Klasy 1 ogólne 2022/2023

Opis placówki

Szkoła Podstawowa nr 303 im. Fryderyka Chopina mieści się na Ursynowie, w pobliżu metra. Co roku tworzymy oddziały ogólnodostępne, sportowe i oddział przedszkolny.

Szkoła jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym dziecku. Posiada m.in. certyfikat „SZKOŁY Z KLASĄ”.

Szkoła liczy obecnie 45 oddziałów. Uczniowie uczą się w dwóch sąsiadujących ze sobą budynkach. Zajęcia dla uczniów z klas 1-3 odbywają się w budynku przy ul. Koncertowej 8, zaś dla klas starszych w budynku przy ul. Koncertowej 4.

Szkoła dysponuje nowoczesnym kompleksem dydaktycznym z wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi, dwiema salami gimnastycznymi, boiskami sportowymi oraz siłownią. W bibliotekach znajduje się Internetowe Centrum Multimedialne. Uczniowie mają do dyspozycji stołówkę szkolną, w pełni wyposażoną świetlicę, która zapewnia opiekę w godzinach od 7.00 do 17.00. Zarówno budynek, jak i jego otoczenie jest nadzorowane za pomocą kamer monitoringu wizyjnego.

Wysoki poziom pracy dydaktycznej, profesjonalizm nauczycieli, zaangażowanie i sprzyjająca atmosfera przyczyniają się do wielu sukcesów uczniów, którzy zdobywają co roku tytuły laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Liczne sukcesy uczniowie odnoszą  w konkursach artystycznych i sportowych o zasięgu miejskim, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Poza konkursową działalnością możemy się pochwalić udziałem młodzieży w wystawach twórczości uczniowskiej.

Szkoła oferuje szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie z trudnościami w nauce korzystają  z zajęć dodatkowych, zajęć reedukacji oraz treningu ortograficznego. Rozwijają swoje zainteresowania, uczestnicząc w kołach przedmiotowych, zainteresowań (historyczno–modelarskim, plastycznym, czytelniczo–medialnym, muzycznym). Dla uczniów organizowane są zajęcia uzupełniające i rozwijające umiejętności z j. polskiego, matematyki i języków obcych. W ramach zajęć pozalekcyjnych organizowane są również zajęcia sportowe i gimnastyka korekcyjna, uczniowie korzystają z bieżni lekkoatletycznych, hali sportowej oraz boisk szkolnych do piłki nożnej, koszykówki oraz piłki plażowej.

Rekrutacja

Rekrutacja do klas pierwszych odbywa się elektronicznie poprzez System Rekrutacji Biura Edukacji m. st. Warszawy.

Od 22 lutego do 28 lutego marca 2022r. (do godz. 16.00) Rodzice dzieci obwodowych realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej składają wnioski  o kontynuację edukacji w klasie I tej szkoły.

Od 1 marca (od godz. 13.00) do 17 marca 2022r. (godz. 20.00) Rodzice rejestrują w systemie rekrutacji wnioski/zgłoszenia o przyjęcie do szkoły.

Od 1 marca do 18 marca 2022r. (godz. 16.00) Rodzice składają w szkole pierwszego wyboru podpisany wniosek/zgłoszenie oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.

UWAGA Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

21 kwietnia 2022r. (godz. 13.00) nastąpi opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 21 kwietnia (od godz. 13.00) do 27 kwietnia (godz. 16.00) Rodzice składają potwierdzenie woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

29 kwietnia 2022r. (godz. 13.00) Szkoła publikuje listę przyjętych i nieprzyjętych.

Od 29 kwietnia 2022r. następuje procedura odwoławcza.

Harmonogram oraz Kryteria Rekrutacji dostępne są na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy.