Program „Ekologiczna szkoła“

Chcemy wspierać rozwój uczniów i uczennic, wzmacniać ich wiarę we własne możliwości, otwartość, krytyczne myślenie, współpracę, odpowiedzialność, zachęcać do zaangażowania
w życie publiczne i działania na rzecz innych. W ramach obszaru „Odpowiadaj na globalne wyzwania”, chcemy zaciekawiać młodzież światem, przybliżać aktualne wydarzenia ze świata i najbliższej okolicy.

Celem programu „Ekologiczna szkoła” jest:

  • wyjaśnienie zależności pomiędzy środowiskiem, gospodarką, społeczeństwem
    i kulturą,
  • ukazanie znaczenia środowiska naturalnego i złożoności ekosystemu, w którym człowiek stanowi równoważną część,
  • wyjaśnianie zjawisk przyrodniczych na przykładzie rzeczywistych procesów
    i obiektów, na zajęciach w terenie,
  • zachęcanie do działania, pokazywanie wartości działań indywidualnych i współpracy na rzecz środowiska naturalnego,
  • rozwój wiedzy, umiejętności i postawy oraz kompetencje kluczowych młodzieży,
  • budowanie szkoły świadomej środowiskowo, otwartej, solidarnej i odpowiedzialnej społecznie.

Organizatorem jest Centrum Edukacji Obywatelskiej

Koordynator w szkole: Hanna Nowak