Zawieszenie testów do klas sportowych IV

Szanowni Państwo,

w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną, wzrostem zakażeń  oraz wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa – w tym czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty – istnieje konieczność zmiany  Harmonogramu rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022.Na dzień 26 marca br.  zawieszamy – do odwołania – organizację prób sprawności fizycznej do klas IV sportowych, które zgodnie z harmonogramem przypadały w terminach 7-11 kwietnia br. 
O nowych terminach będziemy informować na bieżąco – jednak są one uzależnione od rozwoju sytuacji epidemicznej oraz kolejnych komunikatów Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia.