Rekrutacja do klas IV sportowych 2022/2023

W tym roku planujemy otwarcie dwóch klas czwartych sportowych. Pierwsza o profilu pływanie i koszykówka, druga o profilu taniec (dziewczęta), judo oraz piłka nożna (chłopcy). W zależności od wyników egzaminów podział dyscyplin na poszczególne klasy może się zmienić.

W obydwu klasach językiem wiodącym będzie angielski.

Do 29 marca 2022r. do godz. 16.00 Rodzice kandydatów powinni złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  1. Podpisany „Wniosek o przyjęcie do klas sportowych”.
  2. Podpisaną „Kartę dla Rodziców i Kandydata do klasy IV sportowej w Szkole Podstawowej nr 303”.
  3. Orzeczenie o bardzo dobrym stanie zdrowia podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub medycyny sportowej (wystarczy informacja, że stan zdrowia dziecka pozwala na podejście do testów do klasy sportowej).
  4. Podpisane „Oświadczenie Rodziców ucznia klasy sportowej spoza rejonu”.
  5. Dokumenty potwierdzające kryteria, o których mowa w art. 133 ust. 2,3 i 6 ustawy Prawo oświatowe (w przypadku spełniania kryteriów).

Kandydaci powinni podejść do testów sprawnościowych w konkretnych dyscyplinach wg. harmonogramu:

PŁYWANIE – pływalnia ul. Koncertowa 4 i/lub sala gimnastyczna ul. Koncertowa 4

I termin:          01.04.2022 godz. 16.00 (piątek)

II termin         02.04.2022 godz. 08.00 (sobota)

TANIEC – forum SP 303 ul. Koncertowa 4

I termin:          01.04.2022 godz. 18.00 (piątek)

II termin:        03.04.2022 godz. 10.00 (niedziela)

KOSZYKÓWKA – sala gimnastyczna SP 303 ul. Koncertowa 4

I termin:          31.03.2022 godz. 15.30 (czwartek)

II termin:        02.04.2022 godz. 09.00 (sobota)

PIŁKA NOŻNA  – boisko piłkarskie SP 303 ul. Koncertowa 4 (pod balonem)

I termin:          31.03.2022 godz. 17.30 (czwartek)

II termin:        02.04.2022 godz. 10.00 (sobota)

JUDO – sala gimnastyczna SP 303 ul. Koncertowa 8

I termin:          31.03.2022 godz. 16.30 (czwartek)

II termin:        03.04.2022 godz. 10.00 (niedziela)

Poniżej komplet informacji oraz dokumentów dla Rodziców kandydatów do klas sportowych: