Dlaczego Jest 12 Gwiazdek Na Fladze Unii Europejskiej

Co znaczy 12 gwiazdek?

Biblijna symbolika Błękitny sztandar, złożony z dwunastu złotych gwiazd pięcioramiennych na lazurowym tle, opracowany projektem Arsène Heitza, stał się później, w 1985 roku, flagą Unii Europejskiej jako całej wspólnoty państw w nią wchodzących. Na szczególną uwagę zasługują tu konotacje religii chrześcijańskiej i odniesienia do Nowego Testamentu Biblii, a dokładniej do fragmentu z Apokalipsy Świętego Jana.

Co ciekawe, pierwotnie spotkanie w Komitecie Ministrów mające przegłosować jeden z dwu projektów flagi, zaplanowano na 9 grudnia, ale przyspieszono ten termin z uwagi na święto religijne i jawne odniesienia symboliki flagi. Choć oficjalnie nawiązania te uznano za przypadkowe, to jednak autor projektu wyraźnie nakreślił idee i odniesienia, którymi się kierował przy projektowaniu.

Nie bez znaczenia jest tu fakt, że pochodzi on ze Strasburga, gdzie w miejscowej katedrze znajduje się cudowna rzeźba Statua Najświętszej Maryi Panny, będąca wizualizacją fragmentu Apokalipsy: „Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu”.

Według oficjalnych wykładni symbolika 12 gwiazd nawiązuje do istoty liczby 12, mającej swoje korzeni w przekazach biblijnych i symbolice dwunastu pokoleń Izraela. Wszak na tarczy zegara mamy 12 godzin, w roku mamy 12 miesięcy, 12 apostołów i wiele innych biblijnych powieleń tej liczby, co jawnie oznacza ją jako symbol porządku Bożego i doskonałość.

Zjednoczeni w różnorodności Nie bez znaczenia jest też fakt, że to właśnie Strasburg jest siedzibą Rady Europy. Są też i tacy, którzy w liczbie tej widzieliby liczbę pierwszych państw członkowskich, ale teza taka jest niezgodna z rzeczywistością. W chwili przyjmowania flagi Rada liczyła już 14 państw.

 • Bardziej sensowne wydaje się przywiązywanie symboliki flagi do idei solidarności i harmonii między narodami Europy, co jakby w linii prostej wynika z dewizy Unii Europejskiej brzmiącej po łacinie „In varietate concordia”, co znaczy „Zjednoczeni w różnorodności”.
 • Symbol Wspólnoty Europejskiej Ważny jest też fakt, że twórca projektu flagi, Arsène Heitz, wyznał, czym inspirował się przy jej projektowaniu.

W jego opowieści był to wizerunek Matki Boskiej, która według jednej z interpretacji jest przedstawiona w Apokalipsie św. Jana na lazurowym tle, a jej głowę okala 12 gwiazd. Projekt ten uczestniczył w konkursie na flagę Rady Europy, w którym wzięło udział ponad 100 zgłoszonych propozycji.

Sam Heitz zgłosił ich ponad 20. Ten francuski rysownik w owym czasie był pracownikiem poczty Rady Europy, która wybrała dwa projekty do przegłosowania. Druga była propozycja Salvadora de Madariagi, hiszpańskiego polityka i założyciela Kolegium Europejskiego w Brugii, która ukazywała konstelację wielu gwiazd symbolizujących odpowiednio rozmieszczone stolice państw Europy na granatowym tle.

Z tych dwu propozycji wybrano pierwszą jako bardziej przejrzystą. Co ważne w całej tej historii, flagę Rady Europy w 1983 roku uznano za odpowiednią propozycję do przyjęcia jako symbolu Wspólnot Europejskich. I tak właśnie w czerwcu 1985 roku, na spotkaniu szefów państw i rządów w Mediolanie uzgodniono, że flaga ta jest też flagą Europy jako wspólnoty państw.

Skąd się wzięła flaga Unii Europejskiej?

Na tle niebieskiego nieba, gwiazdy uformowane w okrąg, symbolizują unię. Liczba gwiazd jest stała, dwanaście, jest symbolem perfekcji i kompletności oraz przywodzi na myśl apostołów, synów Jakuba, prace Herkulesa, miesiące w roku, etc. Od jej założenia w 1949 r.

Ile jest gwiazdek na fladze Unii Europejskiej?

Załącznik A1 Wskazówki graficzne dotyczące symbolu europejskiego 69 31 To jest flaga europejska. Jest to symbol nie tylko Unii Europejskiej, ale również – w szerszym znaczeniu – symbol jedności i tożsamości Europy. Krąg złotych gwiazd oznacza solidarność i harmonię między narodami Europy. Rada Europy – od chwili powstania w 1949 r. – była świadoma konieczności stworzenia dla Europy symbolu, z którym mogliby utożsamiać się jej obywatele.25 października 1955 r. Zgromadzenie Parlamentarne wybrało jednomyślnie niebieski symbol przedstawiający krąg dwunastu złotych gwiazd.8 grudnia 1955 r.

 1. Omitet Ministrów przyjął go jako flagę europejską.
 2. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wielokrotnie wyrażało życzenie, aby ten europejski symbol przyjęły również inne organizacje europejskie – wzmacniając w ten sposób idee solidarności i jedności demokratycznej Europy.
 3. Parlament Europejski jako pierwszy wystąpił z inicjatywą przyjęcia flagi przez Wspólnotę Europejską.

W związku z tym w 1979 r. – tuż po pierwszych bezpośrednich wyborach do Parlamentu – przedstawił odpowiedni projekt rezolucji. W kwietniu 1983 r. Parlament opowiedział się za przyjęciem takiej samej flagi wspólnotowej jak ta przyjęta w 1955 r. przez Radę Europy.

 • W czerwcu 1984 r.
 • Rada Europejska w Fontainebleau podkreśliła konieczność promowania tożsamości i wizerunku Europy wśród jej obywateli i na świecie.
 • Następnie w czerwcu 1985 r.
 • Rada Europejska w Mediolanie zatwierdziła wniosek Komitetu ds.
 • Narodów Europy (Komitet Adonnino) dotyczący przyjęcia przez Wspólnotę własnej flagi.

Rada Europy wyraziła zgodę na posługiwanie się przez Wspólnotę flagą europejską ustanowioną w 1955 r. Instytucje wspólnotowe używają jej od początku 1986 r. W ten sposób flaga europejska i symbol europejski odnoszą się zarówno do Rady Europy, jak i do Unii Europejskiej.

Co jest symbolem Unii Europejskiej?

Zadanie na rozgrzewkę – Ćwiczenie 1 R1N5qkJDglwrR 1 zadanie interaktywne Połącz w odpowiednie pary polskie symbole narodowe z ich charakterystyką. Biały orzeł w koronie na czerwonym polu, Biało-czerwona, Mazurek Dąbrowskiego Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0. j0000008NZB6v32_0000000M ROzVsszDVenl6 Flaga Unii Europejskiej Flaga Unii Europejskiej, domena publiczna „> Dlaczego Jest 12 Gwiazdek Na Fladze Unii Europejskiej Flaga Unii Europejskiej Flaga Unii Europejskiej, domena publiczna Ćwiczenie 2 Ile gwiazd jest na fladze UE? Ćwiczenie 3 RsVRYU3pYN0hp 1 zadanie interaktywne Zaznacz 12 państw, które najwcześniej były członkami Unii Europejskiej.

Austria Belgia Czechy Cypr Dania Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Irlandia Islandia Luksemburg Malta Niemcy Szwecja Portugalia Turcja Wielka Brytania Włochy

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0. Polecenie 1 Ta interpretacja symboliki flagi UE nawiązuje zapewne do flagi Stanów Zjednoczonych Ameryki. Przyjrzyj się fladze Stanów Zjednoczonych. Policz gwiazdy i paski. Dowiedz się, ile stanów liczą Stany Zjednoczone.

Wyjaśnij symbolikę gwiazdek. Aby wytłumaczyć symbolikę pasków, przypomnij historię powstania USA. Ciekawostka Twórcy flagi UE twierdzą, że 12 gwiazd to nawiązanie do symboliki starożytnej. Liczba 12 oznaczała bowiem doskonałość i całość, natomiast okrąg, który tworzą gwiazdy, symbolizował jedność. j0000008NZB6v32_0000001A Hymnem UE jest Oda do radości, której możecie wysłuchać we wprowadzeniu.

Na stronie internetowej Unii Europejskiej znajduje się następująca charakterystyka hymnu: Hymn europejski Hymn UE to fragment IX symfonii skomponowanej przez Ludwiga van Beethovena w 1823 r. do poematu Fryderyka Schillera Oda do radości z 1785 r. Hymn europejski jest wizytówką nie tylko Unii Europejskiej, ale również Europy w szerszym znaczeniu.

 1. Poemat Oda do radości Fryderyka Schillera wyraża idealistyczną wizję braterstwa całej rasy ludzkiej – wizję, którą podzielał Beethoven. W 1972 r.
 2. Rada Europy postanowiła, że fragment IX symfonii Beethovena zatytułowany Oda do radości będzie hymnem Europy. W 1985 r.
 3. Szefowie państw i rządów UE zadecydowali, że melodia ta stanie się oficjalnym hymnem Unii Europejskiej.

Hymn jest tylko w wersji instrumentalnej – bez słów. Wyraża europejskie ideały wolności, pokoju i solidarności. Celem hymnu europejskiego nie jest zastąpienie hymnów narodowych poszczególnych państw członkowskich UE, lecz uczczenie wspólnych wartości. Hymn europejski Ćwiczenie 4 RcpGxphzuRZAw 1 zadanie interaktywne Zaznacz prawidłowe stwierdzenia.

Oryginalny tekst Ody do radości powstał w języku niemieckim. Hymn UE nie ma tekstu, tylko samą muzykę. Najpierw powstała muzyka, a potem słowa Ody do radości. Oda do radości jest hymnem Unii Europejskiej od początku jej istnienia. Przesłaniem hymnu jest braterstwo wszystkich Europejczyków. Oda do radości zastępuje hymny narodowe państw członkowskich.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0. j0000008NZB6v32_0000001P Unia Europejska nie ma godła, ma natomiast motto, które brzmi: Zjednoczeni w różnorodności. Polecenie 2 Wyjaśnij znaczenie słowa „motto”. Jak rozumiesz motto: Zjednoczeni w różnorodności ? Zanotuj swoją odpowiedź i wróć do niej po wykonaniu ostatniego zadania. uzupełnij treść Polecenie 3.1 Jaki symbol Unii Europejskiej widnieje na wszystkich tablicach rejestracyjnych samochodów? Polecenie 3.2 Po czym poznać, w jakim kraju zarejestrowany jest dany samochód? 1 Ćwiczenie 5 RpwI9yhnlvTcz 1 zadanie interaktywne Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0. Wiele państw Unii Europejskiej posługuje się wspólną walutą – euro. O ile banknoty euro w całej UE są takie same, o tyle monety mają różne awersy w zależności od kraju, który je wprowadził do obiegu. R1ewBQWhq27gl Estoński rewers 2 euro Estoński rewers 2 euro, 2013, domena publiczna „> Dlaczego Jest 12 Gwiazdek Na Fladze Unii Europejskiej Estoński rewers 2 euro Estoński rewers 2 euro, 2013, domena publiczna R1L8jc26QuuTD Grecki rewers 2 euro Grecki rewers 2 euro, 2002, domena publiczna „> Dlaczego Jest 12 Gwiazdek Na Fladze Unii Europejskiej Grecki rewers 2 euro Grecki rewers 2 euro, 2002, domena publiczna R10ZAY0WqBdGx Słowacki rewers 2 euro Słowacki rewers 2 euro, 2009, domena publiczna „> Dlaczego Jest 12 Gwiazdek Na Fladze Unii Europejskiej Słowacki rewers 2 euro Słowacki rewers 2 euro, 2009, domena publiczna 1 Ćwiczenie 6 RWyNZn7D79oxz 1 zadanie interaktywne Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0. Ćwiczenie 7 Jaki symbol występuje na rewersach wszystkich monet używanych w państwach Unii Europejskiej? R1DEBZ4nsMI0M Polska ambasada w Wilnie Alma Pater, Polska ambasada w Wilnie, 2007, fotografia, licencja: CC BY-SA 3.0 „> Dlaczego Jest 12 Gwiazdek Na Fladze Unii Europejskiej Polska ambasada w Wilnie Alma Pater, Polska ambasada w Wilnie, 2007, fotografia, licencja: CC BY-SA 3.0 Polecenie 4 W jaki sposób tablice rejestracyjne, monety euro i dekoracje gmachów państwowych realizują motto UE „Zjednoczeni w różnorodności”? Polecenie 5 Wróć do polecenia 2 i zapisz, jak teraz rozumiesz motto Unii Europejskiej.

 1. Uzupełnij treść j0000008NZB6v32_0000003H Co wiem? Symbolami Unii Europejskiej są flaga, hymn oraz motto.
 2. Na fladze znajduje się dwanaście złotych (żółtych) gwiazd pięcioramiennych ułożonych w okręgu na niebieskim tle.
 3. Hymn to fragment IX symfonii Ludwiga van Beethovena, zatytułowany Oda do radości,
 4. Motto brzmi: Zjednoczeni w różnorodności,
See also:  Dlaczego Puchna Stopy

Co potrafię?

Rozpoznawać symbole Unii Europejskiej na różnych obiektach. Formułować i weryfikować hipotezy.

R13EHxKyTsDr9 1 zadanie interaktywne Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0. Zapamiętaj! Zjednoczeni w różnorodności to bardzo optymistyczne przesłanie. Jednak zapewne wiesz z mediów, że współpraca państw i społeczeństw Unii Europejskiej nie zawsze układa się harmonijnie i bezkonfliktowo. Zastanów się, dlaczego.

Ile państw założyło Unię Europejską?

18 kwietnia 1951 r. – Europejska Wspólnota Węgla i Stali – W oparciu o plan Schumana sześć państw podpisuje traktat dotyczący wspólnego zarządzania przemysłem ciężkim – produkcją węgla i stali. Oznacza to, że żadne pojedyncze państwo nie będzie w stanie samodzielnie produkować broni, a tym samym zwrócić się przeciwko innym.

Jak nazywa się maskotka Unii Europejskiej?

Jednym z symboli Unii Europejskiej jest jej maskotka, nosząca imię Syriusz. Syriusz przyjmuje postać zabawnej, uśmiechniętej, niebieskiej stonogi. Jest ubrany w granatową koszulkę z gwiazdkami, jak na fladze Unii Europejskiej. Rozłożone dłonie w białych rękawiczkach wyrażają otwartość i życzliwość.

Ile jest wszystkich flag?

Czy znasz te flagi? QUIZ Dlaczego Jest 12 Gwiazdek Na Fladze Unii Europejskiej Flaga to jeden z najbardziej charakterystycznych symboli danego kraju. Swoje flagi posiadają państwa niepodległe, terytoria zależne i kraje nieuznawane. W sumie wszystkich flag na świecie jest ponad dwieście. Niektóre są do siebie wyjątkowo podobne, inne bardzo oryginalne. Kodeks kierowcy 2023. Mandaty. Punkty karne. Znaki drogowe Czy ten artykuł był przydatny? Dziękujemy za powiadomienie – zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić. : Czy znasz te flagi? QUIZ

Ile jest krajów Unii Europejskiej?

UE liczy obecnie 27 państw członkowskich, w których mówi się 24 językami urzędowymi.

Co oznaczają gwiazdki na fladze USA?

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Flaga Stanów Zjednoczonych „Stars and Stripes” (Gwiazdy i pasy), „Old Glory” (Dawna chwała), „Red, White and Blue” (Czerwony, biały i niebieski), „The Star Spangled Banner” (Flaga rozświetlona gwiazdami)

Flaga i bandera narodowa
Informacje
W użyciu
Proporcje 10:19
Wprowadzona 14 czerwca 1777 (pierwotna wersja z 13 gwiazdami) 4 lipca 1960 (obecna wersja z 50 gwiazdami)
Opis flagi Naprzemiennie 7 pasów czerwonych i 6 białych. W kantonie 50 białych gwiazd na niebieskim tle.
Multimedia w Wikimedia Commons

/td>

Flaga Stanów Zjednoczonych Ameryki – jeden z symboli państwowych Stanów Zjednoczonych Ameryki, Flaga składa się z trzynastu równej wysokości poziomych pasów, na przemian czerwonych i białych (czerwony na początku i końcu). W lewym górnym rogu flagi znajduje się niebieski kanton z pięćdziesięcioma pięcioramiennymi białymi gwiazdami,

Są one rozmieszczone w dziewięciu poziomych rzędach po 6 (na górze i dole) i 5 gwiazd przemiennie.50 gwiazd symbolizuje 50 stanów amerykańskich, zaś 13 pasów – 13 pierwotnych kolonii, Flaga USA jest potocznie zwana Stars and Stripes (Gwiazdy i pasy) lub, mniej powszechnie, Old Glory (Dawna chwała).

Druga z nazw została ukuta w latach 30. XIX wieku i najczęściej używano jej w czasach 48-gwiazdkowej wersji flagi (w latach 1912–1959).

Ile jest państw w Unii Europejskiej 2023?

Unia Europejska to grupa 27 krajów w Europie. ulepszyć i ułatwić ludziom życie oraz dać im bezpieczeństwo. Postanowiły one współpracować i pomagać sobie nawzajem.

Ile jest języków urzędowych w Unii Europejskiej?

Na terenie Unii Europejskiej 24 języki mają status języka oficjalnego.

Kto jest najważniejszy w Unii Europejskiej?

Rada Europejska – W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie państw i rządów krajów Unii Europejskiej. Zadaniem wymienionej Rady jest wyznaczanie priorytetów i ogólnego kierunku polityki Unii Europejskiej. Rada Europejska nie ma oficjalnej siedziby, jej posiedzenia odbywają się w Brukseli.

Na czele Rady Europejskiej stoi przewodniczący, którym od 2014 r. jest Donald Tusk, Funkcja przewodniczącego Rady Europejskiej stanowi swoisty odpowiednik prezydenta Unii Europejskiej. Przewodniczący reprezentuje Unię Europejską na zewnątrz w sprawach dotyczących wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

R1XzzzBxBA4hD Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej Szczyt Partnerstwa Wschodniego w Warszawie, 30 września 2011 r. Źródło: La Moncloa.es, Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej Szczyt Partnerstwa Wschodniego w Warszawie, 30 września 2011 r., licencja: CC 0.

Jak brzmi motto Unii Europejskiej?

Motto UE | Unia Europejska

„Zjednoczona w różnorodności” to motto Unii Europejskiej, którego po raz pierwszy użyto w 2000 r.Oznacza ono, że aby zapewnić pokój i dobrobyt oraz chronić bogactwo kultur, tradycji i języków w Europie, Europejczycy powinni działać wspólnie.Motto we wszystkich językach urzędowych UE

angielski : United in diversitybułgarski : chorwacki: Ujedinjeni u različitosticzeski : Jednotná v rozmanitostiduński : Forenet i mangfoldighedestoński : Ühinenud mitmekesisusesfiński : Moninaisuudessaan yhtenäinenfrancuski : Unie dans la diversitégrecki : Ενωμένοι στην πολυμορφίαhiszpański : Unida en la diversidadirlandzki : Aontaithe san éagsúlachtlitewski : Suvienijusi įvairovęłotewski : Vienota dažādībāmaltański : Magħquda fid-diversitàniderlandzki : In verscheidenheid verenigdniemiecki : In Vielfalt geeintpolski : Zjednoczona w różnorodnościportugalski : Unida na diversidaderumuński : Uniţi în diversitatesłowacki : Zjednotení v rozmanitostisłoweński : Združena v raznolikostiszwedzki : Förenade i mångfaldenwęgierski : Egység a sokféleségbenwłoski : Unita nella diversità

: Motto UE | Unia Europejska

Kto jest autorem słów hymnu Unii Europejskiej?

Hymn europejski | Unia Europejska Hymn UE to fragment IX Symfonii skomponowanej przez Ludwiga van Beethovena w 1823 do tekstu poematu Fryderyka Schillera „Oda do radości” z 1785 r. Hymn europejski jest wizytówką nie tylko Unii Europejskiej, ale również Europy w szerszym znaczeniu.

Poemat „Oda do radości” Fryderyka Schillera wyraża idealistyczną wizję braterstwa całej rasy ludzkiej – wizję, którą podzielał Beethoven. W 1972 r. Rada Europy postanowiła, że fragment IX symfonii Beethovena zatytułowany „Oda do radości” zostanie jej hymnem. W 1985 r. szefowie państw i rządów UE zadecydowali, że melodia ta będzie oficjalnym hymnem Unii Europejskiej.

Melodia – ponieważ utwór ten nie ma słów. Hymn wyraża europejskie ideały wolności, pokoju i solidarności w uniwersalnym języku, jakim jest muzyka. Celem hymnu europejskiego nie jest zastąpienie hymnów narodowych poszczególnych państw członkowskich UE, lecz uczczenie wspólnych wartości.

Co to znaczy skrót UE?

1 Unia Europejska w skrócie – Unia Europejska (UE) jest wyjątkową unią gospodarczą i polityczną między 27 państwami europejskimi, UE, jaką dziś znamy, ma swoje korzenie w kilku traktatach podpisanych po II wojnie światowej. Pierwsze kroki polegały na usprawnieniu współpracy gospodarczej zgodnie z zasadą, że państwa, które prowadzą ze sobą wymianę handlową, stają się gospodarczo współzależne, a zatem jest bardziej prawdopodobne, że będą unikać konfliktów.

W rezultacie w 1958 r. utworzono Europejską Wspólnotę Gospodarczą, której pierwotnym celem było zacieśnienie współpracy gospodarczej między sześcioma państwami: Belgią, Niemcami, Francją, Włochami, Luksemburgiem i Niderlandami. Od tego czasu do UE przystąpiły kolejne 22 państwa (a Zjednoczone Królestwo opuściło UE 31 stycznia 2020 r.), w wyniku czego powstał ogromny jednolity rynek (znany również jako rynek „wewnętrzny”), który wciąż się rozwija, aby osiągnąć pełny potencjał.

Unia, która pierwotnie miała charakter czysto gospodarczy, przekształciła się w organizację obejmującą wiele różnych obszarów polityki – od klimatu, przez środowisko i zdrowie, aż po stosunki zewnętrzne i bezpieczeństwo, sprawiedliwość i migrację. UE zapewniła ponad pół wieku pokoju, stabilności i dobrobytu, pomogła podnieść poziom życia i wprowadziła wspólną walutę europejską: euro,

 • Obecnie ponad 340 mln obywateli Unii w 19 państwach używa euro jako swojej waluty, korzystając z zalet, jakie euro ze sobą niesie.
 • Dzięki zniesieniu kontroli granicznych między większością państw UE ich obywatele mogą swobodnie podróżować po prawie całym kontynencie.
 • Znacznie łatwiej jest teraz żyć i pracować w innym państwie w Europie.

Wszyscy obywatele Unii mają prawo i swobodę wyboru, w którym państwie UE chcą studiować, pracować czy też przejść na emeryturę. Każde państwo UE musi traktować obywateli Unii w dokładnie taki sam sposób jak własnych obywateli, jeśli chodzi o kwestie zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego i podatków.

Główną siłą napędową gospodarki unijnej jest jednolity rynek. Umożliwia on swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i osób. UE dąży do rozwijania innych obszarów, takich jak energia, wiedza i rynki kapitałowe, aby zapewnić Europejczykom możliwość czerpania z nich jak największych korzyści. UE nadal koncentruje się na zwiększaniu przejrzystości i demokratyczności swoich instytucji,

Decyzje podejmowane są z możliwie najwyższym poszanowaniem zasady otwartości i jak najbliżej obywateli. Więcej uprawnień przyznano bezpośrednio wybieranemu Parlamentowi Europejskiemu, natomiast parlamenty narodowe odgrywają większą rolę, współpracując z instytucjami unijnymi.

 • W UE obowiązuje zasada demokracji pośredniej, obywatele są bezpośrednio reprezentowani na poziomie Unii w Parlamencie Europejskim, a państwa członkowskie – w Radzie Europejskiej i Radzie Unii Europejskiej,
 • Obywateli Unii zachęca się do wnoszenia wkładu w życie demokratyczne Unii przez przedstawianie swoich poglądów na temat polityki UE w trakcie jej opracowywania lub przez sugerowanie ulepszeń w obowiązujących przepisach i polityce.

Dzięki europejskiej inicjatywie obywatelskiej obywatele mogą mieć większy wpływ na politykę UE, która oddziałuje na ich życie. Obywatele mogą również zgłaszać skargi i zapytania dotyczące stosowania prawa Unii, Jak zapisano w Traktacie o Unii Europejskiej, „Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.

 • Wartości te są wspólne państwom członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn”.
 • Wartości te stanowią integralną część europejskiego stylu życia.
 • Godność człowieka jest podstawą wszystkich praw podstawowych.

Musi być szanowana i chroniona. Prawa człowieka są chronione Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej, Obejmują one prawo do wolności od dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, prawo do ochrony danych osobowych oraz prawo dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

 • W 2012 r. UE otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla za działania na rzecz pokoju, pojednania, demokracji i praw człowieka w Europie.
 • Status obywatela Unii oznacza również korzystanie z praw politycznych.
 • Ażdy dorosły obywatel Unii ma prawo kandydować i głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarówno w państwie miejsca zamieszkania, jak i w państwie pochodzenia.

Podstawę UE stanowią rządy prawa. Wszyscy obywatele są równi wobec prawa, a wszystko, czym zajmuje się UE, opiera się na traktatach, które są dobrowolnie i demokratycznie uzgadniane przez państwa członkowskie. Na straży prawa i sprawiedliwości stoi niezależne sądownictwo.

Kto i kiedy założył UE?

Historia UE W roku 1951 w Paryżu został podpisany traktat, którego sygnatariuszami były Niemcy, Francja, Włochy, Belgia, Holandia i Luksemburg. Traktat ten powołał Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. EWWiS była pierwszą organizacją europejską mającą realną władzę i ponadrządowe instytucje.

Traktat ustanawiający EWWiS był fundamentem, na którym powstała dzisiejsza Unia Europejska. Następną ważną datą w historii integracji europejskiej był 25 marca 1957 roku, bowiem w dniu tym podpisano dwa traktaty: ustanawiające Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EURATOM).

Traktaty te zostały podpisane przez tą samą szóstkę państw. Głównym osiągnięciem Wspólnoty było ustanowienie Rynku Wewnętrznego, opartego na tzw. czterech swobodach: wolnym przepływie towarów, usług, osób i kapitału między państwami członkowskimi. Następnym etapem zacieśnienia integracji było podpisanie w roku 1986 Jednolitego Aktu Europejskiego, który zmienił i uzupełnił traktaty o EWWiS, EWG i EURATOM-ie.

 1. W międzyczasie do Wspólnot Europejskich przystąpiły nowe państwa członkowskie: – Dania, Irlandia i Wielka Brytania (1973 r.), – Grecja (1981 r.), – Portugalia i Hiszpania (1985 r.), – Austria, Finlandia i Szwecja (1994 r.).
 2. Powstanie Unii Europejskiej W roku 1992 w Maastricht podpisano traktat powołujący Unie Europejską.

Określono w nim ramy i harmonogram dochodzenia do Unii Gospodarczej i Walutowej, rozszerzono zakres wspólnej polityki o edukację, ochronę zdrowia, kulturę, sieci transeuropejskie i ochronę konsumenta. Państwa członkowskie UE zobowiązały się do prowadzenia Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa.

Wzmocniono prerogatywy Parlamentu Europejskiego poprzez wprowadzenie procedury współdecydowania. Wprowadzono obywatelstwo Unii. Kolejnym etapem integracji było podpisanie w lutym 1997 roku Traktatu Amsterdamskiego. Określono w nim sposób głosowania w Radzie, liczbę komisarzy i parlamentarzystów uzależniono od poszerzenia Unii Europejskiej.

Wzmocniono kontrolę polityczną Parlamentu Europejskiego nad Komisją. Wzrosła również rola Trybunału Sprawiedliwości. W dziedzinie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa wyposażono Unię w nowy instrument działania – wspólne strategie, określające cele w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa.

 1. Do traktatu włączono również przyjęty w Maastricht protokół socjalny.
 2. Traktat wszedł w życie 1 maja 1999 r.
 3. Za przełomową datę w pogłębianiu integracji europejskiej musi być również uznany 1 stycznia 1999 roku, bowiem w dniu tym wprowadzono nową walutę euro.
 4. Obecnie do strefy euro należy 12 spośród państw członkowskich: Francja, Niemcy, Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg, Irlandia, Hiszpania, Portugalia, Finlandia, Austria i Grecja.

Poza strefą euro znalazły się: Wielka Brytania, Szwecja, Dania. W lutym 2000 roku rozpoczęła się konferencja międzyrządowa, której celem było uzgodnienie kolejnych reform unijnych instytucji i mechanizmów decyzyjnych. Zapisano je w postaci nowelizacji traktatu na grudniowym szczycie w Nicei (Traktat Nicejski).

 • Obradujący w Nicei szefowie państw Unii Europejskiej uzgodnili porozumienie w sprawie reformy instytucji UE.
 • Przywódcy Piętnastki uznali, że „od daty wejścia w życie Traktatu z Nicei Unia będzie w stanie powitać nowe państwa, gdy tylko wykażą zdolność do sprostania obowiązkom, wynikającym z członkostwa”, Zatwierdzono reformę Rady Ministrów (powiększonej w przyszłości o 12 państw), Parlamentu Europejskiego i Komisji.

Proklamowana została Karta Praw Podstawowych -zbiór praw człowieka i swobód obywatelskich.

Fundamenty prawne Unii Europejskiej Traktat Paryski

Traktat o utworzeniu EWWiS (Europejska Wspólnota Węgla i Stali) podpisany 18.04.1951 roku w Paryżu, wszedł w życie 23 lipca 1952 roku. Sygnatariuszami było sześć państw: Francja, RFN, Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg. Do nadzorowania postanowień traktatu powołano instytucję o charakterze ponadpaństwowym -Wysoką Władzę (od 1967 roku Komisja Wspólnot Europejskich).

 • Traktat Rzymski (Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Euratomu) Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej podpisany został 25 marca 1957 roku w Rzymie przez sześć państw EWWiS.
 • Traktat o EWG wszedł w życie 1 stycznia 1958 roku, po ratyfikacji przez parlamenty państw-sygnatariuszy (Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN i Włochy).11 lipca 1968 roku w ramach EWG utworzono unię celną (zniesiono cła we wzajemnym handlu i ustanowiono wspólną taryfę wobec państw trzecich).

Wraz z traktatem o EWG w Rzymie został zawarty przez te same państwa traktat o utworzeniu trzeciej Wspólnoty: Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, zwanej Euratomem. Wszedł w życie 1 stycznia 1958 roku. Jednolity Akt Europejski Jednolity Akt Europejski -nowelizacja Traktatu Rzymskiego, uchwalona podczas konferencji rządowej w Luksemburgu i w Brukseli (09.09.1985 -27.01.1986) o zmianie i uzupełnieniu trzech Traktatów założycielskich: EWWIS (1951), EWG (1957) i Euratomu (1957).

Układ wszedł w życie 1 lipca 1987 roku. Sygnatariusze JAE (Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Portugalia, RFN, Wielka Brytania i Włochy) zobowiązali się do utworzenia „Jednolitego rynku europejskiego” do dnia 31 grudnia 1992 roku. Akt określa rynek wewnętrzny jako „obszar bez granic wewnętrznych, na którym zapewnia się swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału”.

Traktat z Maastricht (Traktat o Unii Europejskiej) Traktat o Unii Europejskiej podpisany w Maastricht 7 lutego 1992 roku; wszedł w życie 1 listopada 1993 roku (po referendach przeprowadzonych w państwach członkowskich). Sygnatariuszami były: Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Portugalia, RFN, Wielka Brytania i Włochy.

Celem tego Traktatu było: – utworzenie obszaru bez granic wewnętrznych, – umocnienie spójności gospodarczej i społecznej, – utworzenie unii gospodarczo-walutowej (łącznie z wprowadzeniem wspólnej waluty), potwierdzenie tożsamości Unii na arenie międzynarodowej, – realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, – wzmocnienie ochrony praw i interesów obywateli państw członkowskich (ustanowienie obywatelstwa Unii), – rozwój współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

Traktat ustanowił Unię Europejską opartą na Wspólnotach Europejskich i uzupełnioną o nowe polityki, tzn. Unię Gospodarczą i Walutową, wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, współpracę w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i wymiaru sprawiedliwości (trzy filary Unii Europejskiej).

Ustalono też nowe ramy instytucjonalne UE: Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej (dawniej: Rada Ministrów), Komisja Europejska (dawniej: Komisja Wspólnot Europejskich), Parlament Europejski oraz Trybunał Sprawiedliwości i Trybunał Rewidentów Księgowych, które pozostają trybunałami Wspólnot Europejskich.

Traktat Amsterdamski Traktat Amsterdamski został podpisany 02.10.1997 roku w Amsterdamie przez państwa Unii Europejskiej. Uzupełnia on i wprowadza poprawki do Traktatu z Maastricht, Traktatów Rzymskich oraz innych aktów Wspólnoty. Pod Traktatem podpisały się: Austria, Belgia, Dania, Francja, Grecja, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Portugalia, RFN, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy.

 • W Traktacie wzmocniono federacyjny charakter Unii Europejskiej.
 • Przewidziano wzmocnienie roli Parlamentu Europejskiego, powołanie przedstawiciela ds.
 • Polityki zagranicznej.
 • Wzmocniono kompetencje Brukseli w zakresie polityki wizowej, migracyjnej i azylowej oraz współpracę policji i wymiaru sprawiedliwości.

Negocjacje nad kształtem Traktatu zostały podjęte w czerwcu 1995 roku, w celu przygotowania Unii do poszerzenia o kolejne kraje (z Europy Środkowej). Traktat Nicejski Celem zainaugurowanej 14 lutego 2000 r. Konferencji Międzyrządowej było uzgodnienie niezbędnych dla przyszłego rozszerzenia UE reform instytucjonalnych, które nie zostały rozstrzygnięte w Amsterdamie w 1997 r.

Za trzy najważniejsze tego rodzaju kwestie uznano: – podział głosów w Radzie UE i system podejmowania decyzji kwalifikowaną większością głosów, – skład Komisji Europejskiej (liczba komisarzy), – zakres decyzji podejmowanych kwalifikowaną większością głosów. Konferencję Międzyrządową zakończono uzgodnieniem nowego Traktatu podczas spotkania Rady Europejskiej w Nicei, w nocy z 10 na 11 grudnia 2000 r.

Ustalenia Traktatu Nicejskiego zostały oficjalnie uznane za wystarczające do przystąpienia do rozszerzenia Unii. Traktat Nicejski został podpisany przez państwa członkowskie, a następnie poddany procedurze ratyfikacyjnej, zarówno w parlamentach narodowych, jak i w Parlamencie Europejskim.

Co to znaczy UE?

Państwa członkowskie UE – Unia Europejska jest wyjątkowym partnerstwem między 27 krajami europejskimi, które nazywane są państwami członkowskimi lub krajami UE. Ich wspólny obszar obejmuje większość Europy. W UE mieszka około 447 mln ludzi, czyli około 6 proc. ludności świata. Obywatele krajów UE są również obywatelami UE.

Jaki był pierwszy kraj w Europie?

Ciekawostki o Europie Poznaj ciekawostki o Europie! Według greckiego mitu, imię Europa pochodzi od fenickiej księżniczki Europa, uwiedzionej przez Zeusa, kiedy ukrywał się jako byk, a następnie zabrał ją na Kretę. Statua wolności została stworzona we Francji według projektu Fryderyka Bartholdiego i przekazana jako dar dla Stanów jednoczonych Ameryki.

W Europie jest 46 krajów, a największym krajem jest Rosja o powierzchni 4,5 mln km², a z częścią azjatycką 17 075 426 km².Najmniejszy kraj w Europie to Watykan.W Europie mówi się w ponad 200 językach.

Cała Portugalia leży w Europie, ale posiada autonomiczny region (Madera) w pobliżu Afryki, a inny (Azory) w pobliżu Ameryki Północnej. Dzięki temu Portugalia stałaby się krajem trójkontynentalnym, ponieważ posiada terytoria na trzech kontynentach. Bułgaria uważana jest za najstarszy kraj w Europie, ponieważ jej nazwa praktycznie nie zmieniła się od 641 roku n.e. Norwegia Źródło: Photo by Michael Fousert on Unsplash : Ciekawostki o Europie

Kto był ojcem założycielem Unii Europejskiej?

Uczestnicy 19. Parady Schumana zbierają się. Parada w tym roku odbywa się pod hasłem: „Europa ma znaczenie!”. Warszawa, 2017 Po II wojnie światowej, która przyniosła niewyobrażalne zniszczenia oraz podział Europy na dwa bloki: demokratyczny i komunistyczny, sytuacja wymusiła na krajach Europy Zachodniej wzajemną współpracę.

Ojców – założycieli Unii Europejskiej można podzielić na dwie grupy: chrześcijańskich demokratów (chadeków) opowiadających się na budowie powojennego ładu na płaszczyźnie wspólnoty gospodarczej, którym bliskie było hasło „Europy Ojczyzn” oraz federalistów pragnących zbudować Europę na wzór Stanów Zjednoczych.

Praktycznie nierozerwalną trójkę chadeków, którzy wnieśli wkład w rozwój integracji europejskiej byli Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi i Robert Shuman. Konrad Adenauer – Niemcy Pierwszy z nich po II wojnie światowej w okupacyjnej strefie brytyjskiej Niemiec stworzył partię chrześcijańską – Unię Chrześcijańsko – Demokratyczną (CDU), która miała zrzeszać zarówno protestantów, jak i katolików.

Tworząc partię, która w swoim programie odwoływała się do wartości chrześcijańskich, wykorzystał lukę w prawie nadanym przez aliantów, które zakazywało zakładania w powojennych Niemczech partii prawicowych. Ugrupowanie głosiło program hasła upaństwowienia wielkiego przemysłu i przeprowadzenia reform społecznych.

Jednak najważniejszym punktem była pełna integracja państw Europy Zachodniej i współpraca ze Stanami Zjednoczonymi. – Adenauer uważał, że to Stany Zjednoczone będą decydowały o porządku w powojennym świecie. Według niego Niemcy bez współpracy z Zachodem nie będą mogły liczyć się na arenie międzynarodowej – wyjaśnił dr Mieczysław Tomala w audycji „Jerzy Adenauer.

Postacie XX wieku”. Adenauer został wybrany kanclerzem RFN w 1949 roku. Z racji tego, że urząd objął w wieku aż 73 lat, powszechnie sądzono, że nie będzie długo rządził krajem. Jednak wbrew przewidywaniom kanclerzem był jeszcze przez następnych 14 lat. – Cechował go polityczny realizm. Doświadczenia II wojny światowej nauczyły go, że warto pracować nad pojednaniem francusko-niemieckim – dodał dr Mieczysław Tomala, politolog.

Posłuchaj 29:57 konrad adenauer.mp3 Dr Mieczysław Tomala przybliżył sylwetkę kanclerza RFN w audycji Sławomira Szofa pt. „Konrad Adenauer. Postacie XX wieku”. (PR, 20.11.1993) Robert Sc human i Jean Monnet – Francja Dążenie do pojednania z Francją było najważniejszym punktem jego polityki zagranicznej.

Zbudowanie mostu z zachodnim sąsiadem umożliwił mu Robert Schuman – z wykształcenia prawnik, po II wojnie światowej minister spraw zagranicznych Francji, orędownik współpracy francusko-niemieckiej. Był przekonany o tym, że pokój w Europie może być zagwarantowany tylko dzięki pojednaniu z Niemcami. Wraz z francuskim ekonomistą Jeanem Monnetem, który przez pewien czas pracował nawet jako doradca prezydenta USA Franklina Delano Roosvelta, opracował plan sprawowania wspólnej kontroli nad produkcją stali i węgla, które w latach 50.

uważano za strategiczne surowce. Projekt, nazwany później planem Shumana został przedstawiony 9 maja 1950 roku. Stał się on zalążkiem do stworzenia w 1952 roku Europejskiej Wspólnoty Wegla i Stali, a kilka lat później do Wspólnot Europejskich – Euratomu i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

Posłuchaj 30:04 robert schuman_1217_03_iv_tr_0-0_10814358dbe767f6.mp3 Prof. Jan Zamojski mówił o roli w procesie integracji europejskiej Roberta Shumanie w audycji Sławomira Szofa pt. „Robert Shuman. Postacie XX wieku”. (PR, 11.05.2003) Posłuchaj 18:56 jean monnet_576_04_iv_tr_0-0_9903951dbf9f346.mp3 Prof.

Jan Zamojski mówił o działalności Jeana Monneta w audycji Sławomira Szofa pt. „Jean Monnet. Postacie XX wieku”. (PR, 9.05.2004) Adenauer doprowadził w 1963 roku do podpisania historycznego traktatu elizejskiego, który położył kres odwiecznej rywalizacji francusko-niemieckiej.

Dzięki jego determiniacji i uporowi, Niemcy Zachodnie stały się demokratyczną republiką. Alcide de Gasperi – Włochy Szczególnie zasłużony na rzecz współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i integracji europejskiej był Alcide de Gasperi. Działalność polityczną rozpoczął tuż po tuż po I wojnie światowej, kiedy związał się z Włoską Partią Ludową.

Był deputowanym z ramienia tej partii w parlamencie do czasu jej rozwiązania przez faszystów w 1926 roku. Sam, pod pozorem działalności na szkodę państwa, został aresztowany rok później. Wymierzono mu karę czterech lat więzienia. Jednak dzięki wstawiennictwu Watykanu wyszedł na wolność po półtora roku.

Na terenie Watykanu uzyskał azyl. Znalazł tam zatrudnienie jako bibliotekarz. W czasie II wojny światowej napisał publikację pt. „Koncepcje odbudowy”, w której zawarł swoją wizję dotyczącą powojennego ładu w Europie. Po zakończeniu wojny został premierem Włoch z ramienia Partii Chrześcijańsko-Demokratycznej.

Jako premier najbardziej koncentrował się na budowie demokracji we Włoszech i odbudowie gospodarczej kraju. Był zwolennikiem ścisłej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, w celu ograniczenia działalności komunistów w Europie Zachodniej. Dzięki jego staraniom Włochy przystąpiły do Planu Marshalla i NATO.

W procesie integracji europejskiej często radził się papieża Piusa XII. Został zapamiętany jako mediator porozumienia francusko-niemieckiego. Nie doczekał się urzeczywistnienia swych marzeń – zmarł w 1954 roku. Winston Churchill – Wielka Brytania Wśród Ojców-Założycieli Europy można również wyszczególnić skrzydło federalistów.

Ich głównym przedstawicielem był Winston Churchill – premier Wielkiej Brytanii w czasie II wojny światowej. Nie brał on bezpośredniego udział w pracach nad powstaniem EWWiS i EWG, jednak jego myśl wywarła wpływ na innych znaczących polityków europejskich.

 1. Po zakończeniu konfliktu jako pierwszy zaczął forsować ideę zjednoczenia kontynentu głosząc hasło „Stanów Zjednoczonych Europy”.
 2. Bronił stanowiska, w którym Europa zorganizowana na wzór federacji byłaby w stanie zapobiec powstawaniu różnych nacjonalizmów i wybuchom kolejnych wojen.
 3. Paul Henri Spaak i Joseph Bech – kraje Beneluksu Hasła federalistyczne szczególnie popularne były w krajach Beneluksu.

Ich orędownikami byli premier Belgii Paul Henri Spaak oraz Luksemburga Joseph Bech. Tych dwóch polityków rządziło państwami, których głównym partnerem w wymianie handlowej stanowiły Niemcy. Obawiając się znacznego uzależnienia gospodarczego od tego kraju, starali się poszukiwać nowych rynków zbytu.

Uważali, że pokój w Europie można osiągnąć tylko dzięki ponadnarodowej współpracy. Ponadto oboje wykorzystali doświadczenie związane z tworzeniem wolnorynkowej unii Beneluksu do tworzenia EWWiS i EWG. Posłuchaj 10:03 paul-henri spaak_2576_01_iv_tr_0-0_10314187dc12e1b9.mp3 Prof. Jerzy Eisler przybliżył sylwetkę belgijskiego premiera Paula Henri Spaaka w audycji Agnieszki Steckiej pt.

„Paul Henri-Spaak”. (PR, 22.06.2001) Symbole Unii Europejskiej Organizacja posiada własne symbole. Flaga Unii Europejskiej przedstawia dwanaście złotych gwiazd rozłożonych na planie okręgu na niebieskim tle. Liczba gwiazd nie odnosi się do liczby członków Unii.

Gwiazdy symbolizują harmonię, solidarność oraz dążenie do jedności. Projektant flagi – francuski rysownik Arsene Heitz – wyznał, że inspiracją dla niego był jeden z biblijnych wizerunków Matki Boskiej, która pojawia się w aureoli złożonej właśnie z dwunastu gwiazd. Flaga w tej postaci została zatwierdzona jako symbol organizacji przez Parlament Europejski w 1983 roku.

Hymnem jest „Oda do radości” – finałowa kantata IX Symfonii Ludwiga van Beethovena. Z racji tego, że obywatele Unii Europejskiej posługują się różnymi językami, podczas oficjalnych uroczystości odgrywana jest jedynie wersja instrumentalna utworu. „Oda do radości” została oficjalnie hymnem Unii Europejskiej w 1993 roku.

Kim są ojcowie Europy?

Winston Churchill, jeden z ojców integracji europejskiej Ojcowie integracji europejskiej – osoby, które miały największy wpływ na powstanie Wspólnot europejskich, a zarazem bez których nie byłoby możliwe powstanie tej wspólnoty i późniejszej Unii Europejskiej, Nazywa się ich również ojcami współczesnej Europy, W poczet ojców integracji europejskiej zalicza się jedenastu polityków,

Co oznacza symbol gwiazdki?

Ilość motywów, form i propozycji w biżuterii jest nieskończona. Jak w takim razie wybrać odpowiednią biżuterię dla siebie lub na prezent? Genialnym wyborem będzie gwiazdka. Motyw bardzo uniwersalny, z piękną symboliką pasujący kobietom w każdym wieku. Zacznijmy od symboliki.

 1. Gwiazdy oznaczają ducha, marzenia, prawdę, nadzieję, szczęście czy dążenie do celu.
 2. Uważane są również za symbol ochronny.
 3. Wiara w talizmany sprawia, że nabieramy więcej odwagi i pewności siebie.
 4. Gwiazdka w biżuterii świetnie sprawdzi się jako prezent dla bliskiej osoby, która rozpoczyna nowy etap w życiu jako amulet na szczęście.

Dlatego właśnie biżuteria z gwiazdką tak chętnie jest produkowana przez jubilerów na całym świecie. Jest to modny i ponadczasowy motyw. Dodatkowo kojarzy się z okresem bożonarodzeniowym i właśnie wtedy jest najczęściej wybierana na prezent.

Co oznaczają gwiazdki na fladze USA?

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Flaga Stanów Zjednoczonych „Stars and Stripes” (Gwiazdy i pasy), „Old Glory” (Dawna chwała), „Red, White and Blue” (Czerwony, biały i niebieski), „The Star Spangled Banner” (Flaga rozświetlona gwiazdami)

Flaga i bandera narodowa
Informacje
W użyciu
Proporcje 10:19
Wprowadzona 14 czerwca 1777 (pierwotna wersja z 13 gwiazdami) 4 lipca 1960 (obecna wersja z 50 gwiazdami)
Opis flagi Naprzemiennie 7 pasów czerwonych i 6 białych. W kantonie 50 białych gwiazd na niebieskim tle.
Multimedia w Wikimedia Commons

/td>

Flaga Stanów Zjednoczonych Ameryki – jeden z symboli państwowych Stanów Zjednoczonych Ameryki, Flaga składa się z trzynastu równej wysokości poziomych pasów, na przemian czerwonych i białych (czerwony na początku i końcu). W lewym górnym rogu flagi znajduje się niebieski kanton z pięćdziesięcioma pięcioramiennymi białymi gwiazdami,

Są one rozmieszczone w dziewięciu poziomych rzędach po 6 (na górze i dole) i 5 gwiazd przemiennie.50 gwiazd symbolizuje 50 stanów amerykańskich, zaś 13 pasów – 13 pierwotnych kolonii, Flaga USA jest potocznie zwana Stars and Stripes (Gwiazdy i pasy) lub, mniej powszechnie, Old Glory (Dawna chwała).

Druga z nazw została ukuta w latach 30. XIX wieku i najczęściej używano jej w czasach 48-gwiazdkowej wersji flagi (w latach 1912–1959).

Ile jest wszystkich flag?

Czy znasz te flagi? QUIZ Dlaczego Jest 12 Gwiazdek Na Fladze Unii Europejskiej Flaga to jeden z najbardziej charakterystycznych symboli danego kraju. Swoje flagi posiadają państwa niepodległe, terytoria zależne i kraje nieuznawane. W sumie wszystkich flag na świecie jest ponad dwieście. Niektóre są do siebie wyjątkowo podobne, inne bardzo oryginalne. Kodeks kierowcy 2023. Mandaty. Punkty karne. Znaki drogowe Czy ten artykuł był przydatny? Dziękujemy za powiadomienie – zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić. : Czy znasz te flagi? QUIZ

Jak wygląda nasza flaga?

Konstrukcja, wymiary i barwy – Obowiązująca flaga Rzeczypospolitej Polskiej jest prostokątem o proporcjach 5:8 podzielonym na dwa poziome pasy: biały (u góry) i czerwony. Dopuszcza się także wieszanie flagi w formie pionowej wstęgi: wówczas barwa biała powinna znajdować się po lewej stronie (widok z przodu).

 • Wymiary flagi Polski.
 • Wzór flagi państwowej Polski ogłoszony w Dzienniku Ustaw RP.
 • Wzór flagi państwowej Polski ogłoszony w Dzienniku Ustaw RP – wariant dla flagi w postaci wydłużonej wstęgi, w tym też wstęgi powieszonej pionowo.