Ursyn – patron jakich mało!

W ramach projektu ” Upowszechnianie kultury w różnych dziedzinach i formach artystycznych oraz ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego Ursynowa na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy” 3 klasy z 3 ursynowskich szkół: SP 319, SP 313, SP 303 biorą udział w warsztatach muzealnych. Zajęcia odbywają się w Oddziale Zbiorów Regionalnych Wypożyczalni Nr 127 „Muzeum Ursynowa” przy ul. Barwnej 8. Niedługo w szkołach zostaną zorganizowane imprezy historyczno-edukacyjne połączone ze spektaklem „Nasz człowiek z Ameryki” i prelekcjami historycznymi dla całych społeczności szkolnych. Klasa, która bierze udział w warsztatach muzealnych, jest współtwórcą imprezy. Przygotowuje i prezentuje przed spektaklem część historyczną, przybliżającą widzom epokę, w której żył i działał patron oraz samą postać Niemcewicza. Po przedstawieniu zadaniem młodzieży będzie przeprowadzenie wywiadu z Julianem Niemcewiczem!