Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków – IWIS 2020

Kolejny sukces naszego ucznia Mikołaja Trębacza, który zdobył brązowy medal w prestiżowej imprezie międzynarodowej.

W dniach 19-21 października 2020 r. odbyła się 14. Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2020 – Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS to największe w Polsce międzynarodowe wydarzenie naukowe prezentujące i promujące wynalazczość i innowacje. Wynalazcy z ponad 25 państw świata, m.in. z Arabii Saudyjskiej, Chorwacji, Egiptu, Iranu, Kanady, Malezji, Korei, Turcji, Rumunii, Tajwanu oraz oczywiście z Polski, prezentują innowacje stanowiące przegląd osiągnięć technicznych, częściowo już wykorzystywanych w praktyce, a częściowo wciąż oczekujących na wdrożenie.

Tegoroczna edycja odbyła się wyłącznie w formie online z powodu dynamicznie rozwijającej się sytuacji pandemicznej w kraju i na świecie. 

Jury oceniało ponad 250 rozwiązań z różnych dziedzin nauki. Część z osiągnięć technicznych znalazła już swoje miejsce w przemyśle lub czeka na wdrożenie.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów we współpracy z Urzędem Patentowym RP oraz Międzynarodową Federacją Stowarzyszenia Wynalazców IFIA. Wystawa IWIS 2020 została objęta patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Nauki.