Dlaczego PowinniMy Cię Zatrudnić

Co odpowiedzieć na pytanie dlaczego powinniśmy Cię zatrudnić?

Przed rozmową kwalifikacyjną dobrze zapoznaj się z wizją i misją firmy, w której starasz się o pracę. Odpowiadając na pytanie, dlaczego powinniśmy Cię zatrudnić, postaraj się podkreślić, że posiadasz wiedzę na temat kierunku działań firmy i uzasadnij, dlaczego to właśnie Twoja w niej obecność wesprze te działania.

Dlaczego chcesz u nas pracować jak odpowiedzieć?

Jak uzasadnić chęć pracy w danej firmie? Przewodnik po odpowiedziach dla kandydatów – Przygotowanie jest kluczowe, jeśli chodzi o uzasadnienie chęci pracy w danej firmie. Musisz odrobić pracę domową, aby zdobyć podstawowe informacje, aby wiedzieć, co firma robi, jakie są jej wartości i jakie cele stawia sobie na przyszłość.

 • Sprawdź stronę firmową, przeczytaj o pracodawcy w mediach i na portalach z ofertami pracy, aby zdobyć jak najwięcej informacji.
 • Twoja odpowiedź musi być spersonalizowana.
 • Pokaż, że rozumiesz firmę i jej kulturę, a także, w jaki sposób Ty przyczynisz się do jej rozwoju.
 • Możesz podkreślić, jak Twoje wartości osobiste pasują do wartości firmy.

Unikaj ogólnych odpowiedzi. Rekruterzy słyszą wiele odpowiedzi typu „Chcę pracować tutaj, bo to świetna firma”, Zamiast tego, skup się na tym, co jest unikalne dla firmy i co Cię w niej przyciąga. Możesz powiedzieć:

 1. Odpowiedź skierowana na wartości firmy „Podczas mojej pracy domowej na temat firmy, zauważyłem, że nasze wartości bardzo się pokrywają. Szczególnie doceniam Państwa zaangażowanie w zrównoważony rozwój i wspieranie lokalnej społeczności, które są zgodne z moimi osobistymi wartościami”,
 2. Odpowiedź skierowana na produkty firmy „Jestem wielkim fanem Państwa produktów i uważam, że jakość i innowacyjność, które oferujecie, są naprawdę wyjątkowe. Chciałbym mieć możliwość pracy w firmie, która tworzy produkty, które naprawdę doceniam”,
 3. Odpowiedź skierowana na kulturę firmy „Jestem przekonany, że kultura firmy jest kluczowa dla satysfakcji z pracy, a Wasza kultura wydaje się być naprawdę inspirująca. Słyszałem dużo dobrego o waszym środowisku pracy i chciałbym mieć możliwość dołączenia do Waszego zespołu”,
 4. Odpowiedź skierowana na rozwój zawodowy „Szukam firmy, która oferuje możliwości rozwoju zawodowego, a Wasza firma ma reputację firmy, która naprawdę inwestuje w swoich pracowników. Chciałbym mieć możliwość uczenia się i rozwijania swojej kariery tutaj”.
 5. Odpowiedź skierowana na pozytywny wpływ firmy „Cenię Państwa firmę za jej zaangażowanie w kreowanie pozytywnych zmian w społeczności lokalnej. Chciałbym pracować w miejscu, które równocześnie koncentruje się na zyskach, ale też dokłada wszelkich starań, aby wpływać pozytywnie na otoczenie, w którym działa”.
See also:  WyjaNij Dlaczego W Chinach Wprowadzono Program Kontroli Urodzeń

Jak odpowiedzieć na pytanie dlaczego Szukasz nowej pracy?

Jak zatem odpowiedzieć? – Po pierwsze pamiętaj, żeby nie mówić źle o swoim obecnym lub poprzednim pracodawcy. W pierwszej chwili rekruter pomyśli, że być może to nie w pracodawcy, lecz „w Tobie” tkwi problem. Dlatego też wyrażaj się pozytywnie o byłej lub obecnej pracy, a zmianę pracy uargumentuj chęcią rozwoju, zmianą obowiązków czy też możliwością zdobycia nowych umiejętności.

Dlaczego akurat Ty zasługujesz na to stanowisko?

4. Prosta formuła odpowiedzi „Dlaczego powinniśmy Cię zatrudnić” – Obojętnie, jaką strategię przyjmiesz powinna ona dążyć do przekazania następujących komunikatów:

 • Jesteś zmotywowany!
 • Masz wyjątkowe umiejętności!
 • Wyróżniasz się spośród innych kandydatów!

Taktyka 1 Jednym z najlepszych sposobów, aby odpowiedzieć na to pytanie, jest sporządzenie krótkiej listy wszystkich swoich zalet i utworzenie wypowiedzi, która wskaże pozytywne aspekty, które wniósłbyś do nowego stanowiska pracy.

 • Jedną z kwestii, które możesz poruszyć, jest podobieństwo profilu stanowiska, o które się ubiegasz, do tego, które lubiłeś w poprzedniej pracy.
 • Możesz również zwrócić uwagę rekrutera na swoje kluczowe umiejętności i mocne strony, a mianowicie – szybkie uczenie się, doskonałe umiejętności komunikacyjne itp.
 • Ponadto należy jasno określić swoje ambicje zawodowe – motywację i silne zainteresowanie tym zawodem i rolą, o którą się ubiegasz.

Odpowiadając, najpierw wybierz jedno z stawianych wymagań, a następnie połącz je ze swoimi mocnymi stronami podając konkretny przykład (historię sukcesu). Schemat może wyglądać następująco: ponieważ wykonałeś XYZ w swojej ostatniej pracy, oto jak możesz zrobić XYZ w nowej pracy.

Pokaż im, dlaczego jesteś najlepszym wyborem. Podziel pozostałe wymagania dotyczące stanowiska na fragmenty i dalej kontynuuj w ten sposób swoją wypowiedź. Taktyka 2 Jednym ze sposobów jest odpowiedź na odwrócone pytanie i podkreślenie w ten sposób swojej mocnej strony. Wybierz wartość bądź kompetencję, która będzie pozytywnie postrzegana w kulturze firmy lub konkretnej roli.

See also:  Dlaczego Nie MoNa Grzebać W PęPku

Przyjmijmy, że to będzie samodzielność działania. Możesz wtedy powiedzieć przekornie „Nie zatrudniaj mnie, jeśli szukasz kogoś, kto biernie czeka na wytyczne kierownictwa z instrukcją, jak ma wykonywać zadania. Pracuję efektywniej, gdy otrzymuję jasny cel z określeniem oczekiwanych rezultatów, a sam posiadam swobodę w określeniu, jakie działania podjąć dla najlepszego wykonania tego zadania.”

Czym jest dla mnie moja praca?

Czym jest praca? Dlaczego warto pracować? O odpowiedź na te pozornie banalne pytania zapytaliśmy młodzież z Hufca Pracy w Strzelinie. Odpowiedzi były zaskakujące, ponieważ motywacje do podjęcia pracy są różne. Dlaczego PowinniMy Cię Zatrudnić Praca, obok zabawy i nauki, jest jedną z pierwszoplanowych aktywności człowieka. Można na nią patrzeć jak na powołanie, źródło zarobkowania i szansę samorealizacji. Dzisiaj wiemy, że rola pracy w życiu każdego człowieka jest ogromna i stanowi wyznacznik naszego miejsca w społeczeństwie.

 1. Jest wiele powodów, dla których człowiek podejmuje pracę.
 2. Zapytana młodzież najczęściej wskazywała następujące odpowiedzi: praca jest źródłem dochodów, umożliwia realizację planów i celów życiowych, ułatwia własny rozwój i zapewnia poczucie bezpieczeństwa oraz bywa sensem życia.
 3. Praca, jak i codzienny kontakt z drugim człowiekiem, daje także ogromną radość, poczucie spełnienia, bycia potrzebnym oraz wiąże jednostkę ze społeczeństwem.

Narzuca ona codzienny rytm, uporządkowując tym samym harmonogram dnia. Zapewnia regularne doświadczanie ważnych dla człowieka potrzeb, takich jak przynależność do grupy czy uznania społecznego. Warto również wspomnieć o jej niebagatelnej roli dla zdrowia psychicznego człowieka, o której przekonuje się on wtedy, gdy z najróżniejszych przyczyn tej pracy nie może wykonywać.

 1. Oczywiście, aby pracować, trzeba najpierw zdobyć zawód.
 2. Praca w zawodzie to najważniejszy rodzaj pracy wykonywanej przez człowieka, stąd ogromne znaczenie ma właściwy wybór szkoły i zawodu, którego młody człowiek się uczy.
 3. Istotną i pożądaną cechą jest umiejętność przystosowania się do różnego rodzaju pracy, co dla młodego człowieka nie jest zadaniem trudnym.
See also:  Dlaczego MCzyźNi Kochają ZołZy

Osoby, które w swoim życiu kierują się przyjętymi normami moralnymi i utożsamiają się z nimi, traktują je jako drogowskazy, budując swoją drogę zawodową długo i cierpliwie, wspinając się po szczeblach kariery. Zdarza się, że praca staje się również ucieczką przed samotnością – to właśnie tam poznajemy nowych ludzi i często zawieramy przyjaźnie.

Praca to także nieustanny rozwój osobisty. Dzięki niej zdobywamy nowe umiejętności, doskonalimy swoje kompetencje oraz uczymy się nowych rzeczy. Z drugiej strony niezwykle istotne jest wynagrodzenie, które otrzymujemy za pracę, dzięki czemu możemy utrzymać siebie lub rodzinę. Bez względu na powód, dla którego podejmujemy zatrudnienie, ideałem byłoby łączyć przyjemne z pożytecznym, ponieważ praca to nieodłączna część większości naszego życia.

Autor: Sabina Abrahamowicz- st. wychowawca HP – 1-63 w Strzelinie, Katarzyna Wachowska, wychowawca HP – 1-63 w Strzelinie Źródło: tekst własny

Jak odpowiedzieć na pytanie o sobie na rozmowie kwalifikacyjnej?

Opowiedz coś o sobie – rozmowa kwalifikacyjna – W trakcie rozmowy o pracę należy przestrzegać wielu zasad. Właśnie dlatego do wszystkich pytań, które mogą pojawić się w trakcie rozmowy rekrutacyjnej, należy dobrze się przygotować. „Opowiedz coś o sobie” to zwykle pierwsze pytanie na rozmowie kwalifikacyjnej.

zwięzła historia kariery, z uwzględnieniem najważniejszych stanowisk i miejsc pracy, opisanie kilku zawodowych osiągnięć, zakończenie wypowiedzi opisem marzeń zawodowych i tego, co chcemy osiągnąć w przyszłości.

przeczytaj też: jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej w dobie rekrutacji zdalnych? Wypowiadając się na temat „opowiedz coś o sobie” na rozmowie kwalifikacyjnej, należy pokazać rekruterowi, że jest się odpowiednią osobą na dane stanowisko. Warto krótko opowiedzieć o swoich kompetencjach i umiejętnościach, a także wymienić kilka przykładów, w których były one potrzebne.