Dlaczego Benedykt Abdykowa

Dlaczego papież Benedykt zrezygnował z kapłaństwa?

Papież emeryt Benedykt XVI w wieku 95 lat. Papież Benedykt XVI zmarł w wieku 95 lat. W odosobnieniu, jako emerytowany papież, przeżył 9 lat. Jako powód swojej decyzji w 2013 roku podał zaawansowany wiek, pogarszający się stan zdrowia i zmęczenie. W chwili abdykacji Benedykt XVI miał 85 lat.

 1. Ilu papieży rezygnowało dobrowolnie? Ostatnim papieżem przed Benedyktem XVI, który zrezygnował z papiestwa dobrowolnie, był Celestyn V.
 2. Piotr Angelari de Murrone był skromnym mnichem benedyktyńskim, który na tronie Piotrowym zasiadł w wyniku próby zażegnania impasu trwającego ponad dwa lata konklawe.

Piotr Angelari był, jako eremita niezwiązany z żadną z konkurujących frakcji i człowiek cieszący się powszechną opinią wyjątkowej pobożności, kandydatem kompromisowym. Nazywany był „papieżem anielskim”, bo oczekiwano, że odnowi Kościół – tak się w pewnym sensie zresztą stało, bo Celestyn wprowadził zakaz opuszczania miejsca, gdzie odbywa się konklawe przez kardynałów, dzięki czemu już nigdy nie doszło do tak długiej przerwy w wyborze następcy św.

 • Piotra. Celestyn V zasiadał na tronie Piotrowym niespełna pół roku.
 • Skromnego, niewykształconego mnicha chłopskiego pochodzenia przerosły meandry wielkiej polityki i trudy kierowania administracją kościelną.
 • Papież zlecił dwóm specjalistom od prawa kanonicznego, Benedetto Gaetaniemu i Gerardo Bianchiemu, sprawdzić, czy rezygnacja z urzędu jest możliwa.

Po uzyskaniu odpowiedzi twierdzącej, ogłosił swoją decyzję 13 grudnia 1294 roku, po czym resztę życia spędził jako pustelnik. Dlaczego Benedykt Abdykowa Celestyn V. Fot.: Wikimedia Commons/dp Ostatnim papieżem, który zrezygnował z tronu Piotrowego przed Benedyktem XVI był Grzegorz XII. Zakończył w ten sposób tzw. schizmę zachodnią. W XV wieku było jednocześnie bowiem aż trzech dostojników, którzy rościli sobie prawo do miana następcy św.

 • Piotra: w Rzymie, Pizie i Awinionie.
 • Sprawę miał rozwiązać sobór w Konstancji.
 • Jego decyzją wszyscy trzej papieże mieli zrezygnować z funkcji.
 • Papieża pizańskiego Jana XXIII pojmano i zdetronizowano.
 • Papież awinioński Benedykt XIII nie podporządkował się decyzji soboru i do końca życia pozostał antypapieżem.

Urzędujący w Rzymie Grzegorz XII wyraził gotowość do ustąpienia, ale wyłącznie przed soborem, który sam zwoła (sobór w Konstancji był zwołany przez Jana XXIII), tak się więc stało. Do abdykacji doszło 4 lipca 1415 roku. Ciemne pierwsze wieki Decyzje Benedykta XVI i Celestyna V są o tyle wyjątkowe w historii papiestwa, że podjęte przez nich obu z własnej woli, bez bezpośredniego zewnętrznego nakazu soboru, władzy świeckiej lub prześladowań zagrażających samej ciągłości urzędu biskupa Rzymu.

 1. Ale w dziejach Kościoła rezygnacji papieży było kilka – nawet jeśli weźmie się pod uwagę tylko papieży prawowitych, a nie tzw.
 2. Antypapieży.
 3. Pierwsze wieki chrześcijaństwa, obfitujące w liczne prześladowania Kościoła, mogły być świadkami kilku rezygnacji papieży.
 4. Mogły, bo w większości przypadków brakuje jednoznacznego potwierdzenia w źródłach.

Pierwsze udokumentowane zrzeczenie się urzędu papieskiego datuje się na rok 235. Osiemnasty z kolei papież, św. Poncjan, został skazany przez cesarza Maksymina Traka na dożywotnie zesłanie i ciężkie roboty w kopalniach Sardynii. Dla zachowania ciągłości posługi biskupiej w Rzymie złożył rezygnację i nakazał wspólnocie wybór swojego następcy.

Podobnie miał zachować się – choć tutaj jesteśmy skazani na tradycję – św. Klemens, trzeci następca św. Piotra, który został przez cesarza Trajana zesłany do Pontu i tam poniósł męczeńską śmierć. Niejasne są za również dzieje św. Marcelina i Liberiusza. Pierwszy miał wyprzeć się wiary między 302 a 304 rokiem, podczas prześladowań za panowania Dioklecjana, a więc automatycznie zrzec się godności biskupiej, następnie nawrócić się ponownie i umrzeć na wygnaniu.

Drugi z kolei miał ustąpić z posługi pod naciskiem cesarza Konstancjusza II, protektora arianizmu, ale nie wiadomo, czy doszło do rezygnacji z biskupstwa (osadzony wówczas na tronie Piotrowym Felix zaliczany jest w poczet antypapieży). Papieże i cesarze Z papieskiego tronu zrzucony został natomiast św.

 1. Sylweriusz.
 2. Jako człowiek zawdzięczający sakrę biskupa Rzymu protekcji wodza Gotów Teodahada był nie do zaakceptowania przez Bizancjum, które w 537 roku zdobyło Wieczne Miasto.
 3. Wódz wschodniego cesarstwa Belizariusz uznał papieża za zdrajcę i wypędził z Rzymu.
 4. Nie do końca pewne jest, czy Sylweriusza zmuszono do zrzeczenia się godności papieskiej na rzecz następcy (wyznaczonego oczywiście przez Bizantyjczyków) Wigiliusza, pewne jest natomiast, że papież zmarł śmiercią głodową na wygnaniu.

Władcy imperium wschodniorzymskiego również później rościli sobie prawo do zatwierdzania wyboru papieża. Na tym tle doszło do kolejnej rezygnacji biskupa Rzymu. Chodzi o Marcina I, który nie czekał na potwierdzenie z Konstantynopola. Naraził się tym samym cesarzowi Konstansowi II.

Papież został pojmany i na wyczerpujących torturach zmuszony do akceptacji wyboru (dokonanego już pod czujnym okiem Bizancjum) swojego następcy Eugeniusza I. Na podobnym tle rozegrały się wydarzenia, które swój początek biorą w połowie X wieku i wiązały się z postacią Jana XII. Papież, wybrany w wieku zaledwie 18 lat, stał się uosobieniem moralnej zgnilizny, która toczyła Kościół.

Bardziej niż sprawy duchowe interesowały go kwestie doczesne: orgie z prostytutkami urządzane w Pałacu Laterańskim i polityczne machinacje wymierzone w cesarza Ottona I Wielkiego. W końcu papieża mieli dość zarówno zyskujący na sile kościelni reformatorzy, jak i władca, który zajął Wieczne Miasto w 963 roku i zmusił biskupa-rozpustnika do ucieczki.

Synod zwołany pod okiem Ottona zdetronizował Jana i obwołał biskupem Rzymu Leon VIII. Jego rywal nie dał jednak za wygraną i władza w Wiecznym Mieście jeszcze kilkakrotnie przechodziła z rąk do rąk. Sporu nie zakończyła nawet śmierć Jana XII, bo na jego miejsce lud rzymski wybrał sobie Benedykta V, zmuszając Leona VIII do ucieczki.

Otton obstawał oczywiście nadal za swoim protegowanym i w czerwcu 964 roku ponownie wkroczył do Rzymu, doprowadzając tym razem do rezygnacji Benedykta V. W czerwcu 1009 roku z funkcji papieża zrezygnował również Jan XVIII, ale okoliczności tej decyzji, ze względu na brak źródeł, pozostają niejasne.

 1. Niechlubny rekordzista Prawdziwym rekordzistą pozostaje jednak Benedykt IX, który aż dwa razy powracał na tron Piotrowy.
 2. Najpierw, bez oficjalnego złożenia go z urzędu, zastąpiony został w następstwie powstania roku 1045 Sylwestrem III, tylko po to, by chwilę potem zrezygnować dobrowolnie z godności na rzecz swojego ojca chrzestnego, który przyjął imię Grzegorza VI.

W ten galimatias wkroczył król niemiecki Henryk III Salicki – marzył on o godności cesarskiej, którą zatwierdzić mógł jedynie papież. Pytanie tylko, który? Władca zwołał więc synod. Jego decyzją z urzędu złożono oficjalnie Sylwestra III i Benedykta IX oraz zmuszono Grzegorza VI do rezygnacji.

 1. Wybrano też nowego papieża: Klemensa II, który rzecz jasna czym prędzej włożył cesarski diadem na skronie Henryka.
 2. Na tym nie koniec jednak kariery Benedykta IX, gdyż wrócił on jeszcze na tron Piotrowy dzięki suto opłaconej woli ludu rzymskiego po nagłej śmierci Klemensa.
 3. Nie zagrzał jednak na nim długo miejsca, bo wojska niemieckie.

Nie podporządkował się jednak kolejnemu synodowi, który stawiał mu zarzut symonii, czyli kupczenia urzędami kościelnymi. Został za to ekskomunikowany przez św. Leona IX, ale prawdopodobnie pod koniec życia odpokutował swoje winy i papież zdjął ze swojego poprzednika klątwę kościelną.

Co się dzieje z Benedyktem?

W wieku 95 lat zmarł w sobotę emerytowany papież Benedykt XVI – ogłosił dyrektor biura prasowego Watykanu Matteo Bruni. Papież senior zmarł o godzinie 9.34 w dawnym budynku klasztornym Mater Ecclesiae w Ogrodach Watykańskich, w którym mieszkał od swojej historycznej rezygnacji w 2013 roku.

Na co choruje papież Benedykt?

Benedykt XVI cierpiał na paraliż postępujący – Choroba, na którą cierpiał papież emeryt, nazywana jest również chorobą Charcota bądź, To bardzo poważne schorzenie, które polega na uszkodzeniu centralnego i/lub obwodowego układu nerwowego. Pierwsze objawy choroby pojawiają się między 50.

A 70. rokiem życia, a przebieg choroby jest bardzo indywidualny. W wyniku postępu SLA dochodzi do zaniku mięśni, osłabienia siły mięśni i pojawienia się drżeń mięśniowych. Najczęściej choroba postępuje powoli i rozwija się przez lata, powodując stopniowe osłabienie. Choroba powoduje również, że mowa pacjenta staje się niewyraźna, a wypowiadanie słów wiąże się z wysiłkiem.27 sierpnia papież emeryt spotkał się z nowymi kardynałami powołanymi przez papieża Franciszka, ale jak wskazuje portal abc.es, stan zdrowia nie pozwolił mu na rozmowę z gośćmi.

O tym, że papież emeryt ma problemy z mówieniem, poinformowano 2 grudnia 2020 r. SLA jest chorobą nieuleczalną, leczenie polega jedynie na łagodzeniu dolegliwości związanych m.in. z bólem pojawiającym się na skutek skurczy mięśni, spastyczności lub przebywania w niewygodnej pozycji.

Osoby chorujące na stwardnienie zanikowe boczne często zmagają się również z wahaniami nastrojów, i lękami. W 1991 r. kardynał Joseph Ratzinger doznał udaru krwotocznego, w wyniku którego osłabił się jego wzrok. Na szczęście zmiana się cofnęła. W 2005 r. po wybraniu Ratzingera na nowego papieża Watykan ogłosił, że papież doznał kolejnego łagodnego udaru.

Francuski Kardynał Philippe Barbarin zdradził również, że papież cierpiał na chorobę serca i przyjmował na stałe leki. Pod koniec 2006 r. Benedykt XVI przeszedł rutynowe badanie serca. W lipcu 2009 r. trafił do szpitala po tym, jak w wyniku upadku złamał prawy nadgarstek.

W 2013 r. tuż po rezygnacji ze stanowiska głowy kościoła mówiono o tym, że papież miał wymieniony rozrusznik serca. Pojawiły się też plotki dotyczące tego, że papież emeryt zmaga się z nadciśnieniem, ale nie zostały one oficjalnie potwierdzone. W sierpniu 2020 r. współpracownicy byłego papieża ujawnili, że ma zapalenie nerwu trójdzielnego.

Cztery miesiące później pojawiła się informacja o problemach z mową. Powiedział wtedy nowym kardynałom na konsystorzu, że „Pan odebrał mi mowę, abym mógł docenić ciszę”. Ostatnie zdjęcia papieża emeryta opublikowane zostały 1 grudnia 2022 r. na fanpage’u Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger – Benedetto XVI.

See also:  Dlaczego Podskakuj KsiążKa

Treści z serwisu Medonet mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a jego lekarzem. Serwis ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, zawartych w Serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

Źródła

 • https://www.medonet.pl/zdrowie/wiadomosci,choroba-papieza-benedykta-xvi,artykul,1677231.html
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Benedict_XVI
 • https://polskieradio24.pl/5/3/Artykul/2028648,Papiez-Benedykt-XVI-choruje-na-postepujacy-paraliz-ujawnil-jego-brat
 • https://www.cbsnews.com/news/former-pope-benedict-very-ill-francis-says-asks-for-prayers/

: Na co zmarł Benedykt XVI? Ta choroba rozwija się stopniowo, ale paraliżuje całe ciało

Kto przyjedzie na pogrzeb Benedykta 16?

Czy pogrzeb będzie miał charakter państwowy? – Uroczystości pogrzebowe Jana Pawła II miały charakter państwowy. Wzięło w nich udział 200 prezydentów i premierów a także przedstawiciele wszystkich wyznań świata, Pogrzeb emerytowanego papieża nie będzie miał charakteru państwowego, ponieważ nie był on już głową Państwa Watykańskiego, w związku z tym na uroczystościach w Watykanie ma pojawić się znacznie mniej przedstawicieli krajów.

 1. W pogrzebie wezmą udział tylko dwie oficjalne delegacje państwowe: z Włoch i Niemiec.
 2. Informację potwierdziło biuro prasowe Watykanu.
 3. Swój przyjazd zadeklarowali także: Zofia, była królowa Hiszpanii, prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa i prezydent Polski Andrzej Duda,
 4. W pogrzebie Jana Pawła II udział wzięło 157 kardynałów, którzy tradycyjnie po śmierci urzędującego papieża przybywają do Watykanu, by wybrać kolejnego papieża.

Liczba kardynałów, którzy wezmą udział w pogrzebie Benedykta, po którym nie odbędzie się konklawe, nie została jeszcze potwierdzona.

Czy papież przeprosił za Kanadę?

Papież w Kanadzie przeprosił rdzenną ludność za zło uczynione przez Kościół Papież Franciszek spełnił w poniedziałek obietnicę i przeprosił rdzennych mieszkańców Kanady na ich ojczystej ziemi za tzw. przymusową asymilację kulturową.

Czy były papież Ratzinger żyje?

Nie żyje Benedykt XVI czwartek, 5 stycznia 2023 r.

Twoja przeglądarka nie obsługuje elemetów audio.

31 grudnia 2022 r., w wieku 95 lat zmarł Benedykt XVI, emerytowany papież. Joseph Ratzinger swój urząd sprawował od 19 kwietnia 2005 roku do 28 lutego 2013 roku, kiedy to zrezygnował z posługi biskupa Rzymu i przeszedł na emeryturę. W maju 2006 r. podczas pielgrzymki do Polski odwiedził również Kraków. Dlaczego Benedykt Abdykowa Fot.W. Majka Kardynał Józef Ratzinger został wybrany papieżem po śmierci Jana Pawła II, wybrał sobie wówczas imię Benedykta XVI. Podczas wizyty w Krakowie w maju 2006 r. Benedykt XVI odprawił m.in. mszę na krakowskich Błoniach. Kraków odwiedziło wówczas ponad milion pielgrzymów. Benedykt XVI został pochowany 5 stycznia 2023 r. w Watykanie. Wizyta Benedykta XVI w Krakowie. Maj 2006 r.W. Majka Wizyta Benedykta XVI w Krakowie. Maj 2006 r.W. Majka Wizyta Benedykta XVI w Krakowie. Maj 2006 r.W. Majka Wizyta Benedykta XVI w Krakowie. Maj 2006 r.W. Majka Wizyta Benedykta XVI w Krakowie. Maj 2006 r.W. Majka Wizyta Benedykta XVI w Krakowie.

Maj 2006 r.W. Majka Wizyta Benedykta XVI w Krakowie. Maj 2006 r.W. Majka Wizyta Benedykta XVI w Krakowie. Maj 2006 r.W. Majka Wizyta Benedykta XVI w Krakowie. Maj 2006 r.W. Majka Wizyta Benedykta XVI w Krakowie. Maj 2006 r.W. Majka Wizyta Benedykta XVI w Krakowie. Maj 2006 r.W. Majka Wizyta Benedykta XVI w Krakowie.

Maj 2006 r.W. Majka Wizyta Benedykta XVI w Krakowie. Maj 2006 r.W. Majka Wstrzymaj TAGI:, Osoba publikująca: Tomasz Róg Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej Data publikacji: 2022-12-31 Data aktualizacji: 2023-01-05 : Nie żyje Benedykt XVI

Ile zarabia papież Franciszek?

Ile zarabia papież? – Sprawa wygląda nieco inaczej w przypadku papieża, który z założenia w ogóle nie otrzymuje pieniędzy. Głowa Kościoła nie otrzymuje pensji „do ręki”, a wszelkie wydatki, jak koszty podróży czy zakwaterowania, pokrywa Watykan. W programie wspomniano, że rocznie jest to około 100 tys.

Jak się czuje papież Ratzinger?

Jak się czuje Benedykt XVI? – Dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej. Matteo Bruni potwierdził, że w ostatnich godzinach nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia emerytowanego papieża. Jako powód podał zaawansowany wiek Benedykta XVI. Przy okazji przedstawiciel Watykanu uspokoił, że sytuacja w tej chwili pozostaje pod kontrolą.

 • Stan zdrowia papieża seniora jest stale monitorowany przez lekarzy.
 • Łączymy się w modlitwie za niego – dodał.
 • Atolicki serwis Vatican News ocenił, że te kilka słów wypowiedzianych przez Ojca Świętego to jasny sygnał, że jeśli chodzi o stan zdrowia Benedykta, sytuacja jest delikatna.16 kwietnia Joseph Ratzinger skończył 95 lat.

Z pełnienia funkcji papieża zrezygnował w lutym 2013 roku. Emerytowany papież mieszka obecnie w klasztorze Matter Ecclesiae na terenie Ogrodów Watykańskich. Benedykt XVI bardzo rzadko pokazuje się publicznie. Od pewnego czasu pojawiają się z kolei pogłoski o jego coraz słabszym stanie zdrowia.

O której godzinie umarł papież Benedykt?

Zmarł Benedykt XVI. Papież senior miał 95 lat Joseph Ratzinger został wybrany na 265. papieża 19 kwietnia 2005 roku. Od 28 lutego 2013 r. był emerytowanym papieżem, po tym, gdy zrzekł się swojego urzędu. Były papież zmarł o godzinie 9.34. Stan emerytowanego papieża Benedykta XVI nie ulega zmianie – podawał w piątek Watykan w komunikacie.

Co ze zdrowiem papieża Franciszka?

Pogarszający się stan zdrowia papieża Końcem marca trafił do szpitala (odwiozła go tam karetka) z powodu problemów z oddychaniem i sercem. Tam zdiagnozowano zapalenie oskrzeli. W lipcu 2021 r. Franciszek przeszedł operację zwężenia jelit — usunięto wówczas ok.

Dlaczego papież jeździ na wózku?

'To dolegliwość, którą kiedyś nazywano »bólem zakonnicy«’ — tak o swoich problemach z poruszaniem się mówił papież Franciszek. Nie jest to jedyna choroba, z którą się zmaga – przeszedł operację jelit. Ojciec Święty coraz częściej porusza się na wózku inwalidzkim.

Na jaką chorobę zmarł papież?

Na co chorował papież Jan Paweł II? „Narządy nie mogły normalnie funkcjonować” Część odnośników w artykule to linki afiliacyjne. Po kliknięciu w nie możesz zapoznać się z ofertą na konkretny produkt – nie ponosisz żadnych kosztów, a jednocześnie wspierasz pracę naszej redakcji i jej niezależność.

 1. Papież Jan Paweł II niemal przez cały okres swojego pontyfikatu zmagał się z chorobami, urazami (m.in. po postrzeleniu przez zamachowca) i wywołanym przez nie osłabieniem organizmu
 2. Problemy ze zdrowiem nie skłoniły go jednak ani do ustąpienia z funkcji papieża, ani do rezygnacji z licznych podróży zagranicznych
 3. Jan Paweł II cierpiał przez wiele lat na chorobę Parkinsona, która znacznie zmniejszyła jego odporność.M.in. z tego powodu jego organizm nie był w stanie zwalczyć silnej infekcji, która ostatecznie spowodowała jego śmierć

Problemy ze zdrowiem nie przeszkodziły papieżowi Janowi Pawłowi II w realizowaniu jego wizji pontyfikatu, która wyrażała się głównie w pielgrzymkach po całym świecie. Odbył 104 podróże zagraniczne, odwiedzając wszystkie zamieszkane kontynenty. W wielu miejscach był pierwszym papieżem w historii, który zaznaczył tam swoją obecność (m.in.

 1. W Wielkiej Brytanii).
 2. Podczas swojego pontyfikatu dziewięć razy odwiedził Polskę, siedem razy Francję i USA.
 3. Na terenie samych Włoch odbył prawie 100 podróży.
 4. Dalszy ciąg tekstu pod materiałem wideo Początkiem trudnej ze względów zdrowotnych drogi papieża był zamach na jego życie, który miał miejsce w maju 1981 r.

na Placu św. Piotra w Rzymie. Został tam postrzelony przez tureckiego zamachowca. Papieża przewieziono natychmiast do rzymskiej kliniki Agostino Gemelli, gdzie poddano go wielogodzinnej operacji chirurgicznej, która uratowała mu życie. Spędził na rehabilitacji w szpitalu 22 dni.

Później wielokrotnie cierpiał z powodu różnorodnych dolegliwości, będących następstwem postrzału. Zamach w Rzymie nie był zresztą jedynym tego typu zdarzeniem. Rok później, kiedy udał się do Fatimy, by podziękować za uratowanie od śmierci, został zaatakowany przez hiszpańskiego byłego duchownego, który usiłował pchnąć papieża bagnetem.

Jednak Jan Paweł II tym razem nie odniósł obrażeń. Kolejne lata przyniosły ze sobą dalsze zmagania zdrowotne Jana Pawła II. W 1992 r. został poddany operacji usunięcia gruczolaka jelita grubego. Usunięto mu też, Rok później upadł podczas audiencji i zwichnął sobie prawe ramię oraz miał niegroźne pęknięcie kości ramieniowej.

Ponownie został zoperowany w klinice Gemelli. W kolejnym roku papież doznał złamania szyjki kości prawego uda, gdy wychodził z łazienki w swym apartamencie. Skończyło się to wszczepieniem tytanowej protezy główki szyjki udowej. Przez kilka miesięcy musiał później chodzić z pomocą laski. Już wtedy miał cierpieć na, która znacząco osłabiała jego organizm.

W czerwcu 1999 r., podczas ósmej podróży do Polski, upadł w swym apartamencie w siedzibie nuncjatury w Warszawie i rozciął sobie głowę. Trzeba było złożyć trzy szwy. Trzy lata później stan zdrowia Jana Pawła II zaczął jeszcze bardziej się pogarszać, a jego sprawność słabła z miesiąca na miesiąc.

Wykryto u niego kolana, co znacznie utrudniło mu realizowanie wszystkich obrzędów religijnych i podróżowanie. To właśnie artretyzm miał zmusić papieża do poruszania się po Watykanie na ruchomej platformie. We wrześniu 2003 r., podczas podróży do Słowacji, stan zdrowia papieża znów zaalarmował opinię publiczną.

Nie tylko nie mógł sam zrobić kroku, ale był bardzo osłabiony. Nie mógł przeczytać przemówienia powitalnego, miał trudności z oddychaniem. Było coraz gorzej, chociaż zdarzały się krótkie okresy lepszego samopoczucia. Symptomy się powtarzały: trudności w oddychaniu, zakłócenia mowy i sprawności w poruszaniu się.

W lutym 2005 r. ostra niewydolność oddechowa zmusiła lekarzy do przeprowadzenia, W ciągu miesiąca miał stracić na wadze 19 kg, odżywiano go za pomocą sondy. To był w rzeczywistości początek końca jego życia. Pod koniec marca papież doznał połączonego z zapaścią sercowo-naczyniową, których bezpośrednią przyczyną była infekcja dróg moczowych.

– Organizm papieża był osłabiony przez chorobę Parkinsona i nie miał siły bronić się, gdy doszło do infekcji dróg moczowych. W jej wyniku toksyny zakaziły krew, a główne narządy nie mogły normalnie funkcjonować – powiedział tuż po śmierci papieża kardiolog, dr Stefan Karczmarewicz z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, cytowany przez serwis Naukawpolsce.pl.

Według aktu zgonu papież przeszedł zapalenie dróg moczowych, po którym doszło do niewydolności nerek, a następnie do zakażenia krwi (sepsy). Szczegóły choroby wyjaśnił dr Karczmarewicz: „Konsekwencją niewydolności nerek jest zaburzenie procesu regulacji objętości krwi krążącej w organizmie. Nadmiar krążącej krwi, do którego najprawdopodobniej doszło u papieża, upośledza układ krążenia i wymaga od niego dodatkowej pracy przy pompowaniu krwi.

To dodatkowo silne obciążenie dla człowieka, który ma serce osłabione chorobą Parkinsona”. Co się dzieje z ciałem po śmierci? | Polska Grupa Infograficzna / Polska Grupa Infograficzna Treści z serwisu Medonet mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a jego lekarzem. Serwis ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny.

See also:  Dlaczego KrLik Tupie

https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C19508%2Ckarta-kliniczna-karola-wojtyly.html

: Na co chorował papież Jan Paweł II? „Narządy nie mogły normalnie funkcjonować”

Kto przyjechał na pogrzeb Benedykta?

Msza pogrzebowa Benedykta XVI – W pierwszej takiej mszy w historii uczestniczyły dwie oficjalne delegacje państwowe: z Włoch i Niemiec, czyli ojczyzny Benedykta XVI. W obu byli szefowie państw i rządów: prezydent Włoch Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni oraz prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier i kanclerz Olaf Scholz.

Prywatnie przyjechali przywódcy innych krajów, w tym Polski: prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki, a także prezydent Węgier Katalin Novak czy przywódca Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa. Obecna była królowa matka Zofia z Hiszpanii czy para królewska z Belgii – Filip i Matylda. Większość krajów reprezentowanych było przez ambasadorów przy Stolicy Apostolskiej.

Przybyły liczne delegacje ekumeniczne, a także przedstawiciele innych religii, są reprezentanci rzymskiej wspólnoty żydowskiej i islamskiej. W koncelebrze było około 120 kardynałów na czele z dziekanem Kolegium Kardynalskiego kardynałem Giovannim Battistą Re, który odprawia mszę przy ołtarzu w związku z problemami, jakie ma Franciszek z poruszaniem się.

 • Oncelebrowało też 400 biskupów i 3700 kapłanów.
 • Gdy około 8.45 wyniesiono cyprysową trumnę z Bazyliki świętego Piotra na plac, rozległy się długie brawa wśród wiernych.
 • Do momentu rozpoczęcia mszy pogrzebowej odmawiany był różaniec.
 • Wśród wiernych uczestniczących w mszy pojawił się transparent „Santo subito”.

Wezwanie to przywołuje pogrzeb Jana Pawła II 8 kwietnia 2005 roku, gdy również je podnoszono. Te słowa są wyrazem woli natychmiastowej beatyfikacji i kanonizacji zmarłego.

Co po śmierci Benedykta?

Uroczystości żałobne – Wśród wielu niewiadomych jest m.in. kwestia prowadzenia uroczystości pogrzebowych emerytowanego papieża. Zwykle pogrzebom papieskim przewodniczy dziekan Kolegium Kardynalskiego. W 2005 roku był nim ówczesny kardynał Joseph Ratzinger i to on przewodniczył ostatnim jak dotąd uroczystościom pogrzebowym papieża Jana Pawła II,

 1. Obecnie funkcję dziekana Kolegium Kardynalskiego pełni kardynał Giovanni Battista Re.
 2. Jednak w wypadku śmierci byłej głowy Kościoła „oczekuje się, że pogrzebowi przewodniczyć będzie papież Franciszek” – odnotowało BBC.
 3. Po śmierci urzędującego papieża, do czasu wyboru kolejnego, sprawami zwyczajnymi Kościoła i Watykanu zajmuje się kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego.

Obecnie funkcję tę sprawuje kardynał Kevin Farrell. Ale ponieważ Watykan ma papieża i nie będzie konklawe w celu wybrania nowego, oczekuje się że Farrell „nie będzie odgrywał żadnej roli” po śmierci papieża emeryta – zaznaczył Reuters. Autor: wac//az BBC, Reuters, tvn24.pl Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Gdzie obecnie przebywa Benedykt 16?

Benedykt XVI, który stał na czele Kościoła od 2005 do 2013 roku, zmarł 31 grudnia w wieku 95 lat w rezydencji w Ogrodach Watykańskich, gdzie mieszkał od czasu swej rezygnacji.

Ile papież Polak był papieżem?

Był nim Polak – metropolita krakowski Karol Wojtyła. Nowy papież, 264. w historii Kościoła, przyjął imię Jan Paweł II. Jego pontyfikat trwał prawie 27 lat.

Kto będzie następca papieża Franciszka?

Polak następcą Franciszka? Następcą Franciszka może być kardynał Konrad Krajewski – takie sugestie pojawiają się coraz częściej m.in. we włoskich mediach. Kardynał z Polski jest papieskim jałmużnikiem, prawą ręka biskupa Rzymu w działalności charytatywnej. Dlaczego Benedykt Abdykowa Kardynał Konrad Krajewski / Tomasz Gzell / PAP Konrad Krajewski pełni funkcję papieskiego jałmużnika od sierpnia 2013 roku. Od lat mówi się o jego empatii i otwarciu na niesienie pomocy potrzebującym. W 2018 roku kardynał osobiście przywrócił dostawy prądu w zajmowanym przez 450 osób budynku w centrum Rzymu,

Współpracownik Franciszka zdjął pieczęcie z licznika energii elektrycznej w kamienicy, gdzie dług za prąd sięgał 300 tys. euro. Przywiózł też prezenty mieszkającym tam dzieciom i w imieniu Watykanu wziął pełną odpowiedzialność za swoje działania. Działania Krajewskiego skrytykował wówczas szef włoskiego MSW Matteo Salvini.

Powiedział, że kardynał w tej sytuacji powinien sam uregulować zaległe rachunki. Jałmużnik papieża odniósł się do tej wypowiedzi w jednym z wywiadów. Od momentu, kiedy licznik został ponownie włączony, ja płacę, nie ma problemu – poinformował. Po tym zdarzeniu włoski dziennik „La Repubblica” nazwał kardynała,

Przytoczył też jedną z anegdot świadczącą o skromności duchownego: kiedy ktoś nazwał Konrada Krajewskiego, gdy był jeszcze arcybiskupem, „ekscelencją”, ten kazał mu płacić 5 euro na ubogich. Pytany o tę historię jałmużnik papieża – już wówczas kardynał – odpowiedział: Teraz to co najmniej 10 euro. O kardynale znów zrobiło się głośno w 2020 roku, kiedy podczas pandemii Covid-19 wsparł grupę włoskich transseksualnych prostytutek z Torvaianiki.

Kobiety – pochodzące przede wszystkim z Ameryki Łacińskiej – z powodu braku klientów nie miały środków do życia. Kardynał przekazał potrzebującym paczki żywnościowe z podstawowymi artykułami. Już kilka lat temu amerykański watykanista John L. Allen Jr. stwierdził, że Krajewski mógłby zostać głową Kościoła katolickiego.

 1. Powtórzył to niedawno, biorąc również pod uwagę misję kardynała w ogarniętej wojną Ukrainie.
 2. Watykanista podkreślił, że choć samochód duchownego znalazł się pod rosyjskim ostrzałem, Krajewski nie przerwał swojej wizyty w Ukrainie.
 3. Ilka miesięcy temu w mediach pojawiło się zdjęcie papieskiego jałmużnika, który w Wielki Piątek przyjechał do Borodzianki w obwodzie kijowskim.

„Modlił się tam przed mogiłami i odnalezionymi ciałami, jak na Drodze Krzyżowej” – przekazał Watykan. Wspomniany watykanista uważa, że Krajewski „jest ulepiony z tej samej gliny, co papież Franciszek”. To dlatego jego ewentualną kandydaturę powinni poprzeć postępowi kardynałowie.

Jego polskie pochodzenie powinno z kolei spowodować, że będzie uważany za „doktrynalnie bezpieczniejszego dla tradycjonalistów”. Papież Franciszek zaprzecza doniesieniom, że może pójść w ślady Benedykta XVI i zrezygnować z piastowania urzędu. Wyśmiał te spekulacje m.in. w lipcu w, Nigdy mi to nie przeszło przez myśl.

Nie w obecnej chwili, nie w obecnej chwili. Naprawdę – podkreślał. Równocześnie papież zaznaczył, że już wcześniej powtarzał, iż może kiedyś zrezygnować z papiestwa. Stałoby się tak, gdyby stan zdrowia uniemożliwiał mu dalsze kierowanie Kościołem, Na pytanie, kiedy byłoby to możliwe, papież odpowiedział: „Nie wiem.

Czy papież Franciszek rezygnuję?

Franciszek zaprzecza, by miał takie plany. W rozmowie z agencją Reutera papież Franciszek zaprzeczył doniesieniom, jakoby planował w najbliższej przyszłości zrzec się urzędu. Zdementował także pogłoski o swej rzekomej chorobie nowotworowej żartując, że lekarze nic mu o tym nie mówili.

Ile nasz papież miał lat jak zmarł?

Zasiadał na Stolicy Piotrowej w latach 1978-2005. Jego przesłanie odzwierciedlały słowa wypowiedziane na początku misji: „Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, otwórzcie drzwi jego zbawczej władzy”. Papież Jan Paweł II zmarł w wieku 84 lat.

 • Był jednym z najbardziej wpływowych przywódców przełomu wieków.
 • Pracował, aby budować fundament moralny świata współczesnego i odegrał kluczową rolę w obaleniu komunizmu w Polsce.
 • Pontyfikat Jana Pawła II trwał 26 lat 5 miesięcy i 16 dni.
 • Był trzecim co do długości w historii papiestwa – po św.
 • Piotrze i Piusie IX.

Na datę liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II wybrano 22 października – rocznicę uroczystej inauguracji pontyfikatu. Przy łożu zmarłego w papieskich apartamentach byli najbliżsi współpracownicy Ojca Świętego, m.in.: osobisty sekretarz papieża abp Stanisław Dziwisz, ks.

 • Prof. Tadeusz Styczeń, jego uczeń z KUL, ks.
 • Prałat Mieczysław Mokrzycki (obecnie arcybiskup lwowski) i opiekujące się Janem Pawłem II na co dzień siostry sercanki.
 • Wybrany podczas pamiętnego konklawe 16 października 1978 r.
 • Został 264.
 • Papieżem w dziejach.
 • Był zarazem pierwszym od 455 lat następcą św.
 • Piotra nie-Włochem i pierwszym papieżem Słowianinem.

Dla świata jego wybór był niespodzianką, jeśli nie sensacją, ale dla osób zaangażowanych w życie Kościoła, zwłaszcza watykanistów, Karol Wojtyła już podczas konklawe po śmierci Pawła VI należał do grona papabili. Po jego wyborze na papieża zgodnie podkreślano, że był jak mało kto przygotowany do podjęcia tego zadania.

 1. Miał za sobą przeszłość duszpasterza, wykładowcy, naukowca, filozofa, publicysty, autora książek, biskupa historycznej diecezji, któremu przyszło sprawować rządy w konfrontacji z reżimem komunistycznym.
 2. Wziął też aktywny, twórczy udział w Soborze Watykańskim II.
 3. Nietypowa jak na duchownego była jego przeszłość artystyczna – w młodości występował w teatrze i pisał wiersze, czego – jak się później okazało – nie porzucił także jako papież.

Wiadomość o śmierci papieża ogłosił 100 tys. modlących się ludzi arcybiskup Leonardo Sandri, mówiąc: „Najdrożsi bracia i siostry, o godzinie 21.37 nasz najukochańszy Ojciec Święty Jan Paweł II powrócił do domu Ojca”. W Polsce odejściu papieża towarzyszył dźwięk dzwonu Zygmunta na Wawelu.16 października 1978 r.

Ogłosił wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, a 2 kwietnia 2005 r. żegnał papieża Polaka. Mszy pogrzebowej 8 kwietnia na placu Świętego Piotra przewodniczył kardynał Joseph Ratzinger. Na ceremonię przyjechało kilka milionów ludzi. Obecni byli szefowie państw i rządów oraz koronowane głowy i przywódcy religijni z całego świata.

Była to największa uroczystość pogrzebowa w historii. W czasie mszy widoczne były transparenty z hasłem „Santo subito”, czyli „Święty natychmiast”. Jan Paweł II został pochowany w Grotach Watykańskich. Jego beatyfikacji dokonał papież Benedykt XVI 1 maja 2011 r.

Po niej grób papieża przeniesiono do kaplicy Świętego Sebastiana w bazylice Świętego Piotra, niedaleko Piety Michała Anioła. Odprawiane są tam regularnie msze. Jana Pawła II ogłosił świętym papież Franciszek 27 kwietnia 2014 r. Proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny był rekordowo krótki. Zostało wielkie dziedzictwo, do którego trzeba wrócić – tak o dorobku Jana Pawła II mówił jego długoletni sekretarz kard.

Stanisław Dziwisz. Jan Paweł II, nazwany papieżem pielgrzymem, odbył 104 podróże zagraniczne na wszystkich zamieszkanych kontynentach. Niestrudzenie docierał do obszarów nędzy materialnej i głodu, a także tam, gdzie było łamane prawo do wolności i godnego życia.

See also:  Dlaczego Psy Si Zakleszczają

Który papież żył najdłużej?

Benedykt XVI nie żyje – Urodził się w 1927 r. w Bawarii jako Joseph Ratzinger. Jak większość niemieckich dzieci wówczas został wcielony do Hitlerjugend i trafił do służby pomocniczej obrony przeciwlotniczej. W listopadzie 1944 r. wcielono go do Wehrmachtu.

Pod koniec wojny został internowany w amerykańskim obozie dla jeńców wojennych. Zwolniony w lipcu 1945 r., wstąpił razem ze starszym bratem Georgiem do monachijskiego seminarium. Święcenia kapłańskie obaj bracia otrzymali 29 czerwca 1951 r. Joseph studiował filozofię i teologię. W 1953 r. obronił pracę doktorską, a cztery lata potem uzyskał habilitację.

Dziesięć lat był profesorem na kilku niemieckich uniwersytetach. W 1977 r. został mianowany przez papieża Pawła VI arcybiskupem Monachium i Fryzyngi oraz kardynałem. Cztery lata później papież Jan Paweł II wezwał kardynała Ratzingera do Rzymu i mianował go prefektem Kongregacji Nauki Wiary.

Ile panował Benedykt?

Benedykt XVI Benedictus Sextus Decimus

Joseph Aloisius Ratzinger
Papież Biskup Rzymu Suweren Państwa Watykańskiego
Benedykt XVI (2010)
Cooperatores Veritatis Współpracownicy Prawdy

/td> Kraj działania Niemcy, Watykan Data i miejsce urodzenia 16 kwietnia 1927 Marktl Data i miejsce śmierci 31 grudnia 2022 Watykan Miejsce pochówku Groty Watykańskie Papież Okres sprawowania 19 kwietnia 2005 – 28 lutego 2013 Prefekt Kongregacji Nauki Wiary Okres sprawowania 25 listopada 1981 – 2 kwietnia 2005 Wyznanie katolicyzm Kościół rzymskokatolicki Diakonat 29 października 1950 Prezbiterat 29 czerwca 1951 Nominacja biskupia 25 marca 1977 Sakra biskupia 28 maja 1977 Kreacja kardynalska 27 czerwca 1977 Paweł VI Kościół tytularny Santa Maria Consolatrice al Tiburtino (27 czerwca 1977), diecezja Velletri-Segni (5 kwietnia 1993), diecezje Ostia i Velletri-Segni (30 listopada 2002) Pontyfikat 19 kwietnia 2005 Odznaczenia

Multimedia w Wikimedia Commons

/td>

Cytaty w Wikicytatach

/td> Strona internetowa

table> Sukcesja apostolska

Data konsekracji 28 maja 1977 Miejscowość Monachium Miejsce katedra Najświętszej Marii Panny Konsekrator Josef Stangl Współkonsekratorzy Rudolf Graber Ernst Tewes
Konsekrowani biskupi

/td>

Benedykt XVI ( łac. Benedictus PP. XVI, wł. Benedetto XVI, niem. Benedikt XVI. ; właśc. ⓘ Joseph Aloisius Ratzinger, ˈ j o ː z ɛ f ˈ a l ɔ ʏ z i̯ ʊ s ˈ ʁ a ts ɪ ŋ ɐ ; ur.16 kwietnia 1927 w Marktl, zm.31 grudnia 2022 w Watykanie ) – niemiecki duchowny rzymskokatolicki, profesor nauk teologicznych, arcybiskup metropolita Monachium i Freising (1977–1982), kardynał od 1977 ( najpierw w stopniu prezbitera, w 1993 promowany do stopnia biskupa ), prefekt Kongregacji Nauki Wiary (1981–2005), dziekan Kolegium Kardynalskiego (2002–2005), 265.

Co jest istotą chrześcijaństwa Benedykt XVI?

Benedykt XVI w czasie swoich pielgrzymek po całym świecie nauczał, że „chrześcijaństwo to nie jest system intelektualny, zbiór dogmatów czy moralizm. Chrześcijaństwo to spotkanie, historia miłosna, to wydarzenie '1.

Czy papież Franciszek rezygnuję?

Franciszek zaprzecza, by miał takie plany. W rozmowie z agencją Reutera papież Franciszek zaprzeczył doniesieniom, jakoby planował w najbliższej przyszłości zrzec się urzędu. Zdementował także pogłoski o swej rzekomej chorobie nowotworowej żartując, że lekarze nic mu o tym nie mówili.

Czy papież może abdykować?

Abdykacja papieża – jak to wygląda od strony prawnej Ten tekst przeczytasz w 1 minutę Papież Benedykt XVI / Newspix / Evandro Inetti Z powodu podeszłego wieku papież abdykuje 28 lutego. Tak decyzję o rezygnacji z urzędu tłumaczył Benedykt XVI w czasie konsystorza zwyczajnego w Watykanie. Ksiądz profesor Józef Wroceński z Katedry Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wyjaśnia, że ta informacja to na razie tylko zapowiedź decyzji.

W momencie jej ogłoszenia 28 lutego rozpocznie się wakat w Watykanie. Ksiądz Wroceński wyjaśnia też, że kanoniczne przewiduje możliwość abdykacji papieża. Abdykacja jest możliwa przy spełnieniu 2 warunków. Po pierwsze, papież podejmuje decyzję w sposób dobrowolny i musi być ona ujawniona. Prawo kanoniczne nie określa formy ogłoszenia tej postanowienia o abdykacji.

Zarazem prawo – tłumaczy duchowny – nie wyjaśnia wobec kogo papież ma ujawnić decyzję, ponieważ pełniąc najwyższy urząd w Kościele nie składa rezygnacji na czyjeś ręce, tylko podejmuje decyzję. Ksiądz Wroceński wyjaśnia też, że po 28 lutego, dziekan Kolegium Kardynalskiego zwołuje Kolegium, które zarazem przejmuje władzę nad Kościołem.

Następnie Kolegium podejmuje decyzję o zwołaniu konklawe, czyli określa termin wyboru nowego papieża. Zarazem papież, który złożył rezygnację, przechodzi na emeryturę. Prawo określa, że od 15 do 20 dni od wakatu ma być zwołane, Papież oświadczył, że dla sprawowania powierzonej mu funkcji potrzebna jest zarówna siła psychiczna, jak i fizyczna, z którą Benedykt XVI ma problemy.

W związku z tym papież uznał swojego niezdolność do wykonywania powierzonej mu posługi. Benedykt XVI dodał, że „(.) rezygnuję z posługi Biskupa Rzymu, Następcy Piotra, powierzonej mi przez Kardynałów 19 kwietnia 2005 roku, tak, że od 28 lutego 2013 roku, od godziny 20.00, rzymska stolica, Stolica św.

Ile było abdykacji papieża?

Dział: Polityka –

Polityka opublikowano: 2013-02-11 19:09:07+01:00

Dlaczego Benedykt Abdykowa Giulio Cessare Bedeschini / Wikipedia Abdykacja papieża Benedykta XVI będzie trzecią w historii Kościoła – powiedział PAP historyk Kościoła o. dr Arkadiusz Smagacz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W przeszłości abdykowali już: papież Celestyn V w 1294 r.

Oraz papież Grzegorz XII w 1415 r. Najbardziej znaną jest abdykacja Celestyna V. Wybrany na papieża 5 lipca 1294 r. Wcześniej był mnichem benedyktyńskim i pustelnikiem. Nazywany był papieżem anielskim, ponieważ oczekiwano od niego, że w trudnej wówczas sytuacji odnowi Kościół – powiedział o. Smagacz. Celestyn V był papieżem przez kilka miesięcy.

Jak zaznaczył o. Smagacz, powody jego ustąpienia nie są do końca jasne. Wiadomo, że Celestyn V chciał oddalić się na pewien czas na modlitwę w odosobnieniu i na ten okres chciał przekazać władzę papieską kardynałom. Kardynałowie uznali jednak, że to niemożliwe, aby papież zwalniał się z obowiązków papieskich i przekazywał władzę komuś innemu.

Papież wtedy abdykował – decyzję o abdykacji ogłosił 13 grudnia 1294 r.O. Smagacz powiedział, że Celestyn V był świadomy trudności swego pontyfikatu, ale też i tego, że nie będzie w stanie tym trudnościom sprostać. Jego życie jako pustelnika było mocno oddalone od spraw ówczesnego świata i spraw Kościoła w świecie – zaznaczył.

Następcą Celestyna V został Bonifacy VIII. Obawiał się on, że wokół Celestyna V mogłaby się gromadzić jakaś opozycja, dlatego umieścił go w odosobnieniu, gdzie ten zmarł. Oskarżano potem Bonifacego VIII, że przyczynił się do śmierci swego poprzednika. Inny przypadek abdykacji wydarzył się w czasach wielkiej schizmy zachodniej Kościoła.

W 1378 r. część kardynałów francuskich, nie zgadzając się na ówczesnego papieża, który był w Rzymie – Urbana VI – wybrała antypapieża Klemensa VII. Klemens VII powrócił do Awinionu, gdzie przez następne lata rezydował on i jego następcy. To doprowadziło do podziału Kościoła na dwie obediencje – na część wierną papieżowi rzymskiemu oraz na część wierną papieżowi z Awinionu – tłumaczy o.

Smagacz. W Kościele powstała doktryna koncyliaryzmu mówiąca, że najwyższą władzę – wyższą od papieża – ma sobór, na którym może być rozwiązany problem schizmy. W 1409 r. zwołano sobór w Pizie (który ostatecznie okazał się synodem), gdzie odwołano obu ówczesnych papieży z urzędów i powołano jednego – Aleksandra V.

Doszło jednak do jeszcze większej schizmy i powstały trzy obediencje – rzymska, awiniońska i pizańska. Problem rozwiązano podczas soboru w Konstancji w latach 1414-1418. Sobór ten zwołał papież pizański Jan XXIII (następca Aleksandra V) i cesarz niemiecki Zygmunt Luksemburczyk. Chciano tam doprowadzić do detronizacji wszystkich papieży – w Awinionie był wówczas Benedykt XIII, pizańskim papieżem był Jan XXIII, a papieżem rzymskim Grzegorz XII – i wyboru jednego.

Jan XXII na wieść, że sobór chce go pozbawić urzędu, uciekł. Został jednak zatrzymany, doprowadzony na sobór i zdetronizowany. Do Benedykta XIII do Awinionu wysłano poselstwo z prośbą o abdykację, ale on odpowiedział, że nie uznaje soboru i nie zrzeknie się władzy pieskiej.

Do końca swego życia był antypapieżem – zaznaczył o. Smagacz. Z takim samym poselstwem udano się do Grzegorza XII. Ten postawił warunek, że najpierw on swoją władzą papieską zwoła odbywający się już sobór w Konstancji i dopiero na takim soborze – zwołanym jego mocą – ogłosi bullę o abdykacji. Tak się stało w roku 1415 – bulla o abdykacji Grzegorza XII została ogłoszona 4 lipca.

Zmarł dwa lata później jako kardynał. Po Grzegorzu XII 11 listopada 1417 r. wybrany został papież Marcin V. Ten już był jedynym prawowiernym papieżem – dodał o. Smagacz. Przypomniał, że prawo kanoniczne przewiduje sytuację, kiedy papież sam z własnej woli może zrzec się urzędu.

Z tego punktu widzenia decyzja Benedykta XVI nie jest ewenementem, ale, jak zaznaczył, ze „względów mentalnych” jest ona przełomem, bo przez ostatnich kilka wieków nowy papież był wybierany po śmierci poprzedników. Ten przełom wzywa do refleksji nad sytuacją Kościoła dzisiaj. Benedykt XVI uznał, że jest potrzebny człowiek, który w pełni sił ducha i sił fizycznych przeprowadzi Kościół przez ten trudny czas – powiedział o.

Smagacz. PAP, mtp Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/150769-to-trzecia-papieska-abdykacja-w-historii-pierwsza-od-blisko-600-lat