Obiady klasy 1-3 ul. Koncertowa 8

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJEDOTYCZĄCE ŻYWIENIA DZIECI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Szkoła zakłada, że wszystkie dzieci będą korzystały z wyżywienia.

Jeżeli dziecko nie będzie jadło posiłków w szkole należy
o tym poinformować sekretariat szkoły
(jeżeli nie będzie jadło we wrześniu oraz przed zakończeniem danego miesiąca – w przypadku rezygnacji z obiadów w kolejnym miesiącu).

Nieobecność dziecka w danym dniu należy zgłosić do godz. 9.00
w sekretariacie osobiście bądź telefonicznie
tel. (22) 643 71 23 wew. 101

NIEOBECNOŚCI ZGŁOSZONE DO WYCHOWAWCY LUB DROGĄ MAILOWĄ – NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE.

Niezgłoszone nieobecności nie będą brane pod uwagę przy odpisach.

Odpisy za obiady są w kolejnym miesiącu.

CENNIK:

oddziały przedszkolne: wyżywienie całodzienne (12zł/dzień)

klasy I-III: obiady (7,50zł/dzień)

Do osób, które podadzą adres e-mail zostanie wysłana informacja
z dokładnym kosztem uwzględniającym odpisy za poprzedni miesiąc.

OPŁATY ZA OBIADY DOKONUJEMY WYŁĄCZNIE PRZELEWEM!

Termin płatności wskazany jest w ogłoszeniu na dany miesiąc. Ogłoszenia wywieszane są przy wejściu do szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.

Numer konta:

26 1030 1508 0000 00055034 0062