Sprzątanie Świata

Jak co roku w naszej szkole 17 września została przeprowadzona akcja „Sprzątanie Świata”. Głównym celem było podniesienie wśród uczniów świadomości ekologicznej, przekonanie, że świat zdecydowanie jest piękniejszy i bezpieczniejszy bez śmieci pozostawionych na trawnikach, chodnikach itp. Uczestnikami byli uczniowie, którzy wraz z nauczycielami zbierali różne rodzaje odpadów na terenie szkoły oraz na terenie najbliższej okolicy. Wszyscy biorący udział w akcji, zaopatrzeni byli w rękawice i worki. W tym roku pomimo deszczowej pogody – akcja przebiegła bardzo sprawnie. Zebrano łącznie 60 worków śmieci!!!

Sprzątanie Świata odbyło się dzięki wsparciu Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy. Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy!