Duplikaty legitymacji szkolnej i świadectwa szkolnego

Procedura wydawania duplikatu legitymacji szkolnej, świadectwa szkolnego, wymiany legitymacji szkolnej oraz pobrania opłat za te procedury.

Wniosek o wymianę legitymacji – formularz

Informacje dostępne w zakładce „Do pobrania”