Zima w mieście 2018

 

 

Urząd Dzielnicy Ursynów zaprasza dzieci i młodzież do udziału w programie
„Zima w Mieście”, który będzie realizowany w dniach od 15 do 26 stycznia 2018 r.


W 4 feryjnych placówkach edukacyjnych, zlokalizowanych w szkołach podstawowych,
zostanie zapewniona opieka dla 700 uczestników, uczniów szkół podstawowych (z wyjątkiem
dzieci z oddziałów przedszkolnych).
Uczestnicy programu będą mogli uczestniczyć w różnorodnych zajęciach: artystycznych,
sportowych, edukacyjnych, rekreacyjnych, muzycznych czy plastycznych przygotowanych
przez wychowawców. Grupy z feryjnych placówek edukacyjnych będą mogły także korzystać
z dzielnicowej i miejskiej oferty zajęć: seansów filmowych, spektakli teatralnych, lekcji
muzealnych czy też uczestniczyć w spotkaniach z ciekawymi ludźmi.
Udział we wszystkich ww. aktywnościach jest bezpłatny!
Feryjne Placówki Edukacyjne
czynne od poniedziałku do piątku
w dniach od 15 do 26 stycznia 2018 r., godz. 07:00 – 17:00
Lp. Nazwa placówki adres telefon
1 Szkoła Podstawowa nr 16 ul. Wilczy Dół 4 22 649 66 02
2 Szkoła Podstawowa nr 81 ul. Puszczyka 6 22 643 60 26
3 Szkoła Podstawowa nr 343 ul. Kopcińskiego 7 22 643 84 54
4 Szkoła Podstawowa nr 384 ul. Kajakowa 10 22 644 25 61
Zapisy uczestników do Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2018” odbywać się będą
w dniach od 27.11.2017 r. do 08.12.2017 r.
Harmonogram zapisów do Programu Zima w Mieście 2018
Data
Etap rekrutacji
od do
27.11.2017 08.12.2017
Rodzice/opiekunowie prawni składają kartę dotyczącą zgłoszenia
udziału dziecka w programie w szkołach podstawowych, które będą
pełniły funkcje Feryjnych Placówek Edukacyjnych podczas
programu Zima w Mieście 2018.
18.12.2017 W Feryjnych Placówkach Edukacyjnych zostaną wywieszone listy
zakwalifikowanych uczestników.
18.12.2017
Na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów oraz szkół
biorących udział w programie „Zima w Mieście” zostanie
opublikowany wykaz wolnych miejsc.
18.12.2017 26.01.2018 Zapisy na wolne miejsca.
01.01.2018 08.01.2018
Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych wnoszą
opłatę za posiłki na konto szkoły, w której będzie mieściła się Feryjna
Placówka Edukacyjna.
Wykaz kont zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu
Dzielnicy Ursynów oraz szkół biorących udział w programie.
Wykaz godzin pracy sekretariatów/ świetlic szkół, które podczas Zimy w Mieście
będą pełniły funkcje Feryjnych Placówek Edukacyjnych:
Placówka Adres Godziny przyjmowania kart uczestników
Szkoła Podstawowa nr 16 ul. Wilczy Dół 4 poniedziałek 8.30 – 17.30
wtorek – piątek 8.00 – 16.00
Szkoła Podstawowa nr 81 ul. Puszczyka 6
poniedziałek – piątek
8.00 -16.00 (sekretariat)
16.00 – 17.00 (świetlica)
Szkoła Podstawowa nr 343 ul. Kopcińskiego 7 poniedziałek 8.00 – 18.00
wtorek – piątek 8.00 – 16.00
Szkoła Podstawowa nr 384 ul. Kajakowa 10 poniedziałek 8.00 – 17.00
wtorek – piątek 8.00 -16.00
Podobnie jak w latach ubiegłych pobierana jest jedynie opłata za wyżywienie, wynosi ona
7 zł za dwa posiłki dziennie, w tym jeden ciepły.
Z opłat za posiłki zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych
posiłków w ciągu roku szkolnego, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka
Pomocy Społecznej, na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły.
Dodatkowe informacje na temat programu:
Agnieszka Kowalska – Wydział Oświaty i Wychowania – koordynator dzielnicowy
tel. 22 443 75 13
ag.kowalska@ursynow.pl
Piotr Nietz – Wydział Sportu i Rekreacji – zastępca koordynatora dzielnicowego
tel. 22 443 72 78
pnietz@ursynow.pl