Dokumenty rekrutacyjne i terminy ich składania – klasy sportowe IV i VII 2018/19

Regulamin rekrutacji 2018/19 w SP303 im. Fryderyka Chopina

Karta Rodziców i kandydata do klasy IV sportowej 2018/19

Karta Rodziców i kandydata do klasy VII sportowej 2018/19

Potwierdzenie  woli zapisu do klas sportowych  IV i VII 2018/19

Oświadczenie rodzica ucznia klasy sportowej

Wniosek do klas sportowych SP 303 2018/19

UWAGA !!! Terminy składania wniosków z załącznikami od 21 marca do 4 kwietnia do godziny 16:00 w sekretariacie szkoły.

Terminy składania dokumentów rekrutacyjnych