – – W przypadku śmierci uczestnika PPK, zgromadzone przez niego oszczędności nie przepadają. Uczestnik ma wpływ na to, do kogo trafią. Jeżeli wskaże osoby uprawnione instytucji finansowej, to otrzymają one środki z jego rachunku PPK bez przeprowadzania postępowania spadkowego – wyjaśnia autorka artykułu,

Na gruncie ustawy o PPK, uczestnik PPK może wskazać jako osobę uprawnioną tylko osobę fizyczną. Ustawa o PPK nie określa jednak kto może być osobą uprawnioną, co oznacza, że uczestnik PPK ma tu całkowitą dowolność. Może więc wskazać kogoś z rodziny (np. małżonka, dziecko, brata, siostrę, kuzyna, kuzynkę itp.), ale może też zdecydować, że po jego śmierci jego oszczędności zgromadzone na rachunku PPK otrzymają osoby w ogóle z nim niespokrewnione (np.

przyjaciele). – Uczestnik PPK, wskazując osoby uprawnione, może określić ich udział w otrzymywanych środkach. Jeżeli tego nie zrobi, a wskaże kilka osób, uważa się, że udziały tych osób są równe – podkreśla Anna Puszkarska, Śmierć uczestnika PPK a związek małżeński W przypadku śmierci uczestnika PPK ważne jest, czy pozostawał w związku małżeńskim, a jeśli tak, to czy środki zgromadzone na jego rachunku PPK należały do majątku wspólnego małżonków.

Jeżeli w chwili śmierci uczestnik PPK pozostawał w związku małżeńskim, instytucja finansowa dokonuje wypłaty transferowej połowy środków z jego rachunku PPK na rachunek PPK, IKE lub PPE małżonka zmarłego uczestnika PPK – w zakresie, w jakim te środki stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej.

Możliwy jest również zwrot tych środków w formie pieniężnej – wyjaśnia ekspertka. Przykład.100% środków dla małżonka Uczestnik PPK w chwili śmierci był żonaty i łączyła go z żoną małżeńska wspólność majątkowa. Środki na jego rachunku PPK były przedmiotem tej wspólności.

Jako osobę uprawnioną do środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnik ten wskazał swoją żonę. Oznacza to, że żona dostanie 100% oszczędności z rachunku PPK swojego zmarłego męża, bez konieczności przeprowadzania postępowania spadkowego. Całość artykułu przeczytasz, Zachęcamy do pobrania darmowego poradnika „PPK w praktyce: Podział majątku po rozwodzie i dziedziczenie środków uczestnika”, który znajduje się,

Autor: Natalia Duda : Infor.pl: Śmierć uczestnika PPK – czy oszczędności przepadają?

Jak zrezygnować z PPK i odzyskać pieniądze?

Zwrot pieniędzy z PPK Wypłatę pieniędzy z PPK przed 60. rokiem życia nazywamy „zwrotem’. Zwrotu można dokonać w każdym momencie, bez podawania przyczyny. Aby to zrobić, należy złożyć odpowiednią dyspozycję instytucji finansowej, w której jest rachunek PPK.