Pedagog i psycholog 2021/2022

 mgr Natalia Chrupek PEDAGOG SZKOLNY Klasy: 6B, 7 i 8 SPmgr Joanna Szpanowska PSYCHOLOG SZKOLNY Klasy: 4, 5 i 6 SPmgr Anita Kowalska PEDAGOG SZKOLNY Klasy: 2 i 3 SPmgr Ewa Jurkowska – Sobczak PEDAGOG SZKOLNY Klasy: 0 i 1 SP
PONIEDZIAŁEK08:00 – 12:0011:00 – 16:0012:00 – 18:00
dyżur dla rodziców
09:00 – 12:00
WTOREK08:00 – 13:0013:00 – 18:00 dyżur dla rodziców11:00 – 15:0010:00 – 13:00
ŚRODA13:00 – 18:00 dyżur dla rodziców08:00 – 12.0010:30 – 14:0008:30 – 11:00
CZWARTEK08:00 – 12:0011:30 – 15:3010:00 – 15:0015:00 – 18:00 dyżur dla rodziców
PIĄTEK11:00 – 16:0008:00 – 12:0009:30 – 13:0008:30 – 12:00