Wychowawcy

PRZYDZIAŁ GRUP W ŚWIETLICY

GRUPA
NR DZIENNIKA KLASA WYCHOWAWCA
I 1 1a MARTYNA
II 2 1b JOANNA
III 3 1c ADRIANNA
IV 4 1d ANNA P.
V 5 1e MAŁGORZATA
VI 6 1fANNA SZ.
VII 7 2a KRYSTYNA
VIII 8 2b BARBARA
IX 9 2c ANETA
X 10 2d HANNA
XI 11 2e ALEKSANDRA
XII 12 3a JUSTYNA
XIII133bKATARZYNA – na długotrwałym zwolnieniu lekarskim
XIV 143c MAGDALENA

W świetlicy szkolnej pracują dodatkowo po kilka godzin tygodniowo nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Nauczyciele wychowawcy poszczególnych grup świetlicowych są odpowiedzialni za prowadzenie dziennika danej grupy. Sprawują opiekę nad wszystkimi dziećmi przebywającymi w danym czasie w świetlicy.