Sprzątanie świata

Akcja „Sprzątanie Świata” przeprowadzona została w naszej szkole 21 września 2018 roku. Głównym celem było podniesienie wśród uczniów świadomości ekologicznej, przekonanie, że świat zdecydowanie jest piękniejszy i bezpieczniejszy bez śmieci pozostawionych na trawnikach, chodnikach itp. Uczestnikami byli uczniowie, którzy wraz z nauczycielami zbierali różne rodzaje odpadów na terenie szkoły oraz na terenie najbliższej okolicy. Wszyscy biorący udział w akcji, zaopatrzeni byli w rękawice i worki. W tym roku dopisała nam słoneczna pogoda i akcja przebiegła bardzo sprawnie.
Sprzątanie Świata odbyło się dzięki wsparciu Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy. Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy!
koordynatorki (pani dr inż. Hanna Nowak i pani mgr Barbara Zawadzka)