Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021

Drodzy Uczniowie,

Szanowni Rodzice,

1 września 2020 roku rozpoczynamy nowy rok szkolny. Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej nauka rozpocznie się w trybie stacjonarnym.
W związku z trwającą pandemią i licznymi obostrzeniami rozpoczęcie roku szkolnego będzie odbywało się ściśle wg ustalonego porządku. Informacja dotycząca przydziału sal lekcyjnych w dniu rozpoczęcia roku szkolnego zostanie zamieszczona 31 sierpnia na drzwiach przy wejściu do szkoły i przesłana Librusem przez wychowawców.

HARMONOGRAM rozpoczęcia roku szkolnego

Koncertowa 8

Oddział zerowy- godz. 9.00 w sali lekcyjnej
Klasy pierwsze- uroczyste rozpoczęcie – godz. 10.00 boisko szkolne, po uroczystości spotkanie w klasach z wychowawcami. Uczniom zerówki i klas pierwszych towarzyszyć na terenie szkoły może jedynie jeden rodzic/ opiekun. 
klasy  drugie – 11.00
klasy trzecie –  12.30

Koncertowa 4 (spotkania z wychowawcami)
klasy 4 –  9.00
klasy 5 – 10.00
klasy 6 – 11.00
klasy 7 – 12.00
klasy 8 – 13.00

W związku z sytuacją epidemiologiczną i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczniom
i pracownikom szkoły rodzice/ opiekunowie dzieci nie będą mogli wejść do budynku szkoły (wyjątek stanowić będą rodzice i uczniów klas pierwszych i oddziału przedszkolnego). Licząc na zrozumienie, proszę o uszanowanie tej decyzji. Szczegółowe informacje dot. funkcjonowania szkoły i obowiązujących procedur zostaną Państwu przekazane w kolejnej wiadomości.