Rozpoczęcie roku szkolnego klasy 0-3

Oddział przedszkolny – spotkanie z wychowawcami w sali lekcyjnej.
Klasy pierwsze – uroczyste rozpoczęcie w sali gimnastycznej, po uroczystości spotkanie w klasach z wychowawcami.

Dzieciom z oddziału przedszkolnego oraz uczniom z klas pierwszych może towarzyszyć na terenie szkoły tylko jeden rodzic/opiekun.

Klasy drugie i trzecie – spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych (bez rodziców/opiekunów).

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w SP 303  1 września 2021 r.

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego obowiązują wytyczne MEN, GIS i MZ dla szkół podstawowych.

1 września 2021r.

KlasaNumer saliGodzina
0a89.30
1a19.00
1b219.00
1c119.00
1ds1210.00
1es110.00
2a211.00
2b111.00
2c311.00
2ds1111.00
2es1211.00
2f611.00
3a612.00
3b2012.00
3c412.00
3d512.00
3es212.00
3fs312.00