Mydocalm Dlaczego Wycofany

Czy mydocalm to jest wycofany?

O Objawowe leczenie poudarowej spastyczności u pacjentów dorosłych. Stosowanie tolperyzonu wiąże się z występowaniem ciężkich reakcji nadwrażliwości.0 Pozajelitowa postać tolperyzonu (Mydocalm, (100 mg + 2,5 mg)/ml, roztwór do wstrzykiwań) firmy Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. nie jest już dostępna w obrocie.

Jaki jest zamiennik Mydocalmu?

2. Wskazania do zażywania Tolperisu – Lek tolperis stosuje się w i zwyrodnieniowych chorobach narządu ruchu przebiegających ze wzmożonym napięciem mięśni (np. reumatoidalne zapalenie stawów). Tolperis łagodzi sztywność i ból spowodowanych wzmożonym napięciem i przykurczami mięśni szkieletowych. Lek tolperis stosuje się również u dorosłych pacjentów w leczeniu spastyczności poudarowej.

Jak odstawic mydocalm?

Mydocalm – skład, wskazania, dawkowanie, skutki uboczne, interakcje Substancją czynną leku Mydocalm jest chlorowodorek tolperyzonu. W każdej tabletce znajduje się 50 mg substancji. Wśród pozostałych składników leku Mydocalm znajdziemy:

 1. rdzeń tabletki Mydocalm – jednowodny kwas cytrynowy, bezwodna krzemionka koloidalna, kwas stearynowy, talk, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, jednowodna laktoza;
 2. otoczka leku Mydocalm – bezwodna krzemionka koloidalna, dwutlenek tytanu, jednowodna laktoza, makrogol 6000, hypromeloza.

Substancją czynną Mydolcalmu jest tolperyzyna. Jest to lek oddziałujący na ośrodkowy układ nerwowy. Wskazaniem do jego stosowania jest chorobowe zwiększone napięcie mięśni szkieletowych, które pojawia się u osób dorosłych po udarze. Przeciwwskazaniem do stosowania leku Mydocalm jest:

 1. uczulenie na substancję czynną leku, a także nadwrażliwość na leki zawierające eperyzon lub którykolwiek z pozostałych składników Mydocalmu;
 2. , czyli schorzenie immunologiczne, które objawia się nadmierną męczliwością mięśni;
 3. okres karmienia piersią.

Sprawdź: Zanim pacjent rozpocznie stosowanie leku Mydocalm powinien on poinformować lekarza o różnych stanach związanych ze zdrowiem. Mogą one wymagać modyfikacji wysokości dawki, a także wykonywania badań kontrolnych. W czasie stosowania leku Mydocalm należy zachować ostrożność, ponieważ po wprowadzeniu do obrotu produktów leczniczych zawierających tolperyzon mogą pojawić się reakcje nadwrażliwości.

Jest to najczęściej zgłaszane działanie niepożądane w wyniku stosowania leku Mydocalm. Reakcje te miały różny stopień nasilenia od łagodnych reakcji skórnych do ciężkich reakcji ogólnoustrojowych, takich jak np. Wyższe ryzyko pojawienia się reakcji nadwrażliwości po przyjęciu leku Mydocalm dotyczy kobiet, osób w podeszłym wieku oraz tych, które stosują jednocześnie inne leki.

Ostrożność powinny zachować zwłaszcza osoby stosujące jednocześnie, Dużo wyższe ryzyko pojawienia się reakcji nadwrażliwości dotyczy pacjentów z alergiami na leki lub pacjentów z różnymi chorobami, lub też stanami alergicznymi pojawiającymi się w przeszłości.

 1. uderzenia gorąca;
 2. wysypka;
 3. silny skóry, również z wypukłymi grudkami;
 4. świszczący oddech;
 5. trudności w oddychaniu pojawiające się z towarzyszącym obrzękiem twarzy, warg, języka lub gardła i niezależnie od niego;
 6. trudności z połykaniem;
 7. przyspieszona praca serca;
 8. świszczący oddech;
 9. niskie ciśnienie krwi;
 10. szybki spadek ciśnienia krwi.

Pacjenci, którzy zauważą u siebie powyższe objawy, powinni natychmiast odstawić lek i skonsultować się z lekarzem lub udać się na najbliższy oddział ratunkowy. Jeżeli u pacjenta pojawi się jednorazowo reakcja nadwrażliwości po przyjęciu leku Mydocalm, jest to przeciwwskazanie do stosowania leku w przyszłości, a także innych leków zawierających tolperyzon.

 • Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku Mydocalm u dzieci.
 • Kobiety w ciąży lub karmiące piersią, a także podejrzewające, że są w ciąży lub planujące ciążę, powinny o tym fakcie poinformować lekarza lub farmaceutę przed rozpoczęciem stosowania leku.
 • Mydocalm nie powinien być stosowany w czasie ciąży, a zwłaszcza w I trymestrze ciąży, chyba że sytuacja tego wymaga, a decyzję podejmuje lekarz na podstawie bilansu korzyści i ryzyka dla rozwijającej się ciąży.
 • Lek jest również przeciwwskazany w czasie karmienia piersią.

Mydocalm nie ma wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy jednak pamiętać, że pacjenci, którzy odczuwają, senność, zaburzenia koncentracji, mają, zaburzenia widzenia lub osłabione mięśnie w czasie przyjmowania leku Mydocalm powinni skonsultować się z lekarzem.

Ponadto Mydocalm zawiera, czyli cukier zawarty w mleku. Zatem jeżeli u pacjenta zdiagnozowano wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, powinni oni skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem leku Mydocalm. Zanim pacjent rozpocznie stosowanie leku Mydocalm powinien poinformować lekarza o wszystkim przyjmowanych przez siebie lekach, również tych bez recepty, a także suplementach diety, ziołach, czy preparatach ziołowych.

Powinien on również poinformować pacjenta o wszystkich lekach stosowanych w ostatnim czasie, a także tych, które chory planuje przyjmować w najbliższym czasie. Substancja czynna Mydocalmu, czyli tolperyzon może nasilać działanie:

 1. tiorydazyny – jest to lek przeciwpsychotyczny;
 2. tolterodyny – jest to lek stosowany w leczeniu nietrzymania moczu;
 3. wenlafaksyny – jest to lek przeciwdepresyjny;
 4. atomoksetyny – jest to lek stosowany w leczeniu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD);
 5. dezypraminy – jest to lek przeciwdepresyjny;
 6. dekstrometorfanu – jest to lek hamujący kaszel;
 7. metoprololu – jest to lek beta-adrenolityczny stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi i dusznicy bolesnej (bólu w klatce piersiowej);
 8. nebiwololu – jest to lek beta-adrenolityczny stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca;
 9. perfenazyny – jest to lek przeciwpsychotyczny.

Ponadto należy zachować ostrożność w czasie stosowania leku Mydocalm również w następujących sytuacjach:

 1. tolperyzon, choć jest substancją działającą na ośrodkowy układ nerwowy, nie wywołuje ona dużej senności, ani obniżenia koncentracji;
 2. Mydocalm stosowany jednocześnie z lekami zwiotczającymi mięśnie o działaniu ośrodkowym może wymagać obniżenia wysokości dawki przez lekarza;
 3. lek może nasilać działanie kwasu niflumowego – w przypadku jednoczesnego stosowania tych dwóch preparatów lekarz może rozważyć obniżenie dawki kwasu niflumowego lub też innych leków z grupy NLPZ.

Mydocalm powinien być przyjmowany po posiłku i popijany szklanką wody. Jeżeli ilość pokarmu będzie niewystarczająca może to obniżyć działanie tolperyzonu. Sprawdź: Dawkowanie leku Mydocalm powinno zawsze przebiegać ściśle według zaleceń lekarza. Wszelkie wątpliwości należy wyjaśniać z farmaceutą lub lekarzem. Dawkowanie Mydocalmu wygląda następująco:

 1. w ciągu dnia należy przyjmować od 1 do 3 tabletek trzy razy na dobę. Ilość tabletek Mydocalm w ciągu dnia zależy od indywidualnego zapotrzebowania pacjenta i jego tolerancji na lek. Lek należy przyjmować po posiłku i popijać szklanką wody;
 2. stosowanie Mydocalmu u osób z zaburzeniami czynności nerek – przyjmowanie leku w tej grupie pacjentów wymaga wykonywania badań kontrolnych, w tym również badań monitorujących pracę nerek i ogólny stan pacjenta, ponieważ w tej grupie pacjentów zgłasza się częstsze działania niepożądane. Pacjenci chorujący na ciężkie choroby nerek, powinni skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku, ponieważ Mydocalm nie jest polecany osobom z ciężkimi zaburzeniami pracy nerek;
 3. stosowanie Mydocalmu u osób z zaburzeniami pracy wątroby – przyjmowanie leku w tej grupie pacjentów wymaga wykonywania regularnych badań kontrolnych, w tym również badań monitorujących pracę wątroby oraz ogólny stan pacjenta, ponieważ w tej grupie pacjentów zgłaszano większą częstotliwość działań niepożądanych. Dlatego też pacjenci z ciężkimi chorobami wątroby powinni skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem leku, ponieważ nie jest on zalecany pacjentom z ciężkimi zaburzeniami wątroby.
See also:  Dlaczego KrCi Się W GłOwie

W przypadku przyjęcia większej dawki leku niż to zalecane mogą pojawić się objawy przedawkowania leku Mydocalm. Są to najczęściej:

 1. ;
 2. objawy żołądkowo-jelitowe, takie jak złe samopoczucie, wymioty, bóle w górnej części brzucha;
 3. przyspieszone bicie serca;
 4. wysokie ciśnienie krwi;
 5. spowolnione ruchy;
 6. zawroty głowy.

Ciężkie przypadki przedawkowania leku Mydocalm to:

 1. napady drgawek;
 2. spowolnienie, a nawet zatrzymanie oddechu;
 3. śpiączka.

Jeżeli pacjent zauważy u siebie objawy przedawkowania, powinien zgłosić się do lekarza, farmaceuty lub bezpośrednio na oddział ratunkowy. Na taką konsultację należy wziąć ze sobą ulotkę leku. Jeżeli pacjent z jakichś powodów nie przyjmie leku Mydocalm o stałej porze, powinien przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze.

 • Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku Mydocalm.
 • Nie należy odstawiać leku nagle, nawet jeżeli pacjent odnosi wrażenie, że jego działanie jest zbyt silne lub zbyt słabe.
 • Odstawienie leku Mydocalm należy skonsultować z lekarzem.
 • Wszelkie wątpliwości najlepiej konsultować z lekarzem lub farmaceutą.

Mydocalm jak każdy lek może wywoływać pewne działania niepożądane. Należy jednak pamiętać, że nie wystąpią one u każdego, a ponadto korzyści wynikające ze stosowania leku przewyższają ryzyko związane z wystąpieniem działań niepożądanych. Działania niepożądane leku Mydocalm najczęściej ustępują po odstawieniu leku.

 1. brak łaknienia;
 2. bezsenność;
 3. zaburzenia snu;
 4. bóle i zawroty głowy;
 5. senność;
 6. spadek ciśnienia krwi;
 7. uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej;
 8. biegunka;
 9. suchość w jamie ustnej;
 10. ;
 11. nudności;
 12. osłabienie mięśniowe;
 13. bóle mięśniowe;
 14. bóle kończyn;
 15. zmęczenie;
 16. dyskomfort;
 17. osłabienie.

Rzadkie działania niepożądane leku Mydocalm :

 1. reakcje alergiczne, czyli reakcje nadwrażliwości;
 2. ciężkie reakcje alergiczne, czyli reakcje anafilaktyczne;
 3. obniżona aktywność;
 4. ;
 5. zaburzenia uwagi;
 6. ;
 7. utrata czucia;
 8. nietypowe reakcje skórne, takie jak mrowienie, drętwienie i kłucie;
 9. letarg;
 10. nieostre widzenie;
 11. uczucie mrowienia;
 12. dzwonienie w uszach;
 13. dławicowy ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa);
 14. przyspieszona praca serca;
 15. wrażenie szybkiego i nieregularnego bicia serca;
 16. wypieki;
 17. trudności w oddychaniu;
 18. przyspieszony oddech;
 19. krwawienie z nosa;
 20. ból brzucha;
 21. zaparcia i ;
 22. wymioty;
 23. łagodne uszkodzenia wątroby;
 24. alergiczne reakcje skórne;
 25. nadmierna potliwość;
 26. świąd i ;
 27. wysypka;
 28. niezdolność do kontrolowania oddawania moczu i moczenie mimowolne;
 29. obecność nadmiernej ilości białka w moczu (wykazane w badaniach laboratoryjnych);
 30. uczucie dyskomfortu w kończynach;
 31. wrażenie bycia nietrzeźwym;
 32. wrażenie gorąca;
 33. większego pragnienia;
 34. pobudliwości;
 35. spadki ciśnienia krwi;
 36. zaburzone wyniki badań laboratoryjnych, m.in. podwyższony poziom bilirubiny, zaburzony poziom enzymów wątrobowych, obniżona liczba płytek krwi, podwyższona liczba białych krwinek.

Bardzo rzadkie działania niepożądane leku Mydocalm :

 1. ;
 2. nietypowe powiększenie węzłów chłonnych;
 3. ciężkie reakcje alergiczne, czyli wstrząs uczuleniowy;
 4. nadmierne uczucie pragnienia;
 5. splątanie;
 6. zwolnienie akcji serca;
 7. zmniejszenie gęstości kości w nieznacznym stopniu;
 8. dyskomfort w klatce piersiowej;
 9. zmiany w wynikach badań laboratoryjnych, jak np. zwiększone stężenie kreatyniny we krwi.

Działania niepożądane leku Mydocalm o nieznanej częstotliwości :

 1. nagły rąk, stóp, kostek, twarzy, języka lub gardła;
 2. trudności w połykaniu lub oddychaniu.

Nie ma szczególnych wytycznych dotyczących sposobu przechowywania leku Mydocalm. Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie należy stosować leku Mydocalm po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu tekturowym leku.

 • Za termin ważności uważa się ostatni dzień miesiąca podanego na opakowaniu.
 • Ze względu na dbałość o środowisko nie należy wyrzucać pozostałości leku do kanalizacji, ani domowych pojemników na odpadki.
 • Najlepiej zapytać farmaceutę, w jaki sposób bezpiecznie pozbyć się pozostałości leku Mydocalm.
 • Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Źródła

https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/rpl/search/public

: Mydocalm – skład, wskazania, dawkowanie, skutki uboczne, interakcje

Ile można brac mydocalm?

Dawkowanie preparatu Mydocalm – tabletki powlekane – Preparat ma postać tabletek powlekanych i przeznaczony jest do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu.

 1. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
 2. W pewnych szczególnych grupach pacjentów konieczna jest dodatkowa modyfikacja dawkowania.
 3. Dorośli: 50–150 mg 3 razy na dobę, zgodnie z zaleceniami lekarza.
 4. Nie zaleca się stosowania preparatu u osób z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby; u osób z zaburzeniami umiarkowanymi, lekarz prawdopodobnie zaleci mniejszą dawkę poczatkową i stopniowe jej zwiększanie.

Preparat należy przyjmować po posiłkach popijając szklanką wody.

Dlaczego leki po jedzeniu?

Leki przyjmowane z jedzeniem i po posiłku – Z jedzeniem powinno się zażywać leki, które mogą podrażnić śluzówkę żołądka, wywołać uczucie nudności lub takie, których działanie będzie wspierać proces trawienia czy regulować ilość wchłanianych produktów przemiany materii.

Co to jest za lek Nimesil?

1. Co to jest Nimesil i w jakim celu się go stosuje Nimesil jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ) o właściwościach przeciwbólowych. Nimesil jest wskazany w leczeniu ostrego bólu oraz w pierwotnym bolesnym miesiączkowaniu. Zanim lekarz przepisze Nimesil, rozważy, czy korzyści ze stosowania leku przewyższają ryzyko działań niepożądanych.2.

 • Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nimesil Kiedy nie stosować leku Nimesil: – jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na nimesulid lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6); – jeśli u pacjenta wystąpiła reakcja alergiczna (np.
 • Świszczący oddech, wydzielina z nosa lub niedrożność nosa, pokrzywka) po podaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ); – jeśli u pacjenta w przeszłości wystąpiła reakcja na nimesulid dotycząca wątroby; – jeśli pacjent zażywa inne leki, o których wiadomo, że mogą mieć wpływ na wątrobę np.

paracetamol, inne leki przeciwbólowe lub NLPZ; – jeśli pacjent zażywa leki powodujące uzależnienie, jest uzależniony od leków lub od innych substancji; – jeśli pacjent nadużywa alkoholu; – jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę wątroby lub zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych; – jeśli u pacjenta rozpoznano wrzód trawienny (wrzód żołądka lub dwunastnicy) obecnie lub w przeszłości; – jeśli u pacjenta wystąpiło krwawienie z przewodu pokarmowego; – jeśli u pacjenta wystąpiło krwawienie do mózgu (udar mózgu); – jeśli u pacjenta wystąpiły inne zaburzenia związane z krwawieniem lub niedostateczną krzepliwością krwi; – jeśli u pacjenta wystąpiła niewydolność serca, choroba nerek (niewydolność nerek) lub jakakolwiek choroba wątroby; – jeśli u pacjenta aktualnie występuje gorączka lub grypa (uogólniony ból mięśni, złe samopoczucie, dreszcze lub gorączka); – u pacjentek w ostatnich 3 miesiącach ciąży; – u pacjentek karmiących piersią.

 • Nie stosować leku Nimesil u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności Nie stosować tego leku lub poinformować lekarza przed przyjęciem leku Nimesil, jeśli u pacjenta kiedykolwiek po przyjęciu nimesulidu wystąpił rumień trwały (okrągłe lub owalne plamiste zaczerwienienia i obrzęki skóry, pęcherze, pokrzywka i swędzenie).
See also:  Dlaczego WOsy Wypadają GarśCiami

Jeśli pacjent przyjmuje następujące leki, które mogą zakłócać działanie leku Nimesil: – leki zmniejszające krzepliwość krwi (leki przeciwzakrzepowe, kwas acetylosalicylowy lub inne salicylany); – leki moczopędne (diuretyki) stosowane w niewydolności serca lub nadciśnieniu tętniczym; – lit, który jest stosowany w leczeniu depresji i podobnych zaburzeń; – metotreksat; – cyklosporyna; powinien poinformować lekarza lub farmaceutę przed rozpoczęciem stosowania leku Nimesil.

 1. Jeśli podczas przyjmowania leku Nimesil u pacjenta wystąpią objawy wskazujące na zaburzenia wątroby, należy natychmiast przerwać stosowanie i bezzwłocznie powiadomić o tym lekarza.
 2. Objawy wskazujące na zaburzenia wątroby to: utrata apetytu, nudności, wymioty, ból brzucha, utrzymujące się uczucie zmęczenia lub ciemny kolor moczu.

Jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiło owrzodzenie, krwawienie z przewodu pokarmowego, wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub choroba Leśniowskiego- Crohna, przed rozpoczęciem stosowania leku Nimesil należy o tym powiedzieć lekarzowi. – Jeśli w trakcie stosowania leku Nimesil u pacjenta wystąpi gorączka i (lub) objawy grypopodobne (uogólniony ból mięśni, złe samopoczucie, dreszcze), należy przerwać stosowanie leku i powiedzieć o tym lekarzowi.

Jeśli u pacjenta rozpoznano chorobę serca lub nerek, należy o tym powiedzieć lekarzowi przed rozpoczęciem stosowania leku Nimesil. Nimesil może powodować pogorszenie czynności nerek. – Podczas leczenia pacjentów w podeszłym wieku konieczne mogą być okresowe wizyty, aby lekarz mógł wykluczyć działania niepożądane leku Nimesil dotyczące żołądka, nerek, serca lub wątroby.

– Jeśli pacjentka planuje ciążę, powinna powiadomić lekarza, ponieważ Nimesil może niekorzystnie wpływać na płodność. Przyjmowanie takich leków jak Nimesil może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca („zawał serca”) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku.

 1. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane.
 2. W przypadku zaburzeń serca, przebytego udaru lub podejrzenia, że występuje ryzyko tych zaburzeń (np.
 3. Podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu) należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.

Nimesil zawiera sacharozę: należy to uwzględnić podając lek pacjentom z cukrzycą i pacjentom stosującym dietę ubogokaloryczną. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

 1. Lek może wpływać szkodliwie na zęby.
 2. Nimesil a inne leki Jeśli pacjent zażywa którykolwiek z następujących leków, który może zakłócać działanie leku Nimesil: – kortykosteroidy np.
 3. Kortyzon (lek przeciwzapalny); – leki zmniejszające krzepliwość np.
 4. Warfaryna (leki przeciwzakrzepowe, kwas acetylosalicylowy); – inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (leki przeciwdepresyjne); – lit stosowany w leczeniu depresji oraz podobnych zaburzeń; – metotreksat (lek stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów i nowotworów); – cyklosporyna, lek stosowany po transplantacji lub w leczeniu zaburzeń systemu immunologicznego; należy o tym poinformować lekarza lub farmaceutę przed rozpoczęciem stosowania leku Nimesil.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Pacjenci przyjmujący Nimesil, leczeni dodatkowo innymi lekami działającymi drażniąco na przewód pokarmowy, powinni być poddani bardziej wnikliwej obserwacji.

 • Równoczesne podawanie leku Nimesil i leków przeciwzakrzepowych nasila ich działanie.
 • Z powodu silnego wiązania nimesulidu z białkami osocza, pacjenci leczeni równocześnie hydantoiną i sulfonamidami powinni pozostawać pod stałą kontrolą (nasilenie działania hydantoiny i sulfonamidów wskutek wypierania ich z połączeń z białkami).

Niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą zwiększać stężenie w osoczu: digoksyny, litu, metotreksatu i cyklosporyny, zwiększając toksyczność tych leków. Jednoczesne podawanie nimesulidu z innymi NLPZ, lekami hamującymi działanie płytek, selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny lub glikokortykosteroidami zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego.

Jednoczesne podawanie nimesulidu z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas może spowodować zwiększenie stężenia potasu w osoczu. Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Nie należy przyjmować leku Nimesil, jeśli pacjentka jest w ostatnich 3 miesiącach ciąży, gdyż może on zaszkodzić nienarodzonemu dziecku lub być przyczyną problemów podczas porodu.

Może on powodować zaburzenia związane z nerkami i sercem u nienarodzonego dziecka. Może on zwiększać skłonność do krwawień pacjentki i dziecka oraz powodować opóźnienie lub wydłużenie okresu porodu. W ciągu pierwszych 6 miesięcy ciąży nie należy stosować leku Nimesil, chyba że lekarz uzna użycie go za bezwzględnie konieczne.

Jeśli konieczne jest leczenie w tym okresie lub podczas starań o zajście w ciążę, należy zastosować jak najmniejszą dawkę przez możliwie najkrótszy czas. Jeśli jest przyjmowany dłużej niż kilka dni od 20. tygodnia ciąży, lek Nimesil może powodować zwężenie naczynia krwionośnego (przewodu tętniczego) w sercu dziecka lub zaburzenia czynności nerek u nienarodzonego dziecka, które mogą prowadzić do zmniejszenia ilości płynu owodniowego otaczającego dziecko (małowodzie).

Jeśli konieczne jest leczenie przez okres dłuższy niż kilka dni, lekarz może zalecić dodatkową obserwację. Ponieważ nie wiadomo, czy nimesulid przenika do mleka kobiet karmiących piersią, jego stosowanie w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Podobnie jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, Nimesil może powodować senność i zawroty głowy. W przypadku ich wystąpienia należy wstrzymać się od wykonywania czynności wymagających sprawności psychofizycznej. Pacjenci, których aktywność zawodowa powoduje konieczność stałej koncentracji, powinni natychmiast informować lekarza o wystąpieniu senności lub zawrotów głowy w trakcie leczenia.3.

Jak stosować Nimesil Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zalecana dawka leku Nimesil to 100 mg dwa razy na dobę (2 razy 1 saszetka) po posiłkach. Zawartość saszetki należy rozpuścić w odpowiedniej ilości wody (np.1 szklanka).

 1. Nimesil należy stosować przez okres najkrótszy, jak to jest możliwe i nie dłużej niż 15 dni w jednym cyklu leczenia.
 2. Przyjmowanie leku przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.
 3. Pacjenci w podeszłym wieku: nie ma konieczności zmniejszania dawki dobowej.

Stosowanie u dzieci i młodzieży Dzieci w wieku powyżej 12 lat: nie ma konieczności modyfikowania dawkowania. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nimesil W przypadku podejrzenia przedawkowania leku należy natychmiast wezwać lekarza. Zalecane jest leczenie objawowe.

Można rozważyć płukanie żołądka i podanie węgla aktywnego, jeśli od przedawkowania nie upłynęły 4 godziny. Wymagane jest monitorowanie czynności wątroby i nerek. Pominięcie zastosowania leku Nimesil Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.4. Możliwe działania niepożądane Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Obserwowano łagodne i przemijające działania niepożądane dotyczące układu pokarmowego takie jak: zgaga, nudności, wymioty, biegunka, wzdęcia. Niezbyt często występowały krwawienie z żołądka lub jelit, owrzodzenie i perforacja dwunastnicy lub żołądka, zapalenie żołądka i jelit.

 1. Bardzo rzadko występowały: niestrawność, ból brzucha, zapalenie jamy ustnej.
 2. Objawy te najczęściej nie powodowały konieczności odstawienia leku.
 3. Opisywano s kórne reakcje alergiczne, takie jak: rumień, świąd, wysypka, zapalenie skóry, nasilenie obrzęków i pokrzywka.
 4. Rumień trwały (może wyglądać jak okrągłe lub owalne plamiste zaczerwienienia i obrzęki skóry), pęcherze (pokrzywka), świąd raportowano z częstością nieznaną.
See also:  Dlaczego Balladyna ZabiA Aline

Znacznie rzadziej obserwowano działania niepożądane z e strony ośrodkowego układu nerwowego takie jak: ból głowy, zawroty głowy i senność. Inne bardzo rzadko obserwowane działania niepożądane to: skąpomocz z zatrzymaniem lub bez zatrzymania płynów i z miejscowymi lub uogólnionymi obrzękami; krwawe wymioty (prawdopodobnie związane z krwawieniem z przewodu pokarmowego i owrzodzeniem); wybroczyny i plamica, szczególnie kończyn dolnych, wyjątkowo związane z małopłytkowością.

 1. Bardzo rzadko może dojść do uszkodzenia wątroby, w większości przypadków przemijającego po przerwaniu terapii.
 2. W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca.
 3. Przyjmowanie takich leków jak Nimesil może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru.

Tak jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, nimesulid może bardzo rzadko wywoływać ciężkie reakcje nadwrażliwości (takie jak zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella). Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

 1. Zgłaszanie działań niepożądanych Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.
 2. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al.

Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.5. Jak przechowywać Nimesil Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.6.

 1. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Nimesil – Substancją czynną leku jest nimesulid.
 2. Pozostałe składniki to: sacharoza, substancja poprawiająca smak i zapach pomarańczowy, kwas cytrynowy bezwodny, maltodekstryna, makrogolu eter cetostearylowy.
 3. Jak wygląda Nimesil i co zawiera opakowanie Nimesulid jest granulatem do sporządzania zawiesiny doustnej pakowanym w saszetki i tekturowe pudełko.

Opakowanie zawiera 9, 15 lub 30 saszetek 1 saszetka zawiera 100 mg nimesulidu. Podmiot odpowiedzialny Laboratori Guidotti S.p.A. Via Livornese 897 56122 Piza Włochy Wytwórca Fine Foods and Pharmaceuticals N.T.M.S.P.A. Via Grignano 43 24041, Brembate (Bergamo) Włochy lub Laboratorios Menarini S.A.

Jakich leków nie można ze sobą łączyć?

Siedem grzechów głównych stosowania leków przeciwbólowych 08.04.2022 1 min czytania Nasza wiedza na temat leków przeciwbólowych jest powierzchowna, oparta na niedoskonałych źródłach informacji. Właśnie z tego powodu możemy być dla siebie niebezpieczni, wybierając nieświadomie lek zgodnie z zasadą „na dwoje babka wróżyła” – mówi neurolog, dr n. 7 Leki przeciwbólowe | Shutterstock Część odnośników w artykule to linki afiliacyjne. Po kliknięciu w nie możesz zapoznać się z ofertą na konkretny produkt – nie ponosisz żadnych kosztów, a jednocześnie wspierasz pracę naszej redakcji i jej niezależność.

Zarówno paracetamol, jak i alkohol przetwarzane są w wątrobie przez te same enzymy. Jeśli zastosujemy preparat z paracetamolem, kiedy w naszym organizmie znajduje się jeszcze wysokie stężenie alkoholu, dodatkowo obciążamy wątrobę i możemy doprowadzić do jej uszkodzenia przez toksyczne metabolity leku.

W tym wypadku lepiej byłoby sięgnąć po preparat np. z ibuprofenem. Wiele osób podaje dzieciom leki przeciwbólowe przeznaczone wyłącznie dla dorosłych. Jest to błąd, ponieważ leki dla dorosłych różnią się substancją czynną i jej dawką zawartą w leku. Może się okazać, że lek, który podamy dziecku zawiera zbyt dużą dawkę substancji leczniczej, co może prowadzić do przedawkowania i wystąpienia u dziecka objawów zatrucia, niekiedy groźnych dla jego życia.

Niektóre leki np. aspiryna jest przeciwwskazana w młodszej grupie wiekowej (poniżej 12 lat) ze względu na ryzyko wystąpienia uszkodzenia wątroby i mózgu. Ponadto u dziecka przy bólu i gorączce najczęściej występuje stan zapalny, więc warto się upewnić, czy podawany lek ma działanie przeciwzapalne (tak jak np.

ibuprofen). Często zdarza się, że przekonani o bezpieczeństwie leków przeciwbólowych, zażywamy je przy każdej możliwej okazji, nie przestrzegając zaleceń zawartych w ulotce. A nadużywanie leków przeciwbólowych może prowadzić do szeregu działań niepożądanych, takich jak nudności, choroba wrzodowa żołądka, zmiany skórne.

 1. Paradoksalnie, stosowanie leków przeciwbólowych kilka razy w tygodniu może być przyczyną polekowych bólów głowy tzw.
 2. Bólów głowy z odbicia.
 3. Lek przeciwbólowy bez recepty jest środkiem doraźnej pomocy.
 4. Jeśli dolegliwości bólowe utrzymują się dłużej niż 3 dni, konieczna jest wizyta u lekarza, a maskowanie problemu lekami przeciwbólowymi może tylko bardziej narażać nas na poważne konsekwencje zdrowotne.

Żaden lek nie jest w pełni bezpieczny – bezpieczne jest tylko stosowanie leku zgodnie ze wskazaniami i w odpowiedniej dawce. Przykładowo wyjątkowo niebezpieczne może być nadużywanie uchodzącego za bezpieczny paracetamolu. Może to prowadzić np. do uszkodzenia wątroby.

Przyjmowanie leku w dawkach większych niż polecane w ulotce jest często bezcelowe czy wręcz niebezpieczne ze względu na tzw. efekt pułapowy. Efekt pułapowy polega na braku silniejszego działania przeciwbólowego po przekroczeniu tzw. dawki maksymalnej, przyjmowanej jednorazowo lub w ciągu całej doby. W efekcie nie czujemy silniejszego działania przeciwbólowego, a zwiększa się ryzyko wystąpienia skutków niepożądanych.

Popularna aspiryna, ibuprofen czy naproksen należą do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Jednoczesne przyjmowanie dwóch leków z tej grupy jest błędem, gdyż zwiększa to ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (np.: zaburzeń w obrębie przewodu pokarmowego).

Dopuszczalne jest natomiast połączenie leku z grupy NLPZ z paracetamolem, który nie zalicza się do NLPZ. Powinniśmy zachować ostrożność także gdy łączymy leki przeciwbólowe np. z lekami na przeziębienie. Często zawierają one tę samą substancję czynną, co może zwiększać ryzyko przedawkowania leku i nasilać jego działania niepożądane.

Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, czy dane leki możemy stosować łącznie, powinniśmy zapytać lekarza lub farmaceuty. : Siedem grzechów głównych stosowania leków przeciwbólowych