Klimat to temat

W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła wzięła udział w programie „Klimat to temat!” realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i dofinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. „Klimat to temat!” to program podejmujący aktualne zagadnienia związane z bliskimi nam wszystkim zjawiskami i wydarzeniami. Ma na celu przybliżenie konsekwencji zmiany klimatu na świecie i w naszym najbliższym otoczeniu oraz możliwości osobistego wpływu na ich ograniczenie lub łagodzenie w perspektywie lokalnej i globalnej. Projekt stanowi zaproszenie do rozmowy na temat zmiany klimatu z różnych perspektyw i dla różnych odbiorców: m.in. społeczności szkolnych i lokalnych. W naszej szkole odbyły się lekcje według bazowych  scenariuszy,  przeprowadzono kampanię edukacyjno-informacyjną oraz debatę dotyczącą tematyki klimatycznej na lekcjach przyrody, biologii i godzinach wychowawczych.

Koordynatorkami są: pani dr inż.Hanna Nowak oraz pani mgr Barbara Przała