Rozpoczęcie roku szkolnego klasy 4-8

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w SP 303  1 września 2021 r. (wytyczne MEN, GIS i MZ)

  1. Uczniom klas czwartych może towarzyszyć na terenie szkoły tylko jeden rodzic/opiekun.
  2. Uczniowie klas 5-8 przychodzą do szkoły bez opiekuna/rodzica.
  3. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły  (uczniowie i rodzice) muszą  zdezynfekować dłonie.
  4. W przestrzeni wspólnej obowiązuje również osłona ust i nosa (maseczki/ przyłbice) oraz zachowanie dystansu (min. 1,5 m).
  5. Podczas spotkania z wychowawcą w sali uczniowie mogą zdjąć osłonę nosa i ust.
KlasaNumer saliGodzina
4a1Klasy 4 – 9.00
4b6
4c3
4ds4
4es2
5a7Klasy 5 – 10.00
5b14
5cs18
5ds20
6a9Klasy 6 – 10.00
6b5
6cs8
6ds10
7a16Klasy 7 – 11.00
7b25
7c17
7e31
7f26
7g29
7h22
8a15Klasy 8 – 12.00
8b21
8c19
8ds24
8es35