Dlaczego Laptop Nie Chce Si WłąCzyć

Co trzeba zrobić gdy laptop nie chce się włączyć?

3. Rozładowana bateria laptopa – Jeśli zasilacz działa prawidłowo, problem może dotyczyć samej baterii, Uszkodzona bateria nie jest ładowana i w konsekwencji laptop nie działa. Jeśli możesz wyjąć baterię z laptopa, powinieneś to zrobić. Następnie naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez kilka sekund,

Po tej czynności włóż baterię z powrotem do laptopa i uruchom go ponownie. Jeśli ekran pozostaje czarny, bateria może być całkowicie rozładowana. W takim przypadku należy go naładować za pomocą zasilacza, Należy zawsze używać tylko odpowiedniego zasilacza. W przypadku przepięcia spowodowanego nieprawidłowym zasilaczem, bateria może ulec uszkodzeniu.

Możesz też spróbować uruchomić laptop bez baterii, ale z podpiętym zasilaczem.

Jak zresetować laptopa który nie chce się włączyć?

FAQ – Produkt E420, E520, MINIPC PB50, MINIPC PB60V, MINIPC PB61V, MINIPC PB62, MINIPC PN52, MINIPC PN80, PA90, PB40, PB40-B, PB50, PB50-B, PB60, PB60-B, PB60G, PB60S, PB60S-B, PB60V, PB61S, PB61V, PB61V-B, PB61V-H, PB62, PB62-B, PB63, PB63-B, PL63, PL63-A, PL63-B, PL64, PL64-B, PL64-D1, PL64-D1-B, PN30, PN40, PN40Q, PN41, PN41-A, PN41-B, PN41-S1, PN41-S1-B, PN41-S1-M, PN41-S1-MI, PN42, PN42-B, PN42-S, PN42-S-B, PN50, PN50-B, PN50-E1, PN50-E1-B, PN50-F, PN50F2, PN50-S1, PN51, PN51-B, PN51-E1, PN51E1-B, PN51-S1, PN51-S1-B, PN52, PN52-B, PN53, PN53-B, PN53-S1, PN53-S1-B, PN60, PN60-B, PN60-R, PN61, PN61-B, PN61S, PN61T, PN62, PN62-B, PN62S, PN63, PN63-B, PN63-S1, PN63-S1-B, PN64, PN64-B, PN64-E1, PN64-E1-B, PN65, PN65-B, PN80, PN865, UN42, UN45, UN45H, UN62, UN62V, UN65, UN65H, UN65U, UN66, UN66S, UN68U, VC60, VC60DGT, VC60V, VC62B, VC65, VC65-C, VC65-C1, VC65R, VC66, VC66-C, VC66-C2, VC66D, VC66R, VC68R, VC68V, VM40B, VM42, VM45, VM60, VM62, VM62B, VM62N, VM65, VM65-K, VM65N, VM65N-K Rozwiązywanie problemów — Nie można włączyć notebooka i po uruchomieniu wyświetlany jest czarny ekran Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje możesz również kliknąć poniższy odnośnik do filmu ASUS w serwisie YouTube i dowiedzieć się więcej na temat problemów z włączaniem i wyświetlanym czarnym ekranem: https://www.youtube.com/watch?v=yGqkih36iqA Jeśli twój komputer napotka na problemy z uruchamianiem lub wyświetla czarny ekran po uruchomieniu, zapoznaj się z poniższymi rozwiązaniami w zależności od sytuacji:

 • Scenariusz 1 : Przed wystąpieniem problemu, jeśli odłączałeś interfejs baterii, wymieniałeś pamięć lub przeprowadzałeś reset wbudowanego kontrolera (reset/twardy reset wbudowanego kontrolera), kliknij tutaj, aby uzyskać rozwiązanie.
 • Scenariusz 2 : Przed wystąpieniem problemu, jeśli aktualizowałeś oprogramowanie BIOS i wystąpił błąd aktualizacji BIOS-u (na przykład wymuszone wyłączenie) skutkujące brakiem możliwości uzyskania dostępu do systemu operacyjnego Windows w trakcie rozruchu, kliknij tutaj, aby uzyskać rozwiązanie.
 • Jeśli nie natrafiłeś na powyższe scenariusze, kliknij tutaj, aby zapoznać się z innymi powszechnie stosowanymi metodami rozwiązywania problemów z nieudanym uruchamianiem.

Scenariusz 1: Nieudane uruchomienie z powodu uczenia pamięci Poniższe kroki rozwiązywania problemów mają zastosowanie tylko, gdy twój komputer nie wyświetla niczego po rozruchu, ale dioda zasilania świeci się. Jeżeli wykonałeś którykolwiek z poniższych kroków przed wystąpieniem problemu, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami:

 • Odłącz interfejs baterii lub wymień baterię
 • Wymień moduły pamięci na inne pojemności lub moduły innych producentów
 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 40 sekund, aby wyczyścić CMOS. Zapoznaj się z poniższymi artykułami, aby dowiedzieć się, jak wyczyścić CMOS: Notebook/komputer typu All-In-One: Jak przeprowadzić reset/twardy reset wbudowanego kontrolera (EC), Komputer stacjonarny: W jaki sposób wyczyścić zawartość CMOS?,

Jeżeli przeprowadziłeś dowolną z trzech powyższych czynności, twój komputer będzie musiał przejść pełne uczenie pamięci w trakcie kolejnego rozruchu. W trakcie procesu uczenia pamięci twój komputer nie będzie nic wyświetlał na ekranie, a czas trwania uczenia wynosi około 1 do 3 minut w zależności od rozmiaru pamięci twojego komputera.

W tym czasie upewnij się, że twój komputer jest podłączony do źródła zasilania i nie wymuszaj jego wyłączenia, umożliwiając ukończenie uczenia pamięci i odczekaj na pojawienie się czegoś na ekranie. Jeśli odczekałeś ponad 3 minuty, ale nadal nic nie pojawiło się na ekranie, kliknij tu, aby uzyskać dostęp do częstych metod rozwiązywania problemów z nieudanym rozruchem.

Scenariusz 2: Nieudany rozruch ze względu na nieprawidłową aktualizację oprogramowania BIOS Jeśli natrafisz na sytuację, gdy komputer nie jest stanie przejść do systemu operacyjnego Windows po rozruchu ze względu na nieudaną aktualizację oprogramowania BIOS (na przykład w wyniku wymuszonego ponownego uruchomienia), zapoznaj się z poniższymi trzema ekranami rozruchowymi, aby kontynuować proces aktualizacji oprogramowania BIOS.

Po zakończeniu aktualizacji BIOS-u będziesz w stanie bez problemu przejść do systemu operacyjnego Windows. Uwaga: W trakcie procesu aktualizacji oprogramowania BIOS upewnij się, że komputer jest podłączony do źródła zasilania i unikaj wymuszonego wyłączania go, aby zapobiec wystąpieniu nieprawidłowego działania.

Ekran 1 : Jeżeli natrafisz na poniższy ekran, wskazuje on niepowodzenie aktualizacji BIOS-u. Odczekaj 60 sekund lub kliknij 'Yes’ (tak) na ekranie, aby rozpocząć automatyczną aktualizację oprogramowania BIOS. (Upewnij się, że twój komputer jest podłączony do źródła zasilania) Dlaczego Laptop Nie Chce Si WłąCzyć Ekran 2 : Jeśli natrafisz na poniższy ekran, wskazuje on nieudaną aktualizację BIOS-u. Wykonaj poniższe czynności, aby ukończyć proces aktualizacji BIOS-u. Dlaczego Laptop Nie Chce Si WłąCzyć

 1. Użyj innego komputera, aby odwiedzić oficjalną stronę internetową ASUS i pobierz odpowiedni plik BIOS-u dla twojego modelu komputera. Po pobraniu umieść plik BIOS w katalogu głównym pamięci masowej USB sformatowanej jako FAT32. Zapoznaj się z tym artykułem, aby dowiedzieć się Jak skonwertować dysk USB na format plików FAT32 i zapisz pobrany plik BIOS na dysk USB. Uwaga : Jeśli twój komputer wyświetla zalecaną wersję BIOS-u, pobierz tę wersję. Jeśli nie, pobierz najnowszą dostępną wersję BIOS-u. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zapoznaj się z tematem: Jak wyszukiwać i pobierać sterowniki, programy narzędziowe, oprogramowanie BIOS i instrukcje obsługi?,
 2. Wyłącz komputer wyświetlający powyższy ekran. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 15 sekund, dopóki nie zgaśnie dioda zasilania.
 3. Włóż dysk USB zawierający plik BIOS-u do komputera i upewnij się, że podłączony jest kabel zasilający.
 4. Włącz komputer, a system automatycznie ukończy proces aktualizacji BIOS-u. Uwaga : Jeśli komputer bezpośrednio przejdzie na ekran EZ Flash po ponownym uruchomieniu, zapoznaj się z tym artykułem, aby dowiedzieć się Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS za pomocą programu EZ Flash? (w przypadku komputerów stacjonarnych, zapoznaj się z tematem: ASUS EZ Flash 3 – wprowadzenie,

Ekran 3 : Jeżeli natrafisz na czarny ekran po rozruchu (dioda zasilania świeci się, ale nie jest wyświetlany żaden tekst) z powodu nieudanej aktualizacji oprogramowania BIOS, spróbuj wyczyścić zawartość CMOS, aby rozwiązać problem: Notebook/komputer typu All-In-One: Jak przeprowadzić reset/twardy reset wbudowanego kontrolera (EC),

 • Po naciśnięciu przycisku zasilania nic się nie wyświetla, a dioda zasilania jest wyłączona, → Zapoznaj się z Rozwiązaniem nr 1,
 • Po naciśnięciu przycisku zasilania nic się nie wyświetla, ale dioda zasilania jest włączona, → Zapoznaj się z Rozwiązaniem nr 2,
 • Po naciśnięciu przycisku zasilania wyświetlany jest biały tekst na czarnym tle, → Zapoznaj się z Rozwiązaniem nr 3,
 • Po naciśnięciu przycisku zasilania komputer wyświetla ekran uruchamiania, ale brak jest obrazu po przejściu systemu do pulpitu : → Zapoznaj się z Rozwiązaniem nr 4,

Kluczowym czynnikiem dla określenia problemów z uruchomieniem jest dioda zasilania (w poniższym przykładzie opisano komputer typu notebook). Uwaga: Zachowanie diody zasilania w może się różnić w różnych modelach komputera. Aby uzyskać szczegółowe informacje zapoznaj się z instrukcją obsługi dla swojego modelu komputera. Rozwiązanie nr 1 (Dioda zasilania jest wyłączona) : Wyłączona dioda zasilania oznacza brak dostarczanego zasilania przez zasilacz lub uszkodzenie głównych komponentów, które nie działają poprawnie, co prowadzi do nieudanego rozruchu. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami: Sprawdź, czy przewód zasilający, zasilacz, listwa zasilająca i gniazdo sieciowe podłączone do komputera są bezpiecznie i prawidłowo wpięte.

 1. Upewnij się, że używasz zasilacza sieciowego i przewodu zasilającego zgodne ze specyfikacją i konfiguracją producenta.
 2. Sprawdź, czy wtyczka zasilacza sieciowego nie jest luźna lub wymień przewód przedłużający lub zamień gniazdo, aby rozwiązać problem. Zapoznaj się z rysunkiem A (koniec przewodu zasilającego), rysunkiem B (koniec do gniazda) i rysunkiem C (koniec do komputera). Uwaga : W różnych modelach komputera styl zasilacza sieciowego może się różnić. Zapoznaj się z instrukcją obsługi, Dlaczego Laptop Nie Chce Si WłąCzyć
 3. Sprawdź, czy kabel zasilacza nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wymień zasilacz w autoryzowanym centrum serwisowym,
 4. Usuń wszystkie przenośne urządzenia zewnętrzne, takie jak klawiatury, mysz, zewnętrzne dyski twarde, drukarki karty pamięci, dyski optyczne w napędzie optycznym, a także karty sieciowe i czytniki kart. Uwaga : Równocześnie odłącz wszystkie zewnętrzne monitory. W przypadku komputera stacjonarnego podłącz zewnętrzny monitor, aby sprawdzić, czy komputer może prawidłowo uruchomić się i wyświetlać informacje na ekranie.
 5. Czy przed wystąpieniem problemu instalowałeś dodatkowe dyski twarde lub moduły pamięci? Jeżeli tak, odłącz je lub przywróć elementy sprzętowe do domyślnych ustawień fabrycznych.
 6. Odłącz zasilacz, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 40 sekund bez zwalniania go, aby przeprowadzić reset/twardy reset wbudowanego kontrolera (EC). Zapoznaj się z odpowiednimi artykułami, aby lepiej zrozumieć jak wyczyścić zawartość CMOS: Notebook/komputer typu All-In-One: Jak przeprowadzić reset/twardy reset wbudowanego kontrolera (EC), Komputer stacjonarny: W jaki sposób wyczyścić zawartość CMOS?, Uwaga : W przypadku modeli notebooka TP420IA i UX425IA nie odłączaj zasilacza (czyszczenie CMOS należy wykonać przy podłączonym zasilaczu). Jeżeli nie masz pewności co do modelu swojego komputera, zapoznaj się z tym artykułem: Jak sprawdzić nazwę modelu i wersji oprogramowania BIOS?,
 7. Ponownie podłącz zasilacz, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby sprawdzić, czy komputer może normalnie się uruchomić.

Rozwiązanie nr 2 (Dioda zasilania jest włączona) : Włączona dioda zasilania oznacza, że zasilanie jest doprowadzane do płyty głównej. Jednak możliwe jest, że niektóre urządzenia powodują brak możliwości uruchomienia komputera. Wykonaj odpowiednią metodę rozwiązywania problemów w zależności od typu komputera, z którego korzystasz: :

 • Notebook lub komputer typu All-In-One
 • Komputer stacjonarny

Notebook lub komputer typu All-In-One

 1. Jeśli masz zewnętrzny monitor, spróbuj podłączyć do niego komputer i naciśnij skrót klawiszowy logo Windows + P, aby przełączyć tryb wyświetlania, upewniając się, że zewnętrzny monitor prawidłowo wyświetla zawartość. Jeżeli nie masz zewnętrznego monitora lub jeżeli na zewnętrznym monitorze również nic nie jest wyświetlane, przejdź do kolejnego kroku. Jeśli wyświetlacz monitora zewnętrznego działa normalnie, pobierz i zainstaluj sterowniki karty graficznej poprzez witrynę obsługi klienta ASUS,
 2. S próbuj użyć następującego skrótu klawiszowego: klawisz z logo Windows + Ctrl + Shift + B, Ten skrót resetuje ustawienia wyświetlacza i czasem rozwiązuje problemy z wyświetlaniem.
 3. Usuń wszystkie przenośne urządzenia zewnętrzne, takie jak klawiatury, mysz, zewnętrzne dyski twarde, drukarki karty pamięci, dyski optyczne w napędzie optycznym, a także karty sieciowe i czytniki kart. Uwaga : Równocześnie odłącz wszystkie zewnętrzne monitory.
 4. Czy przed wystąpieniem problemu instalowałeś dodatkowe dyski twarde lub moduły pamięci? Jeżeli tak, odłącz je lub przywróć elementy sprzętowe do domyślnych ustawień fabrycznych.
 5. Odłącz zasilacz, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 40 sekund bez zwalniania go, aby przeprowadzić reset/twardy reset wbudowanego kontrolera (EC). Zapoznaj się z odpowiednimi artykułami, aby lepiej zrozumieć jak wyczyścić zawartość CMOS: Jak przeprowadzić reset/twardy reset wbudowanego kontrolera (EC), Uwaga : W przypadku modeli notebooka TP420IA i UX425IA nie odłączaj zasilacza (czyszczenie CMOS należy wykonać przy podłączonym zasilaczu). Jeżeli nie masz pewności co do modelu swojego komputera, zapoznaj się z tym artykułem: Jak sprawdzić nazwę modelu i wersji oprogramowania BIOS?,
 6. Ponownie podłącz zasilacz, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby sprawdzić, czy komputer może normalnie się uruchomić.
See also:  Dlaczego PowinniMy Oddychać Przez Nos

Jeśli spróbowałeś wykonać poprzednie rozwiązania i nadal nie rozwiązuje to problemu z rozruchem, spróbuj użyć trybu odzyskiwania BIOS, aby zaktualizować oprogramowanie BIOS w twoim komputerze. Szczegółowe kroki opisano poniżej: Uwaga : Do pobrania pliku oprogramowania BIOS potrzebny będzie drugi komputer, a do zapisania pamięć flash USB (formatem plików pamięci flash USB musi być FAT32),

 1. Przejdź do witryny wsparcia ASUS, aby pobrać plik oprogramowania BIOS odpowiadający twojemu modelowi komputera. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć tutaj: Jak wyszukiwać i pobierać sterowniki, programy narzędziowe, oprogramowanie BIOS i instrukcje obsługi?, (Jako przykład poniżej podano model B9450FA).
 2. Po zakończeniu pobierania kliknij prawym przyciskiem myszy pobrany plik oprogramowania BIOS ① i wybierz opcję (wyodrębij wszystko) ②, Dlaczego Laptop Nie Chce Si WłąCzyć
 3. Kliknij (wyodrębnij) ③, Dlaczego Laptop Nie Chce Si WłąCzyć
 4. Po wyodrębnieniu zmień rozszerzenie pliku na „.bin”, Kliknij prawym przyciskiem myszy wyodrębniony plik ④, wybierz (zmień nazwę) ⑤ i zmień rozszerzenie za nazwą modelu na „.bin”. (Na przykład: B9450FA AS.305 → B9450FA,bin ) Dlaczego Laptop Nie Chce Si WłąCzyć Dlaczego Laptop Nie Chce Si WłąCzyć
 5. Po zmianie nazwy podłącz pamięć flash USB do komputera i kliknij prawym przyciskiem myszy plik „bin ” ⑥, wybierz (wyślij do) ⑦ i wybierz pamięć flash USB ⑧, Plik oprogramowania BIOS zostanie skopiowany do katalogu głównego pamięci flash USB. Uwaga: Formatem plików pamięci flash USB musi być FAT32. W ięcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj : Jak skonwertować dysk USB na format plików FAT32?, Dlaczego Laptop Nie Chce Si WłąCzyć
 6. Podłącz pamięć flash USB do komputera, na który występuje problem i uruchom komputer, a następnie włącz komputer i naciśnij kombinację klawiszy (Ctrl + R), Jeżeli uda się pomyślnie przejść do trybu odzyskiwania oprogramowania BIOS, komputer uruchomi się ponownie, przechodząc na ekran EZ Flash. Dlaczego Laptop Nie Chce Si WłąCzyć
 7. Po przejściu na ekran EZ Flash wybierz plik „.bin” z pamięci flash USB ⑨, Dlaczego Laptop Nie Chce Si WłąCzyć
 8. Kliknij (tak) ⑩, aby uruchomić aktualizację oprogramowania BIOS. Uwaga: Podczas aktualizacji oprogramowania BIOS upewnij się, że poziom naładowania baterii przekracza 20% oraz że zasilacz sieciowy jest podłączony i nie wymuszaj wyłączenia, aby uniknąć wystąpienia problemów. Dlaczego Laptop Nie Chce Si WłąCzyć
 9. Po zakończeniu aktualizacji BIOS komputer automatycznie uruchomi się ponownie. Sprawdź, czy problem został rozwiązny.

Komputer stacjonarny

 1. Upewnij się, że kabel sygnałowy i kabel zasilający zewnętrznego wyświetlacza są prawidłowo podłączone. Jeżeli jest to możliwe, spróbuj podłączyć komputer do innego zewnętrznego wyświetlacza, aby określić, czy problem jest związany z samym wyświetlaczem. Komputery stacjonarne korzystają z różnych interfejsów do łączenia ze zintegrowanymi lub dedykowanymi kartami grafiki. Zapoznaj się z instrukcją obsługi produktu, aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące podłączenia na podstawie obsługiwanej konfiguracji twojego komputera. Uwaga : Obsługa zintegrowanych lub dedykowanych kart grafiki może różnić się w zależności od modelu. Jeśli potwierdziłeś prawidłowe podłączenie wyjścia wyświetlacza lub nie masz innego wyświetlacza zewnętrznego do przeprowadzenia testu, przejdź do kolejnego kroku. Dlaczego Laptop Nie Chce Si WłąCzyć Dlaczego Laptop Nie Chce Si WłąCzyć
 2. Spróbuj użyć następującego skrótu klawiszowego: klawisz z logo Windows + Ctrl + Shift + B, Ten skrót resetuje ustawienia wyświetlacza i czasem rozwiązuje problemy z wyświetlaniem.
 3. Usuń wszystkie przenośne urządzenia zewnętrzne, takie jak klawiatury, mysz, zewnętrzne dyski twarde, drukarki karty pamięci, dyski optyczne w napędzie optycznym, a także karty sieciowe i czytniki kart. Uwaga : W przypadku komputera stacjonarnego podłącz tylko jeden zewnętrzny wyświetlacz, aby sprawdzić, czy komputer może prawidłowo uruchomić się i wyświetlać informacje na ekranie.
 4. Sprawdź, czy przed wystąpieniem problemu zainstalowane zostały dodatkowe dyski twarde lub moduły pamięci. Jeżeli tak, odłącz je lub przywróć elementy sprzętowe do domyślnych ustawień fabrycznych.
 5. Odłącz zasilacz, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 40 sekund bez zwalniania go, aby przeprowadzić reset RTC. Zapoznaj się z tym artykułem W jaki sposób wyczyścić zawartość CMOS?,
 6. Ponownie podłącz zasilacz, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby sprawdzić, czy komputer może normalnie się uruchomić.

Rozwiązanie nr 3 (Po uruchomieniu wyświetlany jest biały tekst na czarnym tle) Jeżeli po uruchomieniu komputera zobaczysz biały tekst na czarnym tle, w pierwszej kolejności zapoznaj się ze Scenariuszem 2: Nieudany rozruch ze względu na nieprawidłową aktualizację oprogramowania BIOS, aby sprawdzić, czy przedstawia ekran wyświetlany na twoim komputerze.

Jeżeli nie, przejdź do kolejnego kroku. Rozwiązanie nr 4: ( komputer wyświetla ekran uruchamiania, ale brak jest obrazu po przejściu systemu do pulpitu ) Jeżeli widzisz ekran powitalny systemu Windows w trakcie rozruchu, ale ekran jest czarny po przejściu do pulpitu, może być to problem spowodowany przez sterownik karty graficznej.

Zalecamy przejście do trybu bezpiecznego i zapoznanie się z instrukcjami dotyczącymi uruchamiania trybu bezpiecznego: Jak przejść do trybu awaryjnego, jeżeli komputer nie może uruchomić systemu?, W trybie bezpiecznym zainstaluj ponownie sterownik karty graficznej.

Co zrobić gdy laptop jest włączony a ekran jest czarny?

Co sprawdzić najpierw, kiedy widzisz czarny ekran laptopa? – Zanim dojdziemy do wniosku, że doszło do uszkodzenia jakiejś części laptopa (np. karty graficznej lub oprogramowania), warto najpierw sprawdzić, czy problem nie jest łatwy do naprawienia. Zacznij od sprawdzenia, czy jasność ekranu nie jest zbyt niska.

 • Podczas aktualizacji systemu Windows 10 może dojść do zmiany poziomu jasności.
 • Przy okazji sprawdź też, czy kabel zasilający jest dobrze podłączony, bo kiedy laptop działa tylko na baterii, jasność ekranu pozostaje zmniejszona w celu oszczędzania energii.
 • Jeśli wciąż widzisz czarny ekran, spróbuj wybudzić komputer – wciśnij Caps Lock i zobacz czy świeci się dioda.

Jeśli tak, naciśnij Windows+Ctrl+Shift+B, a wtedy nastąpi ponowne uruchomienie systemu. Jeżeli ekran pozostaje czarny, sprawdź, czy kabel zasilania jest właściwie podłączony. Jeśli i to nie pomoże, być może problem jest poważniejszy.

Co zrobić gdy komputer nie chce się włączyć?

Nie włącza się! Komputery ulegają różnym awariom. Najczęściej spotykane to samoczynne zawieszanie się lub resetowanie systemu, niebieskie ekrany lub całkowity brak możliwości włączenia peceta lub laptopa. O ile w działającym systemie można uruchamiać różne programy diagnostyczne, które mogą pomóc w wykryciu usterki, o tyle przy braku jakichkolwiek oznak życia diagnostyka i naprawa usterek wygląda zupełnie inaczej.

 • Brak zasilania
 • Upewnij się, że zasilacz umieszczony z tyłu obudowy komputera jest włączony.

Odłącz komputer od gniazdka elektrycznego i podłącz do niego inne urządzenie, choćby lampkę. W ten sposób sprawdzisz, czy komputer ma zasilanie. Zmień kabel zasilający komputer, np. ten podłączony do monitora przepnij na chwilę do komputera, i spróbuj włączyć komputer. Pozwoli to wyeliminować uszkodzenie kabla, co również czasem się zdarza. Jeśli komputer jest podłączony do zasilania przez listwę zasilającą, podłącz go do zasilania, pomijając tę listwę, by wyeliminować ją jako źródło problemu. Może się zdarzyć, że po odłączeniu i ponownym podłączeniu kabla zasilającego komputer zacznie działać, mimo że żadna usterka nie została jeszcze usunięta.

Wskazuje to na awarię zasilacza – jeśli problem wstępuje bardzo często, należy wymienić zasilacz. Dalej piszemy, jak go sprawdzić. Uszkodzony włącznik Umieszczony na frontowym panelu obudowy włącznik zasilania jest elementem mechanicznym, zatem dość podatnym na uszkodzenia. W przypadku peceta łatwo sprawdzisz, czy to on nie jest przyczyną awarii.

W laptopie nie jest to proste – trudno samodzielnie zdiagnozować taką usterkę. Rozkręć obudowę komputera. Odszukaj kolorową wiązkę przewodów z panelu frontowego, a w niej znajdź dwa przewody włącznika – zwykle para biało-pomarańczowa. Odłącz je od płyty głównej. Przy włączonym zasilaniu sieciowym zewrzyj na chwilę śrubokrętem dwa styki płyty głównej. Jeśli komputer się włączy, to znak, że przyczyną problemów jest włącznik na przednim panelu.

 1. Zdejmij przedni panel, który jest zamocowany za pomocą śrub lub zatrzasków.

W ten sposób uzyskasz dostęp do włącznika. W niektórych przypadkach udaje się go wymontować i naprawić, czasem także dokupić podobny w sklepie elektronicznym i wymienić. W każdym przypadku taka naprawa odbywa się inaczej.

Dlaczego mój laptop nie chce się wyłączyć?

Komputer nie chce się wyłączyć – jak rozwiązać ten problem? Obecnie większość komputerów pracujących na oprogramowaniu Microsoft ma zainstalowaną najnowszą wersję – Windows 10. Problemy, które mogą pojawić się po zaktualizowaniu systemu do tej wersji to między innymi usterka związana z nieprawidłowym kończeniem pracy komputera.

 1. Twój laptop nie chce się wyłączyć ? Sprawdź, dlaczego i co możesz z tym zrobić.
 2. Liknij i zamów fachowca w Twoim mieście Dlaczego komputer nie chce się wyłączyć? Problem z wyłączeniem laptopa czy komputera stacjonarnego niemal zawsze wynika z nieprawidłowego działania systemu – usterka może mieć charakter zarówno chwilowy, jak i trwały.

Jak może objawiać się ten problem? Najczęściej poprzez:

wylogowanie użytkownika i przeniesienie na stronę logowania zamiast wyłączenia komputera, uśpienie komputera (wyłączony ekran, świecenie diod, komputer da się wybudzić dowolnym przyciskiem), komputer nie reaguje na przyciski, zawieszony ekran.

Sposób postępowania i ewentualna konieczność wezwania serwisu komputerowego jest zależna od przyczyny awarii. Niektóre rozwiązania mogą okazać się niewystarczające, w zależności od specyfiki sprzętu, wersji oprogramowania czy innych czynników. Co zrobić, gdy komputer się zawiesił? Komputer przestał reagować na polecenia, zamknięcie systemu się nie powiodło, a poruszanie myszką i naciskanie przycisków na klawiaturze nie wywołuje żadnej reakcji? W tej sytuacji można wypróbować kilka rozwiązań, o ile są możliwe:

Uruchomienie Menedżera zadań (kombinacja przycisków Ctrl+Alt+Delete lub Win+R) i uśmiercenie procesów obciążających pracę procesora czy dysków. Twardy reset komputera – długie przytrzymanie przycisku POWER na obudowie laptopa bądź peceta, aż do wyłączenia sprzętu lub użycie przycisku RESTART. Wyjęcie baterii z laptopa – jest to ryzykowne podejście, ponieważ może skończyć się utratą danych, jednak często okazuje się skuteczne.

Windows 10 nie chce się wyłączyć Często spotykanym błędem jest problem z całkowitym zamknięciem systemu po aktualizacji do wersji Windows 10. Po wybraniu komendy „Zamknij”, komputer tylko wylogowuje użytkownika lub przechodzi w tryb uśpienia z zapalonymi kontrolkami i diodami.

Usterka wynika z nowej funkcji „szybkie uruchamianie”, które ma za zadanie skrócić proces pełnego włączenia systemu. Ręczne wyłączenie tej funkcji pozwoli pozbyć się problemu. Naciśnij kombinację przycisków Windows+X i przejdź do Opcje zasilania, Następnie Wybierz działanie przycisku zasilania i Zmień ustawienia, które są obecnie niedostępne,

W tym miejscu należy odznaczyć pole Włącz szybkie uruchamianie (zalecane) i zapisać zmiany. Jeśli mimo zastosowanych porad komputer nadal nie chce się wyłączyć bądź zawieszanie się laptopa ma charakter nawracający, warto zasięgnąć opinii fachowca. Doświadczony serwis komputerowy dopilnuje bezpieczeństwa danych przechowywanych w urządzeniu i jednocześnie kompleksowo zadba o niedomagający procesor lub nieprawidłowo działający system operacyjny.

Jak można włączyć laptopa za pomocą klawiatury?

Włącz komputer komendą z klawiatury. Ustawienie BIOS – pomoce komputerowe Zobacz także : Strona powiązana jest z, Stosunkowo wysoki poziom zabezpieczenia, dają ustawienia w Biosie, Efekt, jaki można uzyskać z opcji oferowanych przez BIOS zasługuje na niezwykle wysoką ocenę. Zabezpieczenie, które teraz przedstawiam jest wielowymiarowe, trudne do złamania.

Istota sposobu polega na ustawieniu w opcjach BIOS’u uruchamiania komputera np. słowem wpisanym przy pomocy klawiatury. Wyobraźmy sobie: komputer wyłączony. Naszym hasłem jest słowo „WLACZSIE”. Podchodzimy do klawiatury i piszemy „WLACZSIE”, Komputer posłusznie się włącza. Zwykle Można wybrać dowolne hasło.

Można też wybrać kliknięcie myszką lub z góry podane jest kilka kombinacji np.: Ctrl+Esc. Nasuwa się pytanie: co z włącznikiem na obudowie? W większości przypadków nie da się go wyłączyć, dlatego najlepiej będzie go odłączyć od płyty głównej. Wówczas, jeżeli, ktoś próbował by nawet zresetować BIOS to i tak będzie musiał podłączyć kabelek do płyty głównej.

 • Instrukcja (dla wielu przypadków może nie być precyzyjna ze względu na różnorodność płyt głównych.
 • Należy szukać podobnych słów.
 • Uwaga! Zawsze można wycofać się z ustawień nciskając opcję typu „ Exit Without Saving „): Tuż po włączeniu komputerem wchodzimy do BIOS naciskając przycisk „ delete ” Jeśli nie zadziała sprawdź markę swojego komputera (płyty głównej) i zobacz na tej stronie.
See also:  Dlaczego Wychodzi Zakalec

Po wejściu do BIOS wejdź do menu „ Power Management Setup” lub słowa „ Power „. Następnie szukamy w tym menu czegoś związanego z włączaniem komputera, czyli np. „ Power Up Control” lub „ Wake Up Device and Events”, Następnie szukamy opcji typu „ PS/2 keyboard ” ogólnie słowa „ keyboard ” następnie edytujemy tą opcję wpisując wybrany kod (jak będzie możliwość pojawi się okno do wprowadzenia kodu) lub wybieramy jedną z podanych opcji np.

 • Wybranie „Spacebar” będzie powodowało włączenie komputera po naciśnięciu spacji.
 • Onfigurację można zawsze cofnąć ustawiając opcję na „disabled” Powróć do: – spis awarii oraz ich rozwiązań.
 • Strona obejmuje zagadnienia : włączanie komputera klawiaturą, naprawa komputerów Kraków, pogotowie komputerowe, włączanie komputera hasłem, ustawienia Bios, jak włączyć komputer klawiaturą, włączanie komputera komendą : Włącz komputer komendą z klawiatury.

Ustawienie BIOS – pomoce komputerowe

Jakimi przyciskami zresetowac laptopa?

Miękki reset vs twardy reset – czym się różnią? – W przypadku resetowania komputerów przyjęło się mówić o jego dwóch typach. Pierwszym z nich jest soft reset, czyli miękki reset. Polega on tak naprawdę o wyłączeniu i ponownym włączeniu urządzenia w sposób, który nie narusza danych i ustawień komputera.

Z pomocą wspomnianej kombinacji Ctrl+Alt+Delete jesteśmy w stanie wybrać ikonę Uruchom ponownie, co jest swoistym miękkim resetem. Innym, bardziej inwazyjnym rozwiązaniem jest tak zwany hard reset, czyli twardy reset. Wykonuje się go poza środowiskiem systemu operacyjnego, czyli na przykład odcinając prąd urządzeniu.

W przypadku PC jest to bardzo proste – wystarczy wypiąć komputer z gniazdka. W laptopach zaś możemy wykonać twardy reset, przytrzymując przycisk zasilania na około 10 sekund. W taki sam sposób działa przycisk Reset w niektórych komputerach osobistych. Warto również pamiętać, że w zależności od tego, z jakim sprzętem mamy do czynienia, nomenklatura może być inna.

Jakimi przyciskami zresetować laptopa?

Jak odblokować zawieszony laptop poprzez reset miękki? – Wiele osób mających problem z komputerem zastanawia się nad tym, jak odblokować zawieszony laptop ? Jednym ze sposobów jest właśnie reset miękki. To działanie, które ma na celu odblokowanie komputera niereagującego na polecenia i wykazującego problemy po zainstalowaniu nowego oprogramowania.

Aby wykonać reset laptopa należy wcisnąć kombinację klawisze CTRL+ALT+DEL, a na ekranie wybrać ikonę zasilania i kliknąć opcję uruchom ponownie. W ten sposób komputer się wyłączy i automatycznie nastąpi jego ponowne uruchomienie. W tym celu wyłączone będą wszystkie działające programy i dojdzie do wyczyszczenia pamięci RAM.

Miękki reset nie ma żadnego wpływu na dane, pozwoli jednak odblokować urządzenie, w którym oprogramowanie nie funkcjonuje prawidłowo. Wciskając kombinację klawiszy CTRL+ALT+DEL można również dostać się do menedżera zadań. Można dzięki niemu wyłączyć pojedyncze programy, które mogą sprawiać problemy. Możliwe, że zawieszony komputer będzie można odblokować właśnie przez zakończenie ich działania.

Jak uruchomić komputer który się zawiesił?

Ponowne uruchamianie zablokowanego komputera – Jeśli komputer nadal jest zablokowany po zamknięciu aplikacji, które nie odpowiadają, uruchom ponownie komputer.

 1. Aby ponownie uruchomić zablokowany komputer, naciśnij i przytrzymaj przycisk Zasilanie na komputerze, dopóki komputer nie wyłączy się.
 2. Odczekaj kilka sekund, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby ponownie włączyć komputer.

Uwaga: Niezapisane prace mogą zostać utracone. Można przywrócić automatycznie zapisane wersje plików z aplikacji z funkcją automatycznego zapisu.

Jak wyjść z czarnego ekranu?

Problemy z ekranem urządzenia Surface Jeśli na urządzeniu jest czarny lub pusty ekran, Windows, spróbuj wykonać następujące czynności:

Aby wybudzić ekran, użyj jednego z następujących skrótów klawiaturowych: klawisz z logo Windows + P lub Ctrl + Alt + Del. W przypadku czarnego ekranu użyj następującego skrótu klawiaturowego: klawisz Windows + Ctrl + Shift + B.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozwiązywanie problemów dotyczących czarnego ekranu lub pustych ekranów. Jeśli masz urządzenie Surface, zobacz Urządzenie Surface nie włącza się lub nie wybudza się ze uśpienia.

Dlaczego po włączeniu komputera jest czarny ekran?

System nie uruchamia się prawidłowo – W momencie włączenia komputera powinno nastąpić uruchomienie systemu, które może chwilę potrwać, ale zwykle nie później niż po kilkunastu sekundach czarny ekran powinien ustąpić miejsca normalnemu widokowi. Jeżeli tak się nie dzieje (czyli po włączeniu komputera czarny ekran jest nadal), oznacza to, że system nie uruchamia się do końca lub może być ustawiony w taki sposób, że informacje diagnostyczne nie zostają wyświetlone.

Dlaczego mam czarny ekran po włączeniu komputera?

Czarny ekran po włączeniu komputera Twój laptop z systemem operacyjnym Windows 10 uległ awarii i nie do końca wiesz, jak sobie z tym poradzić? Czarny ekran przy uruchomieniu komputera to uszkodzona matryca – bardziej prawdopodobne są uszkodzone sterowniki lub problem z aktualizacją, Zobacz proste rozwiązania, które możesz wypróbować.

Ekran – zwiększ jasność ekranu skrótem klawiaturowym. Sprawdź podłączenie kabli i stan wtyczek (np. HDMI czy VGA ), upewnij się, że wyświetlacz jest właściwie podłączony i uruchomiony. Wybudzanie komputera – naciśnij klawisz Caps Lock i zwróć uwagę na lampkę stanu nad przyciskiem na klawiaturze lub na dole laptopa. Jeśli dioda zapaliła się:

Laptop: użyj kombinacji przycisków Windows+Ctrl+Shift+B, Komputer powinien wydać krótki dźwięk, ekran zostanie wygaszony lub zamiga, a system rozpocznie odświeżanie. Komputer stacjonarny: wciśnij Ctrl+Alt+Delete i spróbuj się zalogować. Jeśli to niemożliwe, uruchom ponownie komputer przez opcję Zasilanie lub przez fizyczny przycisk na obudowie (nacisk przez 10 sekund), a następnie jeszcze raz uruchom komputer przyciskiem.

Czarny ekran po zalogowaniu Problem wystąpił po uruchomieniu komputera i poprawnym zalogowaniu do systemu? Wypróbuj te rozwiązania:

Wybudzanie ekranu Zwiększenie jasności ekranu Eksplorator Windows – ekran jest ale widać na nim kursor lub pasek zadań? Otwórz Menedżer zadań kombinacją przycisków Ctrl + Alt + Delete lub Ctrl + Shift + Esc, Wybierz zakładkę Proces i tam, prawym przyciskiem myszy wybierz i uruchom ponownie Eksplorator Windows. Innym sposobem jest wybranie karty Plik i opcji Uruchom nowe zadanie, Wpisz nazwę „ explorer.exe ” i zatwierdź.

Tryb awaryjny Tryb awaryjny umożliwia włączenie Windowsa w wersji podstawowej, bez uruchamiania wszystkich plików i sterowników. Tryb ten jest pomocny w określeniu, czy problem występuje już przy domyślnych ustawieniach, czy tylko przy konkretnym sterowniku lub programie. W przypadku czarnego ekranu tryb awaryjny pomoże pomóc sprawdzić następujące przyczyny tego problemu:

Antywirus – niektóre programy antywirusowe mogą być przyczyną czarnego ekranu. Odinstaluj antywirus przez tryb awaryjny i zainstaluj ponownie po ustąpieniu problemu lub skontaktuj się z serwisem. Sterowniki – po aktualizacji Windows zdarza się, że sterowniki ulegają uszkodzeniu lub usunięciu. Przywracanie sterowników karty graficznej lub odinstalowanie sterownika może rozwiązać ten problem. Przywracanie systemu i odinstalowanie aktualizacji – zdarza się, że najnowsza wersja aktualizacji ma niewielkie błędy, które negatywnie wpływają na pracę komputera. W tej sytuacji pomocne jest przywracanie systemu do punktu w czasie sprzed aktualizacji lub usunięcie jej najnowszej, niedawno instalowanej wersji.

Proponowane sposoby nie pomogły? Czas na pogotowie komputerowe, które zlokalizuje przyczynę i skutecznie usunie skutki awarii. Pamiętaj, że czarny ekran z obracającym się okręgiem kropek oznacza koniec aktualizacji – w tym wypadku należy po prostu poczekać na sfinalizowanie instalacji.

Co zrobić gdy komputer nie chce się włączyć Windows 10?

Uruchom system w trybie awaryjnym, aby naprawić błąd krytyczny menu Start i Cortana. – Firma Microsoft stara się aktywnie rozwiązać ten problem. Aktualnie obejście tego problemu polega na uruchomieniu systemu w trybie awaryjnym, a następnie uruchomienie go ponownie w trybie normalnym.

 1. Przytrzymaj klawisz Windows, a następnie naciśnij klawisz R, aby otworzyć okno wiersza polecenia.
 2. Wpisz MSCONFIG w oknie wiersza polecenia i kliknij przycisk OK
 3. Zostanie wyświetlone okno Narzędzie konfiguracji systemu.
 4. Kliknij kartę Uruchamianie, a następnie zaznacz okno wyboru Bezpieczne uruchamianie.
 5. Kliknij przycisk OK, a następnie Tak, aby uruchomić ponownie system.
 6. Po ponownym uruchomieniu systemu, zaloguj się (jeśli jest to wymagane) i przejdź do pulpitu w trybie awaryjnym.
 7. Powtórz czynności potrzebne do otworzenia okna wiersza polecenia, wpisz w nim MSCONFIG i ODZNACZ opcję Bezpieczne uruchamianie, a następnie uruchom ponownie system.
 8. Menu Start i Cortana powinny teraz działać poprawnie.

Metoda 2

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, jednocześnie naciskając ikonę zasilania, a następnie wybierz opcję Uruchom ponownie.
 2. Po przejściu do środowiska Windows Recovery Environment wybierz opcję Troubleshoot (Rozwiązywanie problemów), wybierz Advanced options (Opcje zaawansowane), a następnie Startup Settings (Ustawienia uruchomienia) i Restart (Uruchom ponownie).
 3. Po ponownym uruchomieniu systemu powinno pojawić się kilka opcji. Naciśnij klawisz 5 lub F5 aby przejść do opcji Tryb awaryjny z obsługą sieci.
 4. Po zalogowaniu się do swojego konta w trybie awaryjnym uruchom system ponownie, aby powrócić do normalnego trybu.

Teraz logowanie powinno odbywać się bez błędu. Jeśli funkcja Cortana i menu Start nadal nie działają, spróbuj użyć polecenia odzyskiwania w powłoce Powershell.

Jak uruchomić komputer w trybie awaryjnym?

Tryb awaryjny – Uruchamia system Windows z minimalnym zestawem sterowników i usług. Aby uruchomić system w trybie awaryjnym:

 1. Wyjmij z komputera dyskietki, dyski CD i DVD, a następnie uruchom ponownie komputer. Kliknij przycisk Start, kliknij strzałkę obok przycisku Zamknij (lub strzałkę obok przycisku Zablokuj ), a następnie kliknij polecenie Uruchom ponownie,
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli komputer ma zainstalowany jeden system operacyjny, podczas ponownego uruchamiania komputera naciśnij i przytrzymaj klawisz F8. Klawisz F8 trzeba nacisnąć, zanim zostanie wyświetlone logo systemu Windows. Jeśli zostanie wyświetlone logo systemu Windows, musisz spróbować ponownie: zaczekaj, aż pojawi się monit o zalogowanie się do systemu Windows, a następnie wyłącz komputer i uruchom go ponownie.
  • Jeśli komputer ma więcej niż jeden system operacyjny, użyj klawiszy strzałek, aby wyróżnić system operacyjny, który chcesz uruchomić w trybie awaryjnym, a następnie naciśnij klawisz F8.
 3. Na ekranie Zaawansowane opcje rozruchu za pomocą klawiszy strzałek wyróżnij odpowiednią opcję trybu awaryjnego i naciśnij klawisz Enter.
 4. Zaloguj się na komputerze za pomocą konta użytkownika z uprawnieniami administratora.
 • Tryb awaryjny z obsługą sieci. Uruchamia system Windows w trybie awaryjnym ze sterownikami sieci oraz usługami umożliwiającymi dostęp do Internetu lub innych komputerów w sieci.
 • Tryb awaryjny z wierszem polecenia. Uruchamia system Windows w trybie awaryjnym z oknem wiersza polecenia zamiast zwykłego interfejsu systemu Windows. Ta opcja jest przeznaczona dla specjalistów IT i administratorów.
 • Włącz rejestrowanie rozruchu. Tworzy plik ntbtlog.txt zawierający listę wszystkich sterowników, które są instalowane podczas rozruchu, co może być pomocne w zaawansowanym rozwiązywaniu problemów.
 • Włącz wideo w niskiej rozdzielczości (640 × 480). Uruchamia system Windows z bieżącym sterownikiem wideo oraz niskimi wartościami ustawień rozdzielczości i częstotliwości odświeżania. Tego trybu można użyć do zresetowania ustawień ekranu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie rozdzielczości ekranu.
 • Ostatnia znana dobra konfiguracja (zaawansowane). Uruchamia system Windows z zastosowaniem ostatniej konfiguracji rejestru i sterowników, która działała poprawnie.
 • Tryb przywracania usług katalogowych. Uruchamia kontroler domeny systemu Windows z działającą usługą Active Directory w celu przywrócenia usługi katalogowej. Ta opcja jest przeznaczona dla specjalistów IT i administratorów.
 • Tryb debugowania. Uruchamia system Windows w zaawansowanym trybie rozwiązywania problemów przeznaczonym dla informatyków i administratorów systemu.
 • Wyłącz automatyczne ponowne uruchamianie komputera po błędzie systemu. Zapobiega automatycznemu ponownemu uruchamianiu systemu Windows w przypadku wystąpienia błędu powodującego awarię systemu Windows. Tę opcję należy wybierać tylko w przypadku „zapętlenia” pracy systemu Windows, gdy po pojawieniu się błędu systemu Windows następuje na przemian próba ponownego uruchomienia i ponowny błąd.
 • Wyłącz wymuszanie podpisów sterowników. Umożliwia instalowanie sterowników zawierających niepoprawne podpisy.
 • Uruchom system Windows normalnie. Uruchamia system Windows w normalnym trybie.
See also:  Dlaczego Shopee Konczy Dzialalnosc

Jak wyłączyć laptopa za pomocą klawiatury?

Jak wyłączyć komputer lub laptop klawiaturą – przydatne skróty – Na samym starcie warto pamiętać o tym, że komputer należy regularnie wyłączać. Długotrwałe utrzymywanie go w trybie uśpienia ma wpływ na jego stan i może znacząco skrócić życie urządzenia.

 • Dlatego dobrze pamiętać o tym, że powinniśmy wyłączyć PC, jeśli wiemy, że nie będziemy z niego korzystać w najbliższym czasie.
 • Jeśli musimy zrobić to wręcz błyskawicznie i nie mamy czasu na czekanie, aż wszystko przestanie działać, znaczącą pomocą będą kombinacje klawiszy.
 • Takie skróty będą szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy posłuszeństwa odmówi mysz.

W wielu laptopach nie jest to tak duży problem z racji na obecność touchpada. W komputerach osobistych to właśnie klawiatura pozostaje wtedy jedynym sposobem na obsługę urządzenia. Sytuacji losowych, gdy specjalne metody na wyłączenie komputera są bardzo przydatne, jest znacznie więcej.

Jak wyłączyć laptopa przyciskiem?

Aby wyłączyć komputer z systemem Windows 10, wybierz przycisk Start, przycisk Zasilanie, a następnie pozycję Zamknij.

Co zrobić gdy laptop Asus nie chce się włączyć?

FAQ – Co zrobić, gdy laptop zatrzymuje się na logo ASUS / ROG – Rozwiązywanie problemów Spis treści :

 • Rozłącz akcesoria i zaktualizuj system BIOS
 • Reset CMOS
 • Przywracanie ustawień fabrycznych BIOS
 • Przywracanie ustawień fabrycznych BIOS – Tryb zgodności

Rozłącz akcesoria i zaktualizuj system BIOS

 • Usuń akcesoria, takie jak zewnętrzne dyski twarde, drukarki, karty pamięci, dyski CD/DVD itp.
 • Zaktualizuj BIOS do najnowszej wersji, w celu uzyskania więcej informacji zapoznaj się z artykułem: Aktualizacja BIOS – Jak używać Easy Flash aby zaktualizować BIOS w notebooku?, Użyj innego komputera, aby wyszukać i pobrać BIOS na stronie pomocy technicznej ASUS dla uszkodzonego modelu, a następnie skopiuj BIOS na dysk USB. Jeśli nie masz innych komputerów, napędów USB lub BIOS został zaktualizowany do tej pory, zignoruj ten krok.

Powrót do Spisu treści Reset CMOS

 1. Wyjmij zasilacz sieciowy. Zauważ : Nie należy wyjmować zasilacza sieciowego z laptopów ASUS TP420IA i UX425IA (Te modele wymagają podłączenia zasilacza sieciowego, aby przeprowadzić proces twardego resetu).
 2. Wyjmij baterię (w przypadku modeli z wymiennymi bateriami). Zauważ : Niektóre modele nie mogą wyjąć zestawu akumulatorów (modele z wymiennymi bateriami), zignoruj ten krok(b). Przykładowy wymienny akumulator znajduje się na poniższej ilustracji(C). Dlaczego Laptop Nie Chce Si WłąCzyć
 3. Wyłącz laptop, czyli naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 15 sekund, aż lampka zasilania wyłączy się. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 60 sekund, aby zresetować CMOS.
 4. Zamontuj ponownie baterie (w przypadku modeli z wymiennymi akumulatorami) i podłącz zasilacz sieciowy, a następnie spróbuj ponownie uruchomić laptopa.

Powrót do Spisu treści Przywracanie ustawień fabrycznych BIOS Wejdź do konfiguracji BIOS. Najpierw wyłącz laptop. Jeśli laptop zostanie zatrzymany na ekranie z logo, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 15 sekund, aż zgaśnie lampka zasilania, aby wymusić wyłączenie.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk, a następnie kliknij przycisk zasilania. (Nie zwalniaj przycisku F2, dopóki nie wyświetli się ekran BIOS). Możesz odnieść się do przedstawionego wideo: Jak wejść do konfiguracji BIOS, Przywracanie ustawień fabrycznych BIOS – Tryb UEFI W trybie UEFI możesz zaznaczać i wybierać elementy za pomocą klawiszy strzałek i Enter na klawiaturze, panelu dotykowego lub myszy.

Zauważ: Jeśli ekran BIOS Utility wygląda tak samo jak poniżej, zapoznaj się z częścią Przywracanie ustawień w systemie BIOS – Tryb zgodności,

 1. Po wejściu do konfiguracji systemu BIOS przejdź do Advanced Mode za pomocą skrótu klawiszowego lub kursora ①, Dlaczego Laptop Nie Chce Si WłąCzyć Dlaczego Laptop Nie Chce Si WłąCzyć
 2. Aby przywróć ustawienia fabryczne BIOS, wybierz ②, następnie ③, i potwierdź klikając ④, Dlaczego Laptop Nie Chce Si WłąCzyć Dlaczego Laptop Nie Chce Si WłąCzyć
 3. Aby sprawdzić, czy opcja rozruchu jest poprawna, Wybierz ⑤ następnie ⑥, a następnie upewnij się, że ⑦, Dlaczego Laptop Nie Chce Si WłąCzyć
 4. Save & Exit Setup, Wybierz ⑧ następnie ⑨ i potwierdź klikając ⑩, Dlaczego Laptop Nie Chce Si WłąCzyć Dlaczego Laptop Nie Chce Si WłąCzyć

Powrót do Spisu treści Przywracanie ustawień w systemie BIOS – Tryb zgodności W konfiguracji BIOS starszego trybu możesz wybierać elementy tylko za pomocą klawiszy strzałek i przycisku Enter,

 1. Wejdź do konfiguracji BIOS. Dlaczego Laptop Nie Chce Si WłąCzyć
 2. Aby przywróć ustawienia fabryczne BIOS, Wybierz ①, następnie ② dalej kliknij ③, Dlaczego Laptop Nie Chce Si WłąCzyć
 3. Aby sprawdzić, czy opcja rozruchu jest poprawna, Wybierz ④ następnie ⑤, a następnie upewnij się, że ⑥, Dlaczego Laptop Nie Chce Si WłąCzyć
 4. Zapisz ustawienia i wyjdź, Wybierz ⑦, następnie ⑧, a potem ⑨, Dlaczego Laptop Nie Chce Si WłąCzyć

Powrót do Spisu treści Wejdź w tryb awaryjny i przywróć ustawienia fabryczne

 1. Aby uruchomić tryb awaryjny zapoznaj się z: Windows 10 – Jak przejść do trybu awaryjnego?,
 2. Po przejściu do trybu awaryjnego wykonaj kopię zapasową plików osobistych, a następnie przywróć ustawienia fabryczne systemu operacyjnego. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapoznaj się z następującymi tematami: Windows 10 – Jak zresetować system i usunąć moje osobiste pliki, aplikacje i ustawienia?, Windows 10 – Jak zresetować system i zachować moje osobiste pliki?

Jeśli Twój problem nie został rozwiązany przy użyciu powyższych wskazówek, skontaktuj się z Wsparciem technicznym ASUS w celu uzyskania dalszych informacji.

Jak uruchomic laptop ponownie?

W przypadku systemu Windows 11 wystarczy kliknąć na ikonę Windows (bądź wcisnąć klawisz z logo Windows), a następnie kliknąć na ikonę zasilania. Otrzymamy dostęp do opcji Uśpij, Zamknij i interesującej nas najbardziej Uruchom Ponownie.

Jakim przyciskiem włącza się laptopa?

FAQ – Włącz komputer – przycisk zasilania Najpierw otwórz ekran swojego laptopa. Dlaczego Laptop Nie Chce Si WłąCzyć Następnie naciśnij przycisk zasilania, bądź cierpliwy podczas włączania notebooka. (Po włączeniu notebooka po raz pierwszy szansa na jego wolniejsze włączenie jest większa. Jest tak, ponieważ przy pierwszym włączeniu systemu, weryfikuje i sprawdza on urządzenie). Dlaczego Laptop Nie Chce Si WłąCzyć Obrazy w przedstawionej instrukcji są tylko w celach informacyjnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat laptopa, możesz pobrać instrukcję obsługi z oficjalnej strony ASUS. Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania instrukcji, skorzystaj z poniższego łącza: https://www.asus.com/pl/support/FAQ/1035376

Jak uruchomić laptopa bez klawiatury?

Jak wykorzystać technologię głosową do sterowania komputerem bez klawiatury – Technologia głosowa może być wykorzystana do sterowania komputerem bez klawiatury. Jest to szczególnie przydatne dla osób z ograniczoną zdolnością ruchową lub w sytuacjach, w których użycie klawiatury jest niewygodne lub niemożliwe.

Technologia głosowa polega na rozpoznawaniu mowy i interpretacji poleceń użytkownika, aby wykonać określone czynności. Umożliwia ona użytkownikom sterowanie komputerem poprzez wypowiadanie poleceń głosowych, takich jak „otwórz plik” lub „uruchom program”. Technologia ta może być również wykorzystywana do tworzenia i edytowania tekstu, a także do przeszukiwania sieci i odtwarzania muzyki.

Uruchomienie komputera bez klawiatury jest możliwe, jeśli posiadamy odpowiednie narzędzia i wiedzę. Można to zrobić poprzez podłączenie myszy lub innego urządzenia wejściowego do portu USB, a następnie wybierając opcję „uruchom ponownie” z poziomu menu Start.

Jak uruchomić zawieszony laptop?

Jak odblokować zawieszony laptop poprzez reset miękki? – Wiele osób mających problem z komputerem zastanawia się nad tym, jak odblokować zawieszony laptop ? Jednym ze sposobów jest właśnie reset miękki. To działanie, które ma na celu odblokowanie komputera niereagującego na polecenia i wykazującego problemy po zainstalowaniu nowego oprogramowania.

Aby wykonać reset laptopa należy wcisnąć kombinację klawisze CTRL+ALT+DEL, a na ekranie wybrać ikonę zasilania i kliknąć opcję uruchom ponownie. W ten sposób komputer się wyłączy i automatycznie nastąpi jego ponowne uruchomienie. W tym celu wyłączone będą wszystkie działające programy i dojdzie do wyczyszczenia pamięci RAM.

Miękki reset nie ma żadnego wpływu na dane, pozwoli jednak odblokować urządzenie, w którym oprogramowanie nie funkcjonuje prawidłowo. Wciskając kombinację klawiszy CTRL+ALT+DEL można również dostać się do menedżera zadań. Można dzięki niemu wyłączyć pojedyncze programy, które mogą sprawiać problemy. Możliwe, że zawieszony komputer będzie można odblokować właśnie przez zakończenie ich działania.

Co zrobić gdy komputer nie chce się włączyć Windows 10?

Uruchom system w trybie awaryjnym, aby naprawić błąd krytyczny menu Start i Cortana. – Firma Microsoft stara się aktywnie rozwiązać ten problem. Aktualnie obejście tego problemu polega na uruchomieniu systemu w trybie awaryjnym, a następnie uruchomienie go ponownie w trybie normalnym.

 1. Przytrzymaj klawisz Windows, a następnie naciśnij klawisz R, aby otworzyć okno wiersza polecenia.
 2. Wpisz MSCONFIG w oknie wiersza polecenia i kliknij przycisk OK
 3. Zostanie wyświetlone okno Narzędzie konfiguracji systemu.
 4. Kliknij kartę Uruchamianie, a następnie zaznacz okno wyboru Bezpieczne uruchamianie.
 5. Kliknij przycisk OK, a następnie Tak, aby uruchomić ponownie system.
 6. Po ponownym uruchomieniu systemu, zaloguj się (jeśli jest to wymagane) i przejdź do pulpitu w trybie awaryjnym.
 7. Powtórz czynności potrzebne do otworzenia okna wiersza polecenia, wpisz w nim MSCONFIG i ODZNACZ opcję Bezpieczne uruchamianie, a następnie uruchom ponownie system.
 8. Menu Start i Cortana powinny teraz działać poprawnie.

Metoda 2

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, jednocześnie naciskając ikonę zasilania, a następnie wybierz opcję Uruchom ponownie.
 2. Po przejściu do środowiska Windows Recovery Environment wybierz opcję Troubleshoot (Rozwiązywanie problemów), wybierz Advanced options (Opcje zaawansowane), a następnie Startup Settings (Ustawienia uruchomienia) i Restart (Uruchom ponownie).
 3. Po ponownym uruchomieniu systemu powinno pojawić się kilka opcji. Naciśnij klawisz 5 lub F5 aby przejść do opcji Tryb awaryjny z obsługą sieci.
 4. Po zalogowaniu się do swojego konta w trybie awaryjnym uruchom system ponownie, aby powrócić do normalnego trybu.

Teraz logowanie powinno odbywać się bez błędu. Jeśli funkcja Cortana i menu Start nadal nie działają, spróbuj użyć polecenia odzyskiwania w powłoce Powershell.

Jak zrobić reset w laptopie?

Miękki reset vs twardy reset – czym się różnią? – W przypadku resetowania komputerów przyjęło się mówić o jego dwóch typach. Pierwszym z nich jest soft reset, czyli miękki reset. Polega on tak naprawdę o wyłączeniu i ponownym włączeniu urządzenia w sposób, który nie narusza danych i ustawień komputera.

Z pomocą wspomnianej kombinacji Ctrl+Alt+Delete jesteśmy w stanie wybrać ikonę Uruchom ponownie, co jest swoistym miękkim resetem. Innym, bardziej inwazyjnym rozwiązaniem jest tak zwany hard reset, czyli twardy reset. Wykonuje się go poza środowiskiem systemu operacyjnego, czyli na przykład odcinając prąd urządzeniu.

W przypadku PC jest to bardzo proste – wystarczy wypiąć komputer z gniazdka. W laptopach zaś możemy wykonać twardy reset, przytrzymując przycisk zasilania na około 10 sekund. W taki sam sposób działa przycisk Reset w niektórych komputerach osobistych. Warto również pamiętać, że w zależności od tego, z jakim sprzętem mamy do czynienia, nomenklatura może być inna.

Którym przyciskiem włącza się laptopa?

FAQ – Włącz komputer – przycisk zasilania Najpierw otwórz ekran swojego laptopa. Dlaczego Laptop Nie Chce Si WłąCzyć Następnie naciśnij przycisk zasilania, bądź cierpliwy podczas włączania notebooka. (Po włączeniu notebooka po raz pierwszy szansa na jego wolniejsze włączenie jest większa. Jest tak, ponieważ przy pierwszym włączeniu systemu, weryfikuje i sprawdza on urządzenie). Dlaczego Laptop Nie Chce Si WłąCzyć Obrazy w przedstawionej instrukcji są tylko w celach informacyjnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat laptopa, możesz pobrać instrukcję obsługi z oficjalnej strony ASUS. Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania instrukcji, skorzystaj z poniższego łącza: https://www.asus.com/pl/support/FAQ/1035376