KARTA MIEJSKA – KARTA UCZNIA

Uczniowie warszawskich szkół podstawowych są uprawnieni do bezpłatnych przejazdów Warszawskim Transportem Publicznym (Uchwała nr XLII/1138/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 kwietnia 2017r.).

Nośnikiem uprawniającym do tychże przejazdów jest Karta Ucznia – spersonalizowana Warszawska Karta Miejska wydawana przez Zarząd Transportu Miejskiego.

Zgodnie z procedurami w zakresie wydawania Kart Ucznia dzieciom przyjętym do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021, uprzejmie informujemy, iż Zarząd Transportu Miejskiego przygotował platformę umożliwiającą składanie wniosków drogą elektroniczną.

Link dedykowany wyłącznie dla naszej szkoły to: https://kartaucznia.ztm.waw.pl/946783ce

W załączeniu przekazujemy Państwu również instrukcję do elektronicznego składania wniosków. (plik pdf)

Prosimy, aby Rodzice jak najszybciej złożyli wnioski elektronicznie, co umożliwi uczniom skorzystanie z bezpłatnych przejazdów od 1 września 2020 r.

ZTM będzie dostarczał wyrobione Karty Ucznia do szkoły. Pod koniec sierpnia Karty będą do odbioru w sekretariacie szkoły.