Kalendarz roku szkolnego 2021/2022


1 semestr 01.09.2021 – 14.01.2022 r.

2 semestr 17.01 – 24.06.2022 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2021 r.
Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2021 r.
Termin wystawienia ocen śródrocznych5 stycznia 2022 r.
Ferie zimowe31 stycznia – 13 lutego 2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna14 – 19 kwietnia 2022 r.
Egzaminy ósmoklasisty : *
– język polski24 maja 2022 r.
– matematyka25 maja 2022 r.
– język obcy nowożytny26 maja 2022 r.
Termin wystawienia ocen końcoworocznych10 czerwca 2022 r.

* UWAGA!  DLA UCZNIÓW NIE ZDAJĄCYCH EGZAMINU SĄ TO DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Dni wolne:

15.10.2021 r.

12.11.2021 r.

07.01.2022 r.

02.05.2022 r.

17.06.2022 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

23.12.2021 r.

24.12.2021 r.

28.12.2021 r.

29.12.2021 r.

30.12.2021 r.

31.12.2021 r.

24.05.2022 r.

25.05.2022 r.

26.05.2022 r.


Terminarz zebrań z rodzicami 

Miesiąc Data
Koncertowa 8, czwartki
Koncertowa 4, czwartki
Tematyka spotkań
WRZESIEŃ 2 września 2021r. Zapoznanie ze Statutem Szkoły, WSO,  Programem Wychowawczo-profilaktycznym szkoły, Kalendarzem roku szkolnego. Sprawy organizacyjne.
PAŹDZIERNIK 21  października 2021r. Zebranie
LISTOPAD 18 listopada 2021r. Dzień otwarty
GRUDZIEŃ 9 grudnia 2021r. Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem, zachowaniem nieodpowiednim/nagannym na 1 semestr
STYCZEŃ 27 stycznia 2022r.Zebranie
MARZEC 24 marca 2022r. Zebranie
MAJ 12 maja 2022r. Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem, zachowaniem nieodpowiednim/nagannym na koniec roku szkolnego