Technologie w Warszawie

W roku szkolnym 2021/2022 realizowany jest w naszej szkole (w klasach piątych i klasach czwartych) projekt – „Technologie w Warszawie”, którego organizatorem jest Fundacja Nauk Ścisłych, współfinansowany ze środków m. st. Warszawy.

Jest to projekt interdyscyplinarny koncentrujący się na zmianach zachodzących
w funkcjonowaniu stolicy w związku z pojawiającymi się kolejnymi wynalazkami. Projekt ukazuje nasze miasto, które wraz z pojawianiem się kolejnych technologii staje się coraz nowocześniejszym i lepszym do życia miejscem. Uczniowie przekonają się, jak pojawienie się poszczególnych wynalazków zmieniło życie warszawiaków, poznają zasady działania poszczególnych wprowadzanych nowinek. Przekonają się, że w codziennym życiu różne nauki się przenikają i zmiany na jednym polu powodują zmiany także w innych dziedzinach. Dlatego też w projekcie pojawiają się dwa ujęcia – przede wszystkim techniczne – ukazujące jakie konkretnie wynalazki pojawiały się w Warszawie, jak działały, z jakimi problemami musieli się zmierzyć konstruktorzy i inżynierowie. Z drugiej strony uczestnicy mogą zobaczyć, jakie zmiany społeczne i ekonomiczne powodowało pojawienie się tych nowinek. Zajęcia maja charakter interdyscyplinarny.

Tematy spotkań:

  • Rzeka wielki skarb – woda w mieście.
  • Rozwój transportu – jak elektrownie warszawskie wpłynęły na jakość podróżowania, a jak rozwój transportu wpłynął na Warszawę
  • Rozświetlone miasto – jak oświetlać i ogrzewać?
  • Telekomunikacja w Warszawie – pierwsze centrale, telefony, budki na żetony.
  • Co z tą Warszawą? – jak rozwój zmienił życie ludzi, co się poprawia, co się pogarsza.

Nauczyciele odpowiedzialni za realizację projektu w szkole:

Hanna Nowak, Barbara Przała