Dlaczego Lekarze Nie Oddaj Krwi

Czemu nie mogę oddać krwi? Sporo osób nie może oddawać krwi Do trwałych należą między innymi poważne choroby serca, przewlekłe choroby naczyń obwodowych, żółtaczka, łuszczyca, cukrzyca, nowotwory złośliwe, a także przynależność do grup szczególnie narażonych na zakażenie poważnymi chorobami (np. prostytutki, narkomani).

Czy lekarze oddają krew?

Lekarzu zostań krwiodawcą! z Elżbietą Puacz, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, rozmawia Anna Augustowska

Jest Pani nowym dyrektorem Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, przed Panią liczne wyzwania, które z nich są priorytetowe?

– Zdecydowanie głównym celem jest propagowanie honorowego krwiodawstwa i zwiększenie liczby dawców w naszym województwie. W lubelskim Centrum Krwiodawstwa działa także Ośrodek Dawców Szpiku stąd priorytetem są akcje, podczas których informujemy o tym, że warto zostać dawcą krwi i szpiku.

Chcemy też, żeby oddawanie krwi było propagowane wśród rodzin. Około 30 proc. zgłaszających się osób to dawcy pierwszorazowi, którzy przyszli oddać krew na apel lub jako tzw. dawcy rodzinni, na przykład, gdy ktoś bliski miał wypadek i chcą w ten sposób mu pomóc. To szczytna inicjatywa, ale chcielibyśmy, żeby stali się oni dawcami systematycznymi.

Krew to najcenniejszy dar, jaki możemy podarować drugiemu człowiekowi. Często zapominamy, że za zleceniem przetoczenia czterech jednostek składnika krwi jednemu pacjentowi stoi czterech anonimowych honorowych dawców, którzy bezinteresownie pomagają potrzebującemu oddając swoją krew.

Co chwilę w mediach słyszymy apele, żeby oddać krew, dlaczego tak jest, czy takie apele nie skutkują?

– Tylko na chwilę, dlatego cały czas trzeba je powtarzać. Spowodowane to jest tym, że w naszym województwie na tle kraju jest mała liczba dawców, szczególnie tych, którzy krew oddają systematycznie, a zapotrzebowanie na krew i jej składniki corocznie wzrasta.

W społeczeństwie pokutuje wiele mitów na temat oddawania krwi, że może dojść do zakażenia, że jak ktoś raz odda krew, to będzie musiał robić to przez cały czas, wiele osób boi się pobrań, obawiają się omdlenia. Próbujemy przez cały czas odczarować te nieprawdziwe informacje, ale to proces rozległy w czasie.

Już we wrześniu rozpoczynamy współpracę z wojewódzkim kuratorem oświaty w Lublinie. Widzimy szansę w propagowaniu idei honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży szkolnej i licealnej w myśl przysłowia „czym skorupka za młodu nasiąknie”.

Kto w Lublinie oddaje krew?

– Ludzie różnych zawodów – ale, niestety, nie dominują wśród nich lekarze. Dominują mężczyźni, chociaż coraz częściej pojawiają się też młode kobiety i pracownicy mundurowi. Co smutne, pracownicy służby zdrowia stanowią nikły procent krwiodawców. Najczęściej decydują się na to ratownicy medyczni zaś bardzo rzadko krew oddają lekarze, pielęgniarki i diagności laboratoryjni.

A szkoda, bo to my powinniśmy dawać dobry przykład. Według Narodowego Centrum Krwi w Polsce rocznie krew oddaje około 600 tys. osób, co stanowi 1,5 proc. społeczeństwa. W województwie lubelskim w ubiegłym roku krew oddało ponad 25 tys. osób. Ponad 10 tys. osób, czyli prawie 1/3, zrobiło to po raz pierwszy, pozostałe osoby to dawcy, którzy oddawali krew już wcześniej.

Jak podają media, średnia liczba donacji w Polsce przypadająca na 1000 mieszkańców wynosi 37, zaś w naszym województwie nawet nie ma 30. Jak widać, dużo pracy przed nami, by wszyscy mogli czuć się bezpieczni. Stąd mój wielki apel do lekarzy, by propagowali idee honorowego krwiodawstwa wśród swoich pacjentów i ich rodzin, a także własnym przykładem zachęcali do oddawania krwi, stając się honorowym dawcą.

Regionalne centrum to także miejsce szkolenia pracowników medycznych.

– Tak, chcemy jeszcze bardziej rozwinąć szkolenia pracowników. Pragniemy jeszcze w tym roku wyjść do dyrektorów szpitali z propozycją szkoleń z zakresu krwiolecznictwa dla wszystkich lekarzy zlecających przetoczenia. To ważna wiedza, którą stale trzeba odnawiać i uzupełniać.

W RCKiK w Lublinie wykorzystywane są bardzo nowoczesne metody diagnostyki laboratoryjnej.

– To prawda. Lubelskie centrum ma wspaniały sprzęt diagnostyczny i wysoko wykwalifikowaną kadrę diagnostów laboratoryjnych. Laboratorium w RCKiK w Lublinie wyposażone jest w nowoczesny cytometr przepływowy. Aparat ten umożliwia wykonywanie z niezwykłą dokładnością badań kontroli jakości, koniecznych dla zapewnienia wysokiej jakości i bezpieczeństwa otrzymywanych w RCKiK składników krwi.

Cytometr przepływowy wykorzystywany jest także do wykonywania oznaczeń stężenia przeciwciał anty-D w leku: immunoglobulinie ludzkiej GAMMA anty-D stosowanej powszechnie w profilaktyce konfliktu serologicznego w zakresie antygenu D z układu Rh oraz w diagnostyce poważnego powikłania ciąży, jakim jest przeciek płodowo-matczyny.

Wysoka czułość techniki cytometrycznej pozwala w krwi matki odnaleźć nawet pojedyncze erytrocyty płodu. Cytometryczna diagnostyka krwawienia płodowo-matczynego pozwala na wczesne wykrycie stanu zagrożenia życia płodu, umożliwia wyjaśnienie przyczyn niedokrwistości noworodka, czy zgonu wewnątrzmacicznego płodu.

W przypadku matek RhD ujemnych, które urodziły dziecko RhD dodatnie, ocena ilości erytrocytów dziecka z antygenem D znajdujących się w krążeniu matki, umożliwia podanie matce adekwatnej do wielkości krwawienia płodowo-matczynego dawki immunoglobuliny anty-RhD. Ponadto nasze centrum na nowo włącza się w pozyskiwanie osocza immunizowanego, wykorzystywanego do produkcji immunoglobuliny GAMMA anty-D.

Proces ten był przez kilka lat wstrzymany, cieszymy się, iż mamy chętnych dawców poddających się zabiegowi immunizacji i w ten sposób pomagających w zapobieganiu konfliktowi płodowo-matczynemu. : Lekarzu zostań krwiodawcą!

Jakie są wady oddawania krwi?

Oddanie krwi – skutki negatywne – Ogólnie przyjmuje się, że oddawanie krwi jest zupełnie bezpieczne. Wielokrotnie podkreśla się, że pobieraniem krwi zajmuje się wyspecjalizowany personel medyczny, który stosuje sterylny sprzęt jednorazowego użytku, co minimalizuje potencjalne zagrożenia.W pojedynczych przypadkach oczywiście mogą wystąpić pewne działania niepożądane, spośród których można wymienić m.in.:

Osłabienie (szczególnie podczas pierwszych upustów krwi) Zakażenia/infekcje Uszkodzenia żyły, tętnicy Uszkodzenia nerwów Uszkodzenia ścięgna Miejscowe reakcje alergiczne

Dlaczego Lekarze Nie Oddaj Krwi Trzeba jednak podkreślić, że wymienione skutki uboczne występują niezwykle rzadko. Dla przykładu, we Włoszech częstość powikłań po donacji krwi ocenia się na zaledwie 0,28-0,59%. W Polsce i USA działania niepożądane występują średnio u zaledwie ok.0,5-2% dawców krwi.Warto też zauważyć, że dotychczas nie stwierdzono ani jednego przypadku zawału serca, udaru mózgu czy śmierci spowodowanych donacją krwi.

Co wyklucza z oddawania krwi?

Dyskwalifikacje – Narodowe Centrum Krwi Jakie czynniki powodują czasową dyskwalifikację potencjalnego dawcy?

 • Okres miesiączkowania i do 3 dni po zakończeniu,
 • 7 dni po zabiegu usunięcia zęba, leczeniu przewodowym i innych drobnych zabiegach chirurgicznych,
 • do następnego dnia po leczeniu zęba i wizycie u stomatologa,
 • 2 lata od potwierdzonego wyleczenia brucelozy i gorączki Q,
 • 3 lata po zakończeniu leczenia i braku objawów malarii (pod warunkiem, że badania immunologiczne lub metodami biologii molekularnej dają wyniki negatywne),
 • 2 lata po przebyciu gorączki reumatycznej, jeśli nie wystąpiła przewlekła choroba serca,
 • 2 lata od potwierdzonego wyleczenia zapalenia szpiku,
 • 6 miesięcy od całkowitego wyleczenia z toksoplazmozy,
 • 6 miesięcy od wyleczenia mononukleozy zakaźnej,
 • 6 miesięcy po porodzie lub po zakończeniu ciąży,
 • 6 miesięcy po przetoczeniu krwi i jej składników,
 • 6 miesięcy po przeszczepie ludzkich komórek i tkanek,
 • co najmniej 2 tygodnie po przebyciu choroby zakaźnej,
 • 2 tygodnie od dnia ustąpienia objawów gorączki ponad 38 st. C, grypy, infekcji grypopodobnej,
 • kontakt z chorobami zakaźnymi dyskwalifikuje na czas odpowiadający dwukrotnemu okresowi inkubacji, a w przypadku narażenia na zakażenie kilkoma czynnikami chorobotwórczymi – dyskwalifikacja jak dla choroby o najdłuższym okresie inkubacji,
 • bliski kontakt w warunkach domowych z chorym na wirusowe zapalenie wątroby dyskwalifikuje na okres 6 miesięcy,
 • okres pozbawienia wolności i 6 miesięcy po tym okresie,
 • po szczepieniach okresowo na czas uzależniony od rodzaju szczepionki:
 • 4 tygodnie od szczepienia szczepionkami z osłabionymi bakteriami i wirusami
 • 48 godzin od szczepienia szczepionkami z zabitymi/inaktywowanymi wirusami, bakteriami, riketsjami,
 • 48 godzin od szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (bez kontaktu z chorobą),
 • 2 tygodnie w przypadku szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (bez kontaktu z chorobą),
 • 3 miesiące po biernym uodparnianiu surowicami odzwierzęcymi,
 • 48 godzin od przyjęcia anatoksyny błonicowej i tężcowej,
 • 48 godzin od przyjęcia szczepionki przeciw wściekliźnie i odkleszczowemu zapaleniu mózgu, a 1 rok w przypadku ryzyka zakażenia.
 • Czy przyjmowanie specjalistycznego leku dyskwalifikuje mnie, jako dawcę?
 • Lek może spowodować dyskwalifikację ze względu na przyczynę jego przyjmowania.
 • Czy przyjmując leki hormonalne/tabletki antykoncepcyjne mogę być dawcą?

Przyjmowanie doustnych środków antykoncepcyjnych nie dyskwalifikuje dawcy, podobnie jak np. witamin. Jednak żelazną zasadą jest informowanie lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach i suplemantach diety – on bowiem podejmuje decyzję o dopuszczeniu (bądź nie) do oddania krwi.

Czy, jeśli biorę środki wspomagające wysiłek fizyczny (np. trening na siłowni), mogę oddawać krew? W przypadku przyjmowania suplementów diety zawierających kreatynę, należy mieć na uwadze, że kreatynina jest przetwarzana w organizmie ludzkim na kreatyninę, która dla pacjentów np. z niewydolnością nerek jest toksyną, co może stanowić przeciwwskazanie do oddawania krwi.

W przypadku zażywania anabolików nie można oddawać krwi. Zawsze informuj lekarza o tym, jakie środki przyjmujesz, dla ułatwienia możesz zabrać ze sobą ulotkę lub opakowanie. Czy można zostać dawcą krwi, jeśli przyjmuje się jakieś leki? Przez cały okres stosowania leków (innych niż witaminy, doustne środki antykoncepcyjne oraz leki hormonalne stosowane w okresie menopauzy) oraz przez pewien czas po zaprzestaniu ich przyjmowania nie należy oddawać krwi.

 • 4 tygodnie od szczepienia szczepionkami z osłabionymi bakteriami i wirusami
 • 48 godzin od szczepienia szczepionkami z zabitymi/inaktywowanymi wirusami, bakteriami, riketsjami,
 • 48 godzin od szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (bez kontaktu z chorobą),
 • 2 tygodnie w przypadku szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (bez kontaktu z chorobą),
 • 3 miesiące po biernym uodparnianiu surowicami odzwierzęcymi,
 • 48 godzin od przyjęcia anatoksyny błonicowej i tężcowej,
 • 48 godzin od przyjęcia szczepionki przeciw wściekliźnie i odkleszczowemu zapaleniu mózgu, a 1 rok w przypadku ryzyka zakażenia.
 1. Ile czasu trzeba odczekać po zabiegu biopsji?
 2. 6 miesięcy.
 3. Czy po przebytym zabiegu transplantacji mogę zostać krwiodawcą?

W przypadku transplantacji tkanek, np. skóry – tak. Przeszczep rogówki lub opony twardej dyskwalifikuje ze względu na niebezpieczeństwo zarażenia chorobą wywołaną przez priony (infekcyjne cząsteczki białka), przeszczep narządów dyskwalifikuje ze względu na konieczność przyjmowania leków immunosupresyjnych.

 1. Czy niepełnosprawni mogą oddawać krew? To zależy od rodzaju oraz przyczyny niepełnosprawności, np.
 2. Osoby niedowidzące, słabo słyszące mogą oddawać krew jeżeli są w stanie samodzielnie, bez udziału osób trzecich wypełnić kwestionariusz dla krwiodawcy oraz udzielić odpowiedzi na pytania związanie z wywiadem lekarskim.

Przetoczono mi krew metodą autotransfuzji, czy mogę jeszcze oddać krew? Tak, jednak autotransfuzja jest związana z zabiegami operacyjnymi, zatem należy odczekać 6 miesięcy. Mam alergię pokarmową (jestem uczulony na produkty mleczne), ale nie biorę na stałe żadnych leków.

Czy w takim przypadku mogę zostać krwiodawcą? Tak, w przypadku stosowania wyłącznie diety, bez przyjmowania leków. Mam lekko dodatni wynik badania na poziom przeciwciał anty-HCV, natomiast wynik testu na obecność RNA-HCV mam ujemny, nigdy nie byłem leczony na HCV, czy mogę oddać krew? Nie. Osoba z dodatnim wynikiem w kierunku obecności przeciwciał anty-HCV nie może oddawać krwi.

Czy osoby, które przeszły zarażenie wirusem HBV są dożywotnio wykluczone z szeregu krwiodawców? Czy sytuacja wygląda podobnie z dawcami narządów po HBV? Zakażenie wirusem HBV dyskwalifikuje dawcę na stałe. To samo dotyczy dawców narządów. Krew każdego dawcy obecnie badana jest w kierunku przeciwciał anty HIV 1, 2, antygenu HBs, przeciwciał anty-HCV lub RNA HCV, odczynów kiłowych, DNA HBV i RNA HIV.

 • Czy, będąc alergikiem, mogę zostać dawcą krwi?
 • Zazwyczaj lekka alergia nie dyskwalifikuje, jednak nie pobiera się krwi od alergików w okresie występowania objawów, przyjmowania leków ani w trakcie odczulania.
 • Czy są choroby, które nie pozwalają oddawać krwi?
 • Niektóre choroby nie pozwalają na oddawanie krwi, ich przebycie jest równoznaczne z dyskwalifikacją stałą. Do tych chorób należą:
 • żółtaczka zakaźna (WZW B, WZW C) lub każda inna niewyjaśniona postać żółtaczki,
 • poważne aktywne lub przewlekłe choroby układu krążenia jak: wady serca, choroba wieńcowa, zawał, stan po zawale serca, zaburzenia rytmu, zapalenia serca, niewydolność krążenia oprócz wad wrodzonych całkowicie wyleczonych,
 • przebycie poważnej choroby ośrodkowego układu nerwowego, w szczególności takiej jak padaczka, organiczne schorzenia układu nerwowego, choroby psychiczne,
 • nawracające omdlenia i napady drgawkowe poza drgawkami wieku dziecięcego (lub jeśli przez 3 lata od zakończenia leczenia nie obserwuje się nawracających drgawek),
 • choroby naczyń krwionośnych, takie jak: miażdżyca znacznego stopnia, stan po udarze mózgu, choroby tętnic, nawracające zapalenia żył,
 • aktywne, przewlekłe lub nawracające choroby układu oddechowego, np.: zapalenie oskrzeli, czynna astma oskrzelowa, czynna gruźlica,
 • aktywne, przewlekłe lub nawracające choroby układu pokarmowego, takie jak np.: przewlekłe biegunki, ostre i przewlekłe choroby wątroby, stan po resekcji (usunięciu) żołądka,
 • aktywne, przewlekłe lub nawracające choroby układu moczowego,
 • aktywne, przewlekłe lub nawracające choroby skóry, jak np.: łuszczyca, sklerodermia,
 • aktywne, przewlekłe lub nawracające choroby gruczołów dokrewnych i zaburzenia przemiany materii, jak np.: nadczynność i niedoczynność tarczycy (po operacji tarczycy i w okresie przyjmowania hormonów), choroba Gravesa-Basedowa, choroba Cushinga itp.,
 • cukrzyca,
 • aktywne, przewlekłe lub nawracające choroby układowe, np. kolagenozy (LE),
 • nowotwory złośliwe poza rakiem in situ, pod warunkiem całkowitego wyleczenia,
 • aktywne, przewlekłe lub nawracające choroby krwi i układu krwiotwórczego,
 • kiła,
 • choroby zakaźne, takie jak: HIV I/II, HTLV, babeszjoza, gorączka Chagasa (Trypanosoma cruzi), leiszmanioza trzewna (Kala Azar), promienica, tularemia.
See also:  Dlaczego Biszkopt Opada

Czy mogę oddać krew, jeżeli ostatnio chorowałem? Nie, ponieważ nie pobiera się krwi od osób w okresie rekonwalescencji. Każdego kandydata na dawcę bada personel medyczny.

 1. Czy trzeba przejść jakieś badania żeby zostać krwiodawcą?
 2. Potencjalny dawca powinien być zdrowy, a badania podstawowe wykonywane są u każdego przed oddaniem krwi.
 3. Czy będąc w ciąży można oddawać krew?

Nie. Kobiety są zdyskwalifikowane czasowo jako krwiodawcy w czasie ciąży, a także przez 6 miesięcy po porodzie albo po zakończeniu ciąży, poza sytuacjami wyjątkowymi po uzyskaniu zgody lekarza. Czy każdy może być dawcą krwi? Krwiodawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku 18 – 65 lat, o wadze ciała powyżej 50 kg (ilość pobranej krwi, 450 ml, musi być mniejsza niż 10% ogólnej ilości krwi w organizmie), jednakże:

 • w wyjątkowych przypadkach krwiodawcą może zostać osoba powyżej 17. roku życie, po wyrażeniu przez nią oraz przez przedstawiciela ustawowego, w obecności lekarza, w formie pisemnej, zgody na pobranie,
 • osoby w wieku powyżej 65 lat, które dotychczas systematycznie oddawały krew, nadal mogą ją oddawać, po corocznym uzyskaniu zgody lekarza w Centrum Krwiodawstwa lub jego Oddziale Terenowym,
 • krwinki czerwone metodą podwójnej erytroaferezy mogą oddawać wyłącznie osoby o wadze ciała powyżej 70 kg i z odpowiednio wysokim poziomem hemoglobiny (powyżej 140 g/l).

Informacje o publikacji dokumentu Ostatnia modyfikacja: 12.11.2020 15:36 Bartłomiej Olszewski Pierwsza publikacja: 27.02.2019 15:57 Monika Rutkowska } : Dyskwalifikacje – Narodowe Centrum Krwi

Ile można zarobić na oddawaniu krwi?

Rekompensata pieniężna za oddanie krwi – Z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2017 r. wynika, że honorowy dawca krwi, który został poddany zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom poprzedzającym pobranie krwi, lub jej składników w celu uzyskania surowic diagnostycznych lub osocza:

za 1 litr krwi z wytworzonymi przeciwciałami w wyniku zabiegu uodpornienia otrzyma rekompensatę w wysokości 200 zł; za 1 litr osocza pobranego od dawcy poddanego zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom – 350 zł.

Za zabieg uodpornienia dawcy, o którym mowa w powyższych przypadkach:

pierwszy – 50 zł, każdy kolejny – 25 zł.

Jakie są nagrody za oddanie krwi?

Ulga za oddanie krwi – ile można odliczyć – Jednym z benefitów, na które mogą liczyć dawcy krwi jest ulga podatkowa. Darowiznę odlicza się od dochodu. Dawcom przysługuje ekwiwalent, który wynosi 130 zł za 1 litr oddanej krwi. W ciągu roku kobieta może oddać maksymalnie 1,8 litra krwi, natomiast mężczyzna 2,7 litra krwi.

Czy honorowy dawca krwi ma pierwszeństwo do lekarza?

Rozwiązaniem jest edukacja – Dlaczego zatem mimo rozszerzenia prawa do dostępu do lekarza bez kolejki, nie ma gwałtownego wzrostu dawców krwi? Być może pacjenci nie mają wiedzy na ten temat? Z danych i wypowiedzi dawców wynika też, że przywileje (dostęp do świadczeń) nie są raczej podstawowym powodem, dla których oddają krew, ale traktują je jako uznanie ich wysiłku włożonego w to, by pomagać innym.

 1. W dodatku eksperci są krytyczni wobec pomysłu poszerzania grup osób wśród dawców krwi zwolnionych z kolejki do świadczeń.
 2. Władysław Perchaluk, prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego, ekspert senackiej Komisji Zdrowia przestrzega, że dostęp do świadczeń poza kolejnością dla szerokiej grupy pacjentów (trzy donacje krwi lub jej elementów) może prowadzić do patologii, jeśli terminy zabiegów staną się dla zwykłych pacjentów jeszcze bardziej odległe,

Można wyobrazić sobie sytuację, że do lekarzy lub na zabieg ustawiałyby się kolejki dawców krwi, którzy oczekiwaliby przyjęcia ich do gabinetu poza kolejnością. Tomasz Ogrodnik uważa, że zamiast stawiać na szeroki dostęp do przywilejów należałoby kłaść nacisk na edukację, najlepiej zaczynając jeszcze od przedszkoli i wczesnej szkoły,

To jego zdaniem może wpłynąć realnie na wzrost liczby regularnych dawców krwi, czyli osób, które oddają krew corocznie dwa-trzy razy, co przełoży się na stabilność stanów regionalnych centrów krwi. Proponuje też, by poprawić obecny system. Jak zaznacza – należałoby ujednolicić standardy w regionalnych centrach krwiodawstwa dotyczące chociażby zwrotów kosztów za dojazd.

– W jednym miejscu jest to zwrot kosztów podróży w obie strony, w innym, tylko w jedną. Dla niektórych krwiodawców oznacza to spore koszty w ich budżetach – zaznacza.

Czy oddawanie krwi osłabia organizm?

Czy regeneracja krwi trwa długo? W przypadku standardowej donacji oddaje się tylko 450ml krwi pełnej. Przyjmując średnią objętość krwi w organizmie dorosłego człowieka na 5-6 litrów – stanowi to poniżej 10% całej krwi. Jest to ubytek, który nie zagraża zdrowiu człowieka ani nie ma znaczącego wpływu na funkcjonowanie organizmu.

 • Regulacja ilości krwi rozpoczyna się od razu, a do unormowania jej objętości do standardowej potrzebne są zaledwie 3-4 dni.
 • Dzień wolny od pracy – ustawowo płatny (wolny) – należy wykorzystać więc przede wszystkim od odpoczynek.
 • Nie poleca się wtedy wykonywania zajęć mocno angażujących organizm, jak na przykład intensywnego uprawiania sportu.

Powinismy pamietać jednak o nawadnianiu organizmu oraz na przynajmniej dwóch posiłkach po oddaniu krwi. Zdarza się, że krwiodawcy tego dnia i tak uprawiają sport czy pracują, są oni jednak narażeni na słabe samopoczucie czy osłabienie organizmu. Sama regeneracja zaraz po oddaniu krwi jest wspomagana przez posiłek regeneracyjny o równowartości 4500kcal wydawany krwiodawcy po oddaniu krwi.

Ile czasu organizm regeneruje się po oddaniu krwi?

Ile czasu trwa regeneracja po oddaniu krwi? – Oddawanie krwi jest bezpieczne dla dawcy, ponieważ istnieją szczegółowe przepisy określające m. in. dopuszczalną ilość pobranej krwi bądź jej składników oraz czas pomiędzy kolejnymi donacjami. Dla przykładu krew pełną możemy oddać nie częściej niż 8 tygodni z jednoczesnym zaznaczeniem, iż u kobiet nie może być więcej niż 4 donacje, a u mężczyzn nie więcej niż 6 donacji na rok.

 • Jednorazowo oddajemy 450 ml krwi pełnej, która stanowi 9% całkowitej objętości krwi w naszym organizmie.
 • Pomimo, iż nasz organizm potrzebuje 48 godzin na regenerację ilości komórek krwi, to już stężenie hemoglobiny, która transportuje tlen do komórek ciała powraca do normy po 3 – 4 tygodniach.
 • Przez ten czas powinniśmy wspierać naturalny proces odbudowy naszego organizmu poprzez odpowiednią dietę i nawadnianie organizmu,

Całkowita regeneracja organizmu po oddaniu 450 ml krwi trwa do czterech tygodni.

Czy po oddaniu krwi można schudnąć?

Fakty i mity dotyczące krwiodawstwa – Ministerstwo Zdrowia MIT: Krew, jej składniki i produkty krwiopodobne można uzyskać sztucznie.

FAKT: Ponad połowa Polaków uważa, że krew można wyprodukować w laboratorium. Jest to jeden z najczęściej powielanych stereotypów na temat krwiodawstwa. W rzeczywistości jedynym źródłem krwi jest drugi człowiek,

MIT: Oddając krew, można się zarazić.

FAKT: Jest to całkowicie niemożliwe. Do pobierania krwi i próbek do badań stosuje się wyłącznie sprzęt jednorazowego użytku.

MIT: Oddawanie krwi uzależnia.

FAKT: Oddawanie krwi nie powoduje żadnych efektów ubocznych ani uzależnienia,

MIT: Aby oddać krew, trzeba znać swoją grupę.

FAKT: Nie jest to wymagane. Potencjalny dawca krwi jest poddawany kontroli medycznej, a grupa krwi jest ustalana po pobraniu,

MIT: Za oddanie krwi dostaje się pieniądze.

FAKT: W Polsce krew oddaje się nieodpłatnie i bezinteresownie, Z punktu widzenia biorcy wartość krwi jest nieprzeliczalna na pieniądze.

MIT: Krew należy oddawać jedynie na apel.

FAKT: Krew powinno się oddawać regularnie, ponieważ tak tworzą się jej zapasy. Zapasy krwi są niezbędne nie tylko w nagłych sytuacjach, ale przede wszystkim do systematycznego leczenia najcięższych chorób przewlekłych. Składniki krwi mają krótki termin ważności (koncentrat krwinek czerwonych – 42 dni, a koncentrat krwinek płytkowych – 5 dni).

MIT: Można oddać dowolną ilość krwi.

FAKT: Standardowo jest pobierana jedna jednostka krwi pełnej – 450 ml,

MIT: Na oddawanie krwi trzeba przyjść na czczo.

FAKT: W dniu zgłoszenia do oddania krwi należy:

zjeść lekki, niskotłuszczowy posiłek (np. pieczywo, chuda wędlina, warzywa, owoce), unikać tłustych potraw (smalec, masło, śmietana, tłusta wędlina), które mogą spowodować, że krew będzie lipemiczna (przetłuszczona) i nie będzie się nadawała do celów leczniczych – również wieczorem w dzień poprzedzający oddanie krwi, pić dużo wody lub soków owocowych, pół godziny przed oddaniem krwi nie należy palić papierosów, nie należy przychodzić do oddania krwi po spożyciu alkoholu i/lub środków zmieniających nastrój.

MIT: Krwiodawcy mają szlachetną, błękitną krew.

FAKT: Krew krwiodawców ma taki sam kolor jak krew innych ludzi,

MIT: Oddawanie krwi powoduje zmianę wagi ciała.

FAKT: Oddawanie krwi nie powoduje ani spadku, ani wzrostu masy ciała – nawet w przypadku dawców regularnych i wielokrotnych.

MIT: Biorca dziedziczy cechy charakteru dawcy.

FAKT: Nie jest to możliwe. Przetoczone komórki pełnią swoje funkcje od kilku do kilkudziesięciu dni w organizmie biorcy i w żaden sposób nie są powiązane z mechanizmami dziedziczenia.

Informacje o publikacji dokumentu Ostatnia modyfikacja: 16.01.2018 14:09 Rafał Babraj Pierwsza publikacja: 16.01.2018 14:09 Rafał Babraj } : Fakty i mity dotyczące krwiodawstwa – Ministerstwo Zdrowia

Dlaczego podczas oddawania krwi mdleję?

Omdlenie przy pobieraniu krwi – hemofobia? – Omdlenia ze stresu związane z zabiegami medycznymi lub pobraniem krwi są częstą przypadłością. Osoby, które na myśl o widoku krwi czy poważnych urazach doświadczają zawrotów głowy, nudności oraz zaburzeń wzroku, mogą mieć hemofobię, czyli strach przed wszystkim, co ma związek z krwią.

Pacjenci z hemofobią unikają badań krwi, a czasami również rutynowych wizyt lekarskich. Występuje u nich omdlenie po pobraniu krwi, a nawet omdlenie po szczepieniu, zastrzykach, ukłuciach. Omdlenie przy pobieraniu krwi jest wynikiem odruchowej reakcji autonomicznego, Mechanizm ten prowadzi do obniżenia ciśnienia oraz zmniejsza przepływ mózgowy.

Autor: Redakcja

 • HeyDoc
 • Forteczna 35-37
 • 87-100 Toruń
 1. NIP: 879 00 17 162
 2. KRS: 0000049872
 3. REGON: 870227804

Infolinia dla pacjentów dni robocze: 8.00 – 18.00 Nasze kanały social media: Jesteśmy częścią : Omdlenia – przyczyny, objawy, pierwsza pomoc

Czy podczas oddawania krwi można pić wode?

Co zatem powinniśmy jeść a czego unikać przed samą donacją? –

Spożyć lekki posiłek (np. pieczywo, chudą wędlina, ser biały, dżem); Wykluczyć z diety tłuszcze pochodzenia zwierzęcego: mleko, masło, kiełbasę, pasztet, śmietanę, rosół, tłuste mięso, jajka, orzeszki ziemne i ciasta kremowe; Ograniczyć palenie papierosów (2 godziny przed oddaniem krwi nie powinno się palić); Przed oddaniem krwi wskazane jest wypić minimum 0,5 l płynów (woda mineralna, sok) a w razie potrzeby i możliwości pić także w trakcie pobytu w Centrum Krwiodawstwa a nawet podczas donacji. Nie pić alkoholu, również w dniu poprzedzającym oddanie krwi !!!

Osoby, które zwykły rano pić kawę lub też herbatę przed oddaniem krwi jak najbardziej mogą to uczynić. Oba płyny nie wpływają mocno na donację a ponieważ organizm nie powinien być narażony na duże zmiany w odżywianiu brak któregoś z tych płynów może spowodować np.

Czy przy oddawaniu krwi można wykryć choroby?

Malaria, babeszjoza, leiszmanioza, gorączka Chagasa (Trypanosoma cruzi),ozena, promienica, tularemia,Kala Azar (leiszmanioza trzewna),przewlekła postać gorączki Q, kiła. Gąbczaste zwyrodnienie mózgu – TSE (np. Choroba Creutzfelda-Jakoba)

Jaki jest rekord w oddawaniu krwi?

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii James Harrison, znany też jako Man with the golden arm, czyli „człowiek o złotym ramieniu” (ur.27 grudnia 1936 ) – australijski krwiodawca, W 1951 r. był operowany, w trakcie zabiegu m.in. przeprowadzono resekcję płuca; podczas tego zabiegu podano mu 13 jednostek krwi.

 • Po ukończeniu 18 lat sam został dawcą krwi.
 • Po badaniach w 1967 r.
 • Ustalono, że jego krew posiada immunoglobuliny anty-D, których podanie ratuje noworodki zagrożone konfliktem serologicznym na tle czynnika Rh,
 • Harrisonowi zaproponowano włączenie do ogólnokrajowego Programu anty-D.
 • Odtąd regularnie co dwa tygodnie oddawał osocze,

Dzięki temu uratował życie ponad 2 milionom dzieci, Za swoje zasługi został odznaczony Orderem Australii,19 maja 2003 r. Harrison został wpisany do Księgi rekordów Guinnessa za największą na świecie ilość krwi oddaną przez jedną osobę – 1077 jednostek krwi podczas 808 sesji.11 maja 2018 r.

Ile czekolad dostaje się po oddaniu krwi?

Każdy dawca przed opuszczeniem punktu poboru krwi otrzymuje posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4.500 kcal. ( 9 tabliczek czekolady ). Na życzenie Dawcy wystawiane jest zaświadczenie: usprawiedliwiające nieobecność w pracy, uczelni, szkole.

Co przysługuje po oddaniu 20 litrów krwi?

Tytuł Zasłużony dla Zdrowia Narodu nadawany jest po oddaniu co najmniej 20 l krwi lub równowartości jej składników ( dotyczy mężczyzn i kobiet) – aby otrzymać odznaczenie należy pobrać i wypełnić wniosek w rejestracji, następnie wnioski są potwierdzane przez Dyrektora RCKiK i przesyłane do Ministerstwa Zdrowia.

See also:  Dlaczego Okres Boli

Ile litrów krwi na złota odznakę?

Uzyskanie odznaki Honorowego Dawcy Krwi Jeśli oddałeś co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników, możesz uzyskać odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Dostaniesz również legitymację, która potwierdza uzyskanie tego tytułu.

Ile litrów krwi na 1 stopień?

Uprawnienia Krwiodawców – Narodowe Centrum Krwi Osobie, która bezpłatnie oddała krew oraz została zarejestrowana w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przysługuje:

tytuł „Honorowego Dawcy Krwi”, zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew oraz w dniu następnym i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach, zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy, zwrot kosztów przejazdu do Centru Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju, koszt przejazdu ponosi Centrum, posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kalorii, dawcom rzadkich grup i dawcom, którzy przed pobraniem zostali poddani zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych, przysługuje oprócz wymienionych uprawnień ekwiwalent pieniężny za pobraną krew i związane z tym zabiegi, możliwość odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa w danym roku podatkowym.

Każdej kobiecie, która oddała co najmniej 5 litrów krwi i każdemu mężczyźnie, który oddał co najmniej 6 litrów krwi oraz każdemu kto oddał odpowiadającą tej objętości ilość innych składników krwi przysługuje tytuł i odznaka „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”. Dodatkowe przywileje przysługujące Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi:

uprawnienie do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami (leków podstawowych i uzupełniających – według dawnej nomenklatury) do wysokości limitu ceny.

Osobom, które oddały 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych składników może być dodatkowo nadana odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. * Odznaczenie przyznawane jest przez Ministra Zdrowia. Wzór oraz szczegółowe zasady i tryb nadawania odznaki „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, zostały określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Czy nadal przysługują 2 dni za oddanie krwi?

W dniu 20 kwietnia 2023 r. weszła w życie ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej (Dz.U. poz.650). Zgodnie z art.42 ustawy, który wprowadził zmiany w art.9 i 9a ustawy o publicznej służbie krwi, honorowym dawcom krwi przysługują na stałe dwa dni zwolnienia za oddanie krwi.

Co bada lekarz przed oddaniem krwi?

Poradnik Dawcy JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ODDANIA KRWI ? Do oddania krwi należy stawić się wypoczętym, po lekkim beztłuszczowym posiłku (np. pieczywo, wędlina, ser żółty, warzywa, owoce) i najlepiej do południa. Przed oddaniem i po oddaniu krwi należy pić dużo wody lub soków owocowych.

 • KTO MOŻE BYĆ DAWCĄ KRWI ?
 • Dawcą może być każda zdrowa osoba w wieku od 18-tu do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn o wadze powyżej 50 kg, która czuje się zdolna do oddania krwi. Wiek i waga są podstawowymi kryteriami, które musza być bezwzględnie spełnione, ale jest oczywiście jeszcze wiele innych kryteriów, jakie trzeba spełnić, aby oddać krew, więcej na ten temat, pod hasłem KTO NIE MOŻE BYĆ DAWCĄ
 • CZY ZA KAŻDYM RAZEM MUSZĘ WYPEŁNIĆ ANKIETĘ ?

Tak! Ankieta to obowiązkowy dokument, który należy bezwzględnie wypełnić przed każdym oddaniem krwi lub pobraniem składników krwi. Zdajemy sobie sprawę, że pytania w ankiecie są bardzo szczegółowe i wkraczają w najbardziej intymne sfery życia, ale jest to jedyny sposób, aby jeszcze bardziej ograniczyć ryzyko związane z pobraniem krwi i podaniem jej potencjalnemu biorcy.

Należy być świadomym, że istnieje pewien okres czasu, od momentu zakażenia do czasu kiedy zakażenie to będzie mogło zostać wykryte przez testy i badania upływa. Ryzyko związane z tym faktem, może zostać wyeliminowane tylko przez dokładne i zgodne z prawda wypełnienie ankiety. Wszystkie udzielone informacje podlegają ochronie danych osobowych i stanowią tajemnicę lekarska.

Dane te bez zgody nie moga być i nie będą nikomu przekazywane, ani wykorzystane. Bardzo ważne jest zawiadomienie o ewentualnej zmianie adresu zamieszkania, jeśli nastąpiła taka w ciągu 3 miesięcy od daty oddania krwi. Adres to główny kontakt, jaki posiada stacja krwiodawstwa na wypadek otrzymania dodatnich lub wątpliwych wyników wykonanych badań.

 1. Ankieta zawiera także zgodę każdego dawcy na pobranie krwi, która musi zostać potwierdzona świadomie własnoręcznym podpisem.
 2. Podpis dawcy stwierdza, że: zapoznał się z dostępnymi materiałami i informacjami oraz, że zrozumiał ich znaczenie, miał możliwość wyjaśnienia wątpliwości, otrzymał satysfakcjonujące odpowiedzi na wszystkie zadane pytania, świadomie wyraża zgodę na przeprowadzenie pobrania.

JAK CZĘSTO MOŻNA ODDAWAĆ KREW ? Mężczyźni mogą oddawać krew pełna nie częściej niż 6 razy w roku, a kobiety nie częściej niż 4 razy. Przerwa między kolejnymi oddaniami nie może być krótsza niż 8 pełnych tygodni (56 dni). W przypadku innych zabiegów związanych z pobraniem składników krwi pełnej, częstotliwości i okresy między zabiegami są następujące: – Po zabiegu aferezy (z wyjątkiem erytroaferezy), oddanie krwi pełnej może nastąpić po upływie minimum 48 godzin od zakończenia zabiegu.

– Pobranie osocza metoda plazmaferezy automatycznej (potrójnej-600ml) może być wykonane nie częściej niż 20 razy w roku, z przerwami nie krótszymi niż 2 tygodnie. W uzasadnionych przypadkach lekarz może wyrazić zgodę na skrócenie przerwy. – Pobranie osocza metoda plazmaferezy automatycznej (potrójnej-600ml)może nastapić po upływie 8 tygodni od pobrania krwi pełnej, który może być skrócony do 4 tygodni za zgoda lekarza kwalifikujacego do pobrania.

– Zabiegi trombaferezy i leukaferezy mogą być wykonywane nie częściej niż 12 razy w roku, z przerwami, które nie powinny być krótsze niż 4 tygodnie. W szczególnych przypadkach, w których istnieje uzasadniona konieczność kilkakrotnego przetaczania krwinek płytkowych od jednego dawcy, przerwy między zabiegami mogą zostać skrócone przez lekarza kwalifikującego do 48 godzin.

Przy zabiegu erytroaferezy, czyli pobrania koncentratu płytek czerwonych (KKCz), przerwa między dwoma kolejnymi oddaniami nie powinna być mniejsza niż 8 tygodni, czyli tyle samo jak w przypadku oddania krwi pełnej. – Przerwa między pobraniem krwi pełnej i pobraniem 2 jednostek KKCz metoda erytroaferezy nie powinna być krótsza niż 3 miesiące.

– Przerwa między pobraniem 2 jednostek KKCz metoda erytroaferezy, a pobraniem krwi pełnej lub następnym zabiegiem pobrania 2 jednostek KKCz metoda erytroaferezy nie powinna być krótsza niż 6 miesięcy. Ogólnie obowiązuje zasada, że całkowita utrata krwinek czerwonych w ciągu roku nie może przekraczać wartości dozwolonej dla dawców krwi pełnej.

 • JAKIE DOKUMENTY SA POTRZEBNE ABY ODDAĆ KREW ? Konieczny jest dokument z aktualnym zdjęciem: Dowód Osobisty, Prawo Jazdy, Paszport, Książeczka Wojskowa, legitymacja żołnierza wojskowego.
 • Jeśli już oddawałeś krew weź także Legitymację Honorowego Dawcy Krwi.
 • ZWOLNIENIE OD PRACY I NAUKI! W dniu oddania krwi, dawcy przysługuje dzień wolny od nauki lub pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Pamiętaj, aby po oddaniu krwi zabrać zaświadczenie, które upoważnia do takiego zwolnienia. CO TO JEST EKWIWALENT ENERGETYCZNY ? Każdy, kto odda krew otrzymuje porcję żywnościową będąca ekwiwalentem energetycznym, równoważnym oddanej krwi. Ekwiwalent ma za zadanie wzmocnić dawcę i uzupełnić straty energetyczne spowodowane oddaniem krwi.

 1. W Wojskowych Stacjach Krwiodawstwa w ramach ekwiwalentu, każdy kto odda krew otrzymuje: – 8 sztuk stu gramowych tabliczek czekolady – 1 napój 500 ml,
 2. Stanowi to równoważność 4500 kilokalorii.
 3. Sprawę ekwiwalentu energetycznego reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26-11-2004r.
 4. W sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi (Dz.U.z 2004r.nr261 poz.2602).

JAK PRZEBIEGA ODDANIE KRWI ? Oddanie krwi to trzy etapy, które musi przejść każdy Dawca. Zajmują one razem maksymalnie do 60 minut. Pierwszy etap to rejestracja i wypełnienie specjalnego formularza. Niezbędny jest też dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem i numerem PESEL.

 • Drugi etap to badania laboratoryjne i lekarskie, które kończą się kwalifikacja do oddania lub dyskwalifikacja, która uniemożliwia oddawanie krwi czasowo lub na stałe.
 • Przed wizyta w gabinecie lekarskim pobierana jest próbka krwi w celu sprawdzenia poziomu hemoglobiny.
 • Trzeci etap to oddanie krwi, po uprzednim umyciu i zdezynfekowaniu przedramienia, założeniu fartucha ochronnego i ochraniaczy na buty.

Po oddaniu krwi należy odpocząć pod opieka pielęgniarki. W tym czasie dawca otrzymuje porcję żywnościowa i może zwrócić się o wystawienie zaświadczenia w celu usprawiedliwienia swojej nieobecności w pracy lub szkole. URLOP DLA ŻOŁNIERZY NIEZAWODOWYCH. Żołnierzom niezawodowym, zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lipca 2004r.

 1. JAKIE OKOLICZNOŚCI UNIEMOŻLIWIAJĄ ODDAWANIE KRWI CZASOWO ?
 2. Nie może oddawać krwi czasowo (dyskwalifikacja czasowa) osoba, która: – miała wykonany zabieg operacyjny, akupunkturę, tatuaż, przekłucie uszu lub innych części ciała – przez 6 miesięcy od wykonania zabiegu – miała wykonane badania diagnostyczne i zabiegi endoskopowe (gastroskopia, panedoskopia, arthroskopia, laparoskopia)- przez 6 miesięcy od wykonania zabiegu – była leczona krwią lub jej składnikami – przez 6 miesięcy od zakończenia leczenia – przebywała w zamkniętym zakładzie karnym – przez 6 miesięcy od dnia zwolnienia – przebywała w Afryce środkowej i Zachodniej Tajlandii – przez 6 miesięcy od dnia powrotu, jeżeli nie zauważyły u siebie żadnych objawów chorobowych – była w ciąży lub poroniła – przez 6 miesięcy od porodu lub poronienia – karmiła piersią – przez 3 miesiące po zakończeniu karmienia – miesiączkowała – 3 dni po zakończeniu miesiączki – miała wykonane zabiegi chirurgiczne – przez 6 miesięcy od daty wykonania zabiegu – chorowała na chorobę zakaźną (nie dyskwalifikującą na stałe)- przez 4 tygodnie od całkowitego wyleczenia – chorowała na grypę i inne infekcje z gorączka powyżej 38st. – przez 2 tygodnie od czasu ustąpienia objawów po wyleczeniu
 3. – była szczepiona przeciw grypie lub żółtaczce – co najmniej po 48 godzinach
 4. JAKIE OKOLICZNOSCI UNIEMOŻLIWIAJA ODDANIE KRWI NA STAŁE ?

Nie może być dawca i oddawać krwi osoba, która: (dyskwalifikacja stała) – cierpi na ciężkie choroby układu: krążenia, pokarmowego, nerwowego, oddechowego, moczowego i nerek – przebyła lub jest chora na żółtaczkę zakaźną – jest zakażona chorobami zakaźnymi (np.

HIV, żółtaczka, gruźlicą, kiła) – kandydaci na dawców krwi lub dawcy krwi, którzy ze względu na swoje zachowania seksualne należą do grup podwyższonego ryzyka narażonych na zarażenia poważnymi chorobami mogącymi przenosić się drogą przetaczania krwi – miała lub ma kontakty seksualne z osobami, u których testy w kierunku AIDS, kiły lub żółtaczki typu B lub C wypadły dodatnio – miała lub ma kontakty seksualne z osobami, który przyjmują narkotyki w postaci zastrzyków – ma kontakty seksualne z osobami poznanymi niedawno – używa środków psychoaktywnych – cierpi na choroby krwi – choruje na łuszczycę – choruje na cukrzycę – cierpi na nowotwory złośliwe – choruje na choroby weneryczne – choruje na padaczkę – choruje na chorobę Creutzfeldta-Jakoba – od 1-01-1980r.

do 31-12-1996r. łącznie przez 6 miesięcy lub dłużej przebywała w Wielkiej Brytanii, Francji i Irlandii – była lub jest leczona hormonem wzrostu – miała przeszczep rogówki, opony twardej lub komórek ośrodkowego układu nerwowego – choruje na malarię i przyjmuje leki przeciw malaryczne – jest po resekcji żołądka, usunięciu tarczycy lub nerki – choruje na miażdżycę i jest po udarach mózgowych – posiada rozległe żylaki – jest alkoholikiem lub narkomanem, albo przyjmowała narkotyki w postaci zastrzyków Nie powinny też zgłaszać się do oddawania krwi osoby, które mimo braku przeciwwskazań podejmowały próby oddania krwi, zakończone omdleniami lub innymi negatywnymi reakcjami organizmu.

JAK SPĘDZIĆ DZIEŃ PO ODDANIU KRWI? Po oddaniu krwi, aby uniknąć złego samopoczucia, omdleń lub zawrotów głowy spowodowanych osłabieniem organizmu, należy unikać prac fizycznych, pić dużo soków lub wody i często odpoczywać. Nie wskazane jest prowadzenie pojazdów mechanicznych. Osoby palące powinny powstrzymać się od palenia bezpośrednio po oddaniu krwi.

W przypadku zauważenia u siebie jakichkolwiek objawów chorobowych w ciągu 48 godzin po oddaniu krwi, należy obowiązkowo i bezzwłocznie zawiadomić lekarza, który zakwalifikował do oddania krwi! JAKIE BADANIA SA WYKONYWANE PRZY ODDAWANIU KRWI ? Przed oddaniem krwi każdemu kandydatowi do oddania krwi wykonuje się badanie poziomu hemoglobiny i ogólne badanie lekarskie z pomiarem ciśnienia tętniczego krwi.

 1. Na podstawie tych badań i wypełnionej przez kandydata na dawcę ankiety, lekarz podejmuje decyzję o możliwości oddania krwi.
 2. Jeśli w trakcie badań wystąpią wątpliwości, co do stanu zdrowia kandydata na dawcę krwi, lekarz skieruje taka osobę do właściwego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i przekaże wyniki wykonanych badań.

W każdym przypadku po oddaniu krwi wykonuje się badania serologiczne (głównie określenie grupy krwi) wirusologiczne i molekularne. Badania maja na celu wykluczyć możliwość użycia krwi, która mogła by być źródłem zakażenia kiła, wirusem żółtaczki typu B lub C albo wirusem HIV.

W przypadku uzyskania dodatnich wyników badań podejrzana krew zostaje zniszczona, a dawca jest wzywany na ponowne badania. Dodatkowe badania maja na celu wykluczenie lub potwierdzenie otrzymanych dodatnich wyników badań. Dzięki takiej procedurze każdy dawca krwi, ma wykonywane badania dzięki którym może być pewien stanu swojego zdrowia.

Trzeba podkreślić, że badania te są całkowicie bezpłatne i dostępne dla każdego dawcy, dlatego oddanie krwi jest świetną okazja dla sprawdzenia stanu własnego zdrowia. CZY MOŻNA ZARAZIĆ SIĘ ODDAJĄC KREW ? Obecnie oddawanie krwi nie niesie ze sobą żadnego ryzyka zakażenia! Krew pobierana jest do jednorazowych, sterylnych pojemników plastikowych, za pomocą jednorazowego jałowego sprzętu, do którego zaliczamy igły, strzykawki, nakłuwacze itp.

 • Personel pobierający krew pracuje w jednorazowych rękawiczkach ochronnych, a miejsca wkłucia są każdorazowo dezynfekowane specjalistycznymi preparatami.
 • Zużyte materiały i sprzęt w całości trafiają do specjalnych jednorazowych pojemników na odpady medyczne, które następnie w całości są utylizowane.
 • CZY ODDAWANIE KRWI MOŻE BYĆ SZKODLIWE DLA ZDROWIA ? Oddanie 450ml krwi pełnej nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia przeciętnego dorosłego i zdrowego człowieka, którego waga ciała jest nie mniejsza niż 50kg.
See also:  Dlaczego Jacek Soplica Zabi Stolnika

Aby wyeliminować ryzyko w przypadkach szczególnych, każdy dawca przed oddaniem, wypełnia ankietę i przechodzi kwalifikacyjne badanie lekarskie. Od oddawania krwi nie można się uzależnić. Oddawanie krwi nie prowadzi do żadnych schorzeń, jeśli tylko dawca stosuje się do zaleceń lekarza i zachowuje rygorystycznie odstępy między kolejnymi oddaniami krwi.

 1. Odstępy jakie należy zachować miedzy kolejnymi oddaniami krwi opisane są w punkcie ILE KRWI POBIERA SIĘ PODCZAS JEDNEGO ODDANIA ? Aktualnie od każdego dawcy pobiera się jednorazowo około 450ml (+/- 10%) krwi pełnej, czyli takiej, która krąży w naszych żyłach.
 2. Jest to ilość całkowicie bezpieczna dla każdego zakwalifikowanego dawcy.

Stosowana aktualnie technologia konserwacji krwi powoduje, że oddanie mniejszej ilości krwi uniemożliwia jej dalsze wykorzystanie. ( za duża ilość środka konserwującego w stosunku do pobranej do pojemnika krwi). : Poradnik Dawcy

Ile trzeba oddać krwi aby dostać odznakę?

Kto może skorzystać z usługi –

 • Mężczyzna, który oddał co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.
 • Kobieta, która oddała co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

Ile liczy się krwi za osocze?

Odznaka honorowa 'Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu’

DONACJE STANDARDOWE
OSOCZE 600 ml
PŁYTKI KRWI 200/250 ml
KRWINKI CZERWONE 2 x 300 ml
KRWINKI BIAŁE 200 ml – 400 ml

Czy honorowi dawcy krwi wchodzą bez kolejki do lekarza?

Page 2 – aktualizacja 02.06.2022 Uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością posiadają * :

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu Dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, czyli od 14 marca 2020 r. (od 26.01.2021) inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani, których ustalony uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30% (od 11.10.2019) Kobiety w ciąży (od 01.01.2017) Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (od 01.01.2017) działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017) osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby (od 01.07.2018) osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (od 30.10.2018) Żołnierze zastępczej służby wojskowej Cywilne niewidome ofiary działań wojennych Żołnierze zawodowi w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych (od 23.04.2022) Żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych (od 23.04.2022)

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach * * oraz ze świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej * * * oznacza, że:

świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących świadczeniodawca udziela tych świadczeń w dniu zgłoszenia w przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej * * * * nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Osoby wpisane na krajowe listy osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów, zgodnie z przepisami o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (art.24) korzystają poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie przeszczepów.

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu Dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, czyli od 14 marca 2020 r. (od 26.01.2021) inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani, których ustalony uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30% (od 11.10.2019) kobiety w ciąży (od 1.01.2017) świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (od 1.01.2017) działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017) osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby (od 01.07.2018) osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (od 30.10.2018) Żołnierze zastępczej służby wojskowej Cywilne niewidome ofiary działań wojennych Żołnierze zawodowi w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych (od 23.04.2022) Żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych (od 23.04.2022)

Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji ZOW NFZ Zobacz więcej:

Komunikat na stronie Centrali NFZ, Od 31 sierpnia 2017 r. działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych uzyskają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych, Poszerzył się krąg osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, Dawcy Przeszczepu, podobnie jak Zasłużeni Dawcy Przeszczepu, mają prawo do korzystania bez kolejki ze zaświadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,

Podstawy prawne: (Dz.U.2004 nr 210 poz.2135), art.47c : 1. Kobiety w ciąży, świadczeniobiorcy, o których mowa w art.47 ust.1a i 1b, osoby, o których mowa w art.43 ust.1, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych oraz osoby deportowane do pracy przymusowej mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.2.

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art.20 ust.2.3.

Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust.1 i 2, w dniu zgłoszenia.4. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.

 1. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.5.
 2. W miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, odpowiednio świadczeniodawca albo kierownik apteki uwidacznia pisemną informację o uprawnieniach określonych w ust.1-4.6.

Przepisy ust.2-4 stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza kolejnością na podstawie art.24a–24c. * * Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U.2011 nr 112 poz.654. Szpital – zakład leczniczy, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne * * * Zgodnie z art.5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: ambulatoryjna opieka zdrowotna – udzielanie przez świadczeniodawców świadczeń opieki zdrowotnej osobom niewymagającym leczenia w warunkach całodobowych lub całodziennych. świadczenie specjalistyczne – świadczenie opieki zdrowotnej we wszystkich dziedzinach medycyny z wyłączeniem świadczeń udzielanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej są to wszystkie świadczenia udzielane w trybie ambulatoryjnym (tj. niewymagającym leczenia w warunkach całodobowych lub całodziennych), z wyłączeniem świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

* * * * Wśród świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej ustawodawca wyodrębnia świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U.

z 2016 r. poz.357, z późn. zm.). : Poza kolejnością

Ile kosztuje 1 litr ludzkiej krwi?

Wysokość odliczenia – Wysokość odliczenia na cele krwiodawstwa ustala się na podstawie zaświadczenia jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę. Kwotę darowizny otrzymujemy mnożąc ilość faktycznie oddanej honorowo krwi lub składnika (bez stosowania przelicznika) przez obowiązujący ekwiwalent pieniężny za 1 litr pobranej krwi lub składnika, tj.

 1. Przez 130 zł,
 2. Taka cena została ustalona przez Ministra Zdrowia w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2017 r.
 3. W sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty,

Wysokość ulgi zależy więc od ilości oddanej krwi i jej składników. Mężczyzna w ciągu roku może oddać: – krwi pełnej maksymalnie 2,7 litra, a kobieta 1,8 litra, – płytek krwi w zależności od tego czy są pobierane z dodatkowym osoczem czy nie do 12 litrów, – osocza maksymalnie 25 litrów,

 • Pamiętajmy przy tym, że łączny limit z różnych darowizn np.
 • Na kult religijny, na rzecz pożytku publicznego, na rzecz krwiodawstwa w roku podatkowym nie może przekroczyć wartości 6% dochodu (w przypadku ryczałtu przychodu) podatnika.
 • Jeżeli suma darowizn przekroczy to i tak podatnik może odliczyć tylko 6% dochodu.

Uwaga! 1) Stawka ekwiwalentu pieniężnego za 1 litr krwi i jej składników dla celów podatkowych jest jednakowa i wynosi 130 zł. Nie ma innej stawki dla osocza czy płytek krwi. – Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 17 kwietnia 2009 r. DD3/0602/18/CRS/09/MBI9-3660 oraz DD3/066/107/CRS/09/1116,2) Przy obliczaniu ulgi za składniki krwi (osocze, płytki krwi) nie stosuje się przeliczników.3) Aktualna interpretacja przepisów Darowizna krwi za 2017 PRZYKŁADY Przykład 1: W 2022 roku oddałeś 3 razy krew pełną.3 x 0,450 litra= 1,350 litra 1,350 litra x 130 zł = 175,50 zł Kwota 175,50 zł pomniejsza nasz dochód.

Ile kosztuje pół litra krwi?

Jak obliczyć wartość darowizny na cele krwiodawstwa? – Za oddaną krew, zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra zdrowia, dawcom przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 130 zł za 1 litr oddanej krwi. Zatem wartość przekazanej darowizny na cele krwiodawstwa oblicza się według wzoru: ilość oddanej krwi (litry) x 130 zł.

 • Uzyskany wynik (w sumie z innymi ewentualnymi darowiznami) nie może przekraczać 6% uzyskanego dochodu (PIT-36, PIT-37) lub przychodu ( PIT-28 ).
 • Przykład 2.
 • W roku podatkowym podatnik nieodpłatnie oddał 1,8 litra krwi oraz 2 litry osocza.
 • Jak ustalić wartość przekazanej darowizny? Zarówno za oddanie krwi jak i osocza przysługuje ta sama stawka przeliczenia w wysokości 130 zł za 1 litr.

Zatem wartość oddanej krwi to 1,8 litra x 130 zł = 234 zł, a oddanego osocza 2 litry x 130 zł = 260 zł. W sumie wartość darowizny przekazanej na cele krwiodawstwa wynosi 494 zł.

Ile kalorii traci się przy oddaniu krwi?

W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnych wyjazdów Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu postanowiło rozpocząć w czerwcu wakacyjną akcję dodatkowego dostarczenia kalorii dla krwiodawców. Każdy krwiodawca, który w czasie oddawania krwi traci około 4500 kcal, po oddaniu krwi otrzymuje ekwiwalent kaloryczny w postaci czekolad.

Od 1 czerwca będziemy wzbogacać ekwiwalent kaloryczny wydając dodatkowo 750 kcal w postaci 300g konserwy turystycznej. RCKiK we Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5 oczekuje na dawców: w poniedziałki, środy od godz.7.30 do 18.00, we wtorki, czwartki, piątki od godz.7.30 do 14.00, w soboty od godz.8.00 do 12.00.

Bank Krwi, ul. Pasteura 1: w poniedziałki, środy i piątki od godz.7.30 do 14.00 we wtorki i czwartki od 7.30 do 17.00.