Dlaczego Warto Uczy Się JęZykóW

Co daje nam nauka języka?

Nowe znajomości i perspektywy – Ważną korzyścią jaką daje nam nauka języków obcych jest pewność siebie. Nasze horyzonty i perspektywy poszerzają się. Nagle widzimy nowe szanse samorealizacji. Znając język obcy jesteśmy w stanie nawiązywać nowe znajomości za granicą. Poznajemy nowych ciekawych ludzi oraz nową kulturę, która wniesie w nasze życie dużo dobrego.

Jak sądzisz dlaczego warto uczyć się języków obcych?

Poznawaj nowych ludzi, zawieraj przyjaźnie na całe życie –

Sprawne komunikowanie się w języku obcym daje ogromną szansę na poznanie wielu interesujących ludzi, nawiązanie przyjaźni, a może nawet odnalezienie miłości swojego życia. Ucząc się języka obcego masz niesamowitą okazję, by nawiązać znajomość z osobami z innego kręgu kulturowego oraz i lepiej je zrozumieć.

  Dlaczego warto uczyć się języka polskiego argumenty?

  Uważam, że najlepszą formą nauczania jest system komunikacyjno-gramatyczny. Warto uczyć się polskiego, żeby podtrzymywać nasze korzenie i kulturę oraz żeby ułatwić kontakt z rodziną, która pozostała w Polsce. Bo jest językiem naszej rodziny. Lubię uczyć się języka polskiego, bo wiem, że warto. Bardzo kocham wszystko, co należy do Polski. Język polski jest najpiękniejszym językiem, jaki znam. Jest to mój narodowy obowiązek, aby nie zatracić języka i kultury polskiej. Warto uczyć się języka, bo jest bardzo „łatwy”, a ludzie w Polsce są serdeczni i przyjaźnie nastawieni. Polska to bardzo ładny kraj, warto go odwiedzić. Polecam. Uważam, że warto uczyć się polskiego, bo to był język moich dziadków, a przez to dla mnie jest bardzo bliski. Również chcę podzielić się nim z innymi osobami. Język polski musi żyć. Właśnie to motywuje mnie do uczenia się, bo wszyscy wiemy, że żeby kogoś uczyć, najpierw samemu trzeba umieć. Metody nauczania mogą być różne. Na razie chcę ćwiczyć te, których nauczyli mnie wykładowcy z Polski podczas warsztatów. Jestem bardzo wdzięczna za ten kurs. Dużo się nauczyłam, bo nasi wykładowcy cierpliwie tłumaczyli nam wszystko. Warto uczyć się polskiego, by utrwalić język ojczysty, móc czytać i pisać po polsku. Nawiązać kontakt z ojczyzną naszych przodków. By upowszechniać naszą kulturę i tradycje naszego kraju. Dla mnie język polski jest piękny i muzykalny. Szumi podczas rozmowy, jest językiem miłości i muzyki. To jest mój język rodzinny i nie mogę go stracić. Kiedy jestem smutna i się stresuję, czytam książkę po polsku i moje myśli lecą daleko i pozostaje tylko swobodne myślenie. Język polski to moja dusza, zdrowie i lekarstwo. Dziękuję Bogu, że jestem Polką. Polskiego opłaca się uczyć, bo Polska jest coraz bardziej znana na arenie międzynarodowej. Należy do Unii Europejskiej, nareszcie wiadomo, że nie ma komunizmu. Uczyć się polskiego w Argentynie to kontakt z koleżankami. To również wzmocnienie kontaktu z kulturą i wiedzą o kraju naszych rodziców czy dziadków. Gdy uczymy języka polskiego, utrwalamy wiedzę o Ojczyźnie wśród naszych dzieci. Zachowujemy również nasze tradycje w kraju, gdzie mieszkamy i gdzie większość z nas się urodziła. Warto, ponieważ w ten sposób czujemy się bliżej narodu naszych rodziców i dziadków, możemy się porozumiewać z naszą rodziną w Polsce, możemy mieć bezpośredni kontakt z polską literaturą, możemy także budować swoją przyszłość w Polsce – szczególnie w przypadku młodych osób, które – jak mój 19-letni syn – marzą o studiowaniu w Polsce. Oczywiście najlepiej jest nauczyć się języka polskiego w domu, ale czasem z różnych powodów nie jest to możliwe. W takim wypadku najlepiej byłoby uczyć się z nauczycielami, którzy naprawdę wiedzieliby, jak to robić i którzy byliby wzorem dla uczniów i potrafiliby przekazać im język i kulturę. Aby uczyć pamięci moich przodków, którzy wyemigrowali na ten kontynent, szukając nowego życia. Aby kiedyś studiować w Polsce po polsku. Polska jest bardzo pięknym krajem. Zwłaszcza w ostatnich latach bardzo się zmieniła i warto te zmiany pokazywać. Jak wszyscy wiemy, język polski jest dość trudny, zwłaszcza dla Argentyńczyków. Jednak małymi kroczkami i z dużą cierpliwością warto starać się pokazywać i przekazywać, że jest to język piękny z bardzo bogatym słownictwem. I tu, tak daleko od Polski, jest bardzo dużo chętnych, którzy chcą się uczyć tego języka. W Argentynie, gdzie mieszka wiele rodzin polskiego pochodzenia, którym towarzyszy nostalgia za swoimi korzeniami, jest ważne, aby język polski powrócił do ich domów i nie był tylko językiem ich ojców i dziadków. Bez wątpienia język jest podstawowym elementem identyfikacyjnym, dlatego też aby ta identyfikacja stawała się rzeczywistością, trzeba pomagać w nauce języka ojców. Jak uczyć? Wykorzystując wszystkie środki językowe i kulturowe, by ta nauka była jak najbardziej kompletna. Dlatego, że urodziłam się w Polsce. To jest mój kraj ojczysty i to, co wiem i czuję, chcę przekazać. Dla mnie najważniejsze jest pochodzenie, korzenie, z których wyrośli moi uczniowie. Kultura polska, obyczaje, zwyczaje są bardzo interesujące, pochłaniane przez uczniów. Warto, ponieważ to bardzo interesujący język, odmienny od tego, który znamy i którego uczymy się w szkole. Warto, ponieważ język daje możliwość komunikacji z ludźmi, którzy mieszkają w Polsce. Możemy też oglądać polskie filmy fabularne i dokumentalne, czytać artykuły w polskich gazetach. Jest to klucz do nowych znajomości, co jest niezwykle atrakcyjne, szczególnie dla dzieci i młodzieży. Po pierwsze warto, bo uczenie się języka otwiera nam drzwi do innych światów. Język to sposób rozumienia świata wokół nas. Są różne języki, dlatego są różne światy. Język polski jest językiem moich pradziadków, więc jestem z nim związana emocjonalnie. Uwielbiam ten język, jest bardzo bogaty i piękny. Po drugie, kultura Polski jest bardzo interesująca. Ciekawi mnie najbardziej to, że Polacy potrafili przeżyć okupacje innych nardów i nie tracili swoich zwyczajów. Chyba jest to dla mnie najważniejsze. Myślę, że ważne jest uczyć się języka polskiego, bo kiedy ma się polskie pochodzenie i rodzinę w Polsce, to można z nią rozmawiać. Kiedy zna się język przodków, nie zapomina się o swoim pochodzeniu. Język polski jest ładny, ma dużo słów. A kiedy go słucham, czuję się jak w domu. Polska ma długą historię i interesującą kulturę, dlatego ważne, żeby nasze dzieci wiedziały, jacy są Polacy, co robią i jak ważna dla nich jest historia. Dla dorosłych, którzy uczą się polskiego, ważne jest, by poprawili swoje umiejętności gramatyczne, ale dla mnie najważniejsze było to, że kiedy byłam w Polsce, mogłam rozmawiać ze swoją rodziną. Uważam, że dobrze jest uczyć się polskiego, kiedy ma się polskie korzenie. W moim rodzinnym domu mówiliśmy po polsku, aż do momentu, kiedy skończyłam siedem lat. Kiedy poszłam do szkoły, uczyłam się tylko języka hiszpańskiego. Mieliśmy wprawdzie nauczycielkę polskiego, ale bardzo krótko. Myślę, że zawsze warto samemu i innych uczyć polskiego, szczególnie młodzież, by mieszkając za granicą, nie zagubiła języka przodków. Uczę się języka polskiego, bo dzięki temu podtrzymuję to, co przekazali mi moi rodzice. Lubię go uczyć, bo dzięki temu go pamiętam i jestem w kontakcie z ludźmi, którzy też interesują się polską kulturą. Spotykamy się, możemy wtedy dzielić się naszymi doświadczeniami i wiedzą o polskiej kulturze. Kiedy prowadzę lekcje polskiego, czuję się jakbym była w Polsce. Myślę, że warto to uczucie podtrzymywać zarówno u siebie, jak i u tych osób, które uczestniczą w lekcjach. Z pewnością będą mogli kiedyś mówić po polsku nie tylko z Polakami zamieszkałymi w Argentynie, ale także kiedy pojadą do Polski. Jak się uczyć? Uczestniczyć w dobrym kursie języka polskiego na poziomie początkującym, pojechać do Polski, odwiedzić Polaków, poznać ich zwyczaje oraz historię kraju. Warto oglądać polskie filmy, czytać polskie gazety. Dlaczego? Uczę języka polskiego od 21 lat, bo mam taką potrzebę jako Polak, który chce przekazać to, co najważniejsze w naszej kulturze, czyli język. Język pozwala mi znaleźć przestrzeń, w której spotykam Polskę – Ojczyznę. Uczenie innych języka polskiego uważam za swój patriotyczny obowiązek. Warto uczyć polskiego, ponieważ w ten sposób zaznacza się obecność Polski w świecie. Mowa polska jest wytworem tysiącletniej kultury. Poznając język, można zrozumieć polską tożsamość, sposoby zachowań Polaków. W Stanach Zjednoczonych umiejętność posługiwania się drugim językiem jest doceniana i oceniana za wartość. Osoby dwujęzyczne wnoszą o kultury amerykańskiej nowe wartości, przez co kultura ta staje się bogatsza. Znajomość języka i kultury oraz tradycji przodków jest powodem do dumy. Można się tym pochwalić w wielu sytuacjach. W szkołach amerykańskich, w klasach gdzie są dzieci dwujęzyczne, w programach szkolnych znajdują się obowiązkowe tematy dotyczące historii krajów pochodzenia rodziców i dziadków. Dla rodzin polskich znajomość języka polskiego i Polski daje poczucie przynależności do kraju ojczystego, daje możliwość kontaktu z dalszą rodzina w Polsce, komunikowania się i uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych, sportowych, turystycznych, towarzyskich w Polsce. Warto uczyć się Polski i polskiego, aby przekazywać kulturę, tradycję i język młodemu pokoleniu Polaków urodzonych (bardzo często) już w Stanach Zjednoczonych. Jak? Trzeba szukać ciągle nowych metod i sposobów – świat się zmienia. Nauka języka polskiego na obczyźnie pozwala ujrzeć cechy narodowe, a także uwarunkowania historyczno-kulturowe naszego języka. Dzięki nauce języka polskiego można zaobserwować, że języki nie są jednolite, wydaje mi się, iż mój ukochany język polski jest bardziej emocjonalny. Język angielski jest bardzo prosty w wyrażaniu emocji – język polski jest również bardziej poetycki. Polska to piękny kraj, a język polski to ciekawy język. Jeden z trudniejszych języków do nauki, więc nie każdy może się go nauczyć. Znając język polski, to znaczy posługując się nim w mowie i piśmie, mamy powód do dumy. Znajomość języka polskiego, historii Polski, jej tradycji to bogactwo, którego żaden kryzys człowiekowi nie jest w stanie zabrać. Z perspektywy matki dzieci już dorosłych (studentki) wiem, że włożony wysiłek przyniósł efekty. Droga nie była łatwa. Język wiązać z kulturą, tradycją i historią rodzinną. Na pytanie dlaczego, podam takie dwa przykłady: Dorastające dzieci poprawiają błędy językowe rodziców w trakcie rozmowy, to znaczy, że „czują” język. W szkole, do której uczęszcza wiele nacji (językiem wspólnym jest angielski) są też uczniowie, którzy znają wyłącznie angielski. Mówienie językiem swojej nacji powoduje zdumienie u innych, wywołuje zazdrość. Dlaczego? – podtrzymywanie (oraz przekazywanie) polskiego dziedzictwa kulturowego; – rozprzestrzenianie kultury polskiej za granicą; – warto jest nać język przodków; – polski może być językiem obcym – wyzwaniem językowym 🙂 ze względu na swą trudność; – dobrze jest znać wiele języków; – duma z polskiego pochodzenia oraz dorobku Polski w kulturze świata. Jak? – w szkole, w domu (gdzie?); – aktywnie, interaktywnie; – z wykorzystaniem wszystkich możliwych technik; – wykorzystując wszystkie możliwe środki przekazu (tv, internet, etc), osłuchanie się z językiem. Warto – bo to inwestycja w siebie, bo można porozumieć się z rówieśnikami z tego samego środowiska (polskiego). Bo można porozumieć się z rodziną dalszą i bliższą, np. babcią lub dziadkiem, którzy nie opanowali języka angielskiego. Warto, bo to piękny język. – poznaję kraj, który jest ciekawy ze względu na swoje położenie, zapoczątkował zmiany polityczne; – Solidarność – ma sławnych ludzi – Wałęsa, Jan Paweł II i innych, którzy znani są ze swych osiągnięć w innych krajach. Uczę się języka polskiego, aby poznać kulturę Polski i zdobyć lepszą pracę w Szkole Polskiej lub na Uniwersytecie. Jako osoba pochodzenia polskiego: – poznaję kraj moich rodziców i dziadków; – kultywuję tradycję i wszystko co tylko kojarzy się z krajem; – chodzę do szkoły polskiej, aby nauczyć się polskiego; – mówię w domu językiem rodziców; – mogę otrzymać lepszą pracę. Język polski, tak jak każdy język świata, otwiera okno na świat, zbliża do tego co dalekie. Dla naszych uczniów otwiera drogę do podtrzymywania rodzinnych kontaktów, a także nowych znajomości i przyjaźni. Język polski łączy wszystkie pokolenia i jest pomostem, który rodzi więzy rodzinne. A dlaczego warto uczyć się Polski? Bo Polska jest częścią Europy, kontynentu, który często jest odwiedzany przez naszą polonijna młodzież. Język polski jest językiem, którym komunikują się Polacy. W dzisiejszej rzeczywistości, gdy wszystkie kraje chętnie goszczą inne narody, wymieniając doświadczenia, rozwijając swoje biznesy – język polski jest również językiem niezbędnym. W USA uczymy dzieci amerykańskie polskiego pochodzenia języka polskiego. Oddając dzieci do polskiej szkoły i ucząc języka polskiego, podkreślamy konieczność znajomości języka polskiego w przyszłości. Wyjazdy integracyjne, odwiedziny rodzin w Polsce, praca w USA z osobami nieznającymi języka angielskiego. Przede wszystkim podtrzymywanie tradycji, posługiwanie się językiem swoich przodków. Pokazanie światu, że Polska jest cennym krajem. Każde dziecko uczy się języka polskiego w domu rodzinnym, zaczynając edukacje w polskiej szkole na obczyźnie, uczy się języka ze względu na swoich rodziców, nie zając sobie sprawy, ani z potrzeby, ani przydatności tego języka w kraju, w którym się urodzili i się wychowują. Dopiero kiedy idą na studia, bardzo często okazuje się, że język polski jest potrzebny do komunikacji w pracy, w naszej grupie etnicznej i wtedy są bardzo wdzięczni tym wszystkim, którzy uczyli języka polskiego. Chicago jest drugim miastem po Warszawie, w którym mieszka ponad milion Polaków i dlatego język polski warto znać, potrafić rozmawiać, czytać i pisać. Według mnie nauczyciel sam powinien dokonywać właściwego wyboru treści programowych do realizacji w swojej klasie. Wykorzystując teksty na rozumienie, gry, zabawy dydaktyczne, rozsypanki, krzyżówki, scenariusze lekcji, prezentacje lub filmy edukacyjne. Czy warto? Na pewno tak, żeby być dumnym z pochodzenia z kraju, który jest ojczyzną wielkich Polaków: Kościuszki, Puławskiego i Mickiewicza. Polski emigrant powinien być dumny ze znajomości, który pomaga mu odnosić sukces, pełnić odpowiedzialne funkcje w różnych dziedzinach życia w Ameryce. Jesteśmy Polakami i to jest oczywiste dla nas, którzy urodzili się w Polsce. To są nasze korzenie, mamy wielu wspaniałych Polaków, polska jest wspaniałym krajem. Język polski jest naszym językiem ojczystym, który nosimy w sercach i chcemy przekazać naszym potomkom. Chcemy opowiadać, uczyć, uświadamiać, interesować nasze dzieci i młodzież, przekazywać wiedzę o państwie polskim i języku polskim. Polska jest tak pięknym i ciekawym krajem, że warto go promować. Kultura i krajobraz są bardzo bogate i warte zainteresowania i przedstawienia. Na pewno warto uczyć się kultury polskiej i języka polskiego, ponieważ rozwija to uczniów. Tym bardziej tutaj na obczyźnie, która dla naszych dzieci staje się ojczyzną, warto uczyć o drugiej ojczyźnie. Dobrze by było, gdyby dzieci miały świadomość dwóch kultur obok siebie, dwóch języków. Drugi język rozwija, osadzenie w drugiej kulturze wzbogaca. W tym wielonarodowym i wielokulturowym kraju jest to wręcz normalne. Ważne też jest, żeby znać swoje korzenie, żeby umieć rozmawiać z dziadkami, kuzynkami i kuzynami. Jak uczyć? Szukać nowych form poprze szkolenia, warsztaty, kontakty z ludźmi z Polski. Dlaczego? Bo Polska jest ojczyzną, matką, wszystko dała, to są korzenie, z których się wyrasta, którymi się żyje, z których się czerpie soki. Powinność z jednej strony, psychiczna konieczność z drugiej strony. Duchowa potrzeba, radość dzielenia się bogactwem z młodszym pokoleniem. Jak? Praktycznie, komunikacyjnie, mniej historii literatury, przynajmniej na początku. Język polski jest dla nas językiem ojczystym, językiem naszych przodków, obowiązkiem każdego obywatela jest poprawne wypowiadanie się, poznanie i wzbogacanie języka oraz oczywiście historii Polski. Chcąc coś lub kogoś kochać, należy go nie tylko poznać, ale te miłość i przywiązanie musimy pogłębiać i pielęgnować.

  Polska to nasza ojczyzna, a zatem obowiązkiem rodziców jest zapoznać dzieci z tym krajem. Polska jest piękna, ma bardzo bogata historię, interesująca zresztą nie tylko la Polaków. Młodzi ludzie, młodzi Polacy, uwielbiają spędzać wakacje w Polsce. Znajomość języka zatem w tym momencie wydaje się bardzo potrzebna. Język polski to również folklor i kultura ludowa, a polski folklor jest szczególnie piękny i malowniczy, dobrze znać język, aby go zrozumieć. Polacy są wszędzie, w równych częściach świata. Znajomość Polski i języka pomaga w kontaktach międzyludzkich. Uczestniczka warsztatów metodycznych, Chicago Jako nauczyciel języka polskiego w szkole polonijnej w Ameryce mierzę się z tym pytaniem w każdy weekend. Odpowiedź jakiej udzielam moim uczniom jest jasna: „Nie zapomnij gdzie się urodziłem/Nie zapomnij skąd tutaj przybyłem/Bo w pamięci jest siła zaklęta/Więc pamiętaj synu mój” (Fanky Polak). Młodzieży polskiej i lokalnej stosunkowo łatwo tę kwestie wytłumaczyć. Realizując mój program przybliżania dzieciom Polski i zaszczepiania dumy ze swoich korzeni, często łapię się na takim małym racjonalizmie, mesjanizmie i pieniactwie: – Polacy byli najwierniejszym aliantem; – Polska sięgała od morza do morza. Z takich powodów cudzoziemca lub młodego polskiego „obywatela świata” można odstraszyć od nauki o naszym kraju. Zamiast tego: – jesteśmy krajem w centrum Europy, nasza historia zazębia się z dziejami Europy i świata, – mamy wspaniałą sztukę filmową, co dla wielu kinomanów jest wystarczająca motywacją do „wygooglowania” Polski, a może i pójścia dalej, – literatura tez się możemy pochwalić i może ktoś chciałby w oryginale Mrożka przeczytać, – muzyka też nie najgorsza, a podobno Szopena Japończycy lepiej pojmują z elementami polszczyzny. Nauczycielka języka polskiego, Chicago Najpierw chcę powiedzieć, że dla mnie to jest możliwość zapoznania się z jednym obcym językiem. Studiuję język polski już od czterech lat i muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona z tego powodu. Żeby tak naprawdę zanurzyć się w język polski, od samego początku musimy zapoznać się z takimi dyscyplinami historycznymi jak gramatyka i historia języka polskiego, dzięki których możemy dowiedzieć się o takich zjawiskach, które odbywały się z upływem czasu, jak np. metateza, wokalizacja jerów, przegłos polski. Jak możemy się z tym zapoznać? Możemy odnaleźć to wszystko w różnych źródłach historycznych, np. „Bulla gnieźnieńska”, „Psałterz floriański”. Studentka, Lwów, Ukraina Myślę, że pierwszym, bez wątpienia jednym z najważniejszych argumentów jest potrzeba poznania języków obcych w celu znalezienia pracy. Język polski jest żywy, ciągle wprowadzane są do niego nowe, uznane za poprawne formy niektórych wyrazów. Dlatego właśnie języka musimy uczyć się przez całe życie. Język polski jest bardzo ciekawy, musimy się go dobrze nauczyć, żeby nowe zdanie nie było zbyt proste, aby mieć duży zasób słownictwa, poznać zasady ortograficzne, części mowy, aby w pełni zrozumieć wiersze poetów z dawnych epok. Niektórzy twierdzą, że nauka języka polskiego do niczego im się nie przyda. Ja wychodzę jednak z założenia, że warto uczyć się tego pięknego języka, myślę, że poznanie języka to nie tylko słowa włożone w zdania, aby znać język, nie wystarczy tylko i wyłącznie poprawnie się wysławiać. Katarzyna Zwarycz, Lwów, Ukraina Uczyć się Polski i polskiego warto po prostu dla siebie. Można wziąć książkę i dowiedzieć się, że rozumiem te fantastyczne, obco brzmiące słowa. Spotkać kogoś i dzięki znajomości języka okazać mu pomocną dłoń. Zapoznać się z innymi narodami, ich kulturą i tradycjami. Student, Lwów, Ukraina Dla mnie język polski dzisiaj jest drugim językiem ojczystym. Już od czterech lat uczę się języka polskiego i kultury polskiej i mogę powiedzieć, że Polska to kraj o interesującej kulturze i bardzo oryginalnym języku. Chociaż wielu Ukraińców uważa, że języka polskiego łatwo się nauczyć (bo jest bardzo podobny do języka ukraińskiego), ja się z tym nie zgadzam. Język polski to język o bardzo ciekawej i długiej historii, w ciągu której rozwijał się i kształtował. Dla nas – Ukraińców – warto uczyć się języka polskiego i Polski, bo jesteśmy sąsiadami i łączy nas wspólna historia. Studentka, Lwów, Ukraina Uczyć się języka polskiego bez szczerego zainteresowania to rzecz marna. Dlatego, żeby osiągnąć sukces, trzeba być po prostu zakochanym w swojej sprawie. Język polski dla mnie nigdy nie był obcy, tradycje polskie nie były mniej ważne niż tradycje ukraińskie. Kiedy zaczęła się moja przygoda z polonistyką, bardzo lubiłam różne gry związane z uczeniem się języka. Myślę, że to bardzo dobry sposób na naukę dla początkujących. Bardzo dobrym doświadczeniem była praktyka w Polsce na Uniwersytecie Wrocławskim, pomógł mi również udział w letniej szkole w Łodzi. Oczywiście bardzo dużo zależy też od nauczyciela języka. Znajomość kultury innego narodu jest zawsze ciekawa i zachwycająca. A ponieważ korzeń kultury tkwi w języku, to nauczenie się polskiego jest rzeczą niezbędną. Chcę pracować jako tłumacz i wiem, że tylko doskonała znajomość języka mi na to pozwoli. Studentka, Lwów, Ukraina Każdy naród posiada własny język, którym się posługuje niezależnie od kraju, w którym mieszka. Dzieci urodzone w Polsce, przyjeżdżające do Kanady, kontynuują naukę języka polskiego w szkołach polskich. Dzieci urodzone w Kanadzie w rodzinach polskich też starają się uczyć języka przodków. Żeby uczyć się czy nauczać języka polskiego, trzeba mówić, czytać i pisać po polsku – nauka zaczyna się od pierwszych nauczycieli – rodziców – aż po naukę w szkole. To właśnie szkoła spełnia ogromną rolę w nauczaniu języka polskiego. Obecnie język polski jest bardzo ważny dla dzieci mających polskie korzenie, często bowiem wyjeżdżają do Polski na studia lub w poszukiwaniu pracy. Serdecznie dziękuję za wspaniałe pomoce i wiadomości, którymi mogłyście Szanowne Panie się z nami podzielić. Nauczycielka, Vancouver, Kanada Napiszę w punktach: – podtrzymywanie polskiej kultury i tradycji – kontakt z żywym językiem polskim – kontakty profesjonalne – wymiana doświadczeń. Bardzo ślicznie dziękuję miłym Koleżankom z Polski za wasz entuzjazm oraz wspaniały wkład w kultywowanie polskości. Do zobaczenia! Małgorzata Cupińska, ps. Goshka, Vancouver, Kanada Warto uczyć się polskiego, ponieważ język jest rzeczą żywą i trzeba ćwiczyć, rozmawiać, czytać jak najczęściej w języku polskim. Chcemy, żeby język polski pozostał żywy. Chcemy spajać kulturę polską i tradycje polskie. Nasi uczniowie mogą porozumiewać się z rodziną w Polsce i tutejszymi Polakami. Chcemy, żeby nasi uczniowie byli dumni ze swej polskości i polskiego pochodzenia, by nasza nauka przechodziła z pokolenia na pokolenie. Nauczycielka, Vancouver, Kanada Warto uczyć się polskiego, ponieważ jesteśmy Polakami. Musimy utrzymać naszą kulturę, poznać swoje korzenie, poznać historię kraju swojego pochodzenia. Naszym zadaniem jest przekazać Polskę dalej – naszym dzieciom i wnukom. Nauczycielka, Vancouver, Kanada Aby podtrzymać polskie tradycje. Aby pojechać na wakacje do babci do Polski. To mój drugi język. Aby kiedyś dostać lepszą pracę. Jak się uczyć? Powtarzać, śpiewać, rysować, rozmawiać, powtarzać Dziękuję! Uczeń, Vancouver, Kanada Jest warto uczyć się języka polskiego, bo jesteśmy Polakami i nasz język jest naszą kulturą. Musimy podtrzymywać naszą polską kulturę dla naszych dzieci. Nauczycielka, Vancouver, Kanada Nauka polskiego jest ważna zwłaszcza dla nas – emigrantów – bo pomaga podtrzymywać naszą kulturę, nasze tradycje i to wszystko, co jest związane z Polską. Pomaga naszym dzieciom wychowywać się w duchu patriotyzmu do Polski. Pomaga im poznać to wszystko, co jest dla nas drogie. Rozszerza wiedzę o Polsce i w ten sposób rozszerza horyzonty. Daje, a raczej pomaga nam, rodzicom, dać naszym dzieciom dodatkowy język. Matka, Vancouver, Kanada Świat obecnie jest systemem naczyń połączonych. Urodzeni w Kanadzie, a mający polskich przodków są bardzo zainteresowani kontaktami ze współczesną Polską. Ten kraj bardzo im się podoba, jest inny niż reszta świata. Chcąc Polskę poznać, uczą się polskiego. Ułatwia im to kontakty z ludźmi, a tym z mieszkającą tam pozostałą częścią rodziny. W Kanadzie wciąż jeszcze Polonia jest znaczącą i znaczną grupą społeczną, kulturową. Młodzi są wychowywani w tradycjach polskich, cenią je. Matka, Vancouver, Kanada Człowiek znający więcej języków jest bardziej wszechstronny, pewniej daje sobie radę w życiu. Język polski jest językiem naszych przodków i dziadków, a Polacy są na całym świecie – bez względu na to, jakie powody mieli do opuszczenia kraju rodzinnego. Dlatego uważam, że warto uczyć się mówić po polsku. Łatwiej się wtedy komunikować i człowiek czuje satysfakcję, gdy może porozumieć się z innymi w dalekim, obcym kraju. Uczestniczka projektu, Vancouver, Kanada Człowiek jak drzewo – nie może żyć bez korzeni, a tymi korzeniami dla nas, Polaków na emigracji jest bogata, ponad tysiącletnia kultura polska. Dodatkowymi walorami jest możliwość łatwego porozumiewania się naszych dzieci i wnuków z rodziną w Polsce. Matka, Vancouver, Kanada Język polski pozwala na utrzymywania polskości, kultury i dziedzictwa polskiego. Na wzbogacenie osobowości uczenia. Daje możliwość porozumiewania się z innymi ludźmi pochodzenia słowiańskiego, a także z rodziną w Polsce. Daje okazję bycia niezależnym w Polsce. Nauczycielka, Vancouver, Kanada Język polski umożliwia komunikację w Polsce, z rodziną i nie tylko. Pozwala na zachowanie korzeni – pochodzenia rodziców. Daje możliwość korzystania z bogactwa kulturowego, ćwiczenie umysłu. Z językiem łączy się sposób widzenia świata, każdy nowy język otwiera nam te światy, daje nam w nie wgląd. Polska zachwyca obcokrajowców, polski może ułatwić im zwiedzanie. Nauczycielka, Vancouver, Kanada W mojej opinii uczyć polskiego należy ze zrozumieniem – poprzez gry czy ciekawe ćwiczenia dydaktyczne. Dzieci łatwiej uczą się dzięki zabawie czy ciekawym, kreatywnym zajęciom. Myślę, że warto a wręcz należy uczyć polskiej kultury, języka czy historii. Bez tego nasza kultura zanika – szczególnie młodzi rodzice nie dbają o „polskość” w domu. Choćby właśnie dlatego polskie szkoły czy miejsca, gdzie można spotkać się z polską kulturą należy promować!!! Nauczycielka, Vancouver, Kanada Polska to kraj naszych rodziców, nasza kultura i korzenie. Często uczniowie wyjeżdżają do Polski na wakacje i znajomość języka polskiego jest naturalnie przydatna. Bardzo często uczniowie są dumni z tego, że znają więcej niż jeden język. Jak? Poprzez codzienne rozmowy z rodzicami, dziadkami, oglądanie telewizji, uczęszczanie na różnego rodzaju koncerty, przedstawienia przygotowywane przez tutejszą Polonię. Szkoła polska jest także bardzo pomocna. To tylko trzy godziny w klasie, ale uczniowie są zaznajomieni z kulturą, językiem, także nowymi znajomościami. Ciekawie prowadzone zajęcia, zabawy i gry dydaktyczne, filmy, wycieczki zgodne z zainteresowaniami uczniów pomagają im w nauce. Nauczycielka, Edmonton, Kanada Jest to bardzo ważne, aby kanadyjscy nauczyciele języka polskiego mogli być wspierani i informowani o nowych pomocach dydaktycznych służących do nauczania języka polskiego. Bardzo ważna jest styczność ze zmieniającym się językiem polskim oraz z kulturą polską, szczególnie dla generacji urodzonej za granicą. Kiedy zna się język polski oraz historię Polski, chce się zwiedzać, wracać, poznawać nowe zakątki tego kraju oraz uczyć swoje dzieci języka polskiego. Gdy mają styczność z żywym językiem i kulturą i widzi się dzieci, które naprawdę są dumne z tego, że pochodzą z polskich rodzin, chce się uczyć tego języka i wie się, że naprawdę warto! Nauczycielka, Edmonton, Kanada Niestety, bez znajomości języka polskiego nie mogłabym się porozumieć ze swoją rodziną. Większość mojej rodziny zamieszkuje w Polsce i nie rozumieją innego języka, a dla mnie jest ważne, żeby utrzymać kontakt z nimi. Po drugie, znajomość drugiego języka pomaga mi w pracy. Poza tym, gdy będę już w wieku, gdy będę gotowa mieć dzieci, chciałabym nauczyć moje dzieci języka polskiego, żeby również mogły rozmawiać z resztą rodziny w Polsce. Moja kultura jest dla mnie ważna i bez polskiego nie mogłabym wszystkiego zrozumieć. Uczennica, Edmonton, Kanada Najważniejsze dla mnie, gdy byłam młodsza, to było żebym mogła porozumiewać się z rodzicami i moim dziadkiem. Kiedy skończyłam 20 lat, po raz pierwszy podróżowałam samodzielnie poza Kanadę i język polski bardzo mi się przydał w więcej niż pięciu krajach. Polacy są wszędzie i dla mnie jest ważne i wartościowe, że mogę porozumiewać się z rodakami na całym świecie. Mieć wszędzie „rodzinę” jest bardzo miło. Język polski powoduje, że czuję, że mam swoją kulturę, a nie tylko – że jestem Kanadyjką. Uczestniczka projektu, Edmonton, Kanada Dlaczego? Polacy są na każdym końcu świata, zawsze znajdzie się ktoś, kto rozumie język polski. Jest to trudny, ale ładny język. Jest też wiele znanych polskich filmów i książek. Wielu ludzi, którzy mają polskie korzenie, chce też poznać język polski, tym bardziej, że Polacy mają ciekawą kulturę i historię. Uczestnik projektu, Edmonton, Kanada Bardzo doceniam fakt, że mówię po polsku i że mam okazję dalej się uczyć. Powód pierwszy: chciałabym pracować w międzynarodowej firmie, muszę znać przynajmniej trzy języki. Powód drugi: polski jest tak trudny, że każdy inny język wydaje się łatwy:) Powód trzeci: chcę, żeby moje dzieci miały szansę się go nauczyć (jeszcze nie mam dzieci). Powód czwarty: mam swój sekretny kod tutaj w Kanadzie! Uczestniczka projektu, Edmonton, Kanada Warto jest znać swój język, ponieważ dużo jest prac literackich, które nie są tłumaczone na język angielski. O Polsce warto uczyć się, dlatego że jest to kraj bardzo interesujący, który ma potencjał, w przyszłości będzie jednym z kluczowych krajów w Europie. Uczestnik projektu, Edmonton, Kanada Naprawdę jest warto uczyć się Polski i języka polskiego, bo trzeba trzymać kontakt z polską kulturą i językiem. Warto uczyć się języka polskiego, bo wtedy można się wypowiadać i pisać poprawnie po polsku. Jest to ważne, jak człowiek jest poza granicami ojczyzny. Uczestnik projektu, Edmonton, Kanada Uczę się polskiego, żebym mógł rozmawiać z rodziną w Polsce oraz podtrzymywać kulturę kraju, z którego ja i rodzina pochodzimy. Też warto znać więcej języków, żeby podczas podróży rozumieć wszystko oraz spotykać się z innymi Polakami na różnych zajęciach, tak jak w szkole, zespole, kościele i innych miejscach. Uczestnik projektu, Edmonton, Kanada Historia języka polskiego jest bardzo bogata, tak jak polskie tradycje. Uczenie się polskiego pomaga w komunikacji z rodziną tu, w Edmonton i w Polsce. Otwiera drzwi do nauki innych języków, dla mnie bardzo interesująca jest różnica między językiem angielskim a polskim mówionym i pisanym. Znajomość polskiego wzmacnia moją relację z Polską. Uczestniczka projektu, Edmonton, Kanada Bardzo ważne jest dla mnie podtrzymywanie języka polskiego i kultury polskiej. Znajomość języka polskiego zbliża dzieci do kraju rodziców, dziadków. Ułatwia kontakt z rodziną zamieszkałą w Polsce. Wyrabia tożsamość. Dzieci i młodzież pamiętają o ważnych wydarzeniach z historii Polski i narodu polskiego. Poprzez naukę polskiego wdrażamy w życie tradycje i zwyczaje polskie, obrzędy naszej Ojczyzny. Uczymy Polski poprzez spotkania, prelekcje filmowe, śpiew, recytację i różnego rodzaju kontakty z Polakami mieszkającymi za granicą. Nauczycielka, Edmonton, Kanada Naukowcy udowodnili w badaniach, że posługiwanie się więcej niż jednym językiem rozwija inteligencję. To jest powód ogólny, nie mający nic wspólnego z polską tożsamością. Ponadto, umiejętność porozumiewania się dodatkowym językiem z rodzicami, przyjaciółmi czy rodziną powoduje ugruntowanie tożsamości młodego człowieka, poczucie większej pewności, możliwość „popisania się” przed rówieśnikami. Znajomość języka europejskiego ze skomplikowaną gramatyką ułatwia ponadto naukę kolejnego języka z korzeniami w łacinie. Jeśli chodzi o wiedzę o Polsce, to moim zdaniem wiedzy nigdy za wiele, a wiedza o kraju pochodzenia rodziców rozwija i umacnia więzi rodzinne oraz poszerza horyzonty. Nauczycielka, Edmonton, Kanada Posłużę się stereotypem. By drzewo zdrowo rosło, musi mieć silne korzenie. Tak samo z ludźmi – by mogli w pełni funkcjonować w świecie, który zgodnie z przewidywaniami rzeczywiście stał się globalną wioską, muszą mieć poczucie przynależności do rodziny, miejsca urodzenia, języka, tradycji Jesteśmy w szczęśliwej sytuacji, że w kraju wieloetnicznym, jakim jest Kanada, możemy wspierać się we własnej, polskiej tradycji, kulturze wyjątkowej i pięknej. Polska – zwłaszcza dzisiaj – to kraj piękny, nowoczesny, o bogatym życiu kulturalnym. Warto znać polski, by w pełni w tym uczestniczyć. Nauczycielka, Edmonton, Kanada Polska należy do najważniejszych krajów Europy. Znajomość jej dziejów i języka jest nieodzowną koniecznością w rozumieniu istoty starego kontynentu. Dobra literatura polska oferuje czytelnikom nie tylko mnóstwo wiadomości z wielu dziedzin życia, ale i niezapomniane przeżycia językowe. Nauczycielka, Edmonton, Kanada Bardzo ważnym powodem, aby dzieci mieszkające poza granicami Polski uczyły się i kontynuowały naukę polskiego jest to, że daje im to świadomość tego, kim są, skąd pochodzą i gdzie są ich korzenie. Przez naukę polskiego – języka, z którego wywodzą się ich rodziny – umożliwia się im porozumiewanie z bliskimi, członkami rodzin, którzy mogą w dalszym ciągu przebywać w kraju ojczystym. Przez naukę języka poznają historię i kulturę, obyczaje, z jakich wywodzą się ich bliscy. Jedną z podstawowych metod uczenia się języka polskiego jest rozmowa w języku ojczystym w domu. Czytanie książek, słuchanie piosenek, zabawy, wyjazdy turystyczne do Polski, uczęszczanie do polskich placówek edukacyjnych na obczyźnie. Nauczycielka, Edmonton, Kanada Każde dziecko powinno podtrzymywać tradycje, kulturę, zwyczaje polskie. Polska jest naszą Ojczyzną. Bardzo dużo młodzieży urodzonej w Kanadzie powraca lub tymczasowo studiuje w Polsce, dlatego nauka języka polskiego jest bardzo ważna i potrzebna. Ile znamy języków, tyle razy jesteśmy człowiekiem. Jak się uczyć? Poprzez wyjazdy do Polski, czytanie, rozmowy, zabawy i gry, wyjścia do opery, kina itp. Uczestniczka projektu, Edmonton, Kanada Dlaczego? Bo Polska jest ojczyzną naszych przodków, bo nasze dzieci powinny umieć posługiwać się językiem, który jest językiem ojczystym mamy lub taty. Kiedy pojadą do Polski odwiedzić (może po raz pierwszy w życiu) babcię, ciocię, to będą mogły się z nimi porozumieć. Bo dobrze jest napisać życzenia świąteczne do Polski po polsku. Bo może kiedyś ich losy skierują je do Polski – może na studia, może do pracy Powodów jest wiele. Jednym z nich może być także uniwersalny powód: język polski to również język, który może być kolejnym językiem, jakim się włada w mowie i piśmie. Jak? Przede wszystkim nauka musi być urozmaicona, oparta na materiale poglądowym, bliskim dziecku. Nie skupiać się na rzeczach mniej niezbędnych (terminologii gramatycznej) – uczyć mówić, czytać, pisać, tak jak się to akcentuje przy nauce każdego innego obcego języka – opanowanie go w stopniu komunikatywnym. Ważna jest także współpraca wszystkich zaangażowanych wokół dziecka – szkoły, rodziców, rodziny. Mówić do dziecka po polsku, czytać mu polskie książki, oglądać polskie filmy. Irene Lompart, Edmonton, Kanada Dlaczego warto uczyć się o Polsce? Dlaczego warto uczyć się polskiego? To nasze korzenie, które są częścią nas, z których jesteśmy bardzo dumni. Nasze dzieci powinny być nadal połączone z korzeniami. Powinny czerpać silne poczucie własnej wartości z faktu, że pochodzą z kraju o pięknej kulturze i historii. Drzewa odcięte od korzeni nie wyrosną na silne. Matka, Edmonton, Kanada Aby nauczyć się języka polskiego, trzeba uczęszczać do polskiej szkoły. Warto się uczyć i trzeba, bo jesteśmy Polakami i musimy rozsławiać imię Polski na całym świecie. Powinniśmy pokazywać naszą kulturę i piękne tradycje i zwyczaje. Nauczycielka, Edmonton, Kanada Bardzo podoba mi się kultura polska i język polski. Ja naprawdę chcę uczyć się języka polskiego, historii Polski i polskich obyczajów. Chcę dostać Kartę Polaka. Wiktoria Bruj, Zaporoże, Ukraina Marzę, by zobaczyć Ukrainę jako ekonomicznie silne i politycznie samodzielne europejskie państwo prawa, gdzie obrona praw człowieka i godność osoby ludzkiej to wartości umocowane w konstytucji i chronione prawem. Strategiczny cel naszej zewnętrznej polityki to wstąpienie do Unii Europejskiej. Wybór europejskiego wektora kosztował wielu Ukraińców życie. Nigdy nie zapomnimy Rewolucji Godności i „Nebesnu sotnju”, które swoją krwią okupiły nadzieję na światłą przyszłość Ukrainy. Polska, nasz najbliższy sąsiad, okazał się wiernym i prawym druhem, który wyciągnął do nas pomocną dłoń w bardzo ciężkich czasach. Polska to nasz opiekun i pomocnik w przeprowadzeniu reform, bardzo cenimy jej wsparcie. Na danym etapie, dopóki mam możliwość studiować w Europie, chcę otrzymać dyplom według europejskiego wzorca, nabyć koniecznych przyzwyczajeń, zostać prawdziwym fachowcem w swojej dziedzinie i zdobyć doświadczenie, żeby potem pomagać rozwijać własną gospodarkę i podwyższać poziom życia ukraińskiego narodu. Przecież moje serce należy do Ukrainy – kraju bezkresnych pszennych łanów i błękitnego nieba. Sława Ukrainie! Wlada Popov, Zaporoże, Ukraina Nazywam się Aleksy Konplenko. Około rok uczę się polskiego. Lubię polską kulturę i tradycje. Są one bardzo podobne do ukraińskich, co sprawia, że nauka języka jest ciekawa. Nigdy nie byłem w Polsce, ale bardzo chciałbym ją odwiedzić i mieć możliwość uzyskania tam wykształcenia. Aleksiej Konoplenko, Zaporoże, Ukraina Warto uczyć się polskiego, żeby studiować albo pracować w Polsce. Teraz żeby otrzymać wysoką pensję, potrzeba znać kilka języków obcych. Wszystko zależy od celu, który ma człowiek. Ja na przykład uczę się języka polskiego, żeby studiować w Polsce. Trzeba uczyć się języka, żeby rozmawiać, rozumieć ludzi. Chciałabym czytać dużo książek po polsku, już zaczęłam to robić. Trochę oglądam filmy i czasami telewizję. Znajomość języków pomaga podróżować po świecie, chcę otrzymać Kartę Polaka, dlatego trzeba umieć nie tylko rozmawiać, a jeszcze znać historię. Teraz inteligentny człowiek zna kilka języków obcych. Kiedy byłam w Polsce kupiłam gazety i książki i mogę czytać po polskubr. Dziękuję za zajęcia. Było bardzo ciekawie. Bardzo mi miło poznać panie. Anna Żuk, Zaporoże, Ukraina Pracuję jako wykładowca na uniwersytecie, mam stopień naukowy i zajmuję się nauką. Uczę się języka polskiego, żeby mieć możliwość pracować nad projektami i badaniami naukowymi, jak również otrzymać stopień doktora w Polsce. Wiem, że kultura i nauka w Polsce są bardzo rozwinięte. Kultura i język Polski i Ukrainy są bardzo bliskie. Iryna Caplina, Zaporoże, Ukraina Cześć. Mam na imię Wadim. Mieszkam w Zaporożu. Uczę się języka po pierwsze, żeby umieć, po drugie, bo sprawia mi przyjemność mówienie/uczenie się obcego języka. A poza tym, by być lepszym od innych i by sobie ułatwić żywot. Najważniejsze żeby: – dowiedzieć się więcej i poznać lepiej polszczyznę, – nauczyć się poprawnie pisać z ortografią i interpunkcją, – nauczyć się poprawnie wypowiadać zdania, – nauczyć się czytać. Wadim, Zaporoże, Ukraina Mój syn mieszka i pracuje w Krakowie. Polska mu się bardzo podoba. Chciałabym zrozumieć, dlaczego wybrał ten kraj. Poznać jego niesamowitą kulturę i bogatą historię, a również ciekawych ludzi. To można zrobić tylko za pomocą języka. Jana Korostylowa, Zaporoże, Ukraina Ja uczę się Polskiego, żeby studiować w Polsce. Chcę studiować w Krakowie. Eugenija Deniva, Zaporoże, Ukraina Mam na imię Artem i mieszkam w Zaporożu. Uczę się języka polskiego, żeby studiować w Polsce. Ponadto uczę się go dla ogólnego rozwoju. Język ten pomoże mi zdobyć wykształcenie i zaadaptować się w kraju. To jest bezcenne doświadczanie nauki języków obcych. Mam nadzieję, że będę mógł zdobyć dogłębną wiedzę o kulturze, historii, ludziach i tradycji kraju. Znajomość polskiego zmniejsza też bariery komunikacji z ludźmi w Polsce. Z Polską mam zamiar związać przyszłe życie. Artem, Zaporoże, Ukraina Chcę studiować w Polsce. Jeśli będę mógł oczywiście. Mam tatę Polaka i mam nadzieję, że to pomoże, aby żyć i pracować później w Polsce. Moim marzeniem jest, aby uczyć się zwyczajów i kultury tego kraju. Nazar Kuczański, Zaporoże, Ukraina Uczę się polskiego, bo jestem Polakiem. Chcę lepiej poznać język ojczysty, Dlatego chodzę do szkoły językowej, oglądam telewizję po polsku, czytam książki po polsku. I kiedy mam możliwość, to jadę do Polski, żeby mieć możliwość uczyć się języka w środowisku polskim. Wadim Kuczański, Zaporoże, Ukraina Uczę się języka polskiego, żeby dostać się na uniwersytet. Chcę poznać kulturę polską i zwiedzić Polskę. Karina Ramanjuta, Zaporoże, Ukraina Chcę pojechać do Polski, aby studiować na specjalności „projektowanie” i pracować w tym zawodzie. Nastia Saron, Zaporoże, Ukraina Ja uczę się Polski i polskiego, aby otrzymać dobre wykształcenie i dobre życie w Europie. Sergei Ternovoi, Zaporoże, Ukraina Ja uczę się polskiego, aby otrzymać dostęp do europejskiej oświaty, poszerzyć swoje horyzonty i kulturę. Jestem także fanem europejskiej architektury i lubię turystykę. Bogdan, Zaporoże, Ukraina Mam na imię Tetiana i jestem studentką polonistyki na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki. We wrześniu miałam możliwość uczestniczenia w zajęciach z historii języka polskiego. Szczerze mówiąc, nigdy nie lubiłam historii. Kiedy więc usłyszałam o wykładach na temat historii polszczyzny, pomyślałam, że będzie nudno. Ale muszę przyznać, że tym razem nie miałam racji. Pan Marcin – to znakomity nauczyciel! A jego wykłady były zawsze ciekawe i różnorodne. Najbardziej spodobały mi się zajęcia o zabytkach języka polskiego. Bardzo długo rozmawialiśmy na ten temat, słuchaliśmy nagrań najstarszych modlitw, analizowaliśmy technikę tworzenia dawnych książek i sposoby ich dekorowania. Na jednych z zajęć rozwiązywaliśmy krzyżówkę i mówiliśmy o różnych formach książek. Dlatego z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że język polski i jego historia są bardzo ciekawe, a z wykładowcami, którzy tak bardzo lubią swój przedmiot i nauczają go w tak interesujący sposób, warto się polskiego uczyć!!! Tetiana, Lwów, Ukraina Według mnie polonistyka jest naprawdę ciekawym kierunkiem na uniwersytecie lwowskim. Co się tyczy Polski, to mam tylko jak najlepsze skojarzenia. Ze swojego doświadczenia wiem, że Polacy są bardzo otwarci i weseli. No i oczywiście, najlepiej uczyć się języka polskiego u samych Polaków. Dlatego przyjazd polskich wykładowców z Uniwersytetu Śląskiego był dla nas cudowną okazją, aby nauczyć się wielu nowych rzeczy. Serdecznie dziękuję za ten czas! Z wyrazami szacunku Marta, Lwów, Ukraina Zacznę od tego, że warto uczyć się języka polskiego. Jestem pewna, że znajomość polszczyzny przyda mi się w życiu. Powiem więcej: już się przydała. Obecnie studiuję polonistykę na uniwersytecie lwowskim a jednocześnie pracuję jako nauczycielka języka polskiego w liceum ogólnokształcącym. Warto uczyć się polskiego także po to, by swobodnie podróżować po Polsce – móc bez przeszkód komunikacyjnych zwiedzić ten piękny kraj i poznać interesujących ludzi. Na pytanie „Jak uczyć się Polski i polskiego?” łatwo jest odpowiedzieć, jeśli byłeś na zajęciach z historii języka u dra Marcina Maciołka, który opowiada w sposób bardzo obrazowy, a trudne zagadnienia przedstawia jasno i ciekawie. Myślę więc, że nauczanie powinno przynosić studentom zadowolenie i wyposażyć ich w rzetelną wiedzę. Nadia, lwów, Ukraina Wiadomo, że istnieje mnóstwo sposobów nauczenia się czegoś i każdy człowiek wybiera najdogodniejszą dla siebie metodę. Jestem studentką polonistyki na uniwersytecie lwowskim i mam wspaniałą okazję, aby nauczyć się języka polskiego i poznać historię Polski. Już od dawna interesuję się Polską i jej kulturą, a zwłaszcza językiem polskim. Skoro Ukraina znajduje się tak blisko Polski, to dlaczego nie nauczyć się czegoś w tym zakresie? Wybrałam polonistykę, bo jestem naprawdę ciekawa, jak wyglądała historia Polski i jaka jest polszczyzna. Poza tym mam też w Polsce rodzinę. Chciałabym, aby moja przyszła praca była związana właśnie z językiem polskim i polską kulturą. Fakt, że nasze języki – polski i ukraiński – są ze sobą spokrewnione, zachęca do tego, aby je badać i porównywać. Oprócz tego, co studiujemy na uniwersytecie zgodnie z programem kształcenia, a zatem wiedzy, którą otrzymaliśmy już wcześniej, mieliśmy znakomitą okazję wysłuchania wykładów z zakresu historii języka polskiego, prowadzonych przez wykładowcę z Uniwersytetu Śląskiego. Mogliśmy się dowiedzieć wielu interesujących faktów na temat przeszłości polszczyzny. Sądzę, że przy poznawaniu/ uczeniu się danego języka ważne jest nie tylko obcowanie z tekstami współczesnymi, ale również dawnymi, np. zabytkami języka polskiego, które omawialiśmy na zajęciach – była to niewątpliwie ciekawa forma uczenia się języka polskiego! Z wdzięcznością Lilia, Lwów, Ukraina Dlaczego w ogóle warto uczyć się języków obcych? Najlepsza odpowiedź jest taka: Języki obce mogą przydać się zawsze i wszędzie! Bardzo ważnym aspektem znajomości jakiegokolwiek języka obcego jest możliwość poznania kultury danego kraju. Dla mnie obca kultura jest zawsze warta poznania niezależnie od tego, czym się zajmujemy i ile mamy lat. Co więcej, aby poznać lepiej kulturę swojego kraju, warto zestawić ją z innymi kulturami. Przypomina to metodę porównawczą stosowaną w językoznawstwie. Aby dowiedzieć się więcej na temat danego języka, badacz zestawia go z innymi językami. Tego właśnie m.in. dowiedziałam się na wykładach z historii języka polskiego, które miały dla mnie bardzo duży walor poznawczy. Jestem Ukrainką i uwielbiam swoją Ojczyznę oraz jej kulturę. Oczywiście znam język ukraiński, a także rosyjski, angielski oraz włoski. Teraz na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki uczę się języka polskiego, który umożliwia mi porównywanie kultury polskiej i ukraińskiej. Mam nadzieję, że w przyszłości będę miała okazję, aby nauczyć się jeszcze języka francuskiego i niemieckiego. Halina, Lwów, Ukraina Jako studentka 4 roku filologii polskiej mogę powiedzieć, że język i kultura polska są bardzo interesujące. I choć język polski znajduje się w orbicie naszych zainteresowań głównie dlatego, że jesteśmy filologami, to dla mnie jest on bardzo ważny także z innego powodu. Mianowicie dlatego, że mam krewnych w Polsce. Niestety w mojej rodzinie jestem jedyną osobą, która mówi po polsku. Wierzę jednak, że moja znajomość polszczyzny umożliwi nam odnowienie kontaktów z rodziną w Polsce. Poza tym przyszłości chciałabym zajmować się badaniami nad językiem polskim. Studentka Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki, Ukraina Język polski nie jest tak popularny jak języka angielski, niemiecki czy hiszpański. Znajomość polszczyzny nie gwarantuje nam tego, że swobodnie porozumiemy się zagranicą, jak jest w przypadku znajomości innych, wymienionych przeze mnie języków. Mimo to uważam, że zdecydowanie warto uczyć się polskiego. Przy czym chciałabym zaznaczyć, że opanowanie danego języka polega nie tylko na osiągnięciu umiejętności sprawnego komunikowania się w tym języku, ale również na znajomości kultury i literatury danego kraju. Krystyna, Lwów, Ukraina Uważam, że nauka języków obcych jest pożyteczna. Jeśli znasz język obcy, możesz osiągnąć wszystko, co chcesz. Dla siebie wybrałam język polski. Myślę, że ten język jest śliczny. Bardzo lubię uczyć się polskiego. Początkowo było to moje hobby. Następnie zdałam sobie sprawę, że chcę nauczyć się go do perfekcji, stało się to moją pasją. Dlatego właśnie zaczęłam oglądać polskie seriale, czytać polskie książki (w rzeczywistości to bajki dla dzieci), czytać wiadomości na Facebook’u. Teraz zastanawiam się nad tym, żeby żyć i studiować w Polsce. Mam zamiar zrobić Kartę Polaka, naprawdę chcę zmienić swoje życie na lepsze. Uważam, że marzenia się spełniają. Helena Honczarenko, Zaporoże, Ukraina Polska leży blisko Ukrainy, myślę, że trzeba znać kulturę i język kraju sąsiedniego. Nasze kultury i historia są podobne. Ale teraz nasze kraje różnią się ekonomicznie i politycznie. Myślę, że Ukraina powinna rozwijać się jak Polska. Młodzi ludzie z Ukrainy będą wtedy uczyć się innych języków, kultury, ekonomii dla rozwoju swojego kraju. Myślę, że kultura Polska jest bardzo interesująca. Uczenie się języka polskiego pozwoli mi czytać polskie książki i oglądać polskie filmy w oryginale. Maria Goron, Zaporoże, Ukraina Mam na imię Nastia, uczę się polskiego dla samej siebie. Język polski to moje hobby. Ja myślę, że po ukończeniu szkoły odwiedzę Polskę. Język polski jest bardzo interesujący, uczę się go na kursach grupowych. Polska jest interesującym krajem. Nastia Salamacka, Zaporoże, Ukraina Według mnie warto uczyć się języka polskiego, żeby było łatwiej w przyszłości rozmawiać ze swoimi znajomymi i rodziną w Polsce. Zawsze od dziecka marzyłem, żeby wyjechać do Polski, znaleźć swoją rodzinę i zamieszkać tam na stałe. Nie udało mi się, ale teraz moja córka dąży do tego, żeby dostać się na studia w Polsce i mam nadzieję, że spełni to moje marzenie. Uczę się historii Polski, bo jest bardzo ciekawa. Jesteśmy sąsiadami, a wiele informacji historycznych jest sprzecznych, a chcę wiedzieć, jak był naprawdę. Siergiej Minowskij, Zaporoże, Ukraina Kiedy byłam mała, odwiedzałam moją babcię. W jej domu zobaczyłam Biblię po polsku i zapytałam: „Stasiu, a co to za język? Znasz go?” „Znam” – odpowiedziała babcia. Widziałam również, jak dziadek pisał listy do swojego kuzyna do polski. Byłam pod wrażeniem, że oni znają język polski a ja nie. Zawsze chciałam się uczyć polskiego, ale nie miałam wcześniej możliwości. Moja matka zawsze mówiła: czym więcej człowiek zna języków, tym lepiej. Bardzo chciałabym umieć czytać po polsku, oglądać filmy, rozmawiać – znać język moich przodków, krewniaków. Joanna Kaminskaja, Zaporoże, Ukraina Teraz tylko trochę rozumiem polski język, ale będę się uczyć tego języka, żeby móc studiować w Polsce, słuchać polskiej muzyki i rozmawiać z Polakami po polsku. Smakują mi polskie potrawy i chcę pojechać do polski, żeby popróbować polskich potraw narodowych. Uczę się także jeżyka polskiego, aby móc zwiedzić Polskę i poznać jej architekturę. Aleksandra Stupnytska, Zaporoże, Ukraina Moja mama i cała rodzina ze strony mamy są Polakami i mieszkają w Polsce. Teraz mój kuzyn i kuzynka i ich rodziny również mieszkają w Polsce. Wiele razy byłem u nich w odwiedzinach. Bardzo podoba mi się polska kultura i język polski, naprawdę chcę się uczyć języka polskiego, polskiej historii i polskich obyczajów. Wladimir Kriwoszej, Zaporoże, Ukraina Kiedy byłem małym dzieckiem, ojciec woził mnie na wycieczki do dziadka Janka, który znał język polski i chodził do Kościoła. Nauka języka polskiego i możliwość rozmawiania i komunikowania się z Polakami jest moim marzeniem od dziecka. Grzegorz Jurkowski, 55 lat, Zaporoże, Ukraina Mam na imię Oksana, mam 35 lat, mieszkam w mieście Zaporoże na Ukaranie. Według narodowości jestem Polką, tak jak moja babcia. Uczę się języka polskiego około roku. Chcę dowiedzieć się więcej o polskich tradycjach i kulturze, żeby móc otrzymać Kartę Polaka i aby mój syn i córka mogli studiować w Polsce. Nigdy nie byliśmy w Polsce, ale chcielibyśmy tam pojechać. Marzymy, że nastąpi to w przyszłym roku. Bardzo dziękuję nauczycielkom za możliwość dowiedzenia się więcej o Polsce. Oksana Konoplenko, Zaporoże, Ukraina Niestety mamy dzisiaj trudną sytuację ekonomiczną w naszym kraju. W moim przypadku po skończeniu studiów nie będę mieć możliwości pracować w swojej specjalności i dlatego muszę szukać innej możliwości, aby otrzymać godną pracę. Najlepszym wariantem, jak dla mnie, jest Polska. Po pierwsze w Polsce ceny studiów są dla nas dostępne, a jeśli otrzyma się europejski dyplom, to będzie więcej możliwości na pomyślne życie. Jeśli porównać życie na Ukrainie i w Polsce, to można wysunąć wniosek, że nauka języka polskiego może być najlepszą szansą, by uczynić swoje życie ciekawym i lepszym. Wolodymyr Teslenko, Zaporoże, Ukraina Jeśli zajrzeć do przeszłości, urodziłam się i dorastałam na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego (współcześnie Biaoruś, małe miasto Bereza). Mieszkałam na ulicy 17 września. W okolicy mojego miasta znajdują się ruiny klasztoru Kartuzów (jedyny na Litwie), założonego w 1666 roku. Mój dziadek i moja babcia umieli czytać i pisać tylko po polsku i byli obywatelami Polski. Uważam, że skoro mój kraj rodzinny i moi przodkowie tak bardzo są powiązani z historią Polski i jej tradycjami, to muszę znać język polski. Alla Bilibukka, 54 lata, Zaporoże, Ukraina Uczę się języka polskiego, ponieważ to język moich przodków. Moja mama i moi dziadkowie, moje ciocie i wujek są Polakami. Niestety moja mama tylko trochę mówi po polsku, pamięta modlitwy i niektóre słowa, a swoich dziadków nie pamiętam, zmarli kiedy byłam jeszcze bardzo mała. Zdecydowałam się pójść na kurs języka polskiego, żeby umieć rozmawiać w języku ojczystym, czytać polskie książki i gazety, oglądać polskie filmy, dowiedzieć się więcej o polskiej kulturze i tradycjach. Chcę otrzymać Kartę Polaka, żeby mieć możliwość odwiedzenia polskich miast, spotkać się z Polakami i być może znaleźć utraconych krewnych. Poza tym chcę, aby moja córka od dziecka słyszała ten język w naszej rodzinie i uważała za swój ojczysty, znała i pokochała polską kulturę i polska tradycję, aby mogła pojechać do Polski a nawet, być może tam studiować na uniwersytecie i poczuła się Polką. Nigdy nie zapomnę o sowich korzeniach, ponieważ: „kto nie pamięta przeszłości, ten nie ma przyszłości”. Tatiana Podoba, Zaporoże, Ukraina Polska jest najszybciej rozwijającym się krajem w Europie, myślę więc, że język polski będzie stawał się coraz bardziej powszechny. Dla mnie osobiście, język polski wydaje się bardzo piękny, z własnym kolorytem i charakterem. Polska ma bardzo ciekawą i bogatą historię, co jest jeszcze jedną przyczyną dla chęci poznania Polski. Od czego zacząć naukę języka polskiego? Każdy musi wybrać dla siebie własną metodę, gdyż jest to indywidualne. Dla mnie najlepszym wariantem była nauka podstaw z indywidualnym nauczycielem, a kiedy zakończy się ten etap, warto rozpocząć grupowe kursy językowe. Te kursy pomagają opanować umiejętność komunikacji w języku obcym. Euhemii, Zaporoże, Ukraina Uczestniczę w specjalistycznym programie edukacji filmowej skierowanym do młodzieży z Polski i Ukrainy. „Masterclass – Szkoła Filmowania+” to profesjonalny program edukacji filmowej w Olsztynie słynącym z historycznej koegzystencji mniejszości narodowych. Projekt stwarza polskiej i ukraińskiej młodzieży warunki do zapoznania się z różnorodnością kulturową. Wzajemne bliższe poznanie kształtuje postawy zrozumienia i poszanowania wzajemnej odmienności. Manija, Zaporoże, Ukraina Jak wiadomo, nie ma zbędnej wiedzy. Nauka języka to jeden z najlepszych sposobów zrozumienia kultury narodu i jego mentalności. Znajomość języka polskiego daje możliwość swobodnego podróżowania po Polsce (składania zamówień w kawiarni, dotarcia do pożądanego miejsca, zakup biletów). Tak samo, aby poznać polską kulturę i jej tradycje, najlepiej znać język polski. To umożliwia również zapoznanie się z ciekawymi ludźmi. Znając język, można oglądać filmy w oryginale i cieszyć się naturalnymi głosami ulubionych aktorów, a nie głosem tłumacza. Chciałabym pojechać nad Bałtyk lub wspinać się w Tatrach i podziwiać piękne widoki. „Język jest duchem narodu”. Natalja, Zaporoże, Ukraina Mam na imię Svitlana. Mieszkam w Zaporożu, z zawodu jestem prawnikiem i już blisko 5 lat pracuję w instytucji państwowej. Wyższą edukację otrzymałam w Zaporoskim Narodowym Uniwersytecie, w którym uczyłam się 5 lat na Wydziale Prawa. Nauka na uniwersytecie bardzo mi się podobała, ponieważ codziennie otrzymywałam nową wiedzę, wiele nowych ciekawych informacji, które później mogłam wykorzystać w pracy i w życiu. Po zakończeniu nauki, kiedy dostałam pracę, po dwóch, trzech latach, zaczęłam tęsknić za studenckimi czasami. Bardzo lubię uczyć się i chęć zdobywania wiedzy doprowadziła do tego, że w 2003 roku poszłam na kurs języka angielskiego. Otrzymaną tam wiedzę wykorzystałam podczas podróży po Europie (autokar tour), kiedy rozmawiałam z obcokrajowcami i personelem w hotelach. Do nauki języka polskiego doprowadziło mnie pragnienie zmienienia swojego życia na lepsze, pragnienie rozwoju i pójścia naprzód. Studiowanie języków obcych bardzo rozwija wyobraźnię, a język polski jest bardzo podobny do języka ukraińskiego. Zarówno w mentalności, jak i tradycjach, między Ukraińcami i Polakami jest dużo wspólnego, dlatego właśnie wybrałam naukę języka polskiego. Mój cel studiowania polskiego: otrzymanie wyższej edukacji lub nostryfikacja ukraińskiego dyplomu z możliwością późniejszej pracy w Polsce. Tam żyje moja starsza siostra z rodziną, za którą ja bardzo tęsknię. Svitlana, Zaporoże, Ukraina Uczę się polskiego na uniwersytecie. Interesuję się bardzo polską kulturą i polskimi filmami ( Va banque ). Myślę, że Polacy są bardzo miłymi ludźmi, chciałabym podróżować po Polsce. Może będę miała szansę studiować w Polsce. Język polski jest bardzo interesującym językiem i niewielu ludzi w Rosji mówi po polsku. To daje mi pewność siebie. Studentka Briańskiego Uniwersytetu Państwowego im. Członka Akademii I.G. Pietrowskiego, Briańsk, Rosja Uczę się polskiego na kursach językowych na uniwersytecie z panią Aleksandrą Rusek. Jest bardzo trudno, ale interesująco. Studiuję też angielski i niemiecki. Zdecydowałam uczyć się polskiego, ponieważ chciałam uczyć się trzech języków obcych. W katedrze powiedzieli mi, że polskiego uczy pani z Polski, dlatego uczę się teraz tego języka. Studentka Briańskiego Uniwersytetu Państwowego im. Członka Akademii I.G. Pietrowskiego, Briańsk, Rosja Na uniwersytecie uczę się polskiego już trzy lata. Bardzo podoba mi się ten język, bo jest ciekawy przez swój akcent i wymowę. Student Briańskiego Uniwersytetu Państwowego im. Członka Akademii I.G. Pietrowskiego, Briańsk, Rosja Chciałabym być dyplomatą, dlatego muszę znać kilka języków i polski jest jednym z nich. Chciałabym mówić bardzo dobrze po polsku, być może uczyć się w Polsce lub pracować. Wiem, że edukacja w Polsce nie jest tak droga, a jest dobra. Byłam na studiach latem i bardzo mi się podobało. Teraz myślę, żeby pojechać do Polski na studia magisterskie na stosunki międzynarodowe. Jeśli znasz kilka języków, możesz mieć dobrą pracę. Studentka Briańskiego Uniwersytetu Państwowego im. Członka Akademii I.G. Pietrowskiego, Briańsk, Rosja Warto uczyć się Polski, żeby móc rozmawiać z Polakami, czytać książki i oglądać polskie kino. To mnie interesuje. Języki obce są ważne. Kiedy pojadę do Polski, będę znać kulturę kraju i będę mieć szansę na kontynuowanie edukacji w Polsce. Student Briańskiego Uniwersytetu Państwowego im. Członka Akademii I.G. Pietrowskiego, Briańsk, Rosja Dzisiaj nauka języków obcych jest bardzo popularna i polski nie jest wyjątkiem. Dość powszechne jest mówienie w dwóch albo trzech językach obcych. Często pierwszym językiem jest angielski. Nas bardzo interesuje nauka języka polskiego, bo historia i kultura Polski i Rosji są bliskie. Studenci Briańskiego Uniwersytetu Państwowego im. Członka Akademii I.G. Pietrowskiego, Briańsk, Rosja Interesuję się polskim i kulturą polską. Nasz uniwersytet współpracuje z Polską. Bardzo lubię polskie piosenki. Studentka Briańskiego Uniwersytetu Państwowego im. Członka Akademii I.G. Pietrowskiego, Briańsk, Rosja Język polski jest dla mnie bardzo prosty i podoba mi się najbardziej ze wszystkich języków obcych. Język polski jest językiem słowiańskim. My też jesteśmy Słowianami i powinniśmy go znać. Znajomość języka polskiego ma dużo „zalet”. Na przykład mogę pojechać na wakacje do szkoły letniej i studiować język. Dla mnie język jest najważniejszym przedmiotem na uniwersytecie. Studentka Briańskiego Uniwersytetu Państwowego im. Członka Akademii I.G. Pietrowskiego, Briańsk, Rosja Interesuje mnie język polski. Mam dobrego nauczyciela, który pomaga mi uczyć się Polski. Mam bardzo ciekawe lekcje z języka polskiego. Mało ludzi uczy się polskiego jako obcego. And I am happy to study Polish. Student Briańskiego Uniwersytetu Państwowego im. Członka Akademii I.G. Pietrowskiego, Briańsk, Rosja W dzisiejszym świecie ludzie chcą kontaktować się z cudzoziemcami. To proces globalizacji. W Rosji studenci mogą uczyć się różnych języków. Wybieram polski, ponieważ Polska mnie interesuje. Chcę rozmawiać po polsku z Polakami. Chcę pracować w ambasadzie. Studentka Briańskiego Uniwersytetu Państwowego im. Członka Akademii I.G. Pietrowskiego, Briańsk, Rosja Języka polskiego warto uczyć się z nauczycielami z Polski, żeby rozmawiać z nimi tylko w tym języku. Albo warto jechać do Polski i uczyć się tam, żeby mieć praktykę językową w sklepach i na ulicach miasta. Język polski jest językiem słowiańskim, kiedy będziesz znać język polski, to łatwiej będzie rozumieć i uczyć się innych języków słowiańskich. Warto jeszcze uczyć się polskiego, żeby czytać polską literaturę. Literatura polska jest bardzo skomplikowana, ale ciekawa i czytać oryginalne teksty to świetnie! Język polski jest też jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej – też dlatego warto się go uczyć. Po polsku rozmawiają ludzie nie tylko w Europie, ale i w innych krajach europejskich, a nawet w Ameryce i Kanadzie, gdzie jest dużo Polaków. Natalia, Abakan, Rosja Studiuję język polski, żeby stać się mądrzejszym i mieć możliwość swobodnego komunikowania się z Polakami. Jeszcze gram w gry online i tam spotykają się Polacy – dzięki polskiemu mogę z nimi swobodnie rozmawiać. Artemij, Abakan, Rosja Uczę się języka polskiego, bo to jest język moich dziadków. Chciałabym czytać polskie książki i oglądać polskie filmy. Język jest mi potrzebny, aby komunikować się z Polakami, szczególnie podczas podróży do Polski. Nauka języka jest częścią mojego samorozwoju. W ten sposób daję przykład synowi, który także uczy się języka polskiego. Chcę, aby on studiował w Polsce. Aby to zrobić, musi poświęcić więcej uwagi i praktyki na komunikację i znajomość gramatyki. Swietłana, Abakan, Rosja Muszę się uczyć języka polskiego, bo:

   Jestem polskiego pochodzenia i to jest język moich przodków (pradziadka i dziadka). Od dawna prowadzę badania naukowe na temat historii diaspory polskiej na Syberii. Chcę brać udział w konferencjach naukowych w Polsce i po polsku. Aby utrzymać i nawiązać kontakty z naukowcami z Polski. Aby przygotować projekty badań naukowych oraz streszczenia artykułów naukowych. Żeby czytać i tłumaczyć literaturę naukową i polskie pamiętniki.

  Jestem wdzięczna za organizację seminariów w Abakanie. Zajęcia były ciekawe i prowadzone na wysokim, profesjonalnym poziomie. Seminariom tym zawdzięczam możliwość kontynuowania studiowania języka polskiego. Renata, Abakan, Rosja Znać język przodków, znaczy szanować ich, ich kraj i uczucia. Czytać książki w ich języku i z ich kraju, co pomaga zrozumieć ich styl życia i ich myśli. To wszystko jest bardzo ważne, bo tradycje i uczucia przodków to wielka część każdego człowieka, choć mało kto w to wierzy. Uczyć się języka przodków wtedy nie jest za trudno. Wystarczy przeczytać książkę w tym języku albo pojechać do tego kraju i zobaczyć to, co kiedyś widzieli wasi przodkowie, a krew sama wszystko „zrobi”. I to jest też bardzo ważne dla twojej głowy – uczyć się innego języka. Kto zna wiele języków, ma lepszą pamięć i szlachetniejszy styl rozmowy, a kiedy staje się starszy, mówi i robi mniej głupstw. Swietłana, Abakan, Rosja Warto uczyć się polskiego, bo piękny, serdeczny jest. Warto się go uczyć, bo daje perspektywy. Warto się go uczyć, bo wszyscy Polacy są najlepsi! I chce mi się z nimi od czasu do czasu porozmawiać (przynajmniej moje doświadczenie jest takie). A jak? Mówieniem. Szczególnie mówieniem. Wszystko się przyda, ale jak ktoś nie mówi lub wstydzi się mówić, trudno się języka nauczyć Michaela Pavlíčková, Słowacja Historia i kultura Białorusi są nierozerwalnie związane z Polską, a to oznacza, że mamy wspólne korzenie. Studiuję język polski, pogłębiam też swoją wiedzę na temat zwyczajów i tradycji narodu polskiego. Uczę się w Polsce i dlatego uważam za swój obowiązek dowiedzieć się jak najwięcej o tym pięknym i przyjaznym kraju. Anhelina Siergeenko, Białoruś Każdy z nas pochodzi z jakiegoś kraju, każdy z nas ma swoje tradycje i zwyczaje. Przede wszystkim warto interesować się Polską jako innym krajem z odrębnymi ciekawymi tradycjami i mentalnością. Wzbogacać swoją wiedzę i dochodzić do nowych wniosków. Z jednej strony wiedza o innym kraju jest przydatna dla rozwoju osobistego, choć jest i druga strona medalu, w której wiedza o kraju i o jego obywatelach przyda się nam w przyszłości i w naszej pracy. W naszych czasach w pracy można się spotkać z każdą narodowością, bo coraz więcej jest firm i organizacji, które uczestniczą w projektach międzynarodowych i byłoby dobrze umieć dobrać podejście do każdej osoby – niezależnie od jej narodowości. Co do tematu języka polskiego, warto się go uczyć z tych samych powodów. Przede wszystkim jest to duma z samego siebie, gdy dasz radę porozumieć się z osobą z innego kraju, a po drugie nigdy nie wiadomo, w jakim miejscu człowiek znajdzie się jutro i czym się będzie zajmował. Dobrze jest się kształcić w wielu kierunkach, na pewno przyda się to w przyszłości. Karina Deziderieva, Ukraina Jednoznacznej odpowiedzi na postawione pytanie nie potrafię udzielić. Nie jestem językoznawcą ani kulturologiem, aczkolwiek spróbuję wyrazić swój pogląd na ten temat. Zaprzyjaźniamy się z polską kulturą tylko dlatego, że jesteśmy na to „skazani” w trakcie pobytu w Polsce. Moim zdaniem, jest nie do pomyślenia znajdować się poza obrębem kultury społeczności, w której funkcjonujemy. Jednak są przykłady takich enklaw kulturowych, jak np. Turcy w RFN lub Rosjanie w krajach bałtyckich. To są wyjątki, które potwierdzają regułę. Codzienny niezbędny kontakt z przedstawicielami danej społeczności wyznacza nam drogę postępowania. Podobna sytuacja jest charakterystyczna nie dla wszystkich osób zainteresowanych polskością, raczej dla szerokiego grona rozmaitych emigrantów. Są tacy, którzy uczą się polskości, aby lepiej zrozumieć istotę swojej własnej tożsamości. Polega to na wyszukiwaniu i analizie rzeczy, które nas łączą wraz z tymi, które nas dzielą. Uważam, że taka metoda jest słuszna dla bliskich Polakom narodów (jak Ukraińcy czy Białorusini), decyduje o tym między innymi wspólna historia. W ramach ćwiczeń praktycznych mogę polecić regularne oglądanie i omawianie polskich komedii. Humor zawiera dużo ważnych kodów kulturalnych, których obcokrajowiec nie jest w stanie odczytać bez pomocy odbiorcy ojczystego. Eduard Zholud, Białoruś Moim zdaniem nauką przynoszącą najlepsze rezultaty jest oczywiście konieczność codziennego posługiwania się i przebywania w otoczeniu, w którym podstawowym sposobem komunikacji jest poznawany przez nas język. Jednakże aby móc odnaleźć się w takim środowisku, niezbędne jest odpowiednie przygotowanie. Bez cienia wątpliwości mogę stwierdzić, że kurs prowadzony przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej jest nieocenionym źródłem niezastąpionej wiedzy, którą potem łatwo poćwiczyć można w praktyce w interesującym mieście, jakim są Katowice i sąsiednie miasta. Ponadto zajęcia prowadzone są w ciekawy i przystępny sposób, co tylko przyśpiesza proces przyswajania nowego języka. Innym równie efektywnym sposobem jest czytanie literatury, nawet w przypadku kiedy nie wszystkie frazy i stwierdzenia są dla nas w pełni zrozumiałe. Pozwala to na obcowanie z poprawnym i nierzadko ciekawym językiem, dodatkowo przynosi korzyść, jaką jest czysta rozrywka. Poza tym dla osób ze wschodniego kręgu kulturowego, język polski jest bardzo zbliżony do języków rodzimych, co ułatwia i przyspiesza naukę. Powodem, dla którego warto uczyć się polskiego są natomiast możliwości, jakie daje ten język. Dla przyjeżdżających do Polski często bardzo trudną do pokonania barierą w kontakcie z ludźmi jest właśnie język. Choć w kraju nad Wisłą prowadzone są wysiłki, aby zmienić sytuację, porozumiewanie się innym niż ojczystym językiem nadal nie dla wszystkich jest proste. Z kolei dla obcokrajowca możliwość komunikowania się z Polakami w ich języku ojczystym jest niezapomnianym, bardzo intrygującym i rozwijającym przeżyciem. Pozwala to lepiej zrozumieć naszych sąsiadów, z którymi mamy wiele wspólnego, dzięki czemu lepiej rozumiemy skomplikowany świat, w którym przyszło nam wszystkim żyć. Katsiaryna Lupach, Białoruś Uczę się polskiego, ponieważ dla mnie to jest interesujące i kiedy Krystyna będzie mieszkać w Polce, przyjadę do niej. Chcę także pojechać do Muzeum Kopernika, Lubię polską grupę Myslovitz i chcę rozumieć teksty ich piosenek. Daria Panyszewa, Kazachstan Uczę się polskiego, ponieważ jestem Polką. Myślę, że każdy człowiek powinien znać język swoich przodków. Bardzo lubię rozmawiać po polsku. Poznaję kulturę Polski, ponieważ Polska jest dla mnie drugą ojczyzną. Chcę wiele wiedzieć o kulturze Polski. Zawsze lubię przyjeżdżać do Polski. Krystyna Mak, Kazachstan Uczę się polskiego, ponieważ chcę jechać do Polski. Uczę się dla siebie, bo chcę studiować w Polsce. Poznaję kulturę Polski, ponieważ chcę znać swój naród. Lubię uczyć się historii i lubię kulturę Polski. Anna Czesanowska, Kazachstan Uczę się polskiego, ponieważ to jest ważne dla wszystkich Polaków. Chcę zwiedzać Polskę. Poznaję kulturę Polski, ponieważ moja mama i siostry mieszkają w Polsce i też marzę, żeby mieszkać w Polsce. Miła Jakutina, Kazachstan Uczę się polskiego, ponieważ lubię uczyć się języków obcych. Lubię kulturę Polski, chciałbym poznać ją lepiej. Aleksander Zelizarow, Kazachstan Uczę się polskiego, bo chcę znać swój historyczny język. Bardzo mnie to interesuje. Poznaję kulturę Polski, bo Polska dla mnie jest ojczyzną. Muszę znać kulturę Polski. Andrzej Iliński, Kazachstan Uczę się polskiego, ponieważ chcę studiować i pracować w Polsce. Chcę mieszkać w Polsce z moją rodziną. Dlatego też poznaję kulturę Polski, żeby móc integrować się z polskim społeczeństwem. Lubię kulturę, muzykę, tradycje polskie i historię Polski. Wadim, Kazachstan Uczę się polskiego, ponieważ lubię język polski, chcę jeszcze zwiedzać Polskę, lubię podróżować do Polski. Poznaję kulturę Polski, ponieważ lubię Polskę i mój syn chce uczyć się w Polsce. Wiktoria, Kazachstan Dlaczego uczę się Polski i polskiego? Uczę się polskiego, ponieważ chcę studiować w Polsce i chcę jechać do Polski. Poznaję kulturę Polski, ponieważ lubię uczyć się języków obcych. Aleksiej, Kazachstan

  Jak działa twój mózg gdy uczysz się języka?

  Poznaj swoje neurony – Uczenie się czegoś nowego oznacza przemianę sposobu, w jaki działa mózg. Dr. Pascale Michelon – Washington University W Twoim mózgu jest ok 100 miliardów neuronów, a każdy z nich może mieć nawet 10 tysięcy połączeń synaptycznych z innymi neuronami.

  Dlaczego warto się uczyć?

  Dlaczego warto się uczyć 1. Wiedza to władza Ucząc się zdobywasz wiedzę. Wiedza to ogół informacji, ale też umiejętność ich użycia. Jest ona niezwykle ważna, ponieważ żyjemy w społeczeństwie informacyjnym. Informacja traktowana jest jak towar. To dobro niematerialne staje się równie lub nawet bardziej cenne od dóbr materialnych.

  Odpowiednio użyta wiedza daje przewagę nad innymi. Niestety zasada ta nie działa w obie strony – brak wiedzy nie oznacza braku władzy.2. Lepsze rozumienie Rozumienie to wynik procesu myślowego – umysłowych porównań, analiz, syntez. Może być ono płytsze lub głębsze, węższe lub pełniejsze. To umiejętność, którą można, a nawet trzeba (wy)ćwiczyć.

  Jednym z najlepszych sposobów jest uczenie się. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Aby porównywać, rozkładać, łączyć, trzeba mieć co. I tego czegoś – danych – dostarcza uczenie. Jakość rozumienia jest wprost proporcjonalna do rozwoju intelektualnego.

  1. A ten jest nierozerwalnie związany z aktywnością mózgu.3.
  2. Mózg korzysta Tak jak ćwiczenia fizyczne wzmacniają mięśnie, tak wysiłek umysłowy, a więc i uczenie się ma korzystny wpływ na mózg.
  3. Luczem jest tu neuroplastyczność, czyli możliwość zmiany własności komórek nerwowych pod wpływem bodźców środowiskowych.

  Lee Osterhout, Andrew Poliakov i inni wykazali, że takim bodźcem jest na przykład uczenie się drugiego języka. Wskazane jest uczenie się przez całe życie – aby mieć lepszą pamięć, spowolnić powodowaną starzeniem się degradację mózgu i zmniejszyć ryzyko wystąpienia demencji czy choroby Alzheimera.4.

  Ucz się, będziesz zdrowszy Dlaczego warto się uczyć? Dla zdrowia! Badania przeprowadzone przez Leona Feinsteina, Ricardo Sabatesa i innych wykazały, że istnieje ścisły związek między edukacją a zdrowiem oraz determinantami zdrowia. Oczywiście, edukacja nie wpływa na zdrowie w izolacji od innych czynników.

  Według londyńskich naukowców edukacja jest ważnym mechanizmem poprawiającym zdrowie i dobrobyt jednostek, ponieważ zmniejsza potrzebę opieki zdrowotnej poprzez wspomaganie rozwoju i promocję zdrowego trybu życia oraz właściwych wyborów. Badania Cathie Hammond potwierdziły zaś, że uczenie się przez całe życie znacząco wzmacnia odporność emocjonalną i pozytywnie wpływa na zdrowie psychiczne.5.

  1. Bezcenna satysfakcja Nabywanie nowej wiedzy i umiejętności daje niesamowitą satysfakcję.
  2. Poszerzanie swoich horyzontów nie tylko jest przyjemne, ale też jest powodem do dumy – w końcu musieliśmy włożyć trochę wysiłku, by czegoś się nauczyć.
  3. Nie tylko my możemy być dumni, ale i nasi rodzice i dziadkowe.

  Kto nie chciałby ich uszczęśliwić? 6. Szansa na lepsze zatrudnienie Uczenie nie tylko poszerza horyzonty, ale przede wszystkim zwiększa nasze kwalifikacje. Większe kwalifikacje zaś bardzo zwiększają nasze szanse na lepsze zatrudnienie. Jeśli pracodawca musi wybierać między dwoma kandydatami, to podpisze umowę z tym, który przyniesie więcej korzyści firmie.

  A większe korzyści przyniesie osoba, która więcej wie i więcej umie.7. Bogatsza osobowość Dlaczego warto się uczyć? By mieć większe powodzenie i być bardziej lubianym dzięki bogatszej, ciekawszej osobowości. Im więcej wiemy i rozumiemy, tym przyjemniej się z nami przebywa. Wtedy bowiem możemy rozmawiać na różne tematy i nasz rozmówca się nie nudzi.

  Co więcej, naszą wiedzą i intelektem możemy zaimponować drugiej osobie.8. Większa pokorność Uczenie się nie tylko wzbogaca naszą osobowość, ale też pozwala stać się bardziej pokornym. Jak? Im więcej wiemy i rozumiemy, tym lepiej zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to tylko kropla w morzu – „wiem, że nic nie wiem”, jak to ujął wielki myśliciel Sokrates.

  • Co więcej, łatwiej dostrzegamy złożoność sytuacji i oddziałujących na nią czynników.
  • To zmniejsza tendencję do łatwej, powierzchownej oceny, zwiększa powściągliwość.9.
  • Szansa na pomoc innym Wciąż nie jesteś przekonany, dlaczego warto się uczyć? Może to rozwieje Twoje wątpliwości: ucząc się, stajesz się kolejnym potencjalnym wynalazcą.

  Kto wie? Może odkryjesz lekarstwo na raka lub skonstruujesz jakieś przydatne narzędzie dla osób z niepełnosprawnością? Jeśli nie będziemy się uczyć, to na pewno niczego takiego nie dokonamy.10. Krok do lepszego świata Nie, to nie idealizm. To ciąg przyczynowo-skutkowy.

  • Ignorancja i agresja powodowana strachem przed tym, co obce, nieznane, inne są jednymi z głównych przyczyn konfliktów, zarówno tych na poziomie lokalnym, jak i globalnym.
  • Edukacja dając wiedzę niweluje ignorancję, czyli jej brak.
  • Lepsze rozumienie siebie i innych poprawia komunikację i ogranicza frustracje, co hamuje agresję.

  Zaś poprzez poznanie tego, co inne, wcześniej nieznane, zmniejsza lęk przed tym oraz zwiększa tolerancję. Wreszcie – właściwa edukacja chroni przed niebezpieczną indoktrynacją. Polecam obejrzeć lub przeczytać przemowę Malali Yousafzai, działaczki na rzecz edukacji i jednocześnie najmłodszej laureatki Nagrody Nobla.

  Co motywuje do nauki języka obcego?

  Motywację do nauki najlepiej pobudza ciekawość. Jeśli coś cię interesuje, lubisz to robić, to masz silną motywację, którą łatwiej utrzymać nawet w trudniejszych momentach. W nauce języka obcego, im więcej zainteresowań w jakiś sposób łączących się z językiem, tym więcej masz zapału do nauki.

  Jak motywować uczniów do nauki języków obcych?

  Przede wszystkim należy poznać zainteresowania i możliwości swoich podopiecznych, a następnie stworzyć plan zajęć. Nauczyciel musi pamiętać o tym, że interesujące zajęcia pobudzą naturalną ciekawość dziecka, skłonią je do skupienia i zmotywują do działania.

  Po co uczyć się języka angielskiego?

  Praca – Zastanawiasz się, czy warto uczyć się języków obcych, aby zwiększyć szansę na otrzymanie propozycji lepszej pracy? Oczywiście, że tak! Nauka języka angielskiego pozwoli Ci mieszkać i pracować w krajach anglojęzycznych, a także w wielu innych miejscach na świecie, gdzie język ten jest powszechnie rozumiany.

  1. Biegłe posługiwanie się obcym językiem jest cenną umiejętnością, którą doceniają pracodawcy z całego świata.
  2. Z pewnością ułatwi Ci rozwinięcie nowej kariery, awans w obecnej firmie, międzynarodowe podróże służbowe czy znalezienie stałej pracy za granicą,
  3. Znajomość obcego języka pozwoli Ci poprawić relację z klientami, czy też usprawnić negocjację i podpisywanie umów.

  Staniesz się mobilnym obywatelem świata.

  Czy warto uczyć się kilku języków na raz?

  Nie od razu Rzym zbudowano – To powiedzenie znamy wszyscy. Idealnie odnosi się ono do nauki języków obcych. Kiedy decydujemy się na poznanie kilku języków jednocześnie, powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego że cały proces znacznie się wydłuży. Zupełnie nie poleca się rozpoczynania nauki dwóch lub więcej języków od podstaw, w tym samym czasie.

  Mózg dorosłego człowieka może mieć spory problem z takim wyzwaniem. Najlepszym rozwiązaniem jest jednocześnie utrwalanie języka, który już znamy z nauką innego. Istotne jest, aby nie pochodziły one z jednej grupy językowej, jak na przykład: włoski i hiszpański. Choć mogłoby się wydawać, że podobne zwroty ułatwią nam przyswajanie wiedzy, tak naprawdę spowodują, że będziemy mieszać słówka.

  Dobrym pomysłem jest także wybranie języka priorytetowego i poświęcenie mu 80% czasu. Kolejne 20%, to momenty na drugi język, do którego podejdziemy nieco luźniej, przynajmniej do czasu opanowania pierwszego na satysfakcjonującym nas poziomie.

  Dlaczego warto dbać o swój język ojczysty?

  Dlaczego warto uczyć się języka polskiego? – Warto uczyć się języka polskiego na obczyźnie, żeby podtrzymywać kulturę domu rodzinnego i dbać o tradycję przodków. Daje to poczucie przynależności do ojczyzny. Poza tym ułatwia kontakt z rodziną, która pozostała w Polsce.

  Znajomość polskiego umożliwia również bezpośrednie obcowanie z polską literaturą, oglądanie polskich filmów fabularnych i dokumentalnych, czytanie artykułów w polskich gazetach. Jest to również klucz do nowych znajomości. Posługiwanie się językiem polskim umożliwia także planowanie przyszłości w Polsce, np.

  gdy zamierzamy podjąć studia na polskiej uczelni. Nauka języka ojczystego to wartość sama w sobie i powód do dumy.

  Kiedy najlepiej uczyć się języka?

  Kiedy zapisać dziecko do szkoły językowej? – Nauka kilkulatków powinna skupić się przede wszystkim na zabawie. O szkole językowej warto pomyśleć w wieku 8-10 lat, gdy dziecko opanuje już czytanie i pisanie, a także będzie w stanie przyswoić bardziej złożone informacje.

  Wiedza, jak uczyć małe dzieci języków obcych wydaje się kluczowa – nie tylko pod kątem osiąganych efektów, ale również samej chęci najmłodszych do poznawania nowego języka. Przytłaczanie ich nawałem pracy i informacji nie jest korzystne, dlatego czasem warto zgłosić się do specjalistów, który doskonale wiedzą, co zrobić, aby nauka języka stała się przyjemnością.

  Wraz z osiągnięciem przez dziecko wieku szkolnego, dobrze jest pomyśleć także o korzyściach, jakie zapewnia odpowiednie, Jego wykupienie okaże się dobrym pomysłem ze względu na szeroki zakres ochrony (zarówno w szkole, jak i poza nią), a także dostęp do dużych świadczeń w razie wypadku.

  Od czego zaczynać naukę języka?

  Ćwicz umiejętności językowe w praktyce – To, od czego należy zacząć naukę angielskiego, hiszpańskiego czy innego języka powinno być mocno związane z praktycznym zastosowaniem. Gramatyka, słownictwo, odmiany czasowników, fiszki, listy słówek – od tego zazwyczaj zaczyna się nauka nowego języka.

  • Wiele osób czuje się przytłoczona i może mieć wrażenie, że tak naprawdę nie poznaje języka.
  • Dlatego nie należy zaniedbywać czytania, słuchania oraz mówienia i starać się używać języka już od początku nauki.
  • Możesz mówić nawet do siebie! Powtarzaj całe zdania, tak długo, aż zaczną brzmieć płynnie i naturalnie.

  Pozbądź się strachu przed słuchaniem, nawet jeśli nie rozumiesz większości słów. Otoczenie się językiem i używanie go w praktyce pozwala na oswojenie nieznanych dotąd dźwięków, tonacji i akcentów. Nie martw się, jeśli z początku nie będziesz widzieć rezultatów – w końcu je zauważysz.

  Jak nauka języków wpływa na mózg?

  Uczenie się języków obcych oraz posługiwanie się nimi może skutkować wyższą inteligencją, lepszą pamięcią i zdolnością koncentracji. Zapaleni poligloci mogą też liczyć na to, że procesy zachodzące w mózgu podczas nauki i używania języka obcego zmniejszą ryzyko zachorowania na demencję i chorobę Alzheimera.

  Czy nauka języków rozwija mózg?

  Pozytywny wpływ nauki języków obcych na mózg W obecnych czasach znajomość przynajmniej jednego języka obcego to mus. Nawet jeśli zakładasz, że działalność twojego startupu nie będzie obejmować rynku międzynarodowego, może się okazać, że spotkasz na swojej biznesowej drodze osoby anglojęzyczne.

  Wszystko dlatego, że w Europie pełnej innowacji obywatele cały czas migrują. Nauka języków obcych to wyzwanie, jednak ciężko wyobrazić sobie funkcjonowanie we współczesnym świecie bez tej umiejętności. Jednak warto wiedzieć, że oprócz możliwości komunikowania się, nauka obcego języka niesie ze sobą także wiele innych korzyści.

  Wynika to z faktu, że nauka obcych języków korzystnie wpływa na mózg i pozwala się rozwijać. Zatem jaki wpływ ma uczenie się nowego języka na nasz mózg?

  Ile razy trzeba powtórzyć słowo aby zapamiętać?

  Przekonanie, że wystarczy „nauczyć się na pamięć”, żeby coś umieć i na dobre zapamiętać – jest fałszywe. Dowiedli tego naukowcy. „Wkuwać”, „ryć”. „Na pamięć” albo „na blachę” – to niezupełnie synonimy fraz „uczyć się”, „utrwalać” i „opanowywać wiedzę”. Jeśli zależy nam na trwalszym efekcie, od „wkuwania” powinniśmy raczej stronić.

  Istnieją lepsze strategie aktywnego uczenia się. Jakie? 1. Zrezygnuj z monotonnego czytania notatek – i nie wkuwaj! Większość studentów przygotowuje się do egzaminów w podobny sposób – zaczytuje się w notatkach i podręcznikach, potem próbuje te informacje zapamiętać i odtworzyć. Tymczasem to najmniej skuteczna metoda.

  Wyniki badań Henriego Roedigera i Marka McDaniela, którzy łącznie przez 80 lat swojego życia prowadzili badania nad pamięcią i uczeniem się wykazały, że studenci po powtórnym przeczytaniu jednego z rozdziałów podręcznika nie wykonują żadnych postępów.

  Ich wiedza pozostaje taka, jak po pierwszym czytaniu. Jak to wyjaśnić? Pierwsze czytanie zupełnie nieznanego tekstu zawsze wiąże się z tzw. efektem nowości. Przy drugim czytaniu pojawia się zaś przekonanie „to już wiem”. A skoro wiem, to już się w materiał nie zagłębiam. To podstępne złudzenie. W rzeczywistości pozostają nam w pamięci luki, ledwie zarys wiedzy.

  Luki mogą współwystępować z tzw. zjawiskiem końca języka, polegającym na (nieco frustrującym) poczuciu pamiętania jakichś informacji przy jednoczesnej niemożności ich samodzielnego wydobycia z pamięci.2. Rozkładaj naukę w czasie Według psychologów dobra organizacja nauki to najskuteczniejsza metoda zapamiętywania.

  Ale niełatwa to sztuka. Większość studentów odkłada naukę do ostatniej chwili (stąd popularność terminu „prokrastynacja”). To czasem wystarczy, żeby zdać test następnego dnia, ale niezupełnie sprzyja długotrwałemu zapamiętywaniu. Dlatego studenci po powrocie z przerwy letniej nie pamiętają zbyt wiele z poprzedniego semestru.

  Wyniki badań nad rozłożeniem nauki w czasie (przeprowadził je Norman Travis w 1973 roku) wykazały, że aby bezbłędnie zapamiętać listę słów, wystarczy powtórzyć ją czterokrotnie za każdym razem, gdy wrócimy do nauki. Przerwy w nauce powinny przy tym trwać od 10 min do 24 godzin.

  • Dlaczego powtarzanie nauki jest tak cenne? M.in.
  • Dlatego, że najlepiej zapamiętujemy te informacje, które dotarły do mózgu na początku (efekt pierwszeństwa) i pod koniec (efekt świeżości) jednej naukowej sesji.
  • Zatem im częstsze przerwy, tym więcej materiału zostaje nam w pamięci na dłużej.
  • Częściej, więcej, dłużej – oto triada sukcesu.

  Rozłożenie uczenia w czasie sprzyja też trwalszemu przechowywaniu materiału. Badania w tym zakresie podjął m.in. Hermann von Ebbinghaus. Nawet stosowanie długich przerw między kolejnymi powtórzeniami okazuje się korzystniejsze od uczenia się skomasowanego.

  To tzw. efekt leksykalny: wcześniej zdobyta wiedza rozszerza zakres naszej pamięci.3. Zadawaj sobie pytania Dodatkowe pytania do tekstu, który należy przyswoić, to metoda nazywana przez psychologów elaboracją – czyli aktywnym powtarzaniem. Związku między zaangażowaniem uczącego się a efektywnością nauki dowiodły już badania Barrego S.

  Steina i Johna D. Bransforda z 1979 r. Dobrze więc – zamiast czytać dany materiał ponownie – przeprowadzić na samemu sobie quiz: ułożyć pytania samodzielnie lub skorzystać z podpowiedzi z podręcznika. Zrozumienie jest podstawą dobrego zapamiętania.4. Twórz mapy wizualne Diagramy, rysunki, mapy myśli – to też forma elaboracji.

  I świetna (jakże przy tym kreatywna!) strategia. Metody te bazują na mechanizmie warunkowania klasycznego – formy uczenia się opartej na różnego rodzaju połączeniach między bodźcami i reakcjami, które te bodźce wywołują. A mówiąc prościej – na skojarzeniach. Językiem Pawłowa: Odpowiednie zachowanie (reakcja warunkowa) jest wywoływane przez określony bodziec, który uzyskał tę zdolność wskutek powiązania go z bodźcem istotnym biologicznie (bodźcem bezwarunkowym).

  Językiem praktyki: Jeśli chcesz zapamiętać to, co notujesz lub przepisujesz, spraw, by było to wizualnie atrakcyjne. Używaj kolorów, zakreślaj, rysuj, przełamuj linearność. Im bardziej absurdalne skojarzenia, tym lepiej je zapamiętasz. Angażujesz wtedy już nie tylko kanały wzrokowy i dźwiękowy, ale dodatkowo ciało i kinestetykę.5.

  Możesz użyć fiszek Fiszki to kolejny sposób, żeby przetestować swoją wiedzę. Zwłaszcza gdy poznajesz właśnie leksykę języka obcego. W dobie internetu możesz zechcieć skorzystać z fiszek multimedialnych. Wszak żyjemy w czasach rozkwitu kultury obrazkowej,6. Przeuczenie jest pozytywne! Im wyższy poziom przeuczenia, tym trwalsze przechowywanie, wolniejsze zapominanie, łatwiejsze wydobywanie i większa odporność na zakłócający wpływ stresu.

  Więc nie obawiaj się przeczytać coś po raz wtóry, słuchaj, co inni mają na ten temat do powiedzenia. W tym wypadku od nadmiaru głowa nie boli.

  Co daje nam wiedza?

  Wiedza jako narzędzie rozwoju osobistego – Posiadanie wiedzy pozwala nam na ciągły rozwój osobisty. Oto kilka sposobów, w jakie wiedza może wpływać na nasz rozwój:

  Pozwala nam zdobywać nowe umiejętności i kompetencje, co może prowadzić do awansu zawodowego. Umożliwia nam lepsze zrozumienie świata i otaczającej nas rzeczywistości. Pośrednio wpływa na nasze samopoczucie i poczucie własnej wartości, dając nam pewność siebie. Pomaga nam podejmować lepsze decyzje, oparte na faktach i analizie.

  Dlaczego trzeba się uczyc przez całe życie?

  Dlaczego warto uczyć się przez całe życie? – Edukacja w zasięgu ręki Uczenie się to nie tylko edukacja w szkole. To także, a może przede wszystkim, ciągłe powiększanie zbioru naszych doświadczeń. Efekty tej nauki to umiejętności, obserwacje i wiedza, któr e zdobywamy od małego – uczymy się przecież na spacerze, podczas realizowania hobby czy codziennej pracy.

  Koncepcja lifelong learning, czyli uczenia się przez całe życie, podkreśla drzemiące w nas wszystkich pragnienie poznawania świata, tworzenia i zdobywania nowych doświadczeń. Dlaczego warto ciągle się uczyć ? Uczenie się przez całe życie to współczesny trend cywilizacyjny – nacisk na stałe podnoszenie swoich kwalifikacji, ciągły rozwój umiejętności i dokształcanie się.

  To już nie tylko edukacja w szkole, ale także samodzielne działanie – czytanie ciekawych książek czy nawet oglądanie instruktażowych filmów w serwisie YouTube. Możliwości uczenia są wszędzie wokół nas! I chociaż niezwykle ważne są te podstawowe umiejętności, które wynosimy ze szkoły, to równie istotna jest nauka poza nią.

  • Może być to zgłębianie języków obcych, ćwiczenie występów publicznych, poznawanie nowych technologii czy nawet ćwiczenie abstrakcyjnego myślenia i kontakty ze współpracownikami.
  • Wszystko to może się składać nie tylko na rozwój zawodowy, ale także osobisty.
  • To przecież nic nowego, że wiedza poszerza horyzonty! Lifelong learning najłatwiej określić można jako założenie, że w życiu nie należy spoczywać na laurach.

  Na szczęście nie jest to krótkotrwała moda czy ulotny trend – kształcenie ustawiczne już teraz jest jednym z głównych celów Europejskiego Funduszu Społecznego, a UNESCO powołało specjalny instytut poświęcony temu zagadnieniu. Dlaczego to takie ważne? Dlaczego Warto Uczy Się JęZykóW Being surprised. Emotional brunette sitting in semi position and teaching Chinese language for mature student We współczesnym świecie ciągły rozwój umiejętności to szansa na udaną karierę. Rzeczywistość wokół nas się zmienia, technologia pędzi jak szalona, jak grzyby po deszczu pojawiają się zawody, o których nikt wcześniej nie słyszał.

  1. Wymagają one określonych umiejętności czy kompetencji, często takich, które niegdyś trudno było przekuć w pracę zawodową,
  2. Jakieś przykłady? Jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu nikt nie pomyślał, że marketing internetowy stanie się prawdziwą „umiejętnością jutra” – branża reklamowa wyglądała wtedy zupełnie inaczej i działała na innych zasadach.

  Dzisiaj osoba biegle posługująca się internetem i rozumiejąca zasady jego działania jest na wagę złota i stanowi filar funkcjonowania wielu firm. Nie da się ukryć, że lifelong learning to nie tylko nieustający głód uczenia się, ale także osobna umiejętność! To niezwykle przydatna zdolność oswajania się ze zmianą i szybkiego uczenia się umiejętności jutra.

  1. To nie tylko wiedza na temat danych zagadnień, ale także sztuka wyszukiwania jej źródeł i elastyczność umysłu, który potrafi spojrzeć na problem z wielu różnych stron.
  2. Takie kompetencje są niezwykle ważne nie tylko we współczesnym świecie zawodowym, ale także – a może przede wszystkim – podczas codziennego funkcjonowania w społeczeństwie.

  Ciągłe poszerzanie swojej wiedzy i kryjąca się za nim także tak pożądana przez pracodawców umiejętność „researchu” przydaje się nie tylko w czasie rozwiązywania problemów stojących przed nami w pracy, ale także podczas konsumowania mediów – na przykład ułatwia wychwytywanie fake newsów.

  • Lifelong learning sprawia, że stajemy się bardziej świadomi naszego otoczenia, poszerzamy swoje horyzonty i umiemy spojrzeć na problemy z większej perspektywy.
  • Nic dziwnego, że koncepcja uczenia się przez całe życie jest tak popularna – uczenie się odmładza umysł, dodaje pewności siebie, jest podstawą sukcesu zawodowego i zapewnia poczucie bezpieczeństwa.

  Niewątpliwie warto uczyć się przez całe życie! : Dlaczego warto uczyć się przez całe życie? – Edukacja w zasięgu ręki

  Dlaczego warto się uczyć i zdobywać wiedzę?

  Utrzymanie umysłu w dobrej kondycji – uczenie się jest najlepszym ćwiczeniem dla naszego mózgu; Rozwijanie pewności siebie – zdobywając wiedzę i praktykę, rozwijamy pewność siebie i wiarę we własne siły. Aby proces uczenia się przebiegał jak najbardziej efektywnie, należy spełnić warunki opisane w kolejnych slajdach.

  Jak motywować młodzież do nauki języków obcych?

  · Bądź wzorem – To pierwszy i bardzo ważny punkt. Dzieci – zwłaszcza najmłodsze – uczą się przez naśladownictwo rodziców. Nie ma lepszego sposobu na przekonanie dzieci do nauki języków (ale także czytania, uprawiania sportów i hobby), jak samemu podjąć taką naukę.

  Jaki język jest najprostszy do nauki?

  Najłatwiejsze języki świata – sprawdź, których warto się uczyć! – Nikogo nie trzeba przekonywać, że dobra znacząco ułatwia życie zawodowe oraz osobiste. Sprawdźmy zatem, jakie języki przyswaja się najszybciej i najprościej. Pierwsze miejsce wśród najłatwiejszych języków zajmuje angielski.

  Jest on językiem ojczystym dla około 372 milionów ludzi i drugim dla 612 milionów – posługuje się nim zatem 30% populacji świata. Większość z nas ma styczność z angielskim od wczesnej podstawówki, a nawet przedszkola. Łatwość w przyswajaniu tego języka wiąże się z krótkimi słowami, nieskomplikowaną gramatyką, a także faktem, że funkcjonuje w Internecie, telewizji czy radiu.

  Czasów w języku angielskim jest aż dwanaście, jednak do płynnej komunikacji wystarczy znajomość zaledwie czterech. Płynne posługiwanie się angielskim to duży atut w wielu branżach, dlatego warto umieszczać, Kolejnym najłatwiejszym językiem świata jest hiszpański.

  Ogromnym ułatwieniem dla Polaków jest fakt, iż większość hiszpańskich słów wymawia się tak samo, jak się je pisze. Co więcej, są one podobne do łacińskich, a co za tym idzie – również do angielskich. Język hiszpański jest najbardziej rozpowszechniony na naszym globie, dlatego warto znać go przynajmniej w stopniu komunikatywnym.

  Szacuje się, że do 2050 roku Stany Zjednoczone staną się państwem dwujęzycznym. Trzecim najłatwiejszym językiem do nauki będzie włoski. Szczególnie, że jego wymowa i akcentowanie są zbliżone do polskiego, a gramatyka jest równie prosta, jak w przypadku hiszpańskiego.

  Po co uczyć się języka angielskiego?

  Praca – Zastanawiasz się, czy warto uczyć się języków obcych, aby zwiększyć szansę na otrzymanie propozycji lepszej pracy? Oczywiście, że tak! Nauka języka angielskiego pozwoli Ci mieszkać i pracować w krajach anglojęzycznych, a także w wielu innych miejscach na świecie, gdzie język ten jest powszechnie rozumiany.

  1. Biegłe posługiwanie się obcym językiem jest cenną umiejętnością, którą doceniają pracodawcy z całego świata.
  2. Z pewnością ułatwi Ci rozwinięcie nowej kariery, awans w obecnej firmie, międzynarodowe podróże służbowe czy znalezienie stałej pracy za granicą,
  3. Znajomość obcego języka pozwoli Ci poprawić relację z klientami, czy też usprawnić negocjację i podpisywanie umów.

  Staniesz się mobilnym obywatelem świata.

  Jakie języki warto znać 2023?

  Jakiego języka warto się uczyć w 2023? – Zarówno nauka języka dla dzieci jak i dla dorosłych nie jest prostym zadaniem. Należy mieć świadomość, że decydując się na zgłębianie tajników danego języka obcego, minie sporo lat, zanim osiągniemy upragnioną biegłość w mowie i piśmie.

  1. Oczywiście, między poszczególnymi językami obcymi występują ogromne różnice w zasadach leksyki i gramatyki, co przekłada się na tempo nauki danego języka obcego oraz finalną liczbę lat, które trzeba spędzić na jego poznawaniu od podstaw.
  2. Dlaczego większość dzieci zaczyna naukę języków obcych od angielskiego? Dlaczego to właśnie język angielski stał się przepustką do życia w międzynarodowym świecie? Ponieważ jest to język stosunkowo łatwy do nauki.

  Nie bez powodu w szkołach, języki takie jak francuski czy niemiecki wprowadza się dopiero na dalszych etapach edukacji. Zatem biorąc pod uwagę obecne trendy językowe, nauka języka angielskiego to wciąż absolutna podstawa. W 2023 roku, podejmując decyzję o nauce języka obcego, należy rozpocząć od poznania języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

  • Dopiero później można przejść do nauki innych języków obcych.
  • Co do innych języków obcych, których warto się uczyć w 2023 roku, to w czołówce znajdują się: język mandaryński, hindi i arabski.
  • Niezła mieszanka kulturowa” – można by stwierdzić.
  • Jednak nauka każdego z tych języków obcych w 2023 roku ma swoje uzasadnienie.

  Język mandaryński to najprostsza wersja języka chińskiego, który jest obecnie drugim najczęściej wykorzystywanym językiem na świecie. Nauka mandaryńskiego nie jest prosta i mimo, że język ten jest uznawany za jeden z najtrudniejszych na świecie, warto rozpocząć jego naukę.

  • Coraz więcej mówi się o dominacji gospodarki chińskiej nad amerykańską, a kultura chińska coraz śmielej wkracza w nasze codzienne życie.
  • Język hindi, mimo iż raczej nie łatwy do nauki, to jest niezwykle interesujący i perspektywiczny.
  • Coraz więcej pracowników z Indii decyduje się na przyjazd do Europy, przez co na rynku pracy wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów ze znajomością języka hindi.

  Jeżeli chodzi zaś o język arabski, to za sprawą zwiększonej liczby imigrantów, wzrasta moda na jego naukę. Języki arabskie obowiązują w ogromnej liczbie krajów, które gospodarczo prosperują bardzo dobrze, stąd zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów od języka arabskiego, zwłaszcza w Unii Europejskiej.

  Na pewno warto się uczyć także języków germańskich, które są najbardziej rozpowszechnione w całej Europie. Znajomość języka angielskiego, języka niderlandzkiego, języka norweskiego, języka niemieckiego, języka szwedzkiego, języka duńskiego oraz języka islandzkiego jest miło widziana przez europejskich pracodawców i znacząco wpływa na dostępną ilość ofert pracy w ciekawych firmach poza granicami Polski.

  Kierując się wyborem języka obcego do nauki w 2023, warto też wziąć pod uwagę największe gospodarki na świecie, które co do zasady mogą oferować wyższe wynagrodzenie.

  Kiedy najlepiej uczyć się języka?

  Kiedy zapisać dziecko do szkoły językowej? – Nauka kilkulatków powinna skupić się przede wszystkim na zabawie. O szkole językowej warto pomyśleć w wieku 8-10 lat, gdy dziecko opanuje już czytanie i pisanie, a także będzie w stanie przyswoić bardziej złożone informacje.

  Wiedza, jak uczyć małe dzieci języków obcych wydaje się kluczowa – nie tylko pod kątem osiąganych efektów, ale również samej chęci najmłodszych do poznawania nowego języka. Przytłaczanie ich nawałem pracy i informacji nie jest korzystne, dlatego czasem warto zgłosić się do specjalistów, który doskonale wiedzą, co zrobić, aby nauka języka stała się przyjemnością.

  Wraz z osiągnięciem przez dziecko wieku szkolnego, dobrze jest pomyśleć także o korzyściach, jakie zapewnia odpowiednie, Jego wykupienie okaże się dobrym pomysłem ze względu na szeroki zakres ochrony (zarówno w szkole, jak i poza nią), a także dostęp do dużych świadczeń w razie wypadku.