Lato w Mieście – informacje

LATO W MIEŚCIE Szkoła Podstawowa nr 303  – BEZPIECZNE WAKACJE 2021
Półkolonia organizowana w dniach 19.07.2017 – 06.08.2017  pod hasłem: Ciesz się letnią przygodą!
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 303 w Warszawie, ul. Koncertowa 8, 02-787 Warszawa

Drodzy Rodzice i Dzieci!
W poniedziałek 19.07.2021 rozpoczynamy w naszej szkole  akcję „Lato w Mieście 2021”.
W związku wymogami przepisów RODO o przydziale dzieci do grup zostaną Państwo poinformowani pierwszego dnia akcji. Taka sama zasada obowiązywać będzie dzieci, które dołączą w poszczególnych turnusach, pierwszego dnia każdego turnusu.
Proszę na czas akcji, aby dzieci były ubrane odpowiednio do pogody i zgodnie z zaplanowaną aktywnością. Każdy uczestnik akcji proszony jest o nakrycie głowy i odpowiednią ilość picia. W dniu wyjścia na basen należy zabrać; czepek, ręcznik, klapki, strój kąpielowy/kąpielówki. Na kręgielniach obowiązuje obuwie pełne sportowe (z zakrytymi palcami) – typu adidas. Już w poniedziałek 19 lipca br. wszystkie grupy będą uczestniczyły w tego typu aktywnościach, dlatego proszę o przygotowanie dzieciom zarówno strojów na basen, jak i butów na kręgielnie.

Koordynator „Lata w Mieście” Monika Woźniak


Cel  główny:
Zapewnienie dzieciom bezpiecznego i atrakcyjnego wypoczynku w czasie wakacji. Wdrażanie  do  aktywnego  wypoczynku, podnoszenie  sprawności  fizycznej, kształtowanie nawyków prozdrowotnych poprzez propagowanie czynnego i zdrowego stylu życia, rozwijanie ciekawości  świata, wyrabianie umiejętności  obserwacji  środowiska naturalnego i poznawania jego specyficznych cech, uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody, kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych uczestników. Zapoznanie dzieci z ciekawymi miejscami w Warszawie.

Cele szczegółowe programu:
· integracja grupy: zabawy, gry sprawnościowe i rekreacyjne
· rozwijanie umiejętności  komunikacji oraz efektywnego i zgodnego współdziałania w grupie
· poznawanie ciekawych miejsc w mieście i regionie (Ursynów, Wilanów, Kabaty)
· wyrabianie nawyków czynnego wypoczynku: nauka pływania, kręgielnia, turystyka piesza, gry zespołowe i indywidualne (piłka siatkowa, nożna, zabawy sportowe i rekreacyjne)
· udział w rozgrywkach sportowych (boisko szkolne)
· umiejętne  korzystanie  z terenów i  urządzeń  przeznaczonych  do  rekreacji i wypoczynku
· zapewnienie bezpieczeństwa w czasie zabaw sportowych i rekreacyjnych
· przestrzeganie zasad higieny, ładu i porządku, zasad bezpieczeństwa obowiązujących w miejscach pobytu
· poznawanie przyrody i dziedzictwa kulturowego regionu
· rozwijanie  twórczej  wyobraźni  i  kreatywności  poprzez  udział  w  warsztatach plastycznych, teatralnych, literackich, tanecznych, muzycznych.
Formy wypoczynku:
· gry i zawody sportowe
· zajęcia na basenie
· zajęcia na kręgielni
· nauka gry w piłkę, w tenisa stołowego
· olimpiada sportowa
· rajdy piesze, spacery
· wycieczki