Dlaczego Euro Spada

Dlaczego Euro Spada
Dlaczego spada cena euro? Było to sygnałem chłodzenia rynku pracy, a to z kolei jest czynnikiem wspierającym Fed w przerwie lub zakończeniu podwyżek stóp procentowych na kolejnym posiedzeniu, zaplanowanym w przyszłym tygodniu.

Dlaczego spada kurs euro?

Inflacja w strefie euro – Jeśli chodzi o statystyki, ceny konsumpcyjne, z wyłączeniem cen energii i żywności, wzrosły w maju o 5,3% w porównaniu z rokiem poprzednim, po wzroście o 5,6% w kwietniu. Dane były poniżej średniej szacunków ekonomistów na poziomie 5,5%.

Ogólny wskaźnik spadł bardziej wyraźnie, osiągając poziom 6,1% – najniższy od ponad roku. Wynika to głównie z obniżenia kosztów energii. Taki wynik nie zaskoczył inwestorów, gdyż opublikowane w tym tygodniu dane o spowolnieniu inflacji w wiodących gospodarkach strefy euro wyraźnie wskazywały na większą presję cenową.

Jednak, jak zauważyłem powyżej, urzędnicy EBC planują przedłużyć swoją bezprecedensową kampanię zaostrzenia polityki pieniężnej, mimo że gospodarka Niemiec niedawno wpadła w recesję techniczną. „Nie ma wyraźnych dowodów na to, że inflacja bazowa osiągnęła szczyt” – powiedziała Lagarde w swoim przemówieniu,

Dlaczego euro idzie w dół?

Dlaczego Euro Spada EURUSD spada poniżej minimów z 2017 roku i znajduje się najniżej od sierpnia 2003 roku Początek wtorkowej sesji przynosi kontynuację trendu spadkowego na głównej parze walutowej. Ostatnia jastrzębia zmiana w narracji EBC nie wystarczyła, aby euro odzyskało zaufanie inwestorów.

Czy euro będzie rosło?

Złoty powinien pozostawać silny – Zważywszy na powyższe czynniki, odporność złotego oraz nasze optymistyczne nastawienie do perspektyw kursu EUR/USD i rynkowego sentymentu do ryzyka (pamiętajmy, że złoty jest zwykle jedną z bardziej wrażliwych na ryzyko walut CEE) spodziewamy się, że złoty powinien pozostawać silny.

Walucie mogłoby zapewnić nieco wsparcia również skorygowanie wycen rynkowych dotyczących obniżek stóp procentowych – kontrakty FRA wyceniają ponad 130 pb. cięć w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, co wydaje nam się zbyt agresywne. Jednocześnie ostatnie sygnały ze strony RPP sprawiają, że nie mamy obecnie większych wątpliwości, że obniżki stóp w Polsce rozpoczną się w tym roku.

Biorąc jednak pod uwagę, jak dobrze polska waluta znosi zmiany wycen oczekiwań dotyczących stóp procentowych, nie jesteśmy zbytnio zaniepokojeni negatywnym wpływem na złotego odwrócenia monetarnej w 2023 r. Poprawa istotnych z punktu widzenia fundamentów makroekonomicznych oraz niedawna aprecjacja złotego wzmacniają nasz optymistyczny pogląd na walutę.

Kiedy kurs euro wzrośnie?

Gorzej już nie będzie? – W roku 2022 przeciwko złotemu działała siła dolara i podwyżki stóp procentowych w Rezerwie Federalnej. Ale swoje dorzuciła też rosyjska agresja na Ukrainę oraz kryzys energetyczny w Europie podbijający i tak już najwyższą od ćwierć wieku inflację CPI.

 1. Dodatkowo nie pomagały decyzje rządu, który nie trzymał dyscypliny fiskalnej i w imię doraźnych celów politycznych podkręcał spiralę inflacyjną kolejnymi zasiłkami (n-te emerytury), dodatkami (np.
 2. Węglowy) czy subsydiowaniem cen energii.
 3. Złotemu szkodziły też niekorzystne terms of trade (mocny wzrost cen importowanych surowców energetycznych) pogłębiający deficyt na rachunku obrotów bieżących.

Nie za bardzo pomagała też polityka monetarna. Podwyżki stóp procentowych w NBP były zdecydowanie spóźnione i prawdopodobnie niewystarczająco mocne, aby w miarę szybko sprowadzić inflację z powrotem do 2,5-procentowego celu. Co więcej, we wrześniu Rada Polityki Pieniężnej zakończyła cykl podwyżek stóp procentowych pomimo faktu, że listopadowa projekcja NBP wskazywała na utrzymywanie się inflacji CPI powyżej celu w całym horyzoncie prognozy (tj.

do końca 2025 roku). Realnie głęboko ujemne stopy procentowe w Polsce z pewnością nie przyczyniały się do poprawy kondycji złotego. Przez cały ubiegły rok obserwowaliśmy powolną erozję wiary w polską walutę, Jesienią ‘21 większość prognoz zakładała, że rok 2022 zakończymy z euro nie droższym niż 4,39 zł.

W październiku była mowa o 4,45 zł, a po listopadzie już 4,55 zł. We wrześniu ‘22 konsensus leżał na poziomie 4,75 zł. Już nikt nie ma odwagi prognozować, że złoty powróci do formy sprzed marca ’20 – co byłoby tożsame ze spadkiem kursu euro do strefy 4,25-4,35 zł.

Mediana prognoz na koniec okresu
I kw.23 II kw.23 III kw.23 IV kw.23 2024
EUR 4,80 zł 4,77 zł 4,78 zł 4,70 zł 4,68 zł
USD 4,71 zł 4,66 zł 4,59 zł 4,46 zł 4,43 zł
GBP* 5,56 zł 5,55 zł 5,51 zł 5,44 zł 5,58 zł
CHF* 4,90 zł 4,82 zł 4,78 zł 4,65 zł 4,46 zł
Źródło: Bloomberg. Stan na 2.01.2023 r. *obliczenia własne

Na początku stycznia rynkowy konsensus zakłada, że na koniec 2023 roku zobaczymy euro po 4,70 zł, To mediana prognoz o 10 groszy wyższa niż kwartał wcześniej, Oznacza to, że w zasadzie na rynku nie ma już ekspertów spodziewających się jakiegokolwiek istotnego umocnienia polskiej walucie w horyzoncie najbliższych 12 miesięcy, Dlaczego Euro Spada Dlaczego Euro Spada Bankier.pl

Czy euro będzie jeszcze spadać?

Niby jest lepiej, ale pesymizm pozostał – Wiosenne przebudzenie złotego zaskoczyło analityków niczym zima drogowców. Jeszcze pod koniec lutego rynkowy konsensus zakładał, że na koniec tego roku za euro zapłacimy 4,65 zł, a dolar będzie kosztował 4,25 zł.

Przedział 4,60-4,80 zł za euro był prognozą głównego nurtu. Takim prognozom trudno się było dziwić, skoro przez poprzednie 5 lat złoty nieustannie się osłabiał, a w 2022 roku ustanowił rekordy słabości względem euro, dolara i franka szwajcarskiego. Jednakże 25-groszowy spadek kursu euro na części analitykach wymusił rewizję prognoz.

Przez poprzednie dwa miesiące rynkowy konsensus względem końcoworocznego kursu euro obniżył się o 9 groszy. Oznacza to, że w dalszym ciągu większość walutowych prognoz znajdujących się w bazie Bloomberga zakłada osłabienie złotego w drugiej połowie roku,

Mediana prognoz na koniec okresu
III kw.23 IV kw.23 I kw.24 II kw.24 2024
EUR 4,55 zł 4,61 zł 4,60 zł 4,63 zł 4,70 zł
USD 4,13 zł 4,09 zł 4,10 zł 4,10 zł 4,17 zł
GBP* 5,16 zł 5,19 zł 5,25 zł 5,25 zł 5,42 zł
CHF* 4,64 zł 4,61 zł 4,60 zł 4,58 zł 4,52 zł
Źródło: Bloomberg. Stan na 27.06.2023 r. *obliczenia własne

Znamienny jest fakt, że za spadkiem mediany (czyli wartości środkowej) prognoz analityków dla kursu euro do złotego stała nie obniżka prognoz najniższych, lecz najwyższych. Ze swych kasandrycznych wizji wycofali się choćby progności z TD Securities oraz JP Morgan Chase.

 1. Ci ostatni pół roku temu widzieli powrót kursu euro do 5 zł, a jeszcze pod koniec kwietnia wieszczyli 4,95 zł.
 2. Teraz mówią o 4,55 zł, przyznając się do prognostycznej porażki.
 3. Generalnie tylko 4 z 23 aktualnych prognoz zakładają, że na koniec 2023 roku kurs EUR/PLN przekroczy poziom 4,67 zł.
 4. Równocześnie tylko dwa zespoły eksperckie widzą euro tańsze niż obecnie.

To Swedbank i Cinkciarz.pl (po 4,40 zł). Rynkowym konsensusem jest przedział 4,50-4,70 zł, w którym mieści się prawie 3/4 prognoz z bazy Bloomberga. To przesunięcie w dół o 10 groszy względem stanu z końcówki kwietnia.

Co z euro prognozy?

Jaki będzie kurs euro wobec złotego? Oto prognozy na wrzesień ws. walut Bankowcy oczekują, że kurs euro wobec złotego wyniesie 4,48 na koniec września 2023 r., wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. Oczekiwania wobec kursu USD/PLN to 4,21 zł, a dla kursu CHF/PLN – 4,66 zł.

 • Miesiąc wcześniej było to odpowiednio: 4,49 zł za euro, 4,13 zł za dolara i 4,67 zł za franka szwajcarskiego.
 • Na rynku walutowym dziś przed południem za euro płacono 4,47 zł, za dolara – 4,01 zł, a za franka – 4,62 zł.
 • Bankowcy oczekują, że w okresie grudzień 2022 – grudzień 2023 wyniesie 13,3%.W lipcu br.

w Polsce odnotowano inflację CPI w wysokości 10,8% r/r. : Jaki będzie kurs euro wobec złotego? Oto prognozy na wrzesień ws. walut

Jaką walutę opłaca się kupić?

W jakiej walucie trzymać oszczędności przy obecnej inflacji? – Jeszcze z początkiem 2021 roku roczna stopa inflacji w Polsce oscylowała na poziomie 2,5 proc., czyli wokół celu inflacyjnego. W maju tego samego roku wynosiła 4,7 proc., we wrześniu 5,9 proc., aby w październiku podskoczyć do 6,8 proc.

Wówczas Rada Polityki Pieniężnej po raz pierwszy zdecydowała się na podniesienie głównych stóp procentowych z 0,1 do 0,5 proc. w przypadku stopy referencyjnej, To jednak nie zahamowało inflacji, która w listopadzie wyniosła 7,7 proc. W marcu 2022 roku przekroczyła psychologiczną granicę 10 proc., a w kwietniu po raz 7.

z rzędu RPP podniosła stopy procentowe. Cykl podwyżek trwał aż do października 2022 roku. Niestety, żadna z kolejnych decyzji RPP nie spowodowała spadku inflacji. W całym 2022 roku wyniosła 14,4 proc. rok do roku, ale już w styczniu 2023 roku – 17,2 proc.

 • Ekonomiści na domiar złego przewidują, że w lutym 2023 roku może sięgnąć 20 proc.
 • Jak w obliczu tego oszczędzać i pomnażać posiadany kapitał? W jakiej walucie trzymać oszczędności? Czy rzeczywiście lokaty w złotych oraz trzymanie środków w polskiej walucie na kontach bankowych to kiepski pomysł w obliczu wysokiej inflacji? Nie do końca tak jest, ponieważ na to, czy polski złoty będzie się umacniał, czy osłabiał, wpływa wiele różnych czynników.
See also:  WyjaNij Dlaczego Znaki Ostrzegawcze Nie Mogą Mieć WygląDu KtóRy PrzyciąGa Uwagę Dzieci

Poza poziomem inflacji czy ustalanymi stopami procentowymi zależy to od:

tempa wzrostu gospodarczego, bilansu handlowego kraju, poziomu zadłużenia, ogólnoświatowej sytuacji gospodarczej.

Zasadniczo celem oszczędzania w walutach obcych powinna być chęć ograniczenia ryzyka, nie zaś chęć zarabiania na zmianach ich kursów, co jest domeną osób inwestujących w waluty i spekulantów. Jeśli w Polsce nadal będzie panować wysoka inflacja, a wszystko na to właśnie wskazuje, to obowiązujące, relatywnie wysokie stopy procentowe NBP wcale nie muszą prowadzić do osłabienia krajowej waluty.

Przedłużający się znaczny wzrost cen może jednak spowodować, że inwestorzy zaczną się tego obawiać i będą dążyć do obniżenia siły nabywczej pieniądza, wyprzedając na rynku międzynarodowym Forex polską walutę i przyczyniając się do spadku jej wartości wobec innych walut światowych. Dlatego już teraz warto rozważyć oszczędzanie w obcych walutach, przy czym najlepiej będzie wybrać waluty rezerwowe, z dolarem amerykańskim na czele, oraz tak zwane bezpieczne przystanie, jak frank szwajcarski.

Dolar jest walutą cieszącą się dużym zaufaniem inwestorów, podobnie jak złoto. Frank z kolei ma stabilną wartość. Wprowadzeniem do swojego portfela inwestycyjnego walut egzotycznych, które w najbliższym czasie, zgodnie z przewidywaniami analityków, mają szansę umacniać swoją wartość, mogą być bardziej zainteresowani inwestorzy niż osoby chcące bezpiecznie oszczędzać,

 • Załóżmy, że jesteś osobą, która nigdy wcześniej nie inwestowała w obce waluty.
 • W jaką najlepiej inwestować, aby maksymalnie ograniczać ryzyko? Najlepiej w waluty nazywane bezpiecznymi przystaniami, jak wspominany już dolar amerykański, euro, frank szwajcarski i funt brytyjski.
 • Wszystko dlatego, że są mniej narażone na spadek wartości niż waluty egzotyczne, do których grona zalicza się także złotówkę.

Najważniejsze przy podejmowaniu takich inwestycji na rynku Forex jest przeanalizowanie panującej na nim sytuacji i ryzyka. Przyda się co najmniej podstawowa wiedza na temat zależności kursów. Na początek nie warto też stosować dźwigni finansowej, która jest dostępna na rynku Forex.

 • Choć stwarza ona większe szanse na wypracowanie ponadprzeciętnych zysków, to jednak jej zastosowanie zwielokrotnia poziom ryzyka.
 • Dodatkowo dobrym pomysłem przy rozpoczynaniu przygody z inwestowaniem na Forexie jest skupienie się na parach walutowych zawierających dolara amerykańskiego.
 • Chodzi tu w pierwszej kolejności o tzw.

główne pary walutowe typu majors, w których jest on wyceniany względem:

euro (EUR), funta brytyjskiego (GBP), franka szwajcarskiego (CHF), jena japońskiego (JPY), dolara australijskiego (AUD), dolara kanadyjskiego (CAD), dolara nowozelandzkiego (NZD).

Pary te charakteryzują się najwyższym poziomem płynności – łatwo je kupić i zbyć, kiedy przyjdzie na to czas – a inwestowanie w nie wiąże się z niskim spreadem. Daje to swobodę stosowania różnych strategii krótkoterminowych.

Od czego zależy wartość euro?

Od czego zależy kurs euro? – Kursy walut są zależne od popytu i podaży na rynku walutowym. Te natomiast uwarunkowane są wieloma czynnikami. Wśród nich wyróżnić można kilka najważniejszych m.in. sytuacja polityczna i gospodarcza danego kraju lub regionu, polityka monetarna, globalne wydarzenia, zmiany PKB, czy chociażby prognozy analityków lub nastroje panujące na rynku.

Jak łatwo zauważyć, nic z powyższych nie jest zależne od poczynań zwykłych obywateli, którzy sprawdzając kursy walutowe, widzą jedynie efekt wcześniej wspomnianych czynników. Euro to tak zwana wspólna waluta. Jest pełnoprawnym środkiem płatniczym w krajach Unii Europejskiej, które przystąpiły do strefy euro.

Ponadto używana jest również w innych krajach i terytoriach np. w Czarnogórze, Watykanie, Andorze, które uznają płatności w EUR. Za politykę monetarną waluty strefy euro odpowiedzialny jest Europejski Bank Centralny.

Dlaczego warto mieć euro?

Jakie są korzyści związane z euro? – Euro przynosi wiele korzyści obywatelom, przedsiębiorstwom i gospodarkom w krajach, które przyjęły wspólną walutę. Do korzyści tych należą:

łatwość porównywania cen w różnych krajach, która sprzyja konkurencji między przedsiębiorstwami, a tym samym jest korzystna dla konsumentówstabilność cendzięki wspólnej walucie w krajach strefy euro można łatwiej, taniej i bezpieczniej kupować i sprzedawać towary i usługi, łatwiej jest też prowadzić wymianę handlową z resztą światapoprawa stabilności gospodarczej i pozytywny wpływ na wzrost gospodarczylepiej zintegrowane, a przez to bardziej wydajne rynki finansowewiększy wpływ na gospodarkę światowąeuro to namacalny symbol tożsamości europejskiej.

Wiele z tych korzyści jest ze sobą powiązanych. Na przykład stabilność gospodarcza jest dobra dla gospodarki danego państwa, ponieważ umożliwia rządowi lepsze planowanie na przyszłość. Stabilność sprzyja również przedsiębiorcom, gdyż ogranicza niepewność i zachęca ich do inwestowania.

Czy euro spadnie w 2023 roku?

2. Złoty nie powiedział ostatniego słowa – — Choć skala ruchu może wydawać się pokaźna, uważam, że polska waluta nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa i ma przestrzeń do kontynuacji umocnienia w dalszej części roku — ocenia Bartosz Sawicki, ekspert cinkciarz.pl.

 • Zastrzega jednocześnie, że w krótkim terminie złoty może jednak łapać zadyszkę.
 • Prognozy Cinkciarza zakładają, że w 2023 r.
 • Kursy euro i dolara wrócą do poziomów sprzed napaści Rosji na Ukrainę.
 • Oznaczałoby to spadek kursu euro pod 4,50 zł, a dolara poniżej 4 zł.
 • W międzyczasie możliwe są korekty.
 • Jeśli do takich dojdzie w najbliższym czasie, to zdaniem Sawickiego dla euro sufitem powinny być okolice 4,62 zł.

W przypadku dolara taką granicę wyznacza na poziomie 4,25 zł.

Dlaczego kurs euro spada 2023?

Codzienny, darmowy komentarz rynkowy – Wpisano błędny adres e-mail! Upewnij się, że jego format jest poprawny. Zaznacz poniższe pole, a w przyszłości nie ominą Cię m.in. powiadomienia o webinarach, nowych prognozach walutowych lub ważnych wydarzeniach na rynku walutowym.

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowanie i otrzymywanie od Cinkciarz.pl Sp. z o.o.
 2. Informacji handlowych na e-mail.
 3. Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej usługi.
 4. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego przetwarzanie obejmuje mierzenie lub zrozumienie skuteczności naszych działań marketingowych oraz dopasowanie treści lub działań marketingowych – profilowanie (zautomatyzowana ocena oparta na posiadanych przez nas Twoich danych osobowych).

Wyrażenie tej zgody skutkuje również udzieleniem zgody na otrzymywanie od nas informacji handlowych na wybrany przez Ciebie kanał kontaktu. Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody.

 • Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest w Polityce prywatności.
 • Prawie gotowe! Kliknij link aktywacyjny, który przesłaliśmy na wskazany adres e-mail.
 • Sprawdź wszystkie foldery swojej poczty.

Wystąpił nieoczekiwany błąd. Spróbuj ponownie później! Złagodzenie stanowiska przez bank centralny może zahamować przejściowo stopniowo postępujące spadki kursów walut, ale nie powinno trwale zachwiać pozytywnym dla złotego trendem. Potencjalne podbicie kursu EUR/PLN, który na starcie tygodnia zbliżył się do 4,55 i naruszał minima z maja ubiegłego roku, nie powinno przekroczyć 4,62.

Prognozy walutowe Cinkciarz.pl zakładają, że w 2023 r. zostaną odrobione wzrosty kursów walut, do których doszło po napaści Rosji na Ukrainę. Oznacza to spadek kursu euro w kierunku 4,40 zł, a dolara poniżej 4 zł. Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku.

Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu.

See also:  Dlaczego Nie Mog Zainstalować Aplikacji Na Telefonie

Jaką walutę warto teraz kupić 2023?

W jakiej walucie trzymać oszczędności w 2023 roku? W co inwestować? – Perspektywy na kolejne lata i przewidywania ekonomistów dotyczące rynku walutowego pomogą Ci odpowiedzieć na pytanie, w jakiej walucie trzymać oszczędności w 2023 roku i w które waluty inwestować w celu wypracowania największego poziomu stopy zwrotu.

 1. W jakiej walucie zatem oszczędzać? W 2023 roku prawopodobnie odpowiedni będzie wybór euro, dolara amerykańskiego czy franka szwajcarskiego.
 2. Seria podwyżek głównych stóp procentowych w naszym kraju w minionym roku nie spowodowała na razie umocnienia się złotówki wobec najważniejszych walut na świecie.

Raczej pozostanie ona słaba w 2023 roku, co zwiększa zainteresowanie konsumentów trzymaniem swoich oszczędności w walutach obcych oraz prowadzenia inwestycji z ich udziałem. Aby wiedzieć, kiedy zainwestować np. w dolara amerykańskiego i czy warto to zrobić, dobrze jest posłużyć się indeksem tej waluty – DXY – obrazującym to, jakie są wahania cenowe na rynku i kiedy dolar rzeczywiście jest na tyle tani, że jego cena staje się atrakcyjna dla kupujących.

Zasadniczo oszczędzanie w walutach obcych i inwestowanie w nie może okazać się w 2023 roku dobrym pomysłem – wszystko przez rosnącą inflację w Polsce i brak realnych, atrakcyjnych ofert na lokaty bankowe złotówkowe, Co prawda nie ma ich również w przypadku depozytów walutowych, ale oszczędzanie w walutach obcych wcale nie musi oznaczać kupowania walut i składania ich w banku na depozycie terminowym.

Spróbuj wytypować sam waluty, których wartość jest stabilna, a do tego nie są na tyle drogie, aby nie dało się w nie zainwestować z zyskiem czy trzymać w nich swoich oszczędności. Skoro euro czy dolar kosztować będą nadal w 2023 roku dużo, co sprawdzisz na wykresach wyceny głównych walut światowych, lepiej skorzystaj z możliwości kupienia takich jak korony norweskie czy szwedzkie.

Jaki będzie kurs euro w 2023?

NBP nr 189/A/NBP/2023. Średni kurs euro w tym dniu to 4,6356 zł. Tabela kursów średnich NBP z 29 września 2023 roku – NBP nr 189/A/NBP/2023. * Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

Czy euro wzrosnie w 2024?

Przewidywania kursu EUR/USD – Po omówieniu sytuacji makroekonomicznej obu walut, Deutsch postawił na wyznaczenie konkretnych poziomów dla kursu pary walutowej EUR/USD. Strateg przewiduje, że notowania eurodolara do końca roku wyniosą 1,12. – Do końca roku przewidujemy, że kurs wymiany EUR/USD będzie wynosił około 1,12, czyli tylko nieznacznie wyższy niż obecnie – powiedział Deutsch.

 • Przy okazji projekcji podał argumenty stojące za taką perspektywą pary walutowej EUR/USD.
 • Słabe dane gospodarcze zmniejszają prawdopodobieństwo podniesienia stóp procentowych przez EBC we wrześniu, co uniemożliwiłoby strefie euro dalsze zmniejszanie różnicy w stopach procentowych między Strefą Euro a Stanami Zjednoczonymi – dodał.

Zespół rynkowych badaczy z Berenberg wskazuje na euro w dłuższej perspektywie. Deutsch wyraźnie stawia na ożywienie gospodarcze w strefie euro w 2024 roku, co stanowić będzie o sile waluty Eurolandu. Deutsch przewiduje, że euro może wzrosnąć nawet do 1,18 wobec dolara do końca 2024 roku.

Ile będzie kosztować euro w 2023?

Kurs euro do złotego PLN/EUR 29.09.2023. Kurs euro – 29.09.2023. W piątek za jedno euro (EUR) trzeba zapłacić 4.6354 zł.

W jakiej walucie trzymać oszczędności 2023?

Dolar amerykański – Jedną z najczęściej rozważanych walut obcych na rynku walutowym jest dolar amerykański. W wielu aspektach stanowi on globalny punkt odniesienia. Kurs dolara jest stałą obserwowaną przez inwestorów i analityków na całym świecie. Wielu ekspertów uważa, że dolar amerykański jest jednym z najbezpieczniejszych aktywów, zwłaszcza w czasach kryzysów i że jest to jeden z najlepszych pomysłów, aby trzymać oszczędności w obcych walutach.

W jaki dzień tygodnia najlepiej kupić euro?

Pięć praktycznych rad, dzięki którym tanio kupisz walutę Trafiłeś na świetną ofertę last minute, wybrałeś opcję all inclusive. Zanim jednak wyjedziesz na wymarzone wakacje, musisz jeszcze wymienić walutę. Podpowiadamy jak zrobić to tanio i bezpiecznie.1.

 1. Wybierz walutę Przygotowując się do podróży, należy sprawdzić, jaka waluta obowiązuje w danym kraju.
 2. Może się bowiem okazać, że nawet zabierając ze sobą popularne dolary, będziemy mieli problemy.
 3. Dobrym przykładem jest Kuba.
 4. Planując podróż do tego kraju, należy kupić euro.
 5. Posiadanie dolarów jest niezgodne z miejscowym prawem.

Z tego powodu nie możesz nimi płacić w restauracji lub za taksówkę.2. Kupuj systematycznie Jeżeli na co dzień nie śledzisz rynku walutowego, wybranie właściwego momentu na wymianę pieniędzy jest bardzo trudne. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem będzie systematyczność.

 1. Planując wyjazd warto robić zakupy partiami, a nie wymieniać całość za jednym razem.
 2. Dzięki takiej ostrożności możemy skorzystać ze sprzyjających zmian kursu.
 3. Natomiast jeśli wartość kupowanej waluty wzrośnie, daje nam to szansę na uśrednienie ceny.3.
 4. Wybierz dobry dzień Jeżeli już zdecydowałeś się na kupowanie walut partiami, efekt będzie znacznie lepszy, jeśli dodatkowo dobrze wybierzesz dzień tygodnia.

Jak pokazują statystki, są lepsze i gorsze dni na zakupy w kantorze. Który jest najlepszy? Złotej recepty nie ma. Podpowiadamy jednak na przykładzie dolarów i euro. Analizując dane od początku 2014 r., można zauważyć, że w tym okresie dolar był najdroższy w piątki. Dlaczego Euro Spada

Tabela pokazuje, jak często dany dzień tygodnia był momentem spadku kursu euro lub dolara do najniższego poziomu w danym tygodniu. Zestawienie na podstawie danych od początku 2014 r. Dane: Bloomberg. Opracowanie: Cinkciarz.pl

4. Korzystaj z serwisów internetowych Najlepsze kursy walutowe są oferowane przez kantory internetowe. Największy w kraju serwis wymiany walut Cinkciarz.pl ma w ofercie aż 24 waluty. Ich wymiana w sieci jest tańsza w stosunku do ofert banków lub kantorów stacjonarnych.

 1. Co więcej, jest znacznie wygodniejsza i bezpieczniejsza niż kupowanie waluty w tradycyjnym „okienku”.
 2. Z usług serwisów wymiany walut warto korzystać także po powrocie z wycieczki.
 3. Wymieniając w Cinkciarz.pl 1 tys.
 4. Euro na złotówki można zaoszczędzić nawet 276 zł.5.
 5. Zabierz ze sobą kartę walutową Podróżowanie z gotówką jest stosunkowo niebezpieczne.

Pieniądze łatwo zgubić. Możemy też paść ofiarą kradzieży. Z kolei płacenie za granicą kartą kredytową, przypisaną do konta w złotówkach, po prostu się nie opłaca. Zdecydowanie lepszym pomysłem są karty walutowe. Takie rozwiązanie pozwala sporo zaoszczędzić.

 • W przypadku karty Cinkciarz.pl transakcje bezgotówkowe są bezpłatne.
 • Poza tym korzystamy nie tylko z atrakcyjnych kursów oferowanych przez kantory internetowe, ale też unikamy wielu zbędnych kosztów, np.
 • Przewalutowania.
 • Co więcej, karty walutowe zapewniają znacznie większą wygodę oraz bezpieczeństwo zawieranych transakcji.

Kurs na żywo. Aktualizacja: 30s Kursy dla 50 000 jednostek waluty. Karta wielowalutowa

Jaka cena euro jutro?

Kurs euro EUR do złotego PLN wynosił 4.4758.

O której godzinie najlepiej wymieniać walutę?

Rynek międzybankowy, o której godzinie wymieniać walutę? – Wymiana walut kojarzy się przede wszystkim z kantorami, ale banki oraz nowoczesne fintechy również ją umożliwiają. Ich oferty zwykle są bardziej korzystne, ale trzeba wiedzieć, w jakich godzinach można dokonać transakcji, aby było to najbardziej opłacalne.

Najlepiej oczywiście wymieniać waluty w dni robocze w godzinach od 9 do 17 (dotyczy to par watowych ze złotówką). Wtedy właśnie rynek miedzy bankowy, na którym banki wymieniają miedzy sobą pieniądze, jest najbardziej płynny. Przeciętny kowalski nie ma dostępu do tego rynku, ze względu na minimalną wielkość transakcji i formę jej rozliczenia.

W praktyce średnia wartość wymiany oscyluje w granicach 5-10 mln jednostek waluty (kupno np. EURO czy USD). Do dyspozycji oprócz wymiany środków w placówce banku mamy dynamiczne przewalutowanie DCC, przewalutowanie przez organizację karty płatniczej, transakcję z konta walutowego zasilonego wcześniej, internetowy kantor banku czy wymianę środków przez rachunek inwestycyjny na rynku Forex (którego fundamentem jest własnie rynek miedzy bankowym).

See also:  Dlaczego Shopee Sie Zamyka

Ile kosztuje 1 euro na dzień dzisiejszy?

Kurs euro w kantorach 4.62 EUR/PLN – Cena forex, przelicznik, wykresy, NBP.

Kiedy najlepiej wymienić euro na złotówki 2023?

Jak prognozuje Sawicki, pierwsza połowa 2023 r. prawdopodobnie nie przyniesie istotnych przetasowań w notowaniach walut. Pozytywnego zaskoczenia dla zwolenników mocnej polskiej waluty możemy spodziewać się natomiast w drugiej połowie 2023 r. To wtedy – w ocenie analityka – kapitał może wrócić na rynki wschodzące, na czym skorzystałyby tzw.

Co ma wpływ na kurs euro?

Kursy walut – od czego zależą? Kursy walut są uzależnione przede wszystkim od relacji między podażą a popytem. Jeżeli zapotrzebowanie na daną walutę jest większe niż jej dostępność na rynku – popyt przewyższa podaż – to jej kurs wzrasta i odwrotnie. Czynników kształtujących podaż i popyt na dane, a tym samym ich notowania, jest wiele, a najważniejsze z nich to:

stopy procentowe : ich wzrost (lub jego zapowiedź) zwiększa atrakcyjność danej waluty – inwestorzy chętniej ją kupują, co sprawia, że popyt na nią rośnie, a jej podaż spada. Analogiczna sytuacja ma miejsce w sytuacji, gdy stopy procentowe zostają obniżone – wówczas zapotrzebowanie na daną walutę jest mniejsze niż jej ilość na rynku, przez co wartość waluty obniża się; poziom inflacji: wysoka inflacja przekłada się najczęściej na podwyższenie stóp procentowych, co zwiększa wartość danej waluty. Jeżeli jednak zjawisko ma charakter długotrwały, to doprowadza do zmniejszenia siły nabywczej waluty. Przyczyniając się do wzrostu ceny towarów i usług eksportowanych w danej walucie, wysoka inflacja zmniejsza zainteresowanie importerów, a tym samym – liczbę transakcji handlowych w tejże walucie. W takiej sytuacji popyt na wspomnianą walutę spada, a jej kurs jest słabszy niż notowania walut głównych partnerów handlowych; wzrost gospodarczy : może wpływać na notowania waluty krajowej dwojako. Początkowo zwiększa jej notowania – wyższe PKB w USA sprawia, że dolar staje się atrakcyjniejszy dla zagranicznych inwestorów. Wzrost gospodarczy wpływa też na polepszenie bilansu handlowego, zwiększając eksport towarów i usług ze Stanów Zjednoczonych. O ile jednak początkowo zjawisko to wpływa pozytywnie na notowania USD, stymulując popyt na tę walutę, o tyle w dłużej perspektywie może doprowadzić do deprecjacji dolara – większa aktywność importerów sprawia bowiem, że jego podaż na globalnym rynku rośnie, a w konsekwencji kurs spada; wydarzenia polityczne i społeczne: doniesienia o niekorzystnej sytuacji w danym kraju sprawiają, że zainteresowanie inwestowaniem w jego walutę maleje. Tym samym waluta taka traci na wartości, a jej kurs spada.

Co się dzieje z kursem euro?

2023-09-22 10:02 Kurs euro zszedł do 4,60 zł. Niżej nie będzie? Po niedawnym odreagowaniu kurs euro ustabilizował się w pobliżu poziomu 4,60 zł. W średnim terminie złotemu nie sprzyja ani polityka RPP, ani droga ropa naftowa, ani też sytuacja na rynkach światowych.

Jaka waluta spada najbardziej?

W jakiej walucie trzymać oszczędności? Jaką walutę warto teraz kupić? – Polacy najczęściej trzymają oszczędności w złotówkach. To naturalna reakcja i wybór wynikający z przyzwyczajenia. Wartość złotówki wobec walut światowych, zwłaszcza dolarów amerykańskich, euro, franków szwajcarskich czy funtów brytyjskich, jest jednak chwiejna.

 • Na spadek wartości pieniądza w czasie, w tym także narodowej waluty, wpływa sytuacja inflacyjna w Polsce.
 • Jesteśmy państwem, który ma jeden z najwyższych wskaźników inflacji spośród 36 krajów OECD.
 • Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Narodowy Bank Polski w grudniu 2022 roku ceny w Polsce wzrosły w ciągu roku przeciętnie o 14,4 proc.

To najwyższy taki wzrost od końca 2000 roku. NBP nie ma pozytywnych informacji dla oszczędzających w złotówkach, ponieważ wysoki poziom inflacji obserwowany będzie również w 2023 roku. Rząd przygotował program zmniejszający skutki inflacji: Tarcza antyinflacyjna i dodatek osłonowy.

Co obejmują i na jakich kryteriach? Od marca 2020 roku złoty pozostaje najsłabszy w historii w stosunku do dolara amerykańskiego, a od marca 2021 roku – również w stosunku do euro. Natomiast frank szwajcarski jest najdroższy w historii. Nie ulega wątpliwości, że polska waluta jest obecnie słaba. Na międzynarodowym rynku uznaje się ją za egzotyczną.

Natomiast dolar czy euro to powszechnie akceptowalne waluty światowe, tzw. major, które mogą pomóc w zachowaniu wartości pieniądza w czasie. Globalne umocnienie się dolara i osłabienie euro powoduje osłabienie innych walut europejskich, w tym złotego. Jednocześnie narodowy Bank Polski od dłuższego czasy prowadzi politykę osłabienia złotówki, aby wspierać eksport.

Kiedy opłaca się kupić euro?

Kiedy najlepiej kupić euro i dolary na wakacje? To oczywiste, że planując zagraniczne wakacje, należy odpowiednio wybrać moment, w którym kupimy euro lub dolary. Nie każdy ma jednak świadomość, jak pomocny w tym zadaniu może być kalendarz – uważa Piotr Lonczak, analityk walutowy Cinkciarz.pl.

Zobaczcie sami. Rynki finansowe podlegają mniejszej lub większej sezonowości. Możemy zaobserwować różne prawidłowości wynikające z upływu czasu. Każdy giełdowy inwestor zna powiedzenie „sell in May and go away” lub pojęcie „rajdu Świętego Mikołaja”. Pierwsze oznacza, że maj często poprzedza letnie spadki.

Drugie podpowiada, że grudzień jest okresem wzrostów indeksów z myślą o poprawie wyników funduszy inwestycyjnych przed zakończeniem roku. Tak już było Na rynku walutowym można dostrzec podobne prawidłowości. Okazuje się, że wczesna wiosna, szczególnie kwiecień oraz maj, były w ostatnich latach bardzo dobrym momentem na kupno euro oraz dolara, np. Dlaczego Euro Spada Dlaczego Euro Spada Tabele zawierają podsumowanie zmian średniego dziennego kursu zamknięcia dolara i euro w wiosennych miesiącach, odpowiednio w stosunku do lipca i sierpnia. Przykład: kurs euro w kwietniu 2010 r. był o 5 proc. niższy w stosunku do lipca br. Zestawienie z lat 2010-14.

Dane Bloomberg. Opracowanie Cinkciarz.pl Na przykład, jeżeli w latach 2010-2014 kupowalibyśmy euro w kwietniu na zaplanowane wakacje w lipcu, to aż cztery razy z rzędu wyszlibyśmy na plus (lata 2010-2013). Tylko w ub.r. było inaczej. Przez ostatnie pięć lat kurs euro w kwietniu był niższy niż w lipcu średnio o 1.6 procent.

Chociaż maj był gorszym momentem na zakup, to w porównaniu do lipca i tak zyskiwalibyśmy w latach 2010, 2011 i 2013. Podobnie sprawy wyglądają w przypadku dolara. Tutaj jednak można było zaoszczędzić jeszcze więcej. Kurs amerykańskiej waluty był w kwietniu średnio o 4.4 proc.

 • Lepszy niż w lipcu i o 3.8 proc.
 • Korzystniejszy niż w sierpniu.
 • Wiecień 2015 r.
 • Jest bardzo udany dla złotego.
 • Jego wartość w stosunku do euro wzrosła do najwyższego poziomu od 2011 r.
 • Przez chwilę euro spadło nawet poniżej 4 zł, co potwierdza tendencję z ostatnich czterech lat.
 • Jednak w przypadku dolara jest już inaczej.

Kurs amerykańskiej waluty osiągnął w marcu najwyższy od 2004 r. poziom i wciąż jest stosunkowo drogi. Planuj z głową Do omawianych przez nas tendencji należy jednak podchodzić ze zdrową rezerwą. Bardzo silny dolar sugeruje raczej, aby spodziewać się spadków jego wartości oraz oczekiwać lepszej okazji do zakupów w kolejnych miesiącach.

Odmiennie jest w przypadku euro. Jego wyjątkowo niski kurs wobec dolara i złotego może podpowiadać, że prawdopodobieństwo odbicia z najniższych poziomów od wielu lat jest stosunkowo większe. Ostatnie lata pokazały, że wcześniejsze planowanie zakupów walut z myślą o wakacyjnym wyjeździe, pozwalało zaoszczędzić sporo pieniędzy.

Polowanie na dołki, czyli czekanie na najlepszy możliwy kurs, jest jednak bardzo trudną sztuką i rzadko kiedy kończy się sukcesem. Bezpieczniejszym podejściem jest natomiast systematyczne kupowanie walut. Można byłoby zacząć już w tym miesiącu. To pozwoli nam skorzystać z sezonowości na rynku walutowym, a w razie pomyłki uśrednimy koszty i ograniczymy ryzyko przepłacenia.